web analytics

Andra vågen Covid 19 nås toppen under november?

Uppdaterad 201125

Data från FOHM Excelblad  Folkhalsomyndigheten_Covid19 19 nov 2020 ger antal smittade

Tittar man på  rullande  7 dagars medelvärden tycks det som om smittan toppar men det går inte att säga än med säkerhet då det är  stor eftersläpning av inrapporterade smittade. FOHM korrigerar  dagsvärdena i efterhand så den sista veckans värden är osäkra än.   

Den 25 jan fortsätter fortfarande en   ökning av rullande 7 dagars medelvärde framför allt i Skåne med bedömningen ligger fortfarande kvar att toppen nås under slutet av november

Klicka på bilder så ser man bättre

Jämför  siffrorna rapporterade 25 nov  visade att det var stor eftersläpning i inrapporteringen  fortfarande   ökning av rullande 7 dagarsvärde i bla Skåne dvs fler smittade för varje dag

Möjliga felkällor kan vara att man inte hinner med och testa

Vad avser dödstalen först en bild där siffrorna  tolkas då alla inte testades och många dog i   äldre vården i den första vågen.

I  andra vågen bättre rutiner äldreboenden men också effektivare sjukvård som lärt sig behandla Covid19   drar ner dödstalen  i andra vågen.

I början syntes mest höga dödstal och få testades positivt då  bara svårt sjuka testades. Kurvorna ligger under varandra med samma tidsaxel Kurvan för antalet smittade har legat en vecka  10 dar före kurvan över avlidna och haft samma branta stigning- jämförelsen med andra vågen indikerar minst 10 ggr fler i toppen för antalet sjuka i första vågen.

Rullande 7 dagarsvärden

Man ser på dödsfallskurvan att den inte lutar så  brant  i andravågen då nästan ingen smitta i äldreomsorgen i början. Man kan med fog anta att toppen på dödsfallskurvan kommer att nås efter styvt en månad  i slutet av november  Första vågen toppade ungefär efter  drygt en månad. Styrks också av att smittspridningen verkar ha kulminerat.

IVA

IVA inläggningar var tidigare ett bra mått på intensiteten av smittspridningen   Tex här kan man se hos SVT 

I andra vågen läggs inte alla in på IVA Minst lika många läggs in på avd som förstärkts med syrgas och personal  som inte räknas in i IVA siffrorna Man måste nog  minst två -eller tredubbla  IVA värdet för att förstå belastningen på sjukhusen i jämförelse med förstavågen!

De närmaste 14 dagarna kommer trycket på IVA  att öka pga av eftersläpningen- det tar i genomsnitt 10 dagar från man får Covid innan sjukhusvård för de som behöver, Vi kommer ihåg samma från i våras då visste ingen egentligen hur många som var smittade. så det kändes overkligt.

MYCKET BRA STATISTIK FINNS SAMMANSTÄLLT AV SVT

SVT datajournalistik

Se också i appen SVTnyhter i en mobil eller platta  finns  data sammanställt från Hopkinsuniversitete t för Covid i jämförelser mellan länder där framgår att  smitttoppar nås efter ca 1 månad och sen tar det ytterligare några månader i en dalande smittkurva – det har gått långsammare ner i Sverige  efter första vågtoppen kanske därför att våra restriktioner inte varit lika hårda.

Jag tycker generellt att man är enormt dålig på att göra prognoser det finns ju så väldigt mycket empiriska data nu från  alla länder . Länder som är aktiva med att förebygga smitta att jämföra tex med vissa stater i USA som inte är särskilt aktiva.

SÄKRARE  enkla modeller  borde kunna byggas som kan ge betydligt  BÄTTRE prognoser.

 

Traditionella Volvoköpare har gått över till KIA Niro 2020

KIA har tagit över tronen från Volvo bland  privata nybilsköpare  Den Thailändska bilen KIA Niro som är lika stor , välutrustad och säker  som  numera  kinesägda Volvo med  bilen Volvo XC40

Kia-bilen finns förutom  laddhybrid och elbil  även som hybrid som laddar själv .Volvobilen bara som mildhybrid ( ett tecken på att fossilmotorn drar mycket!)  utöver Laddhybrid  ( TWIN ENGINE) och Elbil

Vet du inte skillnaden mellan mildhybrid och hybrid?

2020 är det oklokt att köpa  en ny  bil som inte har nån form av hybriddmotor

KIA-bilen har måttliga hästkrafter som räcker i vardagen. Volvobilen är hästkraftstinn som märks på landsvägen i tex laddhybriden XC40  negarivt då den   drar 50% mer än KIA bilen utan att man vinner så mycket i tid och komfort på motorvägen.

Volvo har fått släppa tätplatsen i Sverige till KIA bland privatköpare som är mer miljö- och prismedvetna är Volvo tycks tro..

Clic on Pic Välj bil efter huvudet inte efter känslan   är alltid  ett gott råd….

Läs mera om kloka bilval

Klokt bilval om man vill åka miljövänligt och snålt nästan som en elbil

Om man tänker Volvo av gammal vana finns betydligt smartare elbilsalternativ

 

A GOOD LAUGH ADAY KEEPS THE DOC AWAY