Alla inlägg av bengt39

Svininfluensan lite fakta

uppdaterad 091016 med referat från föredraget sist i  inlägget

Father Bens blog är en seriös site med ett genomgående tema  A good laugh a day keeps the doc away… blandat med  en digitalakut för seniorer och alldagliga händelser – läs mer om min bakgrund–Är du intresserad av vilda djur är mina videoclips från Krugerparken värda att se liksom denna fantastiska fajt mellan lejon och bufflar där även en krokodil är inblandad

Här  kommer ett faktareferat från en föreläsning om svininfluensan och uttalande av sakkunniga personer 

Jag var på ett informativt möte om Svininfluensan den 8/10 2009 i ett tvärvetenskapligt sällskap 3M i Lund där jag är medlem .Många är professorer em medicin, fysik och annat -resten av oss är teknokrater från olika fakulteter på universitet och näringsliv. Det är  ofta vetenskapliga föredrag  av hög klass som djupdyker i aktuella ämnen ofta av medicinsk karaktär och det blir varje gång  en berikande diskussion  i de ämnen som är på agendan då erfarenheterna är enormt stora i denna grupp.
Prata om tvärvetenskap!
 
Vi lyssnade till smittskyddsläkaren i Skåne Hans Bertil Hansson som pratade om svininfluensan och vad man gör i region Skåne för att bekämpa den.
 
Prof em Anders Gustafsson medicinare Lund som var med på mötet 8/10 sammanfattade det så här dagen efter till oss gympare i hans gympagrupp Anders pågar som jag är med i (medelålder 76):
 
Jag var i början tveksam till vaccinering då det tagits fram så snabbt och alla biverkningar inte helt klarlagda .Men med den insikt jag har idag om svininfluensan och influensamedcin förordar jag vaccinering  utan att tveka även för mina barnbarn som ju står först i ledet .Riskerna att drabbas svårt av svininfluensan är större än de risker som är förknippade med vaccinering,
 
Influensasymptomen skall inte sammanblandas med vanlig förkylning och hosta. Denna virustyp som är besläktad  med spanska sjukan har ett typiskt sjukdomsförlopp. Inkubation ca 3 dagar influensan slår till snabbt med typiska influensasymptom muskelvärk och feber men i detta fall så precis att man nästan på timmen kommer ihåg när det börjar.
 
Normal fallet är feber 40 grader i 4-5 dagar och tilltagande svår hosta sen går det över för de flesta men tar upp till en vecka att återhämta sig .Lindrigare former uppträder också.
Komplikationerna är svår lunginflammation långt ner i lungorna där antibiotika inte hjälper- man har möjligen tamiflu att ta till-
 
Smitt risken är i princip bara dygnet när man insjuknar sen avtar smittrisken raskt.
 
Man tror att den stora toppen kommer efter nyår under vintern och kulminerar på en månad och på toppen är då 30% av befolkningen drabbad så var det med asiaten.
Tvätta händern ofta äär det bästa att förebygga! Känner du symtom stanna hemma direkt
.
 
Slut Anders  G sammanfattning
 

 Några intressanta lärdomar från smittskyddsläkarens föredrag nedtecknade av Bengt
 
Det finns tre virustammar som med en regelbundenhet av en mansålder 70-80 år återkommer i vårt tidevarv sk pandemier.
De är något modifierade när de kommer igen och det beror på att de finns kvar i samhället lång tid  efter 10-15 år och ändrar sig lite grand
 
Ryska snuvan på 1800-talet var föregångare till Asiaten på 50 talet och är samma virusstam
Hongkong på 60-talet hade en föregångare på 1800-talet (forskning har i efterhand visat) som nu kallas Old Hongkong en andra virusstam
 
Spanska sjukan 1918 som nu kommer i en variant som kallas svininfluensan är den tredje virusstammen
 
De äldre i samhället kan ha haft inslag av flera av stammarna under sin livstid ju fler ju äldre man är och då med hänsyn till att virusen lever kvar många år efter huvudutbrotten . Många äldre har därför utvecklat viss resistens det är därför de unga i samhället kommer att drabbas mest.Alla födda före 70-talet sannolikt har viss resistens
 
Svininfluensan kommer att slå till det är bara fråga om när -den ligger i ett förstadium nu med småutbrott och följer samma utvmönster som övriga pandemier

slut Bengts referat

Ett referat från vårt möte uppdaterat 091016

Den aktuella svininfluensan
Ett scenario för Europas pandemi förväntar – liksom många gånger förr – att kulmen ska infalla i januari, februari månad. Man kan förvänta en maximiperiod tre till fyra veckor med möjlighet till en andra våg senare på våren. Vid behov av sjukhusvård har regionen totalt endast 2500 vårdplatser vilket som förr inte är tänjbart med möjligheter till öppnande av paviljonger och sjuksalar på avdelningar ämnade för epidemivård. Kommunerna i Skåne har fler vårdplatser som dock för närvarande har full beläggning. Planeringen att möta influensan är att genom information öka möjligheten till egenvård och framförallt vaccinera en större andel av befolkningen. Informationen ska också genom ökad kunskap om smittspridningen söka hejda densamma. Att skydda sig själv och andra genom handtvätt och att skydda andra genom en bättre ”host-kultur”.
Den egentliga sjukdomsperioden kan begränsa sig till en vecka efter en inkubationstid på 1-3 dagar, d v s den tid det tar mellan man har fått viruset i kroppen och känner de första symptomen. Man kan smitta andra redan från första dagen. Sjukdomen startar mycket plötsligt – de flesta kan på timmen ange när de blev sjuka. Symptomen, är förutom hög feber, uppemot 40 grader, muskelsmärtor i hela kroppen och hosta. Man kan förvänta att de flesta blir så svårt sjuka redan från början att man tvingas uppsöka hemmet och inta sängläge. Hostan är en besvärande torrhosta – utan upphostningar. Hostan kan leda till kvarstående smärtor i bröstkorgen – genom hostansträngningarna. Komplikationen som kan få dödlig utgång förväntas bli den speciella lunginflammation – pnemonit – som drabbar de små lungrören och betingas av viruset. Om lunginflammation är på väg får man andfåddhet och andnöd som det varnande tecknet. En sådan komplikation kräver sjukhusvård.
Behandling och prevention. Generell vaccination rekommenderas. Vecka 40 börjar vaccination av sjukvårdspersonal och gravida som anses vara en utsatt grupp genom nedsatt försvar mot denna typ av infektioner. Vaccinationen sker sedan med början till de yngsta. Barn 0-6 månader vaccineras inte. Barn upp till 12 år får halv dos. Äldre barn och vuxna får full dos. Planeringen är f n att upprepa vaccinationen efter tre veckor. Tillgängligt vaccin produceras och distribueras av läkemedelsföretaget Novartis. I Frankrike finns ett konkurrerande vaccin tillverkat av Pasteur-institutet som enligt uppgift endast behöver ges en gång, för att ge fullt skydd. Vaccinationen ska ges på vårdcentralerna av dessas personal eller inkallade team från sjukhusen.
Vaccinet innehåller tre komponenter som ska förstärka effekten (adjuvans), förutom vaccinet. Ämnet squalene, ett kolväte, tar man av praktiska skäl fram från hajfenolja. Framtagningsproceduren eliminerar alla eventuella proteinföroreningar som kan ge allergi. Som antioxidant, E-vitamin (alfatokoferol) samt en ”emulgator” Tween 80. Dessa ämnen har tidigare använts i denna typ av vaccin. Vaccinet har prövats på 100 vuxna och 300 barn för att avslöja eventuella biverkningar, och därvid godkänts. Tidigare influensavacciner har också framtagits med kort varsel – nya vaccin får framtagas för varje ny virusstam från år till år.
Behandling vid influensainsjuknande är vila, mycket vätska som vatten, febernedsättande medel. Egentliga hostdämpande mediciner kan vara klokt att avstå ifrån medan gammal hostlösande medicin kan prövas. Sedvanliga antibiotika som ”penicillin” har ingen effekt på denna virussjukdom. Ett speciellt antiviralt antibiotikum, kallat ”Tamiflu” rekommenderas i styrka 75 mg, 2 tabletter dagligen (morgon och kväll) i fem dagar. Medlet måste ges inom 48 timmar efter första symptom. Testning för virus i blod eller upphostningar kommer sannolikt inte att genomföras. Diagnosen sätts på det typiska insjuknandet och symptomen. Notera alltså att sedvanliga förkylningssymptom med snuva, halsont och lös hosta inte är ett tecken på influensainsjuknande.
Riskpersoner är förutom gravida – med sänkt immunförsvar  –  även andra patienter med liknande försämrad immunitet. Patienter med ”kroniska sjukdomar”, lunginsufficiens, hjärtinsufficiens och njurinsufficiens kommer att prioriteras vid vaccination och bedöms därför såsom riskpatienter att få en allvarligare utveckling av influensasjukdomen. Rökare men även exrökare har erfarenhetsmässigt ökad risk för ”lunginflammation”; kraftigt överviktiga människor upplever hostan svårare.

Jämförelse progressiva glasögon via internet- hur är den upplevda kvaliteten?

Publicerad 2009 uppdaterat 160701 

Passa på att se joke sidorna

Gå direkt till jokessidan 

NU TILL ÄMNET

Efter jämförelse tre nätleverantörer Favoptics Smartyeyes och Specsavers valde jag Favoptics  de tre är likvärdiga bedömde jag det enda som skiljer är bågurval fr glasen slipas alla i KIna numera i automatiska robotstyrda maskiner, Favoptics klart billigast om du vill ha service i butik väljer du Smarteyes det kostar en tusenlapp mer. Båda är uppstickarepå marknaden sedan ett antal år. Specsavers var för dyra när jag valde de är stora men inte allas bättre än övriga-

Efter 7 års användning- Fick Verkligen mycket  för pengarna och utomordenlig service har haft några fabrikationsfel i ytbehandlingen några gånger genom åren men fått glasögeonen utbytta

Ett par progressiva med tunt ytbehandlat glad kostade 1500 kr inkl allt-

Köpte först tre par på Favopotics till samma ett sammanlagt pris som för ett par tidigare hos optiket på stan!

 

Nöjd med mina progressiva glasögon via Favoptic på internet bra snabb service och hanterande av garantiärenden.

Kvaliteten på ytbehandlingen har falerat några gånger efter 1 -2 år men jag fick nya glasögon utan minsta diskussion då tre års garantiin

….Näskuddarna  är lite svaga på min modell- i början 5 byten av en st  näskudde under 5 år   men det är lätt  att byta själv -det går  på några minuter sen man fått kudde och skruv- man får ett par nya kuddar gratis dagen efter att ha mailat om att en kudde gått sönder… Sen aste 2 åren inga problem

Det blev under första året  2009-10 ytterligare två beställningar  med samma båge dels ett par terminalprogressiva glas och ytterligare ett par  av den ordinarie som reservglasögon – 3 bra par bra progressiva glasögon till 75%  av vad jag betalade för 5 år sen  för ett par !! progressiva glasögon !!( då nya progressiva glasögon visserligen med glas och m fotokromatiska glas) av en traditionell optikerpå stan.

2014 köpte jag ytterligare ett par då en båge gick sönder efter 5 år på ett par. Det tog en vecka att få glasögonen som kom hem i brevlådan kostade nu 1560 kr

Detaljerad dagbok sen 2009 Glasögon Favoptics

 

 

 

Segling med den troligen bästa kombibåten som byggts ….

uppdaterad 170823 Båten uppdragen för säsongen

Passa på att få några goa skratt  idag  gå då  in via min Backdoor  publiceras då och då nya gamla vitsar

Om du säljer , köper eller äger en Toppenbåt får du här bra tips om pris , köpekontrakt och underhåll eller möjligen  upprustning av  en Toppen kombibåt.

MIn båt Toppen nr  525   ( från 1977 – 40 år 2017 !! ..  ) avmastad  , uppdragen och renspolad efter sommaren 2017.

FAKTA OM BÅTEN

Kombibåten Toppen byggd på Jifa i Mora på 70talet ansågs som den säkraste av de kombibåtar/Rodd/Motor /Segling med 10 Kvm segel som då byggdes och  i jämförelse med  Askeladden och Trissjollen som var vanligast .Toppen ansågs  då i princip osänkbar.

Båten är 445 lång 175 bred och väger  på våren  ca 200 kg varav kölen ca 80 kg  och båten har ett centerbord som gör att det går att kryssa.

Om du är intresserad av en Kombibåt slå till om du lyckas komma över en Toppen i bra skick-Jag har själv en Toppen sen 1977  i Blekingeskärgården och den är  i gott skick och är en veteranbåt dag. Toppen är mycket stabil i sjön och lättseglad mera lik en lättseglad roddbåt med lite jollegenskaper  än en jolle  som lätt kan tippa 🙂 .Fungerar dessutom utmärkt som stabil roddbåt med aktersnurra.

MERA FAKTA OM BÅTTYPEN

LIKNANDE BÅTAR  Askeladden , Trissjolle  Crescent mm

KÖPA EN BEGAGNAD TOPPEN

Kolla mast och vant och segel och att centerbord finns och fungerar innan köp och få garanti att båten inte läcker den ska kunna  ligga i sjön utan att ta in vatten. Du ser alla beslag på denna site om nåt fattas eller är sönder dra då av på priset. Den som läst på och kan detaljerna gör alltid den bästa affären!

CHECKLISTA OM DU SKA KÖPA  

BÅTPRISER SENARE ÅR

Lista båtar till salu 2017

Toppen Stockholm  med rigg 10 000  juni 2017

  

En annan  (tidigare ? )  version av båten  där  det tunna centerbordsfodralet syns i mitten

– Fören till höger på bilden

Tvärsnitt båten där man ser fodralet ihopbyggt  med skrovet

Jämför med bilden nedan i den mer jolleanpassade versionen med  en uppstickande “låda ” i mitten som döljer fodralet för centerbordet Nu sittutrymmen längs relingen   med utrymme för flytblock. Just den versionen var osänkbar och ansågs på den tiden som den säkraste av alla kombibåtar . Skotråttorna för focken och beslag för skotblocket är monterade på “lådan”.

Fören till höger på bilden

 

 

Toppen i Luleå inkl snurra och rigg pris 10 000 juni 2017 sänkt till 9000 strax innan midsommar.

Uddevalla Toppen nr 342

Begärt pris 8000  med rigg  inkl upptagningsvagn ett bra pris Samma båt till salu  2016 för  11 000 och 2015  för 12000 tydligen utan att säljas

topp23

Lista över Toppen till salu  2016

Maj 2016

Toppen med rigg och segel  Gotland  6500kr ett fyndpris om båten och rigg är i bra skick- annonsen borta i juni båten troligen såld

topen5

maj 2016

Toppen med segel och motor och trailer 9000  Karlstad Kanonpris  finns det nåt fel med båten ??S lå till direkt om båten och riggen oK Om motor  o trailer OK är det bonus  annonsen borta 6 juni säkert Såld då bra pris

roppen 7

maj juni 2016

roppen 4

Toppen fullutrustad med motor mast rigg segel 30 trailer Priset ändrats flera gånger  (20000 , 18500

Priset är i överkant. Båten finns i Ystad

Annonsen borttagen juli 2016 båten kanske såld.

Kolla mast och vant och segel innan bud och få garanti att båten inte läcker den ska kunna  ligga i sjön utan att ta in vatten.

 

april 2016

Några icke segelversioner ( saknar centerbord) visste inte att sådana tillverkades också men än bra robust båt även för fiske

Toppen roddbåtsversion Välutrustad med ekolod  äldre motor  + trollingmotor 80- trailer 18000 i Malmö prisnivå  i rätt härad om trailer och motor är användbara! Båten såldes på några dagar låter som ett bra köp.

toppw

Toppen roddbåtsversion i Karlshamn med gammal motor 14000 utgångsbud i april sänkt till 12000   fortfarande i högsta laget mht fullt segelutrustad som sålts  tidigare som ju även kan användas till fiske!Båten såd sannolikt rejält prutad.

jiFtoppkhmn

mars 2016

Toppen med nya segel och  4-taktsmotor på Orust 15000 kr såg jag inlagd påskveckan och båten såldes tydligen snabbt över påsken.  Den ser välvårdad ut kanske priset var för lågt då den försvann så snabbt från blocket! Det är mycket båt man får för pengarna!Borde nog haft 19995 🙂  som utgångspris om motorn är OK.

topp16

Lista över Toppen till salu  2015

Toppen med rigg segel och  4hk motor  begärt pris 11 000 kr  -annan modell  mer roddbåtslik med tofter -Stockholm sept 2015 Båten såld det var ett superbra pris

drevviken

 

 

Renoveringsobjekt  Borås sept 2015 begärt pris 3000 eller högstbjudande Båten bottagen från blocket  såld?

renovobjekt

 

 

Toppen med segel motor trailer aug 2015 begärt 18000 kr såld

toppenaug15

 

 

Toppen till salu juli 2015  begärt 12000 kr Sthlm oklart om den blev såld

toåå4jul15

 

 

Toppen med motor och segel Uddevalla begärt 15000 kr juni 2015– såld

toppen23

Toppen med upptagningsvagn  Ö-vik 7000 kr maj 2015 såld

“Välvårdad Segeltoppen med bromsad trailer, motor och nya segel”  Älvsborgs län 20 000 kr utbjudes maj 2015 på Blocket inga bilder men låter prisvärt såld

Lista över Toppen till salu sommaren 2014

Toppen med rigg och motor såld juli 2014 Luleå begärt pris 9000 efter sänkning  från 11000 Ute på Blocket en knapp månad. Bilder från den nye ägaren som nyttjat mina tips och råd

Toppen till salu 19 juli 2014 ute påblocket en månad Stockholm 9000 prissänktes från 13000 med trailer motor rigg segel o div utrustning Verkade vara ett fynd till 9000 och i bra skick av bilden att döma!!

toppen9000

Toppen till salu 30 jul 201Piteå 11000 med rigg och segel utan motor och åror utpris på blocket gick för 7500 enl köparen som lovat skicka bilder.

Toppen till salu Danmark juni 2014    med segel och rigg? o roder ? och med ny fyrtaktsmotor och även trailer med vinch ) 15500 DK  ( 20000 SEK )

TT2

FAKTA  OM TILLVERKAREN

toppen

Toppen i Karlskrona utanför Godnatt -bilden från vykort Karlskrona

BÅTEN BYGGDES AV JIFA I MORA

JIFA plastAB etablerade sig i Mora på 1970 talet när stödpengar kunde fås  för företagsetableringar bla i denna bygd. Företaget byggde plastbåtar och gjorde bla även plastbehållare  för vägsand som står vid vägen  i backarna i  inlandet när det blir halt- Företaget var verksamma ett antal år men gick i konkurs troligen  i början av 80talet . JIFA  flyttade sen till Älvdalen och började en ny verksamhet oklart med vad.

Toppen är mycket säker och stabil för 4 personer (2 segling). Aluminiummasten och segel är i toppklass -Arne Åkerson Sveriges förste världsmästare i segling på 60talet ( finnjolle ) och även OS-seglare och sedemera landslagskapten för de svenska OS-seglarna i flera OS levererade mast och rigg till denna förnämliga båt och försåg tillverkaren Jifa med sina bästa kontakter för segel nämligen Göran Andersson Marstrand en av Sveriges bästa OK-seglare och Finnjolleseglare på 60 och 70talet.

VIDEO SEGLING MED TOPPEN

Båten Toppen nr 525 ( hattsymbolen )seglar 2015 38:e sommaren lika fint som vanligt utanför Spjälkö som på denna video mellan Stora Ekön och Steningaön i Ronneby skärgård . Båten har en 5 hk Honda fyrtaktare med lång rigg ( den sitter i förhöjt akter fäste  på ena  sidan) och som gör 6 knop – Lite tungrodd är den men väldigt stabil och säker i sjön inte minst vid segling eller fis

På videon nedan från 2009 seglar min svärson Fredrik båten med Hatten symbolen nr 525 på ett professionellt sätt i ca 4-6 m/s Båten gör 4-5 knop vid passagen med Busterbåten

 

Med byig vind i seglen 2014

UNDERHÅLL

Enda svaga punkten på båten är årtullarna som jag förstärkte redan efter ett år – en fiffig lösning som hållt i 36 år

Infästningen för centerbordet byte bult 2004 med egenkonstruktion av packning för att förhindra läckage i bulthålen Kanske bulthålen ligger över vattenlinjen normalt jag vet inte säkert men under segling kan säkert vatten tränga in där så packning med bricka på var sida ska set vara

Om båten läcker

Kommer det vatten in i kölsvinet och det inte har regnat  då läcker båten.

Ett vanligt fel är läcka vid akterspegeln otätade borrhål

Ta bort brädan i aktern och täta ev borrhål som kanske inte användes och sätt silikon i hålen för skruvarna  och dra fast brädan igen – kolla packningarna vid centerbordets bultbeslag se bild nedan Detta är ett Tips till en Toppenägare i Västervik  27 juni 2015 som skickade denna lilla videosnutt som tack när båten sen var i sjön utan att ta in vatten 🙂

 

En annan läcka rapporterad  sept 2015 lät som att det  kunde vara  en  spricka i “centerbordsfodralet” dvs den glasfiberkonstruktionen som centerbordet löper i som finns under “Höljet ”

Bilden är inte den båten utan visar bara “höljet”

hölje

Båten köptes billigt med mast o segel för 3-4000 i sept 2015 och kompletterades enligt ägaren med en 5hk Honda . Priset låter lite  lågt för en fullgod båt med rigg och segel dock.

MÖJLIGA  ORSAKER TILL LÄCKA I BÅTEN

Koll 1 att inga skador finns på skrovet under vattenlinjen

Koll 2 skrovet under brädan i akterspegeln och  under vattenlinjen så att inga otätade hål finns.

Koll 3 Packningar vid bulten till centerbordet i stuvfacket

Koll 4  Finns misstanka att båten kraftigt grundstött ? Då finns en i varje fall  teoretisk risk att skada skett i skrovet i kanten centerbordsfodralet och kölen. Kolla hålet i centerbordinfästningen genom att demontera bulten och se efter om hålet är deformerat.

“Centerbordsfodralet”  under “Höljet” är en del i båtens skrovkonstruktion och måste vara tät utan sprickor under vattenlinjen annars läcker båten.

Bilden är inte den båten utan visar bara “höljet”

hölje

Nedan ett tvärsnitt av Toppen som har två skrov där det finns flytkroppar av frigilot emellan .Kommer vatten in i båten kommer det antingen som regnvatten och rinner ner i kölsvinet eller så läcker båten genom nåt hål i skrovkonstruktionen.   Notera att vatten alltid finns i centerbordsfodralet upp till vattenlinjen när båten är i sjön. Kölsvinet ska var torrt om det är tömt innan sjösättning och det inte regnat.

TVÄRSNITT  I HÖJD MED SKOTRÅTTORNA PÅ HÖLJET

Spricka

“Centerbordsfodralet” är tillverkat som en del av skrovkonstruktionen och  måste vara tät då vattenlinjen går en bit  upp på fodralet. Om båten grundstött mycket häftigt kan  teoretiskt en spricka i fodralet ha uppkommit även om centerbordet  slås upp. Största påkänningen på ” fodralet” vid grundkänning uppkommer dels vid bulten när lyftkraften överförs till fodralet och  i området  vid  kölen  rakt under bulten där grundkänningskraften tas upp. Det borde då också synas i bulthålet i fodralet som blir deformerat på ovansidan av hålet.  Finns nån spricka ned från hålet eller längre ned mot kölen i fodralet ?

Detta är en möjlig skada som skulle kunna uppstå men jag har inte sett eller fått det bekräftat av någon än  skall påpekas.

Innan mer omfattande jobb görs för att  kunna besiktiga  fodralet mot kölen kontrollera  noga att inga skador finns i skrovet på utsidan ,  inga hål  finns under brädan i akterspegeln och att använda hål är täta med silkon i hålet och att det finns fräscha packningar med bricka  på utsidan för bulten som håller centerbordet!!

BESLAG OCH MOTOR

Infästningen för centerbordet 

Rigga och sätta segel Instruktion med bilder på alla beslag

Bilder beslag på bommen

Motor storlek och placering

Wirelängder masten

Orginalmasten i Al  längd 6,78 m
Wireinfästningar   4,52 m till underkant  avlångt hål  för wirebeslag på masten
Wirelängd i meter  inkl öglan i en ända och litet “t-belslag” på wire  i andra ändan  mot masten
Framwire 4,25     Sidowire 4,02 Ändbeslaget på wiren har formen som ett T som träs  in i det ovala hålet  i masten-

SNYGGA TILL BÅTEN

Bygga om båten med sprisegel och snygga till med färg och teak går också att göra .Rekommenderas i artikeln att komplettera  med skum mellan skroven  vid relingen för att öka flytegenskaperna för en helt vattenfylld båt.

BU4Az

bottenupp10 hämta

 Foton Christer Byström