Ta bort mossa från tak och alger från väggar med fiffiga hjälpmedel..

uppdaterad 190912 Snabbjämförelse  av många användbara medel av läsare

TA BORT MOSSA

Egen erfarenhet av att behandla tak sen 8 år med en billig  verksam kloridsubstans  som kan hittas i andra rengöringsmedel än sk takrengöringsmedel – man behöver inte överprisade takrengöringsmedel för att göra rent tak! !

Min artikel och alla läsare som ökar år för år och satt press på prisnivån av överprisade takbehandlingsmedel. vilket är mitt enkla syfte sen jag kom underfund att en billig klorförening ingår som den verksamma delen att döda alger och mossa i takrengöringsmedel.

SAMMANFATTNING

FINNS BRA MEDEL GÖRA RENT TAK  SOM KOSTAR BRTRYDLIGT MINDRE ÄN  SPECIALPRODUKTER   SOM TEX GRÖNFRI , NELSON TAKGTI OCH HAR SAMMA EFFEKT MOT MOSSAN PÅ TAK

Som spridare kan man använda 1 liters ejektorburk som bla  Nelson TakGTI använder Om man köper det medlet första gången  kan man sen som refill använda billigare vara enligt nedan.

Den verksamma substansen  mot alg/mossa/mögel är densamma i alla preparaten  en billig kloridbaserad kemisk förening som man tar extra betalt för i sk specialprodukter för TAK

BRA ALG/MOSSBORTTAGNINGSMEDELMEDEL  SOM FUNKAR UTMÄRKT PÅ TAK UPPDATERAD  aug 2019

Nordsjö Hustvätt Koncentrat 2,5 liter  tips av läsare se kommentar juli  2017 20% lösning av kloriden-

Notera vid näthandel då det finns en variant med koncentrat och en variant  utspädd båda i  1 lit o   2,5 lit förpackningar

Koncentrat 2,5 lit ca 20%  kostar aug 2019  ca 300 kr 249 kr +frakt 49 via BOLIST eller 120 kr/lit och utspätt till  3% ca 20 kr/lit ,

Om man spär ut Nordsjö hustvätt till 3 %-6% räcker det för förebyggande behandling av taken vartannat  år. Om det finns lite mossa öka koncentrationen till mer än 3%.

Tidigare använde jag Biltema  produkter mot alg/mossa 2,5%-3% lösning  av den verksamma kloriden som har fungerat utmärkt som förebyggande behandling i många år och kostar 15-20 kr/liter.Alg/mossmedlen från BilTema har skiftat namn genom åren men haft ungefär samma koncentration av den verksamma kloriden som tar bort mossan.

Ett liknande medel Mot alg 10% kloridkonc finns  på Bauhaus  som kan spädas.

Fördelen med Nordsjöprodukten och mot ALG  gentemot min tidigare använda Biltemaprodukt är att man kan blanda till lite högre koncentration om man har lite mossa som ska bort. Ref Nelson som har 9% som kan appliceras om mycket mossa. Mossan går fortare bort om man först grovrengör så kan man späda ut Nelsonmedlet istället

Har dykt upp fler medel på marknaden 2019 tex  Garden Monster inga specifikationer angivna men säkert samma aktiva ammoniumklorförening. % halt inte angiven Efterfråga datablad som enligt föreskrifter måste finnas vid försäljning innan du använder det.

Kommentar 12 sept 2019 Kea Bergwall

Jag har gjort en sammanställning av olika produkter som nämns här och räknat ut vad man betalar per gram ammoniumklorid, och rekommenderad dosering ammoniumklorid per m2.
En viktig slutsats var att koncentrationerna i artikeln inte alltid är rätt (längre?). T.ex. gäller för Nelson Tak GTI <5%, MotAlg <5% (enligt SDB). När det angavs ett intervall i SDB valde jag ett värde strax under max. Jag har räknat på största förpackningen.
Det finns två solklara lågprisvinnare och en lika solklar förlorare:
Nordsjö hustvätt 50 öre
Jula Takrent 55öre
Grön-Fri 1,37kr
Biltema Taktvätt 1,79kr
Flugger Facade 1,91kr
Biokleen Takrent 2,00kr
MotAlg 3,73kr , Som jag just hade köpt 🙁
Nelson Tak GTI 5,38kr

Nästa intressanta slutsats var skillnaderna i den rekommenderade dosen ammoniumklorid per m2, kanske är det orsaken till många nöjda (men lite fattigare) Grön-Fri användare?
Grön-Fri 3,2g
Nordsjö 1,67g
Biokleen 1,29g
MotAlg 0,63g
Nelson 0,57g
Flugger 0,38g

Excel-dokumentet finns här om någon vill titta eller granska eller föreslå bättre värden på koncentrationerna (ibland står det ju på förpackningarna):
https://1drv.ms/x/s!Atos35A_hk0shNdj11PqhQ8ho1-n2A?e=e11fjF

Läs fler kommentarerna till denna artikel där finns en del bra tips

 

 ALLMÄNT RENGÖRING TAK 

Ibland vill mossa växa  på taket då träden kanske står lite nära.

Grundregel :ta bort träd eller grenar nära hustak om det är möjligt!

Grovrengör taket med trycksprutaggregat om möjligt innan behandlingen då blir taket fortare rent.

Det finns  medel på marknaden att spruta på taket som tyvärr är onödigt dyra men som funkar bra- finns flera billiga alternativ !!

För mossa behövs lite starkare medel med klor som man binder till olika kemiska föreningar i form av klorider som kan ha olika kemiska långa namn – finns ett samlingsnamn Bensalkonklorid  Varianter av denna klorid fungerar som starka rengöringsmedel med  rengörande och avdödande effekt  där just kloriden är den verksamma delen.

Som med alla kemiska medel måste man var försiktig och läsa skyddsföreskrifterna noga innan användning-Alla medel som säljs i Sverige måste ha ett datablad som talar om  innehållet  och farligheten och vad det får användas till. Det är en skyldighet att sätta sig in detta  innan  användning,  Om en direktimporterat  saknar skyddsförskrifter/datablad  är den förbjuden att säljas i landet undvik direkt sådana produkter är ett gott råd.

För att  den händige inte skall lista ut att det är bensalkonklorid så döljer man namnet med någon obegriplig synonym som en kvartär ammoniumförening, katjontensid eller N-Alkybensyldimetylammoniumklorid (C8-C10). Fantasin är stor här att använda svårast möjliga namn. Bensalkonkloriden kan då säljas utspädd med vatten ofta 4 ggr dyrare!

Det finns mängder av bra frågor och kommentarer till detta inlägg som jag rekommenderar att du läser.

SPECIALPRODUKTEN ÄR AVSEVÄRT DYRARE OMRÄKNAT TILL 3% KONCENTRATION AV KLORIDEN MEN GER SAMMA EFFEKT SOM DE BILLIGARE MEDLEN

Nelsons  TAK GTI /kan kostar mellan 250-350 kr för en liter i dunk med ejektor och räcker till 75-100 km tak Rejäl vinstmarginal för ”N- alkylbensyldimetylammoniumklorid” som är en bensalkonklorid  ett billigt kemiskt medel som tar död på mossa.

 

Man ansluter dunken till en vattenslang och duschar taket och medlet skummar ut över taket och skall sen torka så försvinner mossan så småningom och det förhindrar mosstillväxt  i flera år.

Den viktigaste komponenten som tar bort mossa ,alg och lav är ammoniumkloridföreningen  Nalkylbensyldimetylammoniumklorid   se  Datablad produkten

Nelson TakGTI 1 liter 9% lösning  av ammoniumklorid för ca 300 kr . Det motsvarar ca 100 kr/lit i 3% koncentration .

Man får vid köp en praktisk dunk som kan anslutas till en slang så  blandas medlet med vattnet och skummar ut på taket se bilden i broschyren. Istället för att köpa en ny burk Nelson  köper man istället tex Nordsjö hustvätt utspätt till ca  3 % eller Biltema alg/mossbortagningsmedel    namnet skiftar med åren och behandlingen kostar 15-20 kr/lit  för 3% lösning

EGEN ERFARENHET 8 år

LOGG  Erfarenhet 6 års användning av Biltemas enkla produkt 3%  med  mycket riklig användning på tak.  Från 2017 användning av Nordsjö Hustvätt 25% som blandats ned  till 3-6 % och påsprutas. Åtgång 2- 2,5  liter ( fyllda Nelsonburkar) för ca 170 kvm  tak- 

Har försökt  med kopparlina efter nocken på båda sidor på ett av taken men det räcker inte på knottriga betongtak.

2011 aug påsprut med Nelson-efter grovrengöring av taket mekaniskt med högtrycksspruta som sedan blev rent från mossa under vintern. Nelson medlet  (9% lösning) hade  säkert avdödat mossan men det hade tagit längre tid att få det mossfritt om jag inte grovrengjort först

2012  aug påsprut med dunken från Nelson påfylld med Biltema 3% förebyggande   på  rent tak och dessutom kopparlina på ett tak

 2013  påsprut med Biltema  3% förebyggande  på rent tak

Läge aug 2013

Sadeltak  boningshus  med betongpannor knottriga 70 kvm 40 graders lutning  också med kopparlina på nocken– ingen påväxt mossa på tak 

Snedtak  förråd 20 grader med betongpannor knottriga 30 kvm utan kopparlina  .– ingen påväxt av mossa

Ny påsprutning förebyggande BilTemaprodukten 3%

Läge  maj 2014

Samma som för 2013 ingen mossa- taket med kopparlina rengörs också med medlet så effekten av kopparlinan kan inte observeras längre

Aug 2014

Algmedlet har långtidsverkan då ingen mossa kan ses på båda taken även det utan kopparlinan Hoppar över behandlingen  2014

Maj 2015  Mossfritt –ser några ställen långt ner på ett tak med lite lite mossa-  Sprutade ett papptak över ett förråd som inte behandlats tidigare där mossa fanns.

Dunkarna jag köpte på BilTema för tre år sen varar nog minst 5 år till även om det numera står hållbarhetstid 1 år på 1 literflaskorna

Sept 2015

Sprutade alla taken förebyggande i soligt väder -så gott som mossfritt på alla tak -lite mossa fanns på några  enstaka ställen längst ned  på pannor-  Papptaket på friggeboden som behandlades våren 2015  var nu helt rent även vita ingrodda ringar av mossa var helt borta. ( BilTemaMedlet funkade utmärkt  efter 3 år…. )

Jag  ser ingen ”extraeffekt” av kopparlinan på ett av taken vid jämförelse  fanns lite mossa längst ner på pannor även på detta effekt efter ett överhoppat år behandling.

Biltemamedlet är betydligt effektivare än en kopparlina

Juni 2016

Alla taken är mossfria så när som lite efter en kant mot vindskivan där träd står nära- Målade med pensel  rikligt efter kanten på taketmed 3% lösning så försvinner det nog över sommaren Dessutom sprutade jag på ett 20 kvm plasttak för första gången för att se om det underlättar rengöring om några veckor innan midsommar.Mitt Biltemamedel 3% är nu 5 år gammalt så det blir test även på det!

Aug 2016

Plasttaket som jag sprutade i juni  blev rent av regnet -första året jag slapp högtryckspruta det. Inga åverkan av medlet på plast

Alla andra tak  tak med  betongpannor och några papptak mossfria sen den  förebyggande bekämpningen  sept 2015  Mossa intill en vindskiva som jag behandlade med påmålning med pensel i juni mossan dog och jag kunde lätt avlägsna  resterna med en  skrapa i aug.

Sept 2016

Jag behandlar  plasttaket över uterummet och friggebodens papptak förebyggande Betongtegeltaken över huset och förrådet lämnar jag obehandlade, Biltema 3% 5 år nu nästan slut

Juli 2017

Stora taket med betongpannor  inte sprutat på 2 år Finns lite mossa på pannor längs vindskiva. Papptaken också rena sen 2 år Plasttaket betydligt renare sen det besprutades och var lätt att göra sommar rent Förrådstaket med takpannor helt rent Plåttak helt rent efter 2 år

BYTE TILL NORDSJÖS HUSTVÄTT

Aug 2017

Valde Nordsjö hustvätt koncentrat burk från 2017  20% och  sprutade  nästan alla mina tak med 6 % lösning i  en ”Nelson ejektor burk” 🙂  det mesta i förebyggande  syfte  Det gick åt 2,5  fyllda  Nelsonburkar vid   påsprutning  på mina tak betong papp plast och plåt    ca 170 kvm  Jag sprutade lite rikligare – normalt gå åt 2 burkar

Juni 2018

Nu sjunde året utan mossa på betongpannorna!

Plasttaket på 20 kvm över uterummet var rent 2018 efter förebyggande behandling 2017 nu slipper jag spruta rent grönalger som sitter fast efter varje vinter.

Alla tak rena efter den förebyggande behandlingen i aug med Nordsjövarianten  så när som ett bit papptak som påverkats av några trägrenar som hänger  över Plasttaket över en uteplats har aldrig varit så rent en vår tidigare inget grönt alls.  De knottriga betongpannorna som utgör merparten av taken är helt rena.

Har behandlat trästaket och  flätade vindskydd förebyggande i juni 2018

Hoppar över behandlingen   av betongpannetaken igen  hösten 2018

INSPEKTION och åtgärder Sommaren 2019

23 Juni 2019 

Alla taken nästan helt rena från mossa Lite mossa i kanterna av taket på några ställen och i nedersta raden betongpannor ( ej behandlade på 2 år)

30 aug 2019

Sprutade alla tak förbyggande  ca 170 kvm (100 kvm betongpannor 20 kvm plast 20 kvm plåt 30kvm papp).

Lugnt ,sol och inget regn i sikte närmaste dagarna så medlet kan torka in Kommer att bli i princip mossfritt nästa år och några år framåt Förhoppningsfullt bara behandling å utsatta delar pannor längst ned och kanter mot vindskiva.

Fortsatt test i år med 6% lösning, Nästa gång ( om 2-3 år) ska jag späda  som  BIltemaprouktens 3% och jämföra igen,

Använde 2,5 liter 6% lösning  (utspädd Nordsjö 2017)   på alla taken betongpannorna hade hoppats över 2 år nu.   Mossangreppen i nederkanterna av nedersta betongpannorna och kanterna av taket  fick en rejäl dos i direktsprut. Mossan från i våras hade växt till då gynnsam sommar för mosstillväxt  med värme och regelbundna regnskurar.

Trästaket och  flätade vindskydd  som förebyggande behandlades året innan nu helt rena.Hoppar över behandling 2019.

 

 

76 reaktioner på ”Ta bort mossa från tak och alger från väggar med fiffiga hjälpmedel..”

  1. Hej tänkte använda nordsjö hustvätt på ett tak som jag skrapat bort den tjockaste mossan på, såg i säkerhetsbladet att det stod inte likadant som i den länken som fanns här, är den svagare nu? ≥10 – <25 stod det i den jag hittade, om man ska blanda det i en tryckspruta hur mycket vatten har jag i då?
   Tack

   1. Av dina uppgifter är koncentrationen 10%-25% av det verksamma medlet
    Om du tar en del av medlet och tre delar vatten får du en lösning på 2,5%-6,3%
    Använder du det i en Nelsonburk med vattenslang tillkopplad bör burken räcka till ca 100 kvm tak
    Med trycksprutan får du prova dig fram hur mycket medel som går åt på viss yta och anpassa hur rikligt du ska väta

  1. Om kopparlinan är vid nocken och vattenrännan längst ned händer inget. Men lägger du kopparlinan i vattenrännan då blir det snabbt hål då det blir ett galvaniskt element

 1. Det blir betydligt större kopparyta exponerad med CUlinan spunnen av många trådar och mer kopparjoner avges- Hur stor påverkan syns
  nog bara efter många års användning

 2. Köpte Biltemas Alg o Mögelrent för att använda på taket. Gick sen igenom säkerhetsbladet och där står innehållet Didecyldimetylammoniumklorid. Har dom ändrat innehåll eller är det samma sak som N-alkylbensyldimetylammoniumklorid..? Blir det samma effekt på taket som med Nelson TAK GTI?

  1. Den produkt jag refererar till ” Facade Cleaner ” säljs tydligen inte längre men Alg o Mögelrent innehåller även liknande gifter i en ammoniumförening och borde fungera lika bra
   Det finns många liknande kemiska föreningar i gruppen ” disinfektionsmedel”
   Innehållet
   Etanol och isopropanol har en fysikalisk påverkan och ammoniumföreningar som N-alkylbensyldimetylammoniumklorid och didecyldimetylammoniumklorid är giftiga för mikroorganiserna

 3. Bra artikel! Länken till kopparlinan fungerar dock inte. Vad ska det vara för dimension på tråden?

  1. Det verkar som Conrad lagt ner produkten Antennwire av spunnen koppartråd ca 3-4 mm diameter på wiren

 4. Tack för en utmärkt artikel. Om jag förstått saken rätt ska man klättra upp högst upp på taket (om det är ett lutande tak) för att spruta vattnet uppifrån och ner? Vilka sätt är säkrast att ta sig upp på taket?

  1. Det går utmärkt att stå på en stege och spruta upp mot taket. var försiktig med vinden så det inte blåser på dig! Det är trots allt ett giftigt medel.

 5. Intressant och bra artikel. Har köpt hus med mosspåväxt, sadeltak enplanshus och orginalpannor från 1978. Räcker det att spruta på medlet för att ta död på mossan och få ett rent tak? Eller behöver jag först skrubba bort mossan mekaniskt och sedan applicera medlet för att hålla mossan borta?

  1. Jag tog mekaniskt bort första gången mest för att det fortare skulle bli rent
   Sen första besrutningen har mossan inte återkommit
   Det borde gå att spruta på direkt men kan nog ta betydligt längre tid att bli av med allt.

 6. Använde ett annat medel än biltemas, i fjol fungerade extremt bra! Har redan ett tak fritt från påväxt. Funkade så bra att i våras köpte jag stenvården o la på plattor o marksten. Verkar minst lika effektivt det !! Toppbetyg, rekomenderas starkt ! Bevara heter det, de har även en hemsida bevaraprodukter.se

  1. Samma typ av disinfektionsmedel liten annan kemisk sammansättning men det är ammoniumkloriden som är gemensam för alla produkterna och som är det mest aggressiva och verksamma i hela den här produktfamiljen.

   1. ”alumniumkloriden (metallkloriden)”? Är det inte ammoniumklorid det hela handlar om? NH4, ammonium, är ingen metall.

 7. Har du har bra tryck på vattnet når du nog till nocken nerifån stuprännehöjd på ett hus med 8-10 meters bredd. Problemet nerifrån är väl att inte få på sig för mycket av medlet så tänk på att skydda dig väl och förebygg inte minst med vindriktningen på hur du ställer dig- spruta snett upp så det rinner ner längs taket brukar funka

 8. Jättebra tips. Men hur mycket bör man späda ut Biltemas medel med om man är tvungen att använda ryggspruta ? Finns ingen möjlighet att använda slang tyvärr 🙁

 9. Har provat med kopparlina över taknocken under några år. Det är ändå massor av mossa så det har inte hjälpt. Jag skulle kunna tänka mig att koppatråd hade en bättre verkan när regnet var surare förr. Numera används mera lågsvavliga bränslen vilket har gjort regnvattnet mindre surt.

 10. Informationen på hemsidan är kraftigt missvisande.

  Biltemas Fasadtvätt innehåller <3% Alkylbensyldimetylammoniumklorid
  Nelson Tak GTI innehåller 9% N-Alkylbensyldimetylammoniumklorid

  Detta enligt respektive säkerhetsdatablad.
  Det innebär att Nelson innehåller MINST 3ggr mer av det verksamma ämnet, och dessutom glutaminsyra som Biltemas inte innehåller, den innehåller istället kaliumkarbonat.

  Numera har visst Nelson bytt namn till Curera.

  Biltemas kostar 20:-/liter,
  Tak GTI 200:-/liter hos Clas Ohlson och upp till ca 350:- hos vissa ockrare.

  Spädd till motsvarande koncentration kostar Biltemas dock fortfarande bara 30% av priset för Tak GTI. Men det kan ju vara ganska viktigt att notera att Biltemas är 3ggr svagare än Tak GTI, INTE tvärtom som anges ovan.

  1. Korrigerat felaktigheterna i texten
   Tack för påpekandet
   Faktum kvarstår att BilTemas produkt håller mossan borta – man sprutar också lite längre då det är lägre konc och betydligt billigare. En liter går fort åt.

 11. Hej,

  Tack för mycket bra artikel. Allt är klart frånsett hur man kopplar en dunk medel till vattenslangen. Finns det speciella dunkar med medel som man kan koppla på vattenslangen?

  Tacksam för svar,
  Göran

  1. Det enklaste är att köpa Nelsons dyrare medel och sen använda den burken och bara fylla på mer
   Med den lite mer utspädda vätskan från Biltema skan man köra fullt blås med Nelsonburken då man behöver lägga på lite mer.
   Det kan finnas finnas tillbehör till vattenslangar som blandar in från en burk när man ansluter slangen och sprutar-
   Det är ju ejektorprincipen där vattnet suger med sig och blandar in innehållet i burken.

 12. Har använt en högtryckstvätt från Nilfisk med en tillhörande lans på sådär tre meter, då räcker man upp till nocken med strålen från marken. Nilfisk hävdar att man enbart skall använda deras rengöringsmedel.
  Utmärkt produkt!

 13. Inkommet mail från Peter
  Tack för en informativ och bra artikel om mossa på tak.
  Några frågor om preparaten från Nelson och Biltema för tvätt och att ta bort mossa på tak. Jag har i anslutning till takpannorna ett altantak av kanalplast. Hur påverkas plasten av dessa medel?
  Givetvis spolas inte plasttaket med medlet men det kan kanske komma spill eller en svag dusch även på plasttaket då jag spolar på takpannor. Dessutom kan ju medlet följa med från takpannor när det kanske regnar ett tag efter behandlingen.
  Tack på förhand,
  Peter

 14. Hej och tack för bra tips !
  Jag har gul påväxt på mina gråa betongpannor. Inte jätte mycket men det ser skitigt ut.
  Hur löser jag smidigast att få bort det?
  Beskriv gärna vilket verktyg, typ borste, som behövs om jag behöver annat än att bara spraya på Biltema Fasadtvätt.
  Tack på förhand 🙂

  1. Ingen aning om bästa verktygval- Alla typ av påväxter påverkas av medlet och borde dödas över tiden – Har sett att runda områden med tunna vita sådana påväxter av lavkaraktär tar betydligt längre tid innan de försvinner men de verkar tyna bort om man duschar årligen med medlet.
   Jag har använt högtrycksspruta men det kan ge andra missfärgningar på betongpannor beroende på hur färgen på pannan applicerats inblandat i betongen eller som ytskikt på pannan . Prova med tuff sprutning med högtrycksspruta på en reservpanna innan användning är ett praktsikt råd-

 15. Hejsan.
  Tyvärr verkar inte biltema sälja den där tvätten längre något tips på någon annan billigare tvätt?
  Med vänlig hälsning,
  Linus

 16. Hej
  har hittat fasadtvätt under ett annat namn på biltema
  art nr 36-7203
  innehåller <5% benzankoniumklorid till priset 69kr/4liter
  Ska testa den i sommar – tack för bra blogg och tips!

 17. Hej!
  Bra med effektiva medel men allt som dödar får mig att dra öronen åt mig. Törs jag använda dessa medel? Vad har det för följdverkningar och vad är mitt ansvar? Vad får dessa medel för effekter i vår miljö i övrigt? Hur påverkas annat liv i när o fjärrområden? Vi vill ju t ex inte att annan växtlighet eller djur kommer till skada. Finns det någon kunskap om detta? För egen del kör jag safe o tar bort mossan manuellt mekaniskt med jämna mellanrum. Då vet jag att jag inte riskerar sprida gifter runtomkring mig.
  Med vänlig hälsning,
  Peter

  1. Effekten är nog ytterst liten och begränsad till de närmaste centrimetrarna runt kopparlinan. Samma effekt kan ofta och vanligare ses under ett galvat staket på en mur. Ingen mossa växer där det droppar ner från det galvade.

 18. Biltema har dragit ner koncentrationen av det verksamma medlet xx ammoniumklorid från ca 3% till ca 0,5% i den nya produkten fasadtvätten men håller samma pris,
  De två produkterna 4litersdunk och 1 literflaskan har lite olika sammasättmnong utöver den verksamma ammoniumkloriden så kanske inte så lämpligt att blanda,
  Bättre att spä ut den 15%iga lösningen till 3-6% blanda med i 5-3 liter vattem och få 6 till 4 liter lösning för 60 kr i jämförelse med de överprisade alternativen Det är värt att pröva funka lika bar som den 3% lösningen den gamla BILTEMAprodukten hade och som jag använder.

 19. Ja det tror jag- man bör nog ta bort det mesta av mossan mekansikt eller med högtryckstvätt som jag gjorde- Annars får man nog behandla taket i många omgångar

  1. Kan börja med ett stort tack för att du uppmärksammat detta och delar med dig av din kunskap och erfarenheter i ämnet till oss okunniga.

   Det kan vara värt att uppdatera tråden en gång till med den nya informationen Johan skrev om i sitt senaste inlägg.

   När jag tittar på 367202 så verkar koncentrationen vara 0,5%, vilket gör att jag också bara kan dra slutsatsen att den enda nuvarande möjligheten är att använda 367261 och hoppas på att 2,5% räcker.

 20. Jag tror att greenline funkar lika bra som Nelson om taket är grovrengjort
  Med mina erfarenhet av både Nelson och Biltemas 3%iga lösning skulle jag använt den outspädd första gången på grovrengjort tak och sen utspädd till 3% året därpå för båsta långtidseffekt.

 21. Jag ska ta bort mossa (grön) på ett papptak, kan man använda dessa medel till papp eller kan pappen bli förstörd? Det diskuteras mest tak med tegel/betong-pannor ovan. Funderade mest på Biltemas Alg- o mögeltvätt. Får inte bort mossan med endast borstning.

 22. Jag provade i våras på ett Friggebodtak med BilTemas 3%iga lösning utan mekansik rengöring först Det mesta av mossan dog och har försvunnit men sitter ett tunt skikt kvar i pappen på de mest utdatta ställena-Inga missfärgningar- Blir en dusch till efter sommaren så fpt jag se efter nästa vinter.

 23. Tack för en bra artikel. Funkar Biltemas Alg &Mögeltvätt även till att ta bort mossa från grusgångar?

  1. Eftersom det är en miljöfarlig vara får den inte användas för direkt påsprutning på marken Framgår av produktblad hur man ska sanera om bekämpningsmedlet hamnar på marken.

 24. Hej! Mycket bra artikel. En fråga, om jag ska använda biltemas alg och mögeltvätt, ska jag spruta på det och låta det vara kvar och låta regnet/naturen sköta avspolningen eller ska jag spola bort det själv? Står på dunken att man ska spola bort det efter att det verkat i tio minuter.

 25. Medlet ska torka in vid användning på taket och för att få bäst verkan skall inte regn vara i antågande närmaste tiden enligt min erfarenhet..

 26. Biokleen säljer en 2,5 liters dunk med ejektor som kopplas till slangen och som bland annat innehåller en 9%-ig lösning av Alkyldimetylbenzylammoniumklorid. Rekommenderat utpris per dunk är 429:- inkl moms. Finns på XL-Bygg m.fl.
  Literpriset 171,60/liter för 9% ig lösning.

 27. Jag provade för några år sedan flera olika produkter som jag sprutade på taket med lågtryck både uppifrån och nerifrån. Pga att min bror var så envis och sa att grönfri var bäst.
  Sketet nog har jag gjort av med lappen om vad som är sprutar var 😐
  Nu är taket randig i tremeters fält på 15meters tak.
  Taket är 15,5 år benders blå och har egentligen inte haft mossa utan bara början typ missfärgning. Möjligen några små bollar. Omges av skog. Monterade en 8-10mm kopparkabel vid nybygge mitt uppe på nockpannorna. Finns kabelhållare att montera. 100mm upp.
  Har vindskeneplåtarna i koppar och ca 100mm in på taket är pannorna som nya.
  Skulle jag gjort om idag så är det bättre att klä nocken i koppar ist för pannor.

  Nu ska jag prova biltemas blandningar och arkivera lappen väl.

 28. Jula har något liknande som heter Alg/Mögeltvätt 530094. Borde inte det fungera lika bra som Biltemas medel? Ungefär samma pris som på Biltema.

 29. Hej,

  Tack för intressant artikel.
  Tänkte använda mig av Biltemas 2,5%, dock så förstår jag inte vilken dosering du rekommenderar?

  Jag har rengjort taket manuellt och är intresserad av förebyggande åtgärder (vill inte gärna göra om arbetet).

  Tänkte använda mig av en tryckspruta, vilket dosering rekommenderar du?

  Vänligen,
  Andreas

  1. Jag använder burken från Nelson med vattenslang påkopplad och med 3% BilTemalösning och sprutar betydligt rikligare

   1. Tack för svar.
    Tänkte först snåla och köra Biltemas med tryckspruta. Men insåg att det blev onödigt jobb så tog ditt råd och köpte Tak Gti. Burken sparar jag till nästa gång.

    Hittade förresten den på ÖoB för 299:-

    Vänligen,
    Andreas

 30. Vad använder man på plasttak? Jag vill ju inte förstöra ytan och dessutom finns aluminiumskenor i kanterna och aluminium hängränna. Tänkte börja med Yes. Tycker du att algtvätt är att föredra?

 31. Jag har inte använt det starkare rengöringsmedlet typ Biltema på plasttak eller på aluminiumskenor men det borde inte vara några problem Nelson produkten anger ju att det medlet passar för alla takmaterial och det är ju samma verksamma medel i alla de takrengöringsmedel som jag tagit upp.
  Lite olika metodik algmedlet sprutas på och får verka en längre tid sen tappar påväxten fästet och försvinner vid krafigare regn elller kanske sprutas bort med vatten efter en längre tid.
  Jag har använt algmedlet mest på rengjorda tak i förebyggande syfte då fungerar det mycket effektivt
  Yes får verka en stund sen får man skrubba och spola med vattenslang det funkar bra på målade träväggar innan ommålning.
  Kanske man sen kan använda algmedlet förebyggande? För att slippa påväxt på plattaket igen.?

 32. Hej, vill tipsa om Julas hard head takrent, artnr 530096. Innehåller 90 g/l ammoniumklorid, dvs 9%. 199 kr för 4 l.
  Har köpt hem en dunk och ska prova när min dyra Nelson Tak GTI tagit slut (efter en minut eller så).

 33. Hej!
  Har du testat ”Fulstopp”? 1 liter kostar runt 390 kr, utspätt enligt anvisningen 1:30 blir kostnaden bara 13 kr/liter, dessutom verkar det som att behandlingen varar länge – upp till 4 år. Biltemas ”Alg och mögeltvätt” kostar med årets pris 22,50 kr/liter för samma koncentration. Biltemas produkt skall ju inte spädas ut alls. Om ”Fulstopp” fungerar lika bra som Biltemas produkt är väl frågan….
  Järnsulfat är ju ett gammalt beprövat medel som stoppar mossa men det kanske missfärgar även utblandat i vatten???

 34. Som du säger järmsulfat är en gammal klassisk metod Jag har använt sånt på mossa i gräsmattor långt bak i tiden sen kom en period när man kalkade gräsmattan för att bli av med mossan man men sista 15 åren har jag gödslat bort mossan i gräsmattan-
  Utvecklingen på metoderför bekämpning går framåt
  Om man har ett rent tak och sen använder medlet med järnsulfat förebyggande kanske det är effektivare om 4 år stämmer? Risken för missfärgning är nog störst på plåt -och kanske plasttak ?

 35. ”9% LÖSNING JULA som låter prisvärt läs kommentar i från maj 2016 nedan ”Julas hard head takrent, artnr 530096. Innehåller 90 g/l ammoniumklorid, dvs 9%. 199 kr för 4 l. 50 kr /lit för 3% dyrare än både Greenline och BILTEMAs produkt”

  199 för 4l 9% dvs.199 för 12l 3% = 16.5 kr l.
  Billigast eller?

 36. Jag tänkte använda ryggspruta eftersom jag inte har rinnande vatten. Ryggsprutor tål inte järnsulfat eller tiga. Innehåller Bauhaus Motalg eller Biltemas Alg och Mögelrent nåt av det?
  Tack för jättebra artikel. Jag har ett eternittak och är väldigt rädd att skada det.

  Mvh

 37. Jag vet inte det ska tydligt framgå av sepcifikationen- om du är osäker prova på en bit-n metod som alltid fungerar

 38. Köpte MotAlg på Bauhaus i helgen och tänkte behandla ett papptak som är fullt med mossa. Noterar i tidigare inlägg att man ska spruta på (i soligt väder) och låta medlen långtidsverka och inte skölja bort. På denna förpackning står det att speciellt när det gäller papptak är det viktigt att man sköljer bort och INTE låter det sitta kvar en längre tid. Hur har ni andra gjort på papptak?

 39. Jag har använt Biltema 3% -ig lösning på papptak 2015 och som fick ligga kvar och det har fungerat bra och mossan försvann.Sprutade på några punkter även 2016. Har inte noterat någon annan påverkan på pappen.

 40. Har kommit över takrengöring A-delete Pro.
  Inneh. N-alkylbensyldimetyl – ammoniumclorid 500g/l (50%-ig) 100kr/l
  Blandas 1:30 (1+29) för påföring med lågtrycksspruta.
  Hur stark bör inblandningen vara för anv av Nelson injektortank som levererar 15-20 l/min?

  1. Om koncentrationen av Ammoniumkloriden i Nelson är X% och du har 50% i A-delete-pro ska du blanda in 50/x delar vatten på en del av A delete- pro för att få samma koncentration som Nelson

   Förebyggande behandling av tak räcker det med 2,5 % lösning dvs 20 delar vatten och en del A-delete Då samma koncentration som BilTemaprodukten Mot Alg som fungerar utmärkt

  1. Pröva och värdera ut ..Har aldrig hört något om missfärgning på något material Snyggare än mossa blir det ned all säkerhet

 41. Det verkar som att GreenLine MotAlg har funnits i två versioner. Säkerhetsdatabladet för MotAlg finns åtminstone i olika versioner.
  Version 4, från 2012 (Bauhaus hemsida) säger (C8-18)-alkylbensyldimetyl-amoniumklorid <10%
  Version 6, från 2017 (Greenlines hemsida) säger N-alkylbensyldimetyl-ammoniumklorid <5%
  Ämnena har olika CAS-nummer i SDB:erna, jag antar att det betyder att det är olika ämnen. Däremot är jag inte kemist så jag kan inte säga vilken som är bäst.
  Någon annan som kan tolka siffrorna? Har de bara dubblat mängden vatten?

 42. Jag har gjort en sammanställning av olika produkter som nämns här och räknat ut vad man betalar per gram ammoniumklorid, och rekommenderad dosering ammoniumklorid per m2.
  En viktig slutsats var att koncentrationerna i artikeln inte alltid är rätt (längre?). T.ex. gäller för Nelson Tak GTI <5%, MotAlg <5% (enligt SDB). När det angavs ett intervall i SDB valde jag ett värde strax under max. Jag har räknat på största förpackningen.
  Det finns två solklara lågprisvinnare och en lika solklar förlorare:
  Nordsjö hustvätt 50 öre
  Jula Takrent 55öre
  Grön-Fri 1,37kr
  Biltema Taktvätt 1,79kr
  Flugger Facade 1,91kr
  Biokleen Takrent 2,00kr
  MotAlg 3,73kr , Som jag just hade köpt 🙁
  Nelson Tak GTI 5,38kr

  Nästa intressanta slutsats var skillnaderna i den rekommenderade dosen ammoniumklorid per m2, kanske är det orsaken till många nöjda (men lite fattigare) Grön-Fri användare?
  Grön-Fri 3,2g
  Nordsjö 1,67g
  Biokleen 1,29g
  MotAlg 0,63g
  Nelson 0,57g
  Flugger 0,38g

  Excel-dokumentet finns här om någon vill titta eller granska eller föreslå bättre värden på koncentrationerna (ibland står det ju på förpackningarna):
  https://1drv.ms/x/s!Atos35A_hk0shNdj11PqhQ8ho1-n2A?e=e11fjF

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *