web analytics

Sillarödssläkten

Uppdaterad 20160109

Utdrag Släktforskning  Bengt Agert

Farmor Betty Andersson Sillaröd

Betty Andersson född Svensson i Sillaröd 

betty      nils

 

betty-andersson nils-andersson1

Nils Bernhard  Agert är Bengts far och Nils Andersson Bengts farfar Klicka på bild  se även Tab 81  en skånsk bondestam

NilsAgert

Det finns mycket intressanta släktfakta  utredda kring släktgrenarna bakåt från Bettys far -och morsida.

Man bodde på Astersta Sillaröd 2 som var en gammal släktgård på Per Svenssons sida och ursprunglingen ett rusthåll som friköptes på 1700talet av kronan.

De flesta gårdarna i Sillaröd var på denna tid arrendegårdar till Christenhof-

Att bli sin egen från att ha varit arrendebonde åt Christinehofs slott (Piper) var ett mycket stort steg i statushöjning på den tiden-De som inte ägde jord hade låg status . !

Sven Persson och efterföljande generationer var aktade män i bygden.

Det var viktigt att ha  förtroendeposter som förutom ägandet gav en hög status i bygden och släktingarna  var ju också nämndemän och har haft  olika förtroendeposter i  generation efter generation. Astersta såldes av släkten 1989 men köptes sedan tillbaka igen 2005 och med nuvarande ägare är gården kvar  i släkten 2015.

På Bettys mors Bengtas sida är Flagabrosläkten av särskilt intresse de var möllare baserad på vind och vattenkraft och driftigt folk. Pengar som Bettys mor Bengta (1) fick när hon blev utlöst  av en bror finansierade kanske Per Svenssons köp av annan mark o gård på Sillaröd 2 ?

SILLARÖD på farsidan Betty 

Det fanns tre gårdar i Sillaröd 1651 – en ägd av kungen, en av Tage Thott, och en av Jochum Beck som drev alunbruket i Andrarum och senare sålde delar av byn till släkten Piper, som i sin tur år 1853 sålde Sillaröd 1 och 3 till Vollsjö-riksdagsmannen Ola Svensson för 100 000 riksdaler. (1796-1863)- Mycket pengar på den tiden! Inget är nämnt om Sillaröd 2 (kanske kungens mark 1651??) –  kyrkoböckerna förstördes när Andrarums prästgård brann ner i mitten av 1800 talet och det är svårt att hitta något tiden före Bengts farmors farfar  Sven Persson den vägen. Släkten Pipers Christinehof och Alunbruket  präglade bygden vid denna tid (utdrag länsstyrelsen).

Sillarödskarta 1926 

Klicka på kartan

sillarodkarta1926s123

Tore Karlsson Kalmar  kusin  till Bengt Agert (son till Bengts faster Gertrud) har under åren gjort efterforskningar och anteckningar fram till 2010 enligt nedan.
Enl uppgift fanns det 7 Sillarödsgårdar
Sillaröd 1 bör motsvara Fridhill, där riksdagsmannen Sven Jönsson skall ha bott på 1920-talet.
Sillaröd 2  är Sven Perssons och Per Svenssons släktgård där Betty, Sofia , Matilda  och Gustav och alla de andra syskonen växte upp. Den kallas Astersta (står på topograf kartan).Namnet sägs vara efter en åker, men nu vet ingen varför. ”Vår” Per Svensson kallades den äldre.
Det fanns nämligen en kusin eller nästkusin till honom, som också hette Per Svensson vid ungefär samma tid, men han kallades den yngre förstås. Han
bodde  troligen på en mindre gård, men som också kallades Sillaröd 2- Per Svensson d ä köpte upp denna gård och där kunde Bettys syster Matilda sätta upp två stora vävstolar. Sillaröd 2 togs sedan över av sonen Swen och sedan av sonsonen Åke.
Sillaröd 2 blev tidigt friköpt, troligen under 1700-talet  (1768 verifierat nedan) , och lydde inte under Christinehof, som många andra gårdar runtom i trakterna.  
Sillaröd 3 är det samma som Sillarödsgården på topograf kartan 
Uråsa var ytterligare en gård i Sillaröd. Där bodde senare Per Svenssons sondotter Brita med familj.
Förr fanns en väg mellan Astersta och Uråsa intill Sillarödsbäcken.
Nybo är ytterligare en gammal gård i Sillaröd.
Ljungan, en gård söder om Astersta, bodde en kortare tid Per Svenssons son Gustav (gift med Betty). De flyttade senare till Baskemölla där de hade en fruktodling.
Per Svenssons mor hette Bengta  och sedan gifte han sig med två Bengtor.
Bengta 1 (som är mor till bl a vår Betty) har fått sin släkt utredd av en häradshövding Körlof i Haparanda. Den släkten kallas Flagabrosläkten efter en gård (eller by) strax söder om St Olof. De allra äldsta delarna är nog lite spekulationer.
Tyvärr har ju Andrarums kyrkoarkiv nästan helt brunnit upp, men det finns några som försökt restaurera det.
Arkiv Digital är  ett utmärkt och lättläst material för släktforskning. Där finns snart alla Sveriges kyrkböcker fotograferade och inskannade för digital sökning. Där finns bland annat Sillaröds byabok att läsa som sträcker sig till 1910. Man kan själv prenumerera på Arkiv Digital, men det finns också på de flesta bibliotek  och då helt gratis.

Där kan man läsa att ”vår” Pehr Svensson dä ägde 1/6 mantal på sitt Sillaröd 2. Ägde dessutom en liten del av Ilstorp No 1 med 29/1024 mantal. Han var både landstingsman och kyrkvärd och trol igen en både respektabel och respektingivande person. Gården hade drängar och pigor och Pehrs båda föräldrar som inhyses på undantag.( undantaget var alltså före faderns död!! Bengtskommentar)
Man kan ockå läsa att 26/10 1902 lyste det för Betty och mejeristen Nils Andersson fr Frenninge.(Bs fm och ff)
Per Svensson d y på en annan Sillaröd No 2-gård ägde 1/24 mantal. Han var född 16/12 1853 i Andrarum och dog redan 1902 av magkräfta. Han hustru och de 10 barnen bodde kvar inhyses 1 år och flyttade 1903 till Ö Kärrstorp. Troligen köpte Pehr Svensson d ä gården då.
I byaboken för Sillaröds by står att 1909 var Pehr Svensson ålderman för mötet, som hölls som vanligt på valborgsmässoafton i samband med en supé och därefter dryftade man gemenamma frågor
Bengts anm: Vid ett besök i Sillaröd 2010 pratade jag med ägaren till Sillarödsgården som då påstod att långt bak i tiden låg gården  Sillaröd 2 dvs nuvarande”Astersta” på andra sidan vägen dvs på samma sida som Sillarödsgården mot infartsvägen till Nybo gård  ( se gröna kartan nedan) och det fanns grundstenar kvar där- kanske kronohemmanet låg där från början. När flyttades gården och kallades Astersta???
Som kuriosa att världen är liten: 
Bengt A har en jämnårig bekant i Lund som är bördig från granngården Bernstorp Sillaröd 3.13? (se kartan) Han har växt upp i Sillaröd och kände sen uppväxttiden väl till Åke, Aina på Astersta  och Brita Åkes syster  på Uråsa och Ture som var Åkes bror.
En annan jämnårig bekant i Lund har släktingen Vollsjö-riksdagsmannen Ola Svensson som köpte Sillaröd 1 och 3 av Piper 1853.
Världen är liten bland skåningar…som Bengt nog får kalla sig trots  född  östgöte.

Släkten Per Svensson på farsidan är utrett av Per Svenssons sonson, Åke Svensson som har släktforskat. Genom Aina som varit gift med Åke har Tore Karlsson fått ta del av detta. Per och Åke Svensson se

Per Svenssons far Sven Persson 1814-1872 var född Sillaröd 3 och dog Sillaröd 2

farfar Per Åkesson 1784-1845 både född och död Sillaröd 3
farfars far Åke Svensson ca 1752-1819 levde på Sillaröd 3
farfars farfar Sven Åkesson ca 1720-1793 Sillaröd 3
farfars farfar Åke Svensson fanns på 1730-talet på Sillaröd 3
farfars farfars far Sven Olufsson Sillaröd 1600-talet
farfars farfars farfar Oluf Andersson chronobonde Sillaröd 1600talet

Gårdar i Sillaröd

Sillaröd 2 Astersta friköptes 1768 av Kronan av Simon Persson död 1809 och övertogs av hans son Åke Simonsson . År 1841 övertog systersonen Sven Persson (Per Svenssons far ovan) gården. Källan är Svenska gods och lantgårdar. Klicka på bilden

sillgardaar44

Karta över Sillaröd 2000-talet

Klicka på kartan

sillarod2000

 

Tore Karlsson har sammanställt  dokument -pdf format

A BETTY I SILLAROD

B BETTY SLAKTBILDER

FLAGABROSLÄKTEN på  Bettys mors Bengta (1) sida 

Inledning läs denna sida i faster Märthas släktfakta Per Svensson med inriktning Flagabrosläkten

Flagabromöllarna var driftiga möllare vatten och vind och Bettys mor Bengta erhöll en del pengar när brodern löste ut syskonen från kvarnrörelsen som säkert kom Sillaröd 2 till del och stärkte landsbygdsmannen Per Svensson ställning i bygden

Flagabro -spåret 100124 Lars Agert  (Bengt bror)

Jag fick napp idag. Jag talade med Gösta Körlov som är vår 4-männing ( Hans far Björn Körlov var syssling med Nils & Gertrud)
Jag bifogar en sammanställning av detta samtal.

Han är i besittning av ett heltäckande släktträd från 1540 fram t.o.m Sven Larsons barnbarn.)
Han har lovat att skicka denna bibba till mig .Kanske kan det komma något nytt ur detta.
Dessutom har jag fått lov att telefonintervjua hans far Björn Körlov. Enligt Gösta har fadern många muntliga släkthistorier.att
berätta.

Anteckningar efter telefon samtal med Gösta Körlov , Täby den 24 januari 2010

 Vi utgår från Sven Larsson (1806 – 1880) som i sitt första gifte bl.a. fick sonen

Anders Svensson (1842-1921) och ytterligare 7 syskon.

I sitt andra gifte fick han bl.a. Bengta Svensdotter (1850-1890) ( Nils Agerts mormor) tillsammans med ytterligare 6 syskon

Sven Larsson hade således sammanlagt 15 barn.

Han var  bl.a ägare av Flagabro kvarn (och Smedstorps kvarn ? ) samt ett antal gårdar. Även hans bror Måns Larsson ägde flera gårdar (och någon av kvarnarna ?.)Detta var således mycket driftiga herrar.

Klicka på karta

flagabro

Vid Sven Larssons död så löste äldsta sonen Anders Svenson ut sina då levande syskon och övertog alla gårdar och kvarnarna. Troligtvis finansierades det hela med att flera av  gårdanar såldes.I vilket fall så erhöll säkert Bengta Svensson en ganska stor summa pengar  som kanske användes för finansiering av köpet av gården i Sillaröd ( min egen fundering).

Sven Larsson far, Lars Svensson (1774-1831) hade varit med i något krig ( 1809 ??) och när han kom hem fick han köpa en gård och kvarnen av någon militär.Han var också driftig och blev ägare till fler gårdar.

Det finns uppgifter på att en avhandling har skrivits om denna Lars Svensson och som finns förvarat i något arkiv någonstans.

Han blev en gång kallad till tinget för att han i strid med skrå-reglerna malde med två stenar istället för med endast en sten  som var tillåtet.

Han träffade sin andra fru på en auktion. En kvinna i hans närhet hade frågat :”Vad spekulerar Du i här i dag ?”. Han svarade direkt : ” i Dig”.

Han och hans far & farfar samt sonen Sven Larsson ( 4 generationer ) ligger begravda  på kyrkogården i Smedstorp.

För övrigt berättas det att Flagarbokvarnen drevs ihop med en vattendriven kvarn så man var på det sättet oberoende av väder & vind.Man förfogade över så stor malningskapacitet att man importerade råg från Baltikum.Ingen av kvarnarna finns kvar idag men det finns ett minnesmärke där Flagabro kvarn stod.

Tore Karlsson har samlat in intressanta dokument om Flagabrosläkten

C BETTY SLAKTFAKTA

D BETTY LOSHULT SILLAROD FLAGABRO

Släkten Per Svensson (dä) nedtecknat av Bengt Agerts faster Märtha.

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

A GOOD LAUGH ADAY KEEPS THE DOC AWAY