Kategoriarkiv: 9.2 Allmänt

CORONA COVID 19 I SVERIGE REGIONSVIS 1 juni

Publicerad 15 april 2020  Uppdaterad 1 juni 2020

Tecken på inbromsning av smittspridningen syns första gången  15 april

Svenska dagbladet 15/4 2020

 

UPPDATERING 200601 TRENDEN IVA

Indikerar smitt läget för 1-2 veckor sen ( inkubationstid + sjukdomstid någon vecka innan komplikationer tillstöter med vård på IVA)

Inlagda på IVA dagsläge ref SVT dagliga sammanställning

ÖKNINGSTAKT SMITTADE  RULLANDE 7 DAGAR

ANALYS AV DATA FRÅN FOHM i  några utvalda regioner -Klicka på bild och se ökningstakt i olika regioner   

Blekinge Skåne Värmland ökar lite nu — tips kolla vilken dag som  7 dagars medelvärde varit som högst så ser man toppen i regionen

METODIK ANALYS
Jag  kopierar in alla data   ( smittfall ,dagar och regioner ) från ett Excelark som kan laddas ned från Folkhälsomyndigheten ( FOHM ) Alla data   i ett schok kopieras in i ett eget excelark och får då direkt ut en datasammanställning  som visar utvecklingen av smittan i jämförelse med några veckor bakåt i tiden  i olika delar av landet.. Jag jämför antal smittade per dag som rullande 7 dagars medelvärde för varje dag. Varje dagsvärde   är ett genomsnitt av de senaste 7 dagarna som utjämnar den oregelbundna inrapporteringen.  Ändringen av den  genomsnittliga dagsvärdet var sjunde dag  blir ett ungefärligt mått  i jämförelse med veckorna innan på takten i förändringen av smittspridningen just nu.

Mitt räkneblad för den som är intresserad  indata1-2000514

RISKBEDÖMNING

MIN EGEN RISKBEDÖMNING SOM JAG AGERAR EFTER baserad på uppgifter jag fångat i  OMNI ;SVD och FOHV

Jag utgår från att  det är 7 dagars  inkubationstid då  man smittar och att 1 av 10 som blir sjuk av CORONA söker sjukhusvård  och att dessutom varannan är symtomfri .Jag  har tidigare 20 dubblat värdena på de som testats  positiva för min egen riskbedömning  Men nu 50- dubblar jag de officiella värdena baserat på  dels matematikprofessorn Britain och denna  studie från Californien

Ex 1000  testade fall i Skåne kan innebära  20000-50000  smittade och Lund 10% av Skånes befolkning  ger 2000- 5000  fall dvs var 20- 50 person är smittad eller har haft viruset

ANTAL AVLIDNA

Den analysen är svårbedömd då spridningen i äldrevården var stor i inledningen av epidemin och viruset drabbade många multisjuka-Andelen smittade 70+ är dubbelt så stor som andelen 70+ i befolkningen i mitten av april

Statistiken från FOHM

Referensläge 15 /4 fördelning åldersgrupper antal fall och avlidna

Läge 1/6 fördelning åldersgrupper antal fall och avlidna

ANTAL SMITTADE PER 100 000

Man kan än även se skillnaden på regionerna i Aftonbladets sammanställning som uppdateras från samma Excelark från FOHM  Sorterad efter per 100 000 innevånare ser man smittgraden och hur antalet avlidna fördelas och ser positiva tecken på  vilka regioner som ännu har kontroll på smittspridning i äldrevården.  Clic on pic!

Skäne och Blekinge minst smitt spridning per 1 juni

Referensläge 15/4

2020-06-01

 

 

 

 

 

Resa ut i kosmos till spåren av bigbang tur och retur

Ursprungligen publicerad 2010

Gör en resa från Himalaya upp genom rymden och passera satelliterna och planetsystemet runt solen in i vintergatan förbi galaxer ut mot quasarena och områdena som kartlagts genom mikrovågorna där spåren av bigbang kan ses.

Se spåren  efter bigbang i ett område som ligger miljarder ljusår bort där strålningen  bara är 1 miljoner år gammal-

Du har en tur och retur biljett så du kommer hem till Hamalaya igen! Och du har färdats många miljarder ljusår-  En hisnande virtuell färd genom Universum.

Du kan göra resan med full skärm genom att klicka på pilsymbolen nedre högra hörnet av videospelaren– Spänn fast dig och upplev rymden !

En grandios sammanfattning av kosmos gjord av American Museum of Natural History

Rymden sett från Hubbels

Coronatider San Marino

Corona är inte särskilt farlig för den som är frisk utan bakomliggande sjukdomar oavsett ålder nästan. Visst har åldern viss betydelse för äldre men alls inte i den grad statistiken visar då många äldre har bakomliggande sjukdomar- det särskiljer man aldrig av naturliga skäl.

Bra för den som är frisk att bidra till att epidemin blir lite utdragen i tiden och följa ”San Marino ”principen så att sjukhusen hinner med alla som råkar illa ut. Till  ”Si !!” räkanas in  att motionera och promenera flitigt för att hålla uppe konditionen som förebyggande.