web analytics

RUTIN ANSLUTA SAMSUNGSKRIVARE

 

Jag har två nya bra Samsungskrivare köpta i feb-mars  2018 med  många anslutningsmöjligheter

Monolaser  Express M 2026W   som också är utmärkt  cloud-skrivare
Färglaser Xpress C480W som också är utmärkt  cloud-skrivare som nu helt ersatt bläckstråleskrivare för mig  för gott

Om nån skrivare i  otakt gör ofta inget då jag har 3-4 vägar att skriva ut och nå varje skrivare USB WiFi Google Cloudprint  Airprint  NFC

Den lilla Monoskrivaren är på lantstället halva året och i stan på vintern så jag får ansluta om den mellan olika wifi nät regelbundet

 

Rutin vid installation eller vid problem 

Jag använder följande enkla principer och rutiner för att installera om skrivare vid problem

Börjar med att rensa bort  aktuell Samsungskrivare  bland mina skrivare i Windows 10 och startar om datorn

1 Sätter i USB kabeln och slår på skrivaren då letar datorn själv  upp skrivaren och installerar drivrutinen  automatiskt Man ser beteckningen på skrivaren följt av USB  med siffra varje Samsungskrivare får sin USB siffra

2 Ansluter skrivaren till WiFinätet med WPS-knappen på skrivaren och på routern

3 Därefter lägger jag till  ny WiFi skrivare i datorn- söker efter wifiskrivare  jag markerar den när den hittats då installeras den och man kan namna som man vill

4 Båda skrivarna är  tillagda som cloudskrivare i google inställningar/avancerat  vid första installationen ligger alltid kvar

5 Vid utskrift väljer jag skrivare ivid utskrift i program eller app  oftast via  USB WiFi elelrh Cloud och två skrivare tillgängliga i nätverken

6 NFC  då man lägger  mobilen på skrivaren för utskrift  hanteras på sitt eget sätt använder jag mindre.

A GOOD LAUGH ADAY KEEPS THE DOC AWAY