PISA- RESUlTATEN lite om bakgrunden

UTVECKLINGEN AV GRUNDSKOLANS MATEMATIK FÖRRA ÅRHUNDRADET LADE GRUNDEN FÖR PISA resultaten på 2000-talet
År 1950: En bonde säljer en säck potatis för 20 kr. Framställningskostnaderna är 4/5 av priset. Hur stor är vinsten?

År 1960: En bonde säljer en säck potatis för 20 kr. Framställningskostnaden är 16 kr. Var snäll och räkna ut vinsten.

År 1970: En bonde säljer en mängd potatis (A) för en mängd pengar (B). B är mängden av alla delar B för vilka gäller: B är en krona. I streckmängd måste Du för mängden B göra (////////////////////) tjugo små streck, ett för varje krona. Mängden av framställningskostnaderna (C) är sexton (////////////////) små streck. Rita bilden av mängden C som en delmängd av mängden B och ange resultatmängden (D) som ger svaret på frågan: Vilken storlek har vinstmängden?

År 1980: En bonde säljer en säck potatis för 20 kr. Framställningskostnaderna är 4/5 därav, vilket är 16 kr. Vinsten uppgår till 1/5, lika med 4 kr. Stryk under ordet ”potatis” och diskutera det med en kamrat.

Jag tycker detta är ett utmärkt bevis på en riktig utveckling, påpekar experten Pia Get. Vid en undersökning fann vi att nästan alla elever klarade 1980 års uppgift. Både att stryka under rätt ord och att klara den sociala samvaron med sina kamrater. För särskilt lågpresterande kommer vi i en kommande version att redan i uppgiften stryka under ordet ”potatis” vilket ger mer tid åt kamratsamtal.

Från broder Lars

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *