Kategoriarkiv: Uncategorized

Felix gör det goda godare -90-talsreklam

VÄLKÄNDA  PRODUKTER FRÅN FELIX  90-talet och  tre av dem fortfarande 2019 

MERA FELIXREKLAM

FELIXREKLAM 1988 kontra 2000 talet

FELIX ett välkänt varumärke

FELIX var under nittonhundratalet ett av Nordens 10 mest kända varumärken alla kategorier.  AB FELIX var vid denna tid en stor svenskägd livsmedelskoncern med flera dotterbolag och tillverkning även  i närliggande länder. FELIX  blev under brittiskt ledarskap (Cavenham) starkt marknadsorienterat på 70 talet och var det mest snabbfotade och framgångsrika livsmedelsbolaget i Norden se sista decennierna av 1900talet.

Idag är FELIX endast ett varumärke i norska ORKLA Food. ORKLA köpte upp livsmedelsgruppen Procordia (där AB Felix ingick ) av Volvo i slutet av nittonhundratalet Många andra svenska välkända livsmedels företag ingick i Procordia bla ABBA Önos, Bob . Ekströms  

FELIX gamla produktionsenheter i Sverige utgör fortfarande en stark stomme för produktion av högkvalitativa produkter i ORKLA Food. Eslövsenheten med Gurka ,färdigmat,potatisprodukter , Ketchuptillverkingen i Fågelmara Blekinge och pizzaproduktionen i Vansbro  Dalarna. Många av de gamla marknadsledande produkterna från FELIX-tiden lever fortfarande kvar lika starka.

FELIX symboliserar fortfarande för många svenska konsumenter ett starkt svenskt företag från Eslöv som gör  attraktiva och moderna livsmedel med  hög kvalitet. 

Orkla Food  med huvudsäte i Norge är betydligt mindre känt hos den svenske konsumenten än vad FELIX är.   Dotterbolaget ORKLA Food Sverige  med  huvudkontor för Sverige  i Malmö  har huvudansvaret för försäljning och produktutveckling av ORKLA produkter med bla FELIXprodukter på den svenska marknaden.  Var Felixprodukterna ska tiiiverkas i ORKLAkoncernens många fabriker i Nordeuropa  styrs av ORKLA Food A/S i Oslo .

 

 

Ordningsföljd och namn på snapsar och supar

 ursprungligen publicerad 2009 och republished 1 mars 2019 pga intresset 

En liten snaps till sillen  brukar sitta bra och ordna så att matsmältningen fungerar

Det erinrar mig om att varje snaps har ett namn Helan och Halvan  och möjligen Tersen tillämpas vanligen idag och Kvarten och Kvinten kanske inte så ofta drickes nuförtiden men sen börjar kanske minnet svikta ..

Efter att ha efterforskat i  Kongliga Maskinsektionens sångbok på KTH*** från 60talet och vidare med hjälp av min broder Gunnars arkiv från Medicinarnas motsvarande ritualer  i Umeå har vi kommit fram till att följande  ordningsföljd  bör vara gällande.

SUPORDNING ENLIGT  GAMMAL TRADITION

1.Helan
2.Halvan
3.Tersen
4.Kvarten
5.Kvinten
6.Rivan
7 Septen
8.Rafflan
9.Rännan
10.Smuttan
11.Smuttans unge
12.Femton droppar
13.Lilla Manasse
14.Lilla Manasses bror
15.Kreaturens återuppståndelse
16 aboslut sista supen
17 den bleka dödens dryck

Rafflan , Rännan , Smuttan och Smuttans unge brukade infalla till  nattamaden-den verkliga höjdaren namnmässigt är ”Kreaturens uppståndelse” som tydligen skall intages vid sjutiden på morgonen- ett märkligt namn som nog ingen av naturliga skäl har något minne av men som ändå upptecknats av någon fortfarande skrivkunnig då man nått så långt. De sista två antagligen framåt förmiddagen …för de som fortfarande lever…

I sångboken från 1962 finns 21 st supnamn där det tillkommer ”klacken” ,loppsupen, styrkesupen,  ”tuppsupen”, aptitsupen, kaffesupen och  fisksupen men dessa är inte inordnade i den logiska ordning bror min och jag kunde enas om.Dessutom omnämnes ett antal ”mellanbindare” och några toddar.

För att citera Kongl Msektionens sångbok från 1961 som är utgiven i 50 numrerade exemplar varav jag har nummer 51 är slutorden

Förutom ovan namnade 24 supar finns tre  sk mellanbindare och två toddar

VAD DÄRUTÖVER ÄR KAN MÖJLIGEN URARTA I RUMMEL OCH BÖR DÄRFÖR UNDVIKAS är skrivet i sångboken men med tillägget:

 ” i ovanstående 24 supar  och tillhörande mellanbindare och toddar tillkommer  dessutom kyrksupen,tankeställaren,handelssupen och släpsupen  och Ostsupen förståss som jag glömde först….totalt 29 namnade supar förutom ett antal mellanbindare och toddar

Det var tider det…

fotnoter

*** Kongliga Tekniska Högskolan i Stockholm  var fadder till LTH Lunds Tekniska Högskola  som startade 1961 och dessutom alltid var steget före #Chalmers i Göteborg nån teknisk institution … som i sin tur låg knappt före #Handels****  i Stockholm som populärt ställe att studera vidare på 60-talet

**** Vanligt på 60talet var att studera samtidigt på KTH och Handels  av teknologer på KTH det fördröjde studierna på KTH ett till två år men som gav en meriterande  en dubbelexamen om man var KTH student,.  Ingen ens försökte på Handels att studera på KTH samtidigt som förklarar rankingen.