Kategoriarkiv: internet tv

TV program trådlöst till TVn via datorn ansluten till internet

 

ccnyScreenshot 2016-08-29 at 12.37.26

Det finns många sätt att överföra  TVkanaler  via internet utan att ha smartTV med hjälp av appar i smarta mobiler eller platta

tv10

Med Chromecast och APPLETV kan man överföra TVkanaler över internet  via mobilen eller plattan (casting) i det trådlösa WiFi nätet Det finns begränsningar i apparna som antingen inte finns eller man att man inte tillåts se TV på flera skärmar som tex .

Chromecast kostar ca 400  och AppleTV ca 700

Man måste skilja på vad casta vad skärmen visar och vad en app visar

Chromecast är klart bättre då man kan casta  allt  som syns på skärmendvs som enstor andra skärm

Apple tillåter inte att man visar allt som syns på skärmen utan bara via  appar som har chromestöd  .

AppleTV har apparna i apparaten som styres med fjärrkontroll så man behöver inte mobil eller platta för  att överföra TV

Läs mer om Chromecast

WIDI och MIRACAST MED EN LAPTOP

Med en laptop  får man en betydligt kraftfullare smartTV än att köpa en smartTV Finns det bara hdmiuttag i TVn blir en laptop tillsammans med en äldre HDTV en snabb smartTV som är betydligt vassare än en modern smartTV Datorn är inte appberoende så allt man kan se på datorn kan överföras till TVskärmen med ljud.

Överföring av datorskärmbilden  till TVn sker trådlöst med  den nya tekniken WiDi eller Miracast, Moderna laptops med Intel processorer har WiDi  eller så finns Miracastreknik installerad på TVn. Med ett knapptryck på datorn kan man växla skärm från datorns skärm till TVn eller använda båda skärmarna.

En mottagare på TVn i form av en Dongle från Microsoft kan man hitta på Kjello Co ( läs där mer om tekniken) och Dongeln fungerar som Cromecast. Det trådlösa nätverket WiFi (via egen router) används för bild och ljudöverföring till TVn . Man ansluter Dongeln i ett hdmi uttag på TVn och tar strömmen via USB på TVn eller via en eladapter i elnätet.

Screenshot 2016-08-29 at 12.17.55

Fördelen med denna teknik att man kan överföra allt från datorskärmen till TVskärmen som nu blr ”datorskärm” istället Även ComHemplay funkar då den bara tillåter 1 skärm  att se på samtidigt  Chromecast speglar skärmen och visar samtidigt på den mobila enheten.

Denna teknik är mycket användbar om man är på annan ort tex i fritidshuset och vill se sina egna TVkanaler  från ”stan”. via internet på TVn

En teknisk sammanställning av tillgänglga system

ANNAN APPBUNDEN TEKNIK

Moderna blurayspelare som spelar  upp DVD och bluerayskivor med högupplöst Video som koppas till TVn som kan anslutas till internet via WiFi nätet har  appar som blir fler och fler , Man kan nå ett växande antal ställen på internet med TVkanaler och film tex Netflix- En sådan Bluerayspelare kostar från 700 kr gör den gamla HD TVn till  en visserligen begränsad smartTV . Detta  visar hur snabbt denna- alternativa smartTV-teknik går framåt.

INGEN IDE BYTA TV BARA FÖR FÅ EN SMARTTV

Ska man byta TV snart byt inte bara för att få smartTV Vänta till 4K teknik ihop OLED- teknik blir billigare   idag tillberkar bara LG Oledskärmar och en 50 tummare kostar  aug 2016 25000 och året inan 50000 Samsung på gång också med OLED så priset kommer att sjunka framöver. Antagligen  prisvärt 2017 då får man en  bra smartTV 50 tum  med lätt krökt skärm för under 15000 .

Med Oled och 4K kan man sitta nära en skärm utan att se en pixel vilket gör att man inte behöver så stor skärm som är en klar fördel med denna nya teknik.

BREDBAND FIBER FRITIDHUS RONNEBY LÖNSAMT

Uppdaterad 190206 

Saxemara med med omnejd får fiber 2017-19 då området nu klassats som tätort. ref Saxemara samhällsförening

Arbetet nu igång feb 2019 också i ytterskärgården

Bredbandsutbyggnaden är på full gång i Ronneby kommun men det går trögt vid kusten i områden där andelen fritidshus är stor. Även permanentboende  tvekar här för anslutningskostnaden 20 000 kr ca 18 000 efter rotavdraget .

Av egen erfarenhet vet jag att de flesta tror att internet via 4G nätet räcker och är billigare i kombination med TV via marknätet och mobiltelefoni, Men om man tar med  alla kostnader kan fiber vara till   fördel även för ett fritidshus använt 3-4 mån per år om man betalar för extrakanaler till TV i det markbundna nätet för det finns många nya abonnemangsformer 2016 i fibernätet,

Intresset i Saxemaraområdet  Ronneby kommun

Märkligt svalt intresse 2017 de flesta har nog inte satt sig in ordentligt och räknat  på alternativen och stirrat sig blinda på anslutningskostnaden .

27 juni

sax32

Intresset i Saxemaraområdet  Ronneby kommun i maj 2016 –

bredband2

De flesta gråa ringarna är fritidshus som inte visat intresse men det finns även många fast boende.

Naturligt att man tvekar om man har fritidshus med kortare botid per år men är man  fast boende  är det svårare att förstå om man använder internet och har TV. Det är  en bra investering och en bättre placering för många än att ha pengarna på banken i dagens 0-ränteläge.

RONNEBY KOMMUNS BREDBANDSNÄT RIKTIGT BRA 2016

Läs broschyren från Ronnebyporten så får du en uppfattning

MINA KOMMENTARER TILL BROSCHYREN

Många internetleverantörer att välja bland mycket positivt för konkurrensen – alternativ finns utan anslutningsavgift och utan  bindningstid som är bra för fritidshus.

Intenethastighetens betydelse är lite överdriven i broschyren Vi klarar oss med 3-8 MB/s (genomsnitt 4,5 MB/s ) över säsongen med 4G  på Spjälkö och vi är storanvändare av internet. Ett avtal med 10MB/s   räcker för de flesta  även om man vill se TV via internet som inte behöver vara HD,

Kostnadsskillnaden till 100MB/s i fiberlinan är  liten  50 – 150 kr/mån beroende på leverantör så man väljer nog ändå den högre hastigheten .

SAMMANFATTNING

FRITIDSHUS

Om man investerar netto 18000 efter rotavdrag  i fiberanslutning kostar 4 mån internet bara 800 kr/år med  10/10 Mbit/s anslutning utan bindning och startavgift .Man kan då dessutom utan kostnad se sina egna TVkanaler från hemorten via dator eller platta som andraTV .

Vi tjänar ca 3500 kr/år med fiber  i jämförelse med internet via 4G och Boxer med bara 4 månaders användning det motsvarar  nästan 10-15 % ränta  på 18000  kr om man omplacerar sparkapital. Detta betraktelsesätt med sparkapital arbetande istället för vilande  utan ränta på banken glömmer man lätt vid beslut i dessa 0-räntetider .

Det  lämpligt  att lägga tIll 1800 kr/år till mediakostnaden varje år för att amortera av pengarna under 10 år , Utläggen (inklusive  amortering ) för internet och TV under ett år  blir trots  det  1700 kr lägre  varje år än att ha kvar internet via 4G och TV via  Boxer med tilläggskanaler.

Alternativet är att investera 5000 för fiberanslutningen och betala 150 kr/mån för bredbandet i 10 år ger utlägg  1800 kr /år för 4 månades användning per år + 800 för internet 4 mån  2600 kr. 900kr billigare per år mot internet via 4G och TV via  Boxer med extrakanaler via det markbundna nätet. Motsvarar nästan 20% ränta på sparkapitalet 5000!

FAST BOENDE

Om man använder internet och har flera mobila enheter blir kostnaden för internet och TV via fiber  inklusive att amortera av anslutningsavgiften i samma härad som att använda  internet med 4G och TV via Boxer med extrakanaler för de flesta. Många har dålig koll på sina sammanlagda 4G kostnaderoch skyggar kanske för anslutningsavgiften 20 000…utan att fundera vidare.

MERA ATT LÄSA

Vad kostar det på andra ställen med bredbandsanslutning uppföljnng under några år

10 års erfarenheter mobilt bredband Ronnebyskärgården

Använd en epostadress så att  du blir oberoende av internetleverantören och lätt kan  byta internetleverantör.

Casting skicka  andra TVkanaler till egen TV med smartmobil