web analytics

Dyrt att skriva ut med Bläckstråleskrivare

Erfarenheter bläckstråleskrivare

Jag skriver ut  ca 1500 sidor per år varav  ca 300 i färg

2010-2015 CANON PIXMA MP640 med  kopiering scanning

Skrivaren kostade 1700 kr  Bläck motsvarande 400 kr följde med med 750sid sv/ 200 sid /färg

Svart bläck 165 för 1500 sidor  11  öre/sida
Färg bläck 340 för 540 sidor  63 öre/sida
Skrivare Netto  1700-400=1300 kr och 3*1500= 4500 sidor
1300/4500= 29 öre/sida  under ekonomisk livslängd  3 år

Kalkyl att skriva
Skriva svart 29+11= 40 öre /sida
Skriva färg 29+ 63 = 92 öre/sida

Verkligheten med bläckstråleskrivare är att färgpatronerna måste bytas två gånger om året om man skriver   lite då de rengörs så ofta eller torkar
Svart klarar sig om man skriver regelbundet 1 byte per år
Färg kostade 2 patronsatser/ år 680 kr för 300 sidor verklig utskrift eller 230 öre per sida
Svart kostade 1 patron per år 165 kr för 1200 sidor verklig utskrift  14 öre/sida
Skrivaren höll i 5 är dvs 7500 sidor 1300/7500= 17 öre/sida

Verklig kostnad under 5 år
Svart 17+14= 31 öre/sida  blev billigare än kalkylen då skrivaren höll i 5 år
Färg 27+ 230= 257  öre/sida blev avsevärt dyrare få sidor och bläcket torkar

ÅÅRSKOSTNAD Canon Pixma

680+165+1300/3 = 1275 kr

1500 sidor   85 öre/sida

HP skrivare Photosmart 7520

Skrivaren kostade 1700 kr  Bläck motsvarande 200 kr följde med med 250 sid sv/ 130 sid /färg

Svart bläck 160 för 550 sidor  29  öre/sida
Färg bläck 360 för 300 sidor  120 öre/sida
Skrivare Netto  1700-200=1500 kr och 3*1500= 4500 sidor
1500/4500= 33 öre/sida  under ekonomisk livslängd  3 år

Kalkyl att skriva
Skriva svart 33+29= 62 öre /sida
Skriva färg 33+ 120 = 153 öre/sida

Verklig kostnad under  knappt  3 år  Den slutade funka efter  2,75 år

HP den sämsta skrivaren jag haft genom alla år- Möjligen piratbläcket  sista året tog kål på den- KÖP INTE HP skrivare  dessutom för dyra i bläck!! Alla skrivare jag haft har pallat  minst 4-5  år tidigare och jag kör alltid med piratbläck  de sista åren Har mest använt Canon  som bläckstråleskrivare  En Brotherskrivare har jag också haft- inte heller den nån höjdare .

Verkligheten med bläckstråleskrivare är att färgpatronerna måste bytas två gånger om året om man skriver   lite då de rengörs så ofta eller torkar

Skrivaren  kostar netto 1500  för 1500*2,75  4125 sidor  36 öre/sida

Verklig kostnad

Svart kostar 36 +29 öre =  65 öre /sida  patronstorlek inte för stpr och byter  var 4-5 månad inget svinn   Dubbelt så dyr som Canon skrivaren  En riktig skitskrivare

Färg kostar 2 patron satser per år  720 kr 300 sidor 240 öre/sida
Totalt färg 36+240 = 276 öre / sida mest beroende på ogynnsam patronstorlek

ÅRSKOSTNAD  SKRIVA MED HP 7520

720+0,29*1200 +1500/2,75 =  årskostnad 1613 kr
1500 sidor  107 öre/sida

ÅRSKOSTNAD MED FÄRGLASERSKRIVARE SAMSUNG

LASERSKRIVAREN SAMSUNG  som ersatte  HPskrivaren   2018

Svart kostar 52 öre/sida och färg 131 öre sidan
Total årskostnad  0,52*1200+ 1,31 *300 = 1017 kr
 1500 sido68 öre/sida   

60% av HPskrivarens  och 70% av Canonskrivarens  sidkostnad  utskrift.

 

 

 

 

A GOOD LAUGH ADAY KEEPS THE DOC AWAY