Alla inlägg av admin

ELBILEN TROTS ALLT KLIMATSMART ?

Inlägget i SVD att elbilar faktiskt laddas med kolkraft fick snabbt ett svar

Läs Elbilen klimatsmart from SVD_A_NYHETER_2018-10-09

FÖRSTÅ  VAD DET HANDLAR OM

Gör följande tankeexperiment

Du skaffar dig en egen energikälla ett vindkraftverk som kan lagra energin och tankar din egen nyinköpa elbil med egenproducerad el.

Nu tycker du att du gjort en  bra insats för Miljön  eller?

Svaret är ja för den lokala miljön som inte påverkas av din körning.  Du bidrar  också med att inte öka utsläppen i Sverige genom att du använder egen energi om man bortser från CO2släpp vid tillverkningen av batterierna som behövs-

Vill du bidraga till planetens överlevnad ska du inte använda den el du producerar till en elbil utan fortsätta med din bensin- eller ännu bättre  dieselbil. Bättre för den globala miljön och sälja den gröna  elen. Det minskar CO2 utsläppen mer genom minskat behov av kolproducerad el i Europa som är ett mycket ineffektivt sätt ur koldioxidsynpunkt att producera elenergi.

Artikelförfattaren har samma argumentation för elbilar i Sverige som att sätta  upp egen vindmölla och bli självförsörjande att det löser världens CO2 utsläpp,

Elbilar drivs förnybart i Sverige

Ja visst

Man kan se det som som exemplet med den egna vindmöllan sen bryr man sig mindre om att grannen släpper ut mer.  Helst ska man var  mycket bättre än grannen men inte hjälpa till att minska totalen.

Lite av svensk  miljöpolitik idag och stoppa huvudet i sanden för det verkliga problemet uppvärmningen orsakat av det globala utsläpp av CO2 som är alldeles för högt.

Elbilar har stor påverkan på den lokala miljön genom att  minska koncentration av utsläpp  i storstäder men på landsvägen är den effekten helt försumbar.

Det är fortfarande  bättre  för CO2-utsläppen att exportera elöverskottet för det minskar behovet av kolkraft för el i Europa..

Det är fortfarande bättre att köra på diesel på landsvägen än att använda elbilar där kWH som behövs för driften kan säljas för att minska behovet av kolkraftverk.

Elbilar i stor omfattning är först intressant när EUs politiker tagit fram  en plan att avveckla koleldad elproduktion genom kraftfulla energibesparingsåtagande och fler kärnkraftverk till dess  alternativa grön  energi kan ta över. ?

ELCERTIFIKATEN

Avtalen mellan länder som gör att det kostar att släppa ut mer är alldeles för tandlöst . Ingen vet om detta nollsummespel kommer att fungera som tänkt. Vi hör aldrig något om effekter på utsläppen.

ELBILEN DEL AV HÅLLBART ENERGISYSTEM

Ja men endast när man kan visa att kolkraftverken kan läggas ned inom rimlig tid. Dröjer det för länge är loppet kört .

MILJÖMÄRKT EL KONSUMENTVAL

Produktionsmix grön el och allt vad det heter- Bara marknadsföringsfloskler på bakgården. Verkligheten är enkel  se till att huvuddelen av grön överskottsel  exporteras och används så att grannarna också får möjlighet att släppa ut mindre CO2

KLIMATET INTE ENDA HÅLLBARHETSFRÅGAN

Elbil passar i storstäder för den lokala miljön och gör nytta där.  Låt dem hållas där tills vidare genom att   bara ge ekonomiska fördelar för sådan användning.

 

Elbilar i Sverige laddas med kolkraft

Läs den länkade artikeln från SVD nedan så fattar  du  varför elbilar inte är lösningen på koldioxidutsläppen – den enda nyttan är att den lokala miljön i storstäderna blir bättre men till priset av högra koldioxidsläpp på vår planet.

Många bortser ifrån  att  elkraftnäten numera hänger ihop i Europa.

ELBILAR LADDAS AV KOLKRAFT

Elbilar laddas med kolkraft Artikel from SVD_A_NYHETER_2018-10-06

Om man kör bilen mest på landsväg ger diesel och bensin  mer miljöfördelar för både växthusklimatet och hälsan än elbilar.  Om man kör en Hybridbil typ Toyota som genererar el i eget  litet batteri under körningen är det ännu bättre för miljön.

Elbilar som behöver laddas i eluttag  förorsakar avsevärt mer koldioxidutsläpp än bensin- och dieselbilar då elenergin i slutändan kommer från kolkraftverk. Kolbränsle i kraftverk är ett ineffektivt sätt att göra el med betydligt större koldioxidutsläpp per  kWh eller” Liter bränsle”

Ingen vill ha kolkraft men så länge inte CO2 vänligare alternativ räcker till för elbehovet kan inte kolkraften tas  bort. All ökande elförbrukning tex växande behov av laddning av elbilar bibehåller kolkraften i kraftnätet vare sig man bor i Sverige eller intilliggande länder med kolkraft i Europa tex Danmark Tyskland som är anslutna till elnätet.

Detta torrår har vi fått importera el – kolkraft är det enda alternativet  att generera  den el som behövs utöver den vanliga normalförbrukningen i elkraftnäten.

Det är bättre inom överskådlig framtid  för den globala miljön att exportera överskottsel  i Sverige för att minska på kolkraften än att  tillföra en ny ökande  förbrukningskälla ” Ladda elbilar “,

Förutom driften av elbilar  orsakar batteritillverkningen till de stora lithiumbatterier som behövs  ytterligare koldioxidutsläpp som motsvarar åtskilliga tusen mil med en bensinbil.

Gemene man  , forskare och politikers kunskaper  är för låga om hur den europeiska elmarknaden fungerar  som vi alla använder energi från.

Elförsörjningen i de sammanlänkade elnäten Europa är nu beroende av  kolkraftverk så länge kärnkraften inte förnyas. Tillkommande el från gröna system  sol och vind klarar inte på egen hand att helt eliminera kolkraften under överskådlig framtid .

Trots att kolkraft användes för elframställning för det ökande behovet av el   byter jag ändå till en laddhybrid vid nästa bilbyte för den lokala miljöns skull det är självklart. Man kan ju alltid hoppas på att kärnkraftverk förnyas framöver för att eliminera en del av kolkraften i väntan på att andra mer miljövänliga gröna alternativ hinner växa fram.