web analytics

Enkel instruktion bacup med Norton Ghost eller Acronis

Publ 110413 uppdaterad 110706 Acronis

Passa på att se joke sidorna

Father bens site är en sk ”multipurpose site” 75% hittar hit med sökning då många av artiklarna ligger högt på google när du söker  25% läser alla jokes och ingår i nätverket ”A good laugh aday  keeps the doc away” Dit når du genom att ligga på maillistan eller att gå direkt till jokessidan 

NU TILL ÄMNET

Norton Ghost är ett mycket bra program för bacup av datorn- det som behövs är förutom programvaran en extern hårddisk kopplad till datorn

Ghost gör en exakt kopia av hårddisken  och återställer den om man får problem- avsevärt säkrare en windows återställningspunkter eller Recoverydelen som numera oftast finns lagrad påen del av  hårdisken. Med en Ghostbild av hårdisken slipper man installera allt från början om man får ett diskhaveri då det går att återställa allt på en ny hårdisk .

Här visas hur man gör en installation av Ghost och hur man gör en bacup på en extern hårddisk

Om du vill återställa en dator med GHOST läser du här —- Alternativet Acronis som fungerar likvärdigt kan du läsa lite om här

Norton Ghost 14 klarar Windowsversioner upp till Vista och version 15 klarar Windows 7

Mina egna erfarenheter

Jag köpte Northon Ghost på nätet och laddade ned programmet och det var lätt att installera och införskaffade också en extern håddisk på 2 Tb (2000Gb) från Dustin att lagra säkerhetsskopiorna på .

Med denna lilla handledning kan du sen förstå manualen bättre då det tar lång tid att läsa manualenn för att fatta hur man gör.Det är enklare än man först tror.

Efter installation av Ghost görs en uppdatering av programmet (live update) och sen startas datorn om (reboot)

Sen visas ett fönster ungefär som detta ( när du köper en svensk version står det på svenska) med en rekommendation att ansluta en extern hårddisk

Ansluter man då den externa hårddisken till datorn ser man ett förslag

sen föreslår Norton en bacupstrategi med en schemalagd bacup av dels hårddisken och dels Mina Dokument

Jag vill göra en engångsbacup av hårdisken och väljer custom

Förslaget är det som jag  vill ha då allt blir uppbackat och kan gå vidare

Förvalet av C äe Ok  om man bara har en hårddisk  på datorn

Nästa bild låter dig välja på uppbackningsätt  och förvalet med den första bacupen /incremental/- Båda metoderna är lika säkra men den förvalada  gör att nästa bacup  går fortare är att föredra. Om du skall göra en tillfällig bacup som säkerhet därför att du tänker ändra på datorn och kanske ångra dig och gå tillbaka kan du välja även alt2 .

Norton Ghost föreslår den externa hårddisken  (E enligt ovan )som destination för bacuperna och det väljer jag

Kan därefter komma ytterligare några skärmbilder som är inställningar för den avancerade användaren inte är så användbara nu så vi stannar vid slutbilden med grundinställningarna

När vi sen klickar på avsluta  startar bacupen och den kan pågå i bakgrunden medan du arbetar med annat- om du tycker datorn är trög under bacup proceduren kan du dra reglaget till vänster så är datorn lite piggare men bacupen tar lite längre tid

När Norton är färdig kan du kolla filen i utforskaren

Nu är det viktigt att förstå hur man gör för att återställa datorn och kontrollera att man kan komma åt bacupfilen

Handledning återställa datorn med GHOST

År du intresserad läs lite mer om bacupstrategier

A GOOD LAUGH ADAY KEEPS THE DOC AWAY