web analytics

Överföra film från videokassetter till DVD-skivor

Uppdat 150104

Passa på att få några goa skratt  idag  gå då  in via min Backdoor

NU TILL ÄMNET

Ingång till Videoakuten

Behöver du ett gott skratt idag??

Läs mera om min seriösa webplats

Fyra delavsnitt på denna sida som avhandlar att överföra  gammal videofilm tex en inspelad film från TVn som finns på VHS kassetter eller film på kasetter i en  analog videokamera  till DVD-skiva

Sammanfattning fånga analog video  och sen bränna på DVD

Man måste göra den analoga videon digital för att sen bränna den på en DVD skiva.

Uppspelning från en analog videokamera eller uppspelning från VHS band i en videospelare , samma metodik kan användas för att digitalisera videon 

Den analoga videosignalen måste passera en USB ansluten  sk Converter för att bli digital.Den digitala signalen från Convertern fångas av en  videoprogramvara ( som följer med konvertern) och videofilen sk mpg2 format lagras  i en mapp i datorn.

Därefter producerar man DVDskivan ( ev med viss redigering i medföljande programvara) som innebär att en process  startas med några klick. Produktionen tar lite tid då videofilen först automatiskt konverteras till DVDformat ( sk VOBfiler)  och brännas.  Spara  videofilen som överförts på datorn som bacup  då videon i denna digitala formen kan användas senare om man vill plocka ut videoclip eller redigera  ner filmen.

Ofta bränner man direkt om VHS videon redan redigerad. 

Viktigt att spara  orginalfilen som kan redigeras senare till ett  modernare format som kan sparas på USB minnen eller om man vill bränna om DVDn

 Spara video på USB minne i ett modernare format mp4  är ett bättre alternativ än DVD 2014  Moderna mp4 format går även att spela upp i  plattTV- elelr Bluerayspelare med USB uttag Jag använder själv numera  formatet Apple h.264 /mp4  HD format om filn någorlunda i kvalitet som är ger bra kvalitet på TV skärm och hanterliga videofiler i storlek.Formatet passar i alla typer av apparater  dator platta och mobil förutom TV av senare ursprung och med de flesta varumärken.

Enklast metoden

Om man har en digital inspelningsapparat till TVn kan man mata i signalen från kameran eller VHS spelaren analogt till TVn och sen digitalt spela in programmet och sen bränna videon på en DVD  i inspelaren utan att behöva använda videoprogramvara.

Man kan i ett senare skede ta ur mpg filerna ur DVDn och redigera och spara som  mp4 på ett USB minne.

Du kan läsa mer om hur du kan hantera olika videoformat i VIDEOAKUTEN länk överst på sidan

OLIKA METODER ATT FÖRA ÖVER VHS beroende på vilka apparater man har

 Notera   VHS band talas det om nedan men det kan lika gärna vara  videoband från analog videokamera  samma metodik!

A  VHS- spelare till en en DVD spelare med hårddisk med TVn som ”mellanhand” och göra  DVDskivor–  enkelt sätt

Man kan i ett senare skede ta ur mpg filerna ur DVDn och redigera och spara som  mp4 på ett USB minne.

 Använda en VHS spelare med RCA utgång  (RCA se nedan ) – anslut till en Converter ”videograbber” och sen för över filmen direkt till datorn och bränn sen DVDn från datorn  –

C Använda VHS spelare om datorn har ett TV-kort som kan anslutas till analog Tv tex kabelTVnär tex du kan se analogTV via ComHem i datorn då behövs bara en gratisprogramvara AVS som fångar videon och sen kan bränna en DVD

Lämna bort VHS banden är nödlösningen och få dem överförda på DVD av en firma- enklast om du bara har ett fåtal VHS kassetter att överföra- ganska dyrt kostar ca 150 -300kr/kasett

  se även göra smalfilmer digitala    video-akuten

 

MERA DETALJERAT

A  Överföra  gammal videofilm  från VHS kassetter till en DVD spelare med hårddisk och sen göra DVDskivor

  1 Metodik

Gammal videofilm  som inte är digital kanske du har i  orginal på bandkassetter till din gamla vidokameran och/eller har redigerat och spelat över på VHS-band till videobandspelaren till Tvn.

Varje gång man kopierar en  analog videofilm försämras kvaliteten på filmen. En analog videofilm  på en VHS  som kopieras analogt försämras  ett steg i jämförelse med videofilmen på VHS kasetten.Det är också ett skäl att digitalisera videon som efter det kan kopiera hur många gånger som helst

Du kanske också har en mängd filmer på VHS som du spelat av från TVn som du vill lägga över på en DVD.

Med hjälp av en DVDspelare med  hårddisk kopplad till Tvn kan Du lätt spela över allt   material på  den hårddisken och sen bränna DVD-skivor med  filmerna i DVDspelaren som har inbyggd programvara att direkt göra DVD-film.

Metoden passar för att överföra videofilm från videokassetter både med analogt format (film från gamla videokameror)  och digitalt format ( film från digitala  videokameror) och gamla VHSband med film.

Om du har digitalfilmad gammal smalfilm på videokassetter  och filmen  redan är redigerad som du vill lägga över på en DVD då är denna metodik  särskilt effektiv och  lämplig och tidseffektiv.  I detta fall spelar du direkt från kameran via en digital anslutning med USB2 till datorn.

Om du har eget filmmaterial sparat på VHS (analog form) och har kvar orginalfilmerna på videokassetter från kameran  ska du försöka föra över orginalen från kameran direkt till DVDspelarens hårddisk då blir kvaliteten bättre eftersom filmerna på VHSbandet tappat lite i kvalitet- analog videokamera går att hyra om du inte har den kvar. Metodiken blir  precis lika som med en VHS spelare (videobandspelare för Tvn) då  kameran också  fungerar som en bandspelare när man spelar upp videon och dessutom ansluts med samma typ av  kontakter som beskrivs nedan för VHS-spelaren.

Jag har själv gjort både och vid överföring av mina analoga videos både från VHS-band och videokassetter  till kameran. Jag valde ut särskilt bra filmavsnitt som jag ville ha högsta möjliga kvalitet på och överförde direkt från videokameran .

2 Från VHS kassetter eller analog videokamera

Det är mycket lätt att föra över det film till DVD-skivor om Du förfogar över en DVD-spelare med hårddisk som numera  ersätter de gamla VHS-inspelningsapparaterna att spela in TV-program med.

Har du en DVDspelare med hårddisk är den förmodligen redan uppkopplad mot TVn och då skall du bara ansluta din gamla VHS-spelare ( eller  videokameran) till TVn och det kan du göra via RCA kontakter eller via S-video om det finns .

Har du mycket VHS film men ingen DVDspelare med hårddisk  köp en på Blocket och sälj den när du är färdig!! . Se bara till att den kan bränna färdiga film-DVD-skivor .

vhs

På alla TV apparater brukar inns RCA ingångar (trefärgade gul vit röd) och ibland S-video anslutning. Se bild från platt TV 2007

tving

S-video anslutning ger lite högre bildkvalitet vid överföringen så om Du har s-video anslutning måste du förutom S-videosladden även ansluta  de två  ljudledningarna ( RCA)

video81

Har du inte S-video kan  Du ansluter med 3 RCA -ledningar 1 video och 2 ljud  och sätt bara i sladdarna efter färgmarkeringarna –

rca

Det går lika bra att ansluta RCA ledningarna direkt till DVD-spelaren med hårddisk  som ofta har ingångarna placerade på framsidan se bild på Samsungspelare DVD-HR777 2008 där förutom ingång för analog signal RCA  finns  Digitala anslutningar  Firewire och USB .dvd1

   Obeservera om du kopplar  RCA kontakter direkt till DVDspelaren skall du styra inspelningen från DVDspelarens meny

-Alternativa kopplingar

Om Du har en TV med inbyggd VHSvideo och skall koppla till en  lånad DVD-spelare med hårddisk räcker det med att ansluta DVD-spelaren till TVn med en scartsladd  –

När inkopplingen är klar är det bara att spela upp VHS banden i TVn och samtidigt  spela av dem i DVD-spelaren och du får leta upp rätt inställning på DVDn via menun för DVDn.

Vissa DVDspelare med hårddisk har en knapp att trycka på som spelar in det man ser på TV-skärmen så får Du bara upp filmen skärmen är det inte så så svårt att spela av den i så fall

Eftersom redigeringsmöjligheterna i DVDspelaren är begränsade och lite bökiga tjänar man tid på att dela upp VHS filmen i olika delfilmer och namna delfilmerna efter hand när man spelar över den på DVDspelarens hårddisk. Dvs man spelar upp en bit itaget och stoppar och namnar och fortsätter igen.

Det finns ganska primitiva möjligheter  att redigera i DVDspelaren  och man kan i princip bara  ta bort  bitar av en film eller dela en film i delar det går inte att sammanfoga filmdelar.

3 Överföra digitalvideo från digital videokamera till DVD med hårddisk

När du har filmat över redan redigerad  8mm smalfilm på den digitala videokameran är denna metod också lämplig. Om du spelar in ny video som är mycket väl planerad och inte kräver nån  redigering är också metoden lämplig då det är ett snabbt sätt att göra DVD skivor av videofilm.

Anslut  först  kameran med USB elelr firewirekabel till ingången  i DVDspelaren

Finns på äldre utrustning sk firewire anslutning som motsvarar USB2

Anslutningsskon på firewirekabeln kan var liten eller stor  ofta är den liten anslutning på kamera och DVDspelare och stor mot dator -så kolla anlutningskon på apparaterna innan du skaffar en firewirekabel se bild med en liten och stor kontakt.

firewire

 

Firewireanslutningen på DVD spelare med hårddisk  sitter ofta på framsidan och är det lilla uttaget DV in på bilden

dvd1

I DVDspelarens menu styr du hela inspelningsförloppet

4 Göra DVD-skivan

När Du har spelat över Dina VHS band eller videoband från kameran  på hårddisken i DVDspelaren kan Du bränna DVD-skivor i DVDspelaren som sedan går att spela i vanliga enklare DVD-spelare .

Hur Du gör framgår av intruktionsboken för Din DVD spelare .Det är bara att sätt in en tom DVDskiva och ofta räcker det med ett kommando kopiera plus att Du först förvalt  ett antal filmer som skall brännas på DVD-skivan i den kvalitet på inspelning  som ställts in.

Ställ in DVD-inspelaren med en inspelningskvalitet som motsvarar ca 1-1,5 timmar film på en DVDskiva.

 

B VHS spelare med RCA utgång och anslut till en videograbber och sen direkt till datorn

Kjell o Co säljer 2014  Plexgear video grabber med programvara som  överföra videon( bränna ) till en DVD- går även att redigera innan bränning tex klippa bort dåliga delar

plex

 

De företag som erbjuder att föra över filmer till DVD tex BGA-video , Bm-film och Bildteknik   tar 150-300kr per VHS att göra jobbet och bränna en DVD . Läs även här . Det lönar  sig att köpa en sån apparat och göra jobbet själv – och den går säkert lätt att sälja på Blocket efteråt.

C  VHS spelare eller gammal analog videokamera direkt till datorn om datorn har TV kort

En vanlig metod är att ta in videosignalen via  AV ingången (RCA se ovan) dvs den analoga  ingången på PCn  (som då har ett TV-kort) och då behövs bra videoprogram att ta emot  videosignalen och för komprimera videon till god kvalitet på hårddisken och sedan redigera och göra DVDn i rätt format-

AVSikon

AVS är ett gratis bra redigeringsprogram som fångar videosignalen på datorn

Man behöver inte kunna redigera utan ska bara fånga filmen i en videofil på datorn från kameran-och sen producera en DVD av den analoga filmen redigera kan man göra senare. Det finns enkla anvisningar i videoform hur man gör på AVS site,

D Lämna bort VHS och få dem överförda på DVD-Dyrt alternativ då det kostar 200-300kr/st  enligt ovan men naturligtvis en möjlighet om det bara handlar om högst kanske 5-10 filmer- begär offert från flera i så fall!

A GOOD LAUGH ADAY KEEPS THE DOC AWAY