Kategoriarkiv: Uncategorized

TVÅ LASERSKRIVARE BILLIGARE I DRIFT ÄN EN BLÄCKSTRÅLESKRIVARE


Ursprungligen publicerad 13 mars 2018 Uppdaterad 190927

Jag har två nya bra Samsung Laserskrivare  köpta i feb-mars  2018 med  många anslutningsmöjligheter  De ersatter en fungerande 3 år gammal HP bläckstråleskrivare med scanner /kopiering som är alldeles för dyr i drift med bläckpatroner som torkar om man inte förbrukar dem på 6 månader,

Då jag skriver ut bara max 1000 sidor per år 80%  i svart 20%  färg   ger dessa prisvärda laserskrivare låga utskriftskostnader. Jag får stor flexibilitet med kopiering och scanningsmöjligheter i färglasern och har den lilla monolasern hemma på vintern och på lantstället under sommaren och prioriterar   svart utskrift  i monoskrivaren .

Monolaser  Express M 2026W   som också är en utmärkt  cloud-skrivare kostade ca 700 kr Skrivare  kostar bara   som en orginal bläckpatronsats. till en HPskrivare..  Skrivaren  betalar  sig  med startkasetten på ett halvår då bläckpatroner  torkar och måste bytas 2 ggr per år Startkassetten  i Monoskrivaren varade 1, 5 är för mig.

Färglaser Xpress C480W med kopiering scanning som också är en utmärkt  cloud-skrivare Färglasern kostade 1900 kr  Den kostar som tre omgångar bläckpatroner dvs 1,5 år drift av HP bläckstråle skrivaren). Efter 1,5 år har jag 40-60% av toner kvar i startkassetterna (ursprungligen ca 500 sid)

EKONOMI

2 skrivare  betalar sig alltså på 2 år med sina startkassetter i jämförelse med en Bläckstråleskrivare där jag under 2 år hade fått byta bläckpatroner 4 gånger som kostar 600-700 kr/tillfälle. Byte bläck 2 ggr/år minimum i bläckstråleskrivare där bläcket annars torkar in efter 6 mån med liten utskrift

Efter  1,5 år  förbrukat startkassetten monolasern och 30-60% kvar av färgtoner startkasetten färglasern där pulvret aldrig torkar..möjligen kan en färg ta slut) Ny tonerflr monolasern  kostade 700 för 1800 sidor varar 3-5 år för mig beroende på hur mycket svart som skrivs i färglasern

Om nån skrivare är  i  otakt  i nån anslutning  gör ofta inget då jag har 3-4 vägar att skriva ut och nå varje skrivare USB WiFi Google Cloudprint  Airprint  NFC

Den lilla Monoskrivaren är på sommarstället halva året och i stan på vintern så jag växlar wifi nät regelbundet som är enkelt med WPS

Skriver systematiskt allt svart på monolasern under  vinterhalvåret när båda skrivarna är  i stan

Kassetterna till Laserskrivarna kostar

Monolasern ca  700 kr/1800 sidor   5 års garanti Räcker  3-5 år för mig

Färglasern ca 1500-2500 kr/1000-1500 sidor    Räcker 4-5 år

Efter ett byte av kassetter överväger man nog att  byta skrivare åtminstone färgskrivaren  som då skrivarna då över 6 är gamla

Rutin vid installation av Samsunglaserskrivare 

Jag använder följande enkla principer och rutiner för att installera om skrivare vid datorbyte , flytt eller vid problem

Börjar med att rensa bort  aktuell Samsungskrivare  bland mina skrivare i Windows 10 och startar om datorn

1 Sätter i USB kabeln och slår på skrivaren då letar datorn själv  upp skrivaren och installerar drivrutinen  automatiskt Man ser beteckningen på skrivaren följt av USB  med siffra varje Samsungskrivare får sin USB siffra

2 Ansluter skrivaren till WiFinätet med WPS-knappen på skrivaren och på routern

3 Därefter lägger jag till  ny WiFi skrivare i datorn- söker efter wifiskrivare  jag markerar den när den hittats då installeras den och man kan namna som man vill

4 Båda skrivarna är  tillagda som cloudskrivare i google inställningar/avancerat  vid första installationen ligger alltid kvar

5 Vid utskrift väljer jag skrivare vid utskrift i program eller app  Cloud ,WiFi eller USB WiFi och har alltid två skrivare tillgängliga i nåt nätverk om de är påslagna,

6 NFC  utskrift möjlig för färglasern då man lägger  mobilen på skrivaren för utskrift  hanteras på sitt eget sätt Den metoden använder jag sällan.

UTSKRIFTSKOSTNADER JÄMFÖRELSE LASER  OCH BLÄCK

 

Ekonomi och klimatnytta med elbil

uppdaterad 190825 lite om ekonomi laddbara hybridbilar

KLIMATNYTTAN

Många väljer elbil av miljöskäl och att det kan vara mer ekonomiskt att köra elbil än en konventionell bil. om man står ut med olägenheten av tiden det tar att ”tanka”

Klimatnyttan med elbilar är mycket omtvistat och inte lätt att reda ut Ref NyTeknik maj 2019 .

Närmiljön påverkas positivt av elbilar är självklart Nån global påverkan på klimatet lär det inte  bli så länge kolkraftverken finns kvar. Ett land kan möjligen se till att ha en  utbyggnadstakt av sol och vindkraft och få  täckning med ”grön energi ” för laddning av det ökande antalet elbilar då påverkar man med minskning av CO2-utsläpp.

EKONOMI

Elbilar har högre kapitalkostnader  lägre driftkostnader (bränsle skatt och service)  än en fossildriven bil av samma storlek. Totalkalkyler visar att man spara 5-10 kr/milen i jämförelse med en standardbil i 350  000 kr klassen.

Generellt kostar en elbil 100 000 mer än än motsvarande bil med fossila bränslen Staten bidrar just nu med 60000 så man får betala 40 000  mer än en bensin/diesel bil

En ny bil faller i värde ca 50% under  de tre första åren -något mindre värdefall för elbilar något mer för dieslar

Värdefall för en ny elbil  ca 20 000 mer än en bensin/diesel efter tre år

Det finns undantag dock nu  en tid när det är brist på bra elbilar till vettigt pris (aug 2019

Hur mycket lägre kostnaderna  blir beror helt på hur mycket man kan ladda hemma och körstilen. Att snabbladda under resa kostar betydligt mera och kör  man inte mjukt och lugnt är det som med vilken bil som helst och bilen drar betydligt mer och man får ”tanka” oftare

Kalkyler blir lätt för  optimistiska där man räknar för lågt elpris och  glömmer förluster vid laddning  hemma och för kalkylerar med för låg förbrukning på bilen .

Många lockas av alla gratisställen att ladda men det är bara tillfälliga kampanjer som försvinner det måste man räkna med. Men de närmaste  åren kan man säkert utnyttja det. Värdet är dock inte så stort  man sparar vad det kostat att ladda hemma ca  2-3 kr milen .

Staten förlorar  6-7 kr/mil i skatt på varje elbil just nu och kilometerskatt kommer förr eller senare som ett brev på posten var så säker!

JÄMFÖRELSE MED MOTSVARANDE  BENSIN/DIESELBIL

KAPITALKOSTNAD

En elbil kostar 40 000 mer netto än  en motsvarande fossilbränsledriven bil efter statens bidrag vid köp. Värdeminskning en ca 50% vid 2000  mil blir  20000 kr mer för elbilen   de första tre åren.

Kör man 1500 mil /år minskar  totala värdeminskningen på bilen med ca 6 kr/mil . I en kalkyl för 1500 mil/år blir värdeminskningen ca 17500 kr mer för elbilen eller ca 5800kr/år mer de första tre åren 5800/1500= 3,9 kr/mil högre  kapitalkostnad för elbil än fossilbränsledrivenbil

EN ELBIL HAR LÄGRE DRIFTKOSTNADER

1 LÄGRE BRÄNSLEKOSTNADER

En elbil drar 1.5- 1,7 kWh/ mil  vid lugn körning  men kalkylera med 2 kWh /mil  ( laddförluster, och man kör lite mer oekonomiskt tidvis.. ) och elen kostar  på marginalen ca 1- 1,5 kr/kwh med vanlig hushållssäkring 16A

Ebilen kostar därför ca  2,5 kr/milen  i bränslekostnader om man kan ladda hemma

Om man laddar på snabbladdningsplatser kostar det betydligt mer att ladda  Räkna med  det tredubbla i genomsnitt  om du snabbladdar på laddningsstation under resa.

Om man laddar hemma 50% och snabbladdar 50% dubblas milkostnaden.

Total laddkostnad 750*2,5 +750*7,5=7500kr
eller 7500/1500= 5 kr/mil

En fossilbränsledriven bil  drar 0,5-0,7 lit/mil som vid en bränslepris av 17 kr/liter ger ca 10,5 kr/ mil   (9-12 kr/mil)

SKILLNAD BRÄNSLEKOSTNAD

8 kr/mil lägre bränslekostnad om man bara laddar hemma och  ner till 5,5  kr/mil lägre bränslekostnad med 50% snabbaddning 

2 LÄGRE ANDRA DRIFTKOSTNADER

En elbil har ingen skatt de första 5 åren och lägre servicekostnader övriga kostnader försäkring, däck och detsamma Försumbara  reparationskostnader de första  tre åren eller 10000 milen  för båda biltyperna .

Service kostnader ca 1000-3000 kr lägre /år  de första tre åren ( varierar på el bilmodell) räkna med 2000 kr/år lägre med elbilen 2000/1500= 1,3 kr/mil

Skatt räkna med 5000 kr /år lägre skatt med  elbil de första tre åren 5000/1500= 3,3 kr/mil

FÖRTJÄNST MED ELBIL i  450000   klassen och 1500 mil /är i  kr/mil

KOSTNADSSKILLNAD KR/MIL

Kapitalkostnad          -3,9

Bränslekostnad           5,5-8

Servicekostnad           1,3

Skatt                                  3,3

Totalt   Förtjänst         6-10 kr/mil eller 10000-15000 kr/år

Notera att staten förlorar ca 60%*17 kr/lit  *0,6 lit(mil =6 kr/mil i skatt för varje elbil-  det blir  en km skatt på elbilar men det dröjer nog  minst 5 år. Kanske  3 kr mil samtidigt som de fossildrivna får höjd skatt motsvarande 3 kr/mil i bonus.malustänkandet.

Ekonomi och miljö med laddbar Hybridbil ?

Två kriterier ska vara uppfyllda om det ska bra ekonomi och miljövänligt med en  laddbar hybridbil

1 Kunna ladda den varje dag efter användning

2 Man ska köra en stor andel kortar sträckor tex till och från  jobbet varje dag.

Skälen är enkla

En laddbar hybridbil drar ofta mer än en konventionell bil om man kör längre sträckor i större utsträckning –

En hybridbil har  högre servicekostnade pga  två motorsystem att underhålla

Läs denna genomgång av laddbara hybridbilar 2019