Ta bort mossa från tak och alger från väggar med fiffiga hjälpmedel..

uppdaterad 190623 

inspektion av taken- ingen mossa för åttonde året i rad !

Min artikel och alla läsare som ökar år för år sätter press på prisnivån av överprisade takbehandlingsmedel. vilket är mitt enkla syfte sen jag kom underfund att en billig klorförening ingår som den verksamma delen att döda alger och mossa i takrengöringsmedel.

Graf antal läsare per dag  sen 2012  nu totalt 133 000 per 25 april 2018 clic on pic

Kul att dela med sig av egen research baserad på kemisk kunskap och praktik kunskap vid egen tillämpning tillsammans med  alla fina bidrag och kommentarer när så många läser!

TA BORT MOSSA

Egen erfarenhet av mina behandlade tak med den billiga verksamma kloridsubstansen som kan hittas i andra rengöringsmedel – man behöver inte överprisade takrengöringsmedel för att göra rent tak 

SAMMANFATTNING

– BRA MEDEL GÖRA RENT TAK  SOM KOSTAR EN BRÅKDEL AV  SPECIALPRODUKTER   TEX NELSON TAKGTI

Nordsjö Hustvätt Koncentrat 2,5 liter  tips av läsare se kommentar juli  2017

Se upp på priset  speciellt vid näthandel då det finns en variant med koncentrat och en variant  utspädd båda i  1lit o   2,5 lit förpackningar

Koncentrat 2,5 lit 20-25%  kostar 239 kr på Coop Forum har läsare tipsat om i juli 2017.  25% kloridlösning som utspädd till 3 % kostar ca 12 kr/liter   att jämföra med  Nelson TAKGTI  som  utspätt till 3% kostar 100 kr/liter med samma verksamma beståndsdelar att ta död på mossa

Kan köpas  på nätet också  – tillkommer då frakt  69  kr men  308 kr  för 2,5 liter ändå bra pris för 25% lösning Jag köpte detta efter att ha använt BIltema 3% lösning  i 6 år  Jag spår ut 1:4 dvs till 6% lösning som då kostar 30 kr/liter

 Säkerhetsdatablad-original-hustvatt-koncentrat 

Nilfisk Roofcleaner har läsare tipsat om se kommentar 26/9 2016 här kommentaren

Nilfisk Roof Cleaner kostar 149:- för 5L på Harald-Nyborg. Innehåller:
5-15% Quaternary ammonium compounds,
benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chlorides 85409-22-9 287-089-1 Xn;R21/22 C;R34 N;R50 (M=10)
<5 Isotridecanolethoxylate, polymer 24939-91-8 Polymer Xn;R22 Xi;R41
<1 Propan-2-ol 67-63-0 200-661-7 F;R11 Xi;R36 R67
Borde vara likvärdigt med Grön-Fri

30kr/lit och  räcker till 170 kvm tak med högtrycksspruta Nilfisk enl siten Mycket prisvärt då Nilfisk tar 3 ggr mer så passa på att köpa hos kedjan som säljer nu på kampanj ?.

Medlet  Mot alg 10% kloridkonc finns  på Bauhaus  bara något dyrare per liter än Algomögelrent från Biltema vid samma konc Men bara 35 % av priset för det överprisade medlet TakGTI  och dessutom en högre konc. av den verksamma kloriden! 

Fördelen med Mot alg gentemot Biltemaprodukten är att man kan blanda till lite högre konc än 2,5% med Motalg . 3-5% konc av medlet kopplat till ejektorburken med vattenslangen ger bra  förebyggande effekt mot mossa på takpannor i betong som är mossfria minst 2 år enligt min praktiska erfarenhet sen 2011 .

OM DU ÄR NY ATT LÄSA ARTIKELN LÄS OCH LÄR FRÅN BÖRJAN 

Det finns en del rengöringsmedel på marknaden för att hålla taket ren från mossa och rengöra fasaden från alger – många är oskäligt dyra, Det verksamma medlet är en utspädd  billig kloridförening som medvetet namnas med komplicerade kemiska namn för att kunna ta bra betalt. BILTEMA har en billig produkt som jag använt  nu i sex år och som fungerar mycket bra på mossa på tak.Ingen skillnad vid praktisk jämförelse med den dyra TAKGTI från Nelson

Här kommer lite tips baserat på erfarenhet egna och andra jag känner.

HUSVÄGG

Behöver fasaden tvättas för algpåväxt eller rengöras  innan en målning   använd  diskmedlet YES behövs inte starkare grejor där!

Yes kostar 30 kr/liter och funkar lika bra som alla sofistikerade algbortagningsmedel som kan kosta upp mot 250 kr/liter.. Köp ett enkelt sprutaggegrat en liten tank att bära som du kan pumpa upp lite tryck i och fyll med vatten uppblandat med YES diskmedel.

Spruta väggen och låt diskmedler verka en stund sen skrubbar du enkelt väggen ren med en borste tex en båtborste med styva fibrer. Spola sen med vatten så blir det rent!!

Onödigt att köpa dyra algbortagningsmedel YES funkar precis lika bra!

För att förebygga algpåväxt på väggen borde man kunna spruta  väggen med medlet som jag rekommenderar för tak nedan det  fördröjer ny algpåväxt om det får sitta på och torka.

Har inte provat än men kommer att göra det framöver i samband med rengöring först en mindre bit av väggen för att kolla att färgen inte missfärgas man vet ju aldrig med kemikalier.

TAK

Ibland vill mossa växa  på taket då träden kanske står lite nära.

Grundregel :ta bort träd eller grenar nära hustak om det är möjligt!

Grovrengör taket med trycksprutaggregat om möjligt innan behandlingen då blir taket fortare rent.

Det finns  medel på marknaden att spruta på taket som tyvärr är onödigt dyra men som funkar bra- finns flera billiga alternativ !!

För mossa behövs lite starkare medel med klor som man binder till olika kemiska föreningar i form av klorider som kan ha olika kemiska långa namn – finns ett samlingsnamn Bensalkonklorid  Varianter av denna klorid fungerar som starka rengöringsmedel med avdödande effekt  där just kloriden är den verksamma delen.

Som med alla kemiska medel måste man var försiktig och läsa skyddsföreskrifterna noga innan användning-Alla medel som säljs i Sverige måste ha ett datablad som talar om  innehållet  och farligheten och vad det får användas till. Det är en skyldighet att sätta sig in detta  innan  användning,  Om en direktimporterat  saknar skyddsförskrifter/datablad  är den förbjuden att säljas i landet undvik direkt sådana produkter är ett gott råd.

För att  den händige inte skall lista ut att det är bensalkonklorid så döljer man namnet med någon obegriplig synonym som en kvartär ammoniumförening, katjontensid eller N-Alkybensyldimetylammoniumklorid (C8-C10). Fantasin är stor här att använda svårast möjliga namn. Bensalkonkloriden kan då säljas utspädd med vatten ofta 4 ggr dyrare!

Det finns mängder av bra frågor och kommentarer till detta inlägg som jag rekommenderar att du läser.

Nelsons  TAK GTI /kan kostar mellan 250-350 kr för en liten dunk och räcker till 75-100 km tak Rejäl vinstmarginal för ”N-alkylbensyldimetylammoniumklorid” som är en bensalkonklorid  ett billigt kemiskt medel som tar död på mossa.

 

Man ansluter dunken till en vattenslang och duschar taket och medlet skummar ut över taket och skall sen torka så förvinner mossan så småningom och det förhindrar mosstillväxt  i flera år.

Den viktigaste komponenten som tar bort mossa ,alg och lav är ammoniumkloridföreningen  Nalkylbensyldimetylammoniumklorid   se  Datablad produkten

Nelson TakGTI är en 9% lösning  av aluminiumklorid. Det motsvarar 100 kr/lit i 3% koncentration .

Man får vid köp en praktisk dunk som kan anslutas till en slang så  blandas medlet med vattnet och skummar ut på taket se bilden i broschyren. Istället för att köpa en ny burk köper man istället dunkar med Alumniumkloridlösning och fyller på.

2015 finns en lycksökare visserllgen med ett Miljökorrekt namn för att få dig att köpa GRÖNFRI  men med ett oskäligt pris 200 kr litern som ska späs till 5 liter och räcker 25 kvm   dvs 800 kr för 100 kvm

En kommentar har inkommit 22 juni 2015  från Jape som tillverkar GRÖNFRI  /klicka på länken och läs/  där man hävdar att  BILTEMAS produkt inte är en  biocid som avdödar

Faktum kvarstår att en 2-3% lösning av en ammoniumkloridförening på  BILTEMAS produkt rikligt doserad på ett tak räcker för att förhindra mosstillväxt och den är godkänd för användning.   Varför då betala hutlöst för en produkt som överprisats med en ”ekologisk”stämpel- KVALIFICERAT BONDFÅNGERI kallar jag det för.

En användare har meddelat att det svindyra medlet GRÖNFRI  med en 3%koncentration  av ammoniumkloriden funkat mycket – läs kommentar juli 2015 . 65 kr litern 3%

Man ska inte behöva betala mer än   20-25 kr/lit för 3% kloridkoncentration – det verksamma medlet,

 KÖP DÅ HELLRE DET VÄLBEPRÖVADE NELSON TAK GTI OM DU INTE HITTAR NÅT ANNAT – DET FUNGERAR UTMÄRKT – 

BILTEMA HAR EN LIKNANDE PRODUKT SOM  ÄR BETYDLIGT BILLIGARE.

Jag började själv BILTEMA produkten 2011 och köpte några dunkar som varade i många år.

Fram till 2014  fanns på BILTEMA  en  3% ig ammoniumkloridförening  i ett Algtvätt medel   ”alg o mögelrent ”  4 liter för 60 kr  15 kr/liter med en  koncentrationen av ammoniumkloriden  på 3% .

Koncentrationen 3 ggr lägre än TAKGTI där konc är 9% Jag sprutade   mer frikostigt med det billigare medlet .  Biltemas medel  ger helt  samma effekt att hålla bort mossan efter  flera års erfarenhet!

Mina egna erfarenheter är med den 3%iga BILTEMAprodukten.

Om man jämför Biltemas produkt Alg o mögelrent med Nelsons produkt ovan så innehåller Nelson -produkten mera av ammoniumkloriden och  dessutom en Glutamin syra därutöver  innehåller  båda produkterna  en  alkohol och vatten. 

Måhända  gör Glutaminsyran Nelsonmedlet något mer effektivt för tak men säkert bara marginellt!” Det är ett vanligt trick att ta bra betalt att göra  receptet för”soppan ” unik förutom att krångla till de kemiska namnen på samma sak!!!.

Efter egen användning och jämförelse på flera tak att det ingen större  skillnad mellan de två medlen /Nelson- BILTEMA/där BILTEMAS Alg/Mögelrent/ har lite svagare koncentration av kloriden .

Om du ändå använder Nelson kan den späs ut tre gånger och du får samma effekt som BILTEMAs produkt  som håller taket rent minst 2 år efter en behandling enligt min erfarenhet.

BILTEMA HAR 2015 LANSERAT EN NY PRODUKT MED EN 2,5% ig ammoniumkloridförening NÅGOT SVAGARE ÄN EN  DEN 3%ig LÖSNING SOM JAG ANVÄNT OCH SOM FUNGERAR PÅ TAK

Produkt  367261´på BILTEMA  som håller 2,5% kostar 90 kr för 4 liter eller 22,5 kr/lit 

Har själv inte prövat 367261 2,5% men det borde fungera lika bra som den 3%iga lösningen.

ETT ANNAT  BRA PRISVÄRDIGT ALTERNATIV ÄR   MOTALG FRÅN GREENLINE finns på Bauhaus 2016

motaög

10% ig lösning kostar ca 129 kr för en liter   finns också i ejektorburk som kan kopplas till slang. 

Motsvarar utspätt 32 kr/lit 2,5% lösning  men fördelen att man kan öka koncentrationen  till tex 5% som ger 2 liter och räcker bra till 100kvm tak med riklig dosering.

1/3 av  priset mot TakGTI (9%ig lösning) som knappt räcker till 100kvm om man inte är snabb elelr spåder ut den före användning.

YTTERLIGARE ALTERNATIV

9% LÖSNING JULA som låter prisvärt läs kommentar i från maj 2016  nedan ”Julas hard head takrent, artnr 530096. Innehåller 90 g/l ammoniumklorid, dvs 9%. 199 kr för 4 l.  50 kr /lit för 3% dyrare än både Greenline och BILTEMAs produkt.

ANNAT ALTERNATIV KÖPA  VIA NÄTET OCH BLANDA SJÄLV

En läsare har anvisat att det går att köpa Bensalkonklorid direkt på   nätet 50% styrka   för 275-375kr/liter  och blanda själv .  Okänt ursprung och finns datablad undrar man??  nåt skumt från Kina ?? Kostar  ca 15-20  kr/liter utspätt till 2,5%-3% ungefär  som Biltemaprodukten.

KLORIDER ÄR VASSA IBLAND FRÄTANDE  MEDEL SÅ VAR EXTRA FÖRSIKTIG -SJÄLV FÖRDRAR JAG ATT HANTERA  DEN UTSPÄDDA  SOPPAN FRÅN BILTEMA GREENLINE ELLER NELSON SOM ALLA HAR ETT DATABLAD OM HUR DE FÅR ANVÄNDAS OCH BESKRIVER INNEHÅLL OCH FARLIGHETEN,

RENGÖRING OCH DOSERING

Första gången  jag behandlade taken grovrengjorde jag först taken med en högtrycksputa från den värsta mossan utan att det skulle skada betongpannorna för att få snabbare effekt av medlet.

Doseringen sker enklast genom att rengöra första gången med Nelson eller Greenline där vatten slangen bara ansluts till behållaren och doseringen blir rätt.   Köp sen  till medlet via BILTEMA/GREENLINE  dunkavis och använd burken från Nelson/GREENLINE  för vattenslangen att ansluta till ! Man behöver inte snåla med BILTEMA/ utspädd GREENLINEprodukt då de är avsevärt billigare .

Vid användning räcker Nelsonburken till  ca 3- 5 min sprutning eller ca 75-100 kvm tak och det skall skumma ordentligt. Fullt öppet ger Nelsonburken ca 15-20 lit vatten med inblandning  av medlet per min med fullt vattentryck och burken rymmer 1 liter

Med BILTEMAprodukten/utspådd Greenline   sprutar man rikligare för att kompensera den lägre  %halten av det verksamma medlet.

Spruta medlet över taket en solig dag med en utetemperatur kring 15-20 grader då blir verkan bäst- absolut inte när det är regn i antågande då medlet först skall torka in för att ge bästa verkan.

KOPPARLINA

Ett annat bra och kompletterande sätt att undvika mossa på tak är att spänna en spunnen oisolerad kopparledning längs taknocken en på varje sida av taknocken ( 3-5 mm kopparlina spunnen med tunna trådar för att ge stor yta koppar).

När det regnar ger det sura regnet utfällning av kopparjoner som rinner ned med regnvattnet längs taket och dödar/förhindar mosstillväxt i större omfattning.

Kopparlinan som är spunnen har diam ca 3-5 mm och kostade 2011   25 kr/m -handlade då av Conrad  men säljs 2015 tydligen inte där längre  /kopparlinans artikelnummer  582832 /

Jag har genom åren haft stora problem med mosstillväxt på första generationens betongtakpannor från 1977 som är lite skrovliga i ytan. Med kopparlinan kombinerat med en årlig  dusch av Biltemamedlet är mossan nu puts väck på taket.

Har ett uthustak med samma typ av betongpannor som jag behandlar med BilTemas algmedel  men det taket har inte kopparlina  för att se skillnaden över ett antal år.

EGEN ERFARENHET 8 år

LOGG  Erfarenhet 8 års användning av Biltemas enkla produkt 3%  med  mycket riklig användning på tak.

Från 2017 användning av Nordsjö Hustvätt 25% som blandats ned  till 6% och   påsprutas åtgång två fyllda Nelsonburkar ca 160 kvm tak-  En Nelsonburk   räcker precis till mina tak om jag bara väter ned taket så som Nelson är tänkt att användas.

 

2011 aug påsprut med Nelson-efter grovrengöring av taket mekaniskt med högtrycksspruta som sedan blev rent från mossa under vintern.

2012  aug påsprut med Biltema 3% förebyggande på rent tak och dessutom kopparlina på ett tak

 2013  påsprut med Biltema  3% förebyggande  på rent tak

Läge aug 2013

Sadeltak  boningshus  med betongpannor knottriga 100 kvm 40 graders lutning  också med kopparlina på nocken– ingen påväxt mossa på tak 

Snedtak  förråd 20 grader med betongpannor knottriga 35 kvm utan kopparlina  .– ingen påväxt av mossa

Ny påsprutning förebyggande BilTemaprodukten 3%

Läge  maj 2014

Samma som för 2013 ingen mossa- taket med kopparlina rengörs också med medlet så effekten av kopparlinan kan inte observeras längre

Aug 2014

Algmedlet har långtidsverkan då ingen mossa kan ses på båda taken även det utan kopparlinan Hoppar över behandlingen  2014

Maj 2015  Mossfritt –ser några ställen långt ner på ett tak med lite lite mossa-  Sprutade ett papptak över ett förråd som inte behandlats tidigare där mossa fanns.

Dunkarna jag köpte på BilTema för tre år sen varar nog minst 5 år till även om det numera står hållbarhetstid 1 år på 1 literflaskorna

Sept 2015

Sprutade alla taken förebyggande i soligt väder -så gott som mossfritt på alla tak -lite mossa fanns på några  enstaka ställen längst ned  på pannor-  Papptaket på friggeboden som behandlades våren 2015  var nu helt rent även vita ingrodda ringar av mossa var helt borta. ( BilTemaMedlet funkade utmärkt  efter 3 år…. )

Jag  ser ingen ”extraeffekt” av kopparlinan på ett av taken vid jämförelse  fanns lite mossa längst ner på pannor även på detta effekt efter ett överhoppat år behandling.

Biltemamedlet är betydligt effektivare än en kopparlina

Juni 2016

Alla taken är mossfria så när som lite efter en kant mot vindskivan där träd står nära- Målade med pensel  rikligt efter kanten på taket med 3% lösning så försvinner det nog över sommaren Dessutom sprutade jag på ett 20KVm plasttak för första gången för att se om det underlättar rengöring om några veckor innan midsommar.Mitt Biltemamedel 3% är nu 5 år gammalt så det blir test även på det!

Aug 2016

Plattaket som jag sprutade i juni  blev rent av regnet -första året jag slapp högtryckspruta det. Inga åverkan av medlet på plast

Alla andra tak  tak med  betongpannor och några papptak mossfria sen den  förebyggande bekämpningen  sept 2015  Mossa intill en vindskiva som jag behandlade med påmålning med pensel i juni mossan dog och jag kunde lätt avlägsna  resterna med en  skrapa i aug.

Sept 2016

Jag behandlar  plasttaket över uterummet och friggebodens papptak förebyggande Betongtegeltaken över huset och förrådet lämnar jag obehandlade, Biltema 3% 5 år nu nästan slut

Juli 2017

Stora taket med betongpannor  inte sprutat på 2 år Finns lite mossa på pannor längs vindskiva. Papptaken också rena sen 2 år Plasttaket betydligt renare sen det besprutades och var lätt att göra sommar rent Förrådstaket med takpannor helt rent Plåttak helt rent efter 2 år

BYTE TILL NORDSJÖS HUSTVÄTT

Aug 2017

Valde Nordsjö hustvätt koncentrat och  sprutade  nästan alla mina tak med 6 % lösning i  en ”Nelson ejektor burk” 🙂  det mesta i förebyggande  syfte  Hoppade över ett plåttak på 20 kvm och  det gick åt 2  fyllda  Nelsonburkar vid   påsprutning  på mina tak betong papp plast och plåt    ca 140 kvm  exkl plåtaket

Nordsjös koncentrat 2,5 liter 25%  koncentrat räcker till  minst 4 påsprutningar alla tak  så jag har takrengöringsmedel för 8-10år vartannat år  med 2,5 liter koncentrat. Och verkan består säkert i många år som det gjorde med Biltemaprodukten.

Juni 2018

Nu sjunde året utan mossa på betongpannorna!

Plasttaket på 15 kvm över uterummet var rent 2018 efter förebyggande behandling 2017 så för första gången slapp jag spruta rent grönalger som satt fast.

Alla tak rena efter den förebyggande behandlingen i aug med Nordsjövarianten  så när som ett bit papptak som påverkats av några trägrenar som hänger  över Plasttaket över en uteplats har aldrig varit så rent en vår tidigare inget grönt alls.  De knottriga betongpannorna som utgör merparten av taken är helt rena.

Har behandlat trästaket och  flätade vindskydd förebyggande i juni 2018

Hoppar över behandlingen   av betongpannetaken igen  hösten 2018

INSPEKTION Sommaren 2019

23 Juni 2019 

Alla taken helt rena från mossa Hoppar nog över behandling ett år till  -får se hur det ser ut i september

 

 

71 reaktioner på ”Ta bort mossa från tak och alger från väggar med fiffiga hjälpmedel..”

  1. Om kopparlinan är vid nocken och vattenrännan längst ned händer inget. Men lägger du kopparlinan i vattenrännan då blir det snabbt hål då det blir ett galvaniskt element

 1. Det blir betydligt större kopparyta exponerad med CUlinan spunnen av många trådar och mer kopparjoner avges- Hur stor påverkan syns
  nog bara efter många års användning

 2. Köpte Biltemas Alg o Mögelrent för att använda på taket. Gick sen igenom säkerhetsbladet och där står innehållet Didecyldimetylammoniumklorid. Har dom ändrat innehåll eller är det samma sak som N-alkylbensyldimetylammoniumklorid..? Blir det samma effekt på taket som med Nelson TAK GTI?

  1. Den produkt jag refererar till ” Facade Cleaner ” säljs tydligen inte längre men Alg o Mögelrent innehåller även liknande gifter i en ammoniumförening och borde fungera lika bra
   Det finns många liknande kemiska föreningar i gruppen ” disinfektionsmedel”
   Innehållet
   Etanol och isopropanol har en fysikalisk påverkan och ammoniumföreningar som N-alkylbensyldimetylammoniumklorid och didecyldimetylammoniumklorid är giftiga för mikroorganiserna

 3. Bra artikel! Länken till kopparlinan fungerar dock inte. Vad ska det vara för dimension på tråden?

  1. Det verkar som Conrad lagt ner produkten Antennwire av spunnen koppartråd ca 3-4 mm diameter på wiren

 4. Tack för en utmärkt artikel. Om jag förstått saken rätt ska man klättra upp högst upp på taket (om det är ett lutande tak) för att spruta vattnet uppifrån och ner? Vilka sätt är säkrast att ta sig upp på taket?

  1. Det går utmärkt att stå på en stege och spruta upp mot taket. var försiktig med vinden så det inte blåser på dig! Det är trots allt ett giftigt medel.

 5. Intressant och bra artikel. Har köpt hus med mosspåväxt, sadeltak enplanshus och orginalpannor från 1978. Räcker det att spruta på medlet för att ta död på mossan och få ett rent tak? Eller behöver jag först skrubba bort mossan mekaniskt och sedan applicera medlet för att hålla mossan borta?

  1. Jag tog mekaniskt bort första gången mest för att det fortare skulle bli rent
   Sen första besrutningen har mossan inte återkommit
   Det borde gå att spruta på direkt men kan nog ta betydligt längre tid att bli av med allt.

 6. Använde ett annat medel än biltemas, i fjol fungerade extremt bra! Har redan ett tak fritt från påväxt. Funkade så bra att i våras köpte jag stenvården o la på plattor o marksten. Verkar minst lika effektivt det !! Toppbetyg, rekomenderas starkt ! Bevara heter det, de har även en hemsida bevaraprodukter.se

  1. Samma typ av disinfektionsmedel liten annan kemisk sammansättning men det är ammoniumkloriden som är gemensam för alla produkterna och som är det mest aggressiva och verksamma i hela den här produktfamiljen.

   1. ”alumniumkloriden (metallkloriden)”? Är det inte ammoniumklorid det hela handlar om? NH4, ammonium, är ingen metall.

 7. Har du har bra tryck på vattnet når du nog till nocken nerifån stuprännehöjd på ett hus med 8-10 meters bredd. Problemet nerifrån är väl att inte få på sig för mycket av medlet så tänk på att skydda dig väl och förebygg inte minst med vindriktningen på hur du ställer dig- spruta snett upp så det rinner ner längs taket brukar funka

 8. Jättebra tips. Men hur mycket bör man späda ut Biltemas medel med om man är tvungen att använda ryggspruta ? Finns ingen möjlighet att använda slang tyvärr 🙁

 9. Har provat med kopparlina över taknocken under några år. Det är ändå massor av mossa så det har inte hjälpt. Jag skulle kunna tänka mig att koppatråd hade en bättre verkan när regnet var surare förr. Numera används mera lågsvavliga bränslen vilket har gjort regnvattnet mindre surt.

 10. Informationen på hemsidan är kraftigt missvisande.

  Biltemas Fasadtvätt innehåller <3% Alkylbensyldimetylammoniumklorid
  Nelson Tak GTI innehåller 9% N-Alkylbensyldimetylammoniumklorid

  Detta enligt respektive säkerhetsdatablad.
  Det innebär att Nelson innehåller MINST 3ggr mer av det verksamma ämnet, och dessutom glutaminsyra som Biltemas inte innehåller, den innehåller istället kaliumkarbonat.

  Numera har visst Nelson bytt namn till Curera.

  Biltemas kostar 20:-/liter,
  Tak GTI 200:-/liter hos Clas Ohlson och upp till ca 350:- hos vissa ockrare.

  Spädd till motsvarande koncentration kostar Biltemas dock fortfarande bara 30% av priset för Tak GTI. Men det kan ju vara ganska viktigt att notera att Biltemas är 3ggr svagare än Tak GTI, INTE tvärtom som anges ovan.

  1. Korrigerat felaktigheterna i texten
   Tack för påpekandet
   Faktum kvarstår att BilTemas produkt håller mossan borta – man sprutar också lite längre då det är lägre konc och betydligt billigare. En liter går fort åt.

 11. Hej,

  Tack för mycket bra artikel. Allt är klart frånsett hur man kopplar en dunk medel till vattenslangen. Finns det speciella dunkar med medel som man kan koppla på vattenslangen?

  Tacksam för svar,
  Göran

  1. Det enklaste är att köpa Nelsons dyrare medel och sen använda den burken och bara fylla på mer
   Med den lite mer utspädda vätskan från Biltema skan man köra fullt blås med Nelsonburken då man behöver lägga på lite mer.
   Det kan finnas finnas tillbehör till vattenslangar som blandar in från en burk när man ansluter slangen och sprutar-
   Det är ju ejektorprincipen där vattnet suger med sig och blandar in innehållet i burken.

 12. Har använt en högtryckstvätt från Nilfisk med en tillhörande lans på sådär tre meter, då räcker man upp till nocken med strålen från marken. Nilfisk hävdar att man enbart skall använda deras rengöringsmedel.
  Utmärkt produkt!

 13. Inkommet mail från Peter
  Tack för en informativ och bra artikel om mossa på tak.
  Några frågor om preparaten från Nelson och Biltema för tvätt och att ta bort mossa på tak. Jag har i anslutning till takpannorna ett altantak av kanalplast. Hur påverkas plasten av dessa medel?
  Givetvis spolas inte plasttaket med medlet men det kan kanske komma spill eller en svag dusch även på plasttaket då jag spolar på takpannor. Dessutom kan ju medlet följa med från takpannor när det kanske regnar ett tag efter behandlingen.
  Tack på förhand,
  Peter

 14. Hej och tack för bra tips !
  Jag har gul påväxt på mina gråa betongpannor. Inte jätte mycket men det ser skitigt ut.
  Hur löser jag smidigast att få bort det?
  Beskriv gärna vilket verktyg, typ borste, som behövs om jag behöver annat än att bara spraya på Biltema Fasadtvätt.
  Tack på förhand 🙂

  1. Ingen aning om bästa verktygval- Alla typ av påväxter påverkas av medlet och borde dödas över tiden – Har sett att runda områden med tunna vita sådana påväxter av lavkaraktär tar betydligt längre tid innan de försvinner men de verkar tyna bort om man duschar årligen med medlet.
   Jag har använt högtrycksspruta men det kan ge andra missfärgningar på betongpannor beroende på hur färgen på pannan applicerats inblandat i betongen eller som ytskikt på pannan . Prova med tuff sprutning med högtrycksspruta på en reservpanna innan användning är ett praktsikt råd-

 15. Hejsan.
  Tyvärr verkar inte biltema sälja den där tvätten längre något tips på någon annan billigare tvätt?
  Med vänlig hälsning,
  Linus

 16. Hej
  har hittat fasadtvätt under ett annat namn på biltema
  art nr 36-7203
  innehåller <5% benzankoniumklorid till priset 69kr/4liter
  Ska testa den i sommar – tack för bra blogg och tips!

 17. Hej!
  Bra med effektiva medel men allt som dödar får mig att dra öronen åt mig. Törs jag använda dessa medel? Vad har det för följdverkningar och vad är mitt ansvar? Vad får dessa medel för effekter i vår miljö i övrigt? Hur påverkas annat liv i när o fjärrområden? Vi vill ju t ex inte att annan växtlighet eller djur kommer till skada. Finns det någon kunskap om detta? För egen del kör jag safe o tar bort mossan manuellt mekaniskt med jämna mellanrum. Då vet jag att jag inte riskerar sprida gifter runtomkring mig.
  Med vänlig hälsning,
  Peter

  1. Effekten är nog ytterst liten och begränsad till de närmaste centrimetrarna runt kopparlinan. Samma effekt kan ofta och vanligare ses under ett galvat staket på en mur. Ingen mossa växer där det droppar ner från det galvade.

 18. Biltema har dragit ner koncentrationen av det verksamma medlet xx ammoniumklorid från ca 3% till ca 0,5% i den nya produkten fasadtvätten men håller samma pris,
  De två produkterna 4litersdunk och 1 literflaskan har lite olika sammasättmnong utöver den dödande ammoniumkloriden så kanske inte så lämpligt att blanda,
  Bättre att spä ut den 15%iga lösningen till 3-6% blanda med i 5-3 liter vattem och få 6 till 4 liter lösning för 60 kr i jämförelse med de överprisade alternativen Det är värt att pröva funka lika bar som den 3% lösningen den gamla BILTEMAprodukten hade och som jag använder.

 19. Ja det tror jag- man bör nog ta bort det mesta av mossan mekansikt eller med högtryckstvätt som jag gjorde- Annars får man nog behandla taket i många omgångar

  1. Kan börja med ett stort tack för att du uppmärksammat detta och delar med dig av din kunskap och erfarenheter i ämnet till oss okunniga.

   Det kan vara värt att uppdatera tråden en gång till med den nya informationen Johan skrev om i sitt senaste inlägg.

   När jag tittar på 367202 så verkar koncentrationen vara 0,5%, vilket gör att jag också bara kan dra slutsatsen att den enda nuvarande möjligheten är att använda 367261 och hoppas på att 2,5% räcker.

 20. Jag tror att greenline funkar lika bra som Nelson om taket är grovrengjort
  Med mina erfarenhet av både Nelson och Biltemas 3%iga lösning skulle jag använt den outspädd första gången på grovrengjort tak och sen utspädd till 3% året därpå för båsta långtidseffekt.

 21. Jag ska ta bort mossa (grön) på ett papptak, kan man använda dessa medel till papp eller kan pappen bli förstörd? Det diskuteras mest tak med tegel/betong-pannor ovan. Funderade mest på Biltemas Alg- o mögeltvätt. Får inte bort mossan med endast borstning.

 22. Jag provade i våras på ett Friggebodtak med BilTemas 3%iga lösning utan mekansik rengöring först Det mesta av mossan dog och har försvunnit men sitter ett tunt skikt kvar i pappen på de mest utdatta ställena-Inga missfärgningar- Blir en dusch till efter sommaren så fpt jag se efter nästa vinter.

 23. Tack för en bra artikel. Funkar Biltemas Alg &Mögeltvätt även till att ta bort mossa från grusgångar?

  1. Eftersom det är en miljöfarlig vara får den inte användas för direkt påsprutning på marken Framgår av produktblad hur man ska sanera om bekämpningsmedlet hamnar på marken.

 24. Hej! Mycket bra artikel. En fråga, om jag ska använda biltemas alg och mögeltvätt, ska jag spruta på det och låta det vara kvar och låta regnet/naturen sköta avspolningen eller ska jag spola bort det själv? Står på dunken att man ska spola bort det efter att det verkat i tio minuter.

 25. Medlet ska torka in vid användning på taket och för att få bäst verkan skall inte regn vara i antågande närmaste tiden enligt min erfarenhet..

 26. Biokleen säljer en 2,5 liters dunk med ejektor som kopplas till slangen och som bland annat innehåller en 9%-ig lösning av Alkyldimetylbenzylammoniumklorid. Rekommenderat utpris per dunk är 429:- inkl moms. Finns på XL-Bygg m.fl.
  Literpriset 171,60/liter för 9% ig lösning.

 27. Jag provade för några år sedan flera olika produkter som jag sprutade på taket med lågtryck både uppifrån och nerifrån. Pga att min bror var så envis och sa att grönfri var bäst.
  Sketet nog har jag gjort av med lappen om vad som är sprutar var 😐
  Nu är taket randig i tremeters fält på 15meters tak.
  Taket är 15,5 år benders blå och har egentligen inte haft mossa utan bara början typ missfärgning. Möjligen några små bollar. Omges av skog. Monterade en 8-10mm kopparkabel vid nybygge mitt uppe på nockpannorna. Finns kabelhållare att montera. 100mm upp.
  Har vindskeneplåtarna i koppar och ca 100mm in på taket är pannorna som nya.
  Skulle jag gjort om idag så är det bättre att klä nocken i koppar ist för pannor.

  Nu ska jag prova biltemas blandningar och arkivera lappen väl.

 28. Jula har något liknande som heter Alg/Mögeltvätt 530094. Borde inte det fungera lika bra som Biltemas medel? Ungefär samma pris som på Biltema.

 29. Hej,

  Tack för intressant artikel.
  Tänkte använda mig av Biltemas 2,5%, dock så förstår jag inte vilken dosering du rekommenderar?

  Jag har rengjort taket manuellt och är intresserad av förebyggande åtgärder (vill inte gärna göra om arbetet).

  Tänkte använda mig av en tryckspruta, vilket dosering rekommenderar du?

  Vänligen,
  Andreas

  1. Jag använder burken från Nelson med vattenslang påkopplad och med 3% BilTemalösning och sprutar betydligt rikligare

   1. Tack för svar.
    Tänkte först snåla och köra Biltemas med tryckspruta. Men insåg att det blev onödigt jobb så tog ditt råd och köpte Tak Gti. Burken sparar jag till nästa gång.

    Hittade förresten den på ÖoB för 299:-

    Vänligen,
    Andreas

 30. Vad använder man på plasttak? Jag vill ju inte förstöra ytan och dessutom finns aluminiumskenor i kanterna och aluminium hängränna. Tänkte börja med Yes. Tycker du att algtvätt är att föredra?

 31. Jag har inte använt det starkare rengöringsmedlet typ Biltema på plasttak eller på aluminiumskenor men det borde inte vara några problem Nelson produkten anger ju att det medlet passar för alla takmaterial och det är ju samma verksamma medel i alla de takrengöringsmedel som jag tagit upp.
  Lite olika metodik algmedlet sprutas på och får verka en längre tid sen tappar påväxten fästet och försvinner vid krafigare regn elller kanske sprutas bort med vatten efter en längre tid.
  Jag har använt algmedlet mest på rengjorda tak i förebyggande syfte då fungerar det mycket effektivt
  Yes får verka en stund sen får man skrubba och spola med vattenslang det funkar bra på målade träväggar innan ommålning.
  Kanske man sen kan använda algmedlet förebyggande? För att slippa påväxt på plattaket igen.?

 32. Hej, vill tipsa om Julas hard head takrent, artnr 530096. Innehåller 90 g/l ammoniumklorid, dvs 9%. 199 kr för 4 l.
  Har köpt hem en dunk och ska prova när min dyra Nelson Tak GTI tagit slut (efter en minut eller så).

 33. Hej!
  Har du testat ”Fulstopp”? 1 liter kostar runt 390 kr, utspätt enligt anvisningen 1:30 blir kostnaden bara 13 kr/liter, dessutom verkar det som att behandlingen varar länge – upp till 4 år. Biltemas ”Alg och mögeltvätt” kostar med årets pris 22,50 kr/liter för samma koncentration. Biltemas produkt skall ju inte spädas ut alls. Om ”Fulstopp” fungerar lika bra som Biltemas produkt är väl frågan….
  Järnsulfat är ju ett gammalt beprövat medel som stoppar mossa men det kanske missfärgar även utblandat i vatten???

 34. Som du säger järmsulfat är en gammal klassisk metod Jag har använt sånt på mossa i gräsmattor långt bak i tiden sen kom en period när man kalkade gräsmattan för att bli av med mossan man men sista 15 åren har jag gödslat bort mossan i gräsmattan-
  Utvecklingen på metoderför bekämpning går framåt
  Om man har ett rent tak och sen använder medlet med järnsulfat förebyggande kanske det är effektivare om 4 år stämmer? Risken för missfärgning är nog störst på plåt -och kanske plasttak ?

 35. ”9% LÖSNING JULA som låter prisvärt läs kommentar i från maj 2016 nedan ”Julas hard head takrent, artnr 530096. Innehåller 90 g/l ammoniumklorid, dvs 9%. 199 kr för 4 l. 50 kr /lit för 3% dyrare än både Greenline och BILTEMAs produkt”

  199 för 4l 9% dvs.199 för 12l 3% = 16.5 kr l.
  Billigast eller?

 36. Jag tänkte använda ryggspruta eftersom jag inte har rinnande vatten. Ryggsprutor tål inte järnsulfat eller tiga. Innehåller Bauhaus Motalg eller Biltemas Alg och Mögelrent nåt av det?
  Tack för jättebra artikel. Jag har ett eternittak och är väldigt rädd att skada det.

  Mvh

 37. Jag vet inte det ska tydligt framgå av sepcifikationen- om du är osäker prova på en bit-n metod som alltid fungerar

 38. Köpte MotAlg på Bauhaus i helgen och tänkte behandla ett papptak som är fullt med mossa. Noterar i tidigare inlägg att man ska spruta på (i soligt väder) och låta medlen långtidsverka och inte skölja bort. På denna förpackning står det att speciellt när det gäller papptak är det viktigt att man sköljer bort och INTE låter det sitta kvar en längre tid. Hur har ni andra gjort på papptak?

 39. Jag har använt Biltema 3% -ig lösning på papptak 2015 och som fick ligga kvar och det har fungerat bra och mossan försvann.Sprutade på några punkter även 2016. Har inte noterat någon annan påverkan på pappen.

 40. Har kommit över takrengöring A-delete Pro.
  Inneh. N-alkylbensyldimetyl – ammoniumclorid 500g/l (50%-ig) 100kr/l
  Blandas 1:30 (1+29) för påföring med lågtrycksspruta.
  Hur stark bör inblandningen vara för anv av Nelson injektortank som levererar 15-20 l/min?

  1. Om koncentrationen av Aluminiumkloriden i Nelson är X% och du har 50% i A-delete-pro ska du blanda in 50/x delar vatten på en del av A delete- pro för att få samma koncentration som Nelson

   Förebyggande behandling av tak räcker det med 2,5 % lösning dvs 20 delar vatten och en del A-delete Då samma koncentration som BilTemaprodukten Mot Alg som fungerar utmärkt

  1. Pröva och värdera ut ..Har aldrig hört något om missfärgning på något material Snyggare än mossa blir det ned all säkerhet

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *