Etikettarkiv: 4G. internet. mobilt internet

TELIA HAR KASS 4G BREDBAND I BLEKINGE -EN BRA ANTENN ETT MÅSTE UTANFÖR TÄTORTERNA

Publicerad 4 aug 2016  uppdaterad6 feb 2019 fiber från sommaren 2019 i Ronnebyskärgården eliminerar 4G behovet

Äntligen fiber på väg feb 2019
Efter 10 år med Telias  3G/4G  med urusel kapacitet sommartid i Blekingeskärgården ska det bli skönt att avveckla det mobila bredbandet  förhoppningsfullt till sommaren 2019.

10 ÅR MED TELIAS 3G/4G nät

Blekinge har sämst mobilt bredband i Sverige enligt BREDBANDSKOLLEN och utanför tätorterna får man max ca  10-20 Mbit/s  beroende på om man har yttre antenn eller ej-TELIA lovar upp till 32Mbit/s

På sommaren  är det ännu sämre i  skärgården, än vad som framgår av Bredbandskollens rapport. Detta beroende på många sommarboende och mycket turister som är uppkopplade då faller bandbredden rejält 

REFERENS ATT JÄMFÖRA MED

Så här ser 4G ut i Lund och storstadsregioner för jämnan  Snacka om faart!!

4Glund

SÅ HÄR SER DET UT PÅ SPJÄLKÖ OCH I SKÄRGÅRDEN  NORMALT SOMMARTID NÄR MÅNGA ÄR PÅKOPPLADE

Screenshot 2016-09-03 at 17.59.28

 

MÄTVÄRDENA 2017 NÅGOT BÄTTRE MED TELIA 5-8 Mbit/s midsommar GRANNEN HAR KASTAT UT TELIA OCH FÅR 30-40 MBIT/S med TELENOR-

TELIA verkar ha stärkt nätet något I Spjälkö även telefonsignalen bättre 2017- Nästa år har vi förmodligen fiber och slipper 4G nätet 🙂

 

FY SKÄMS TELIA 

4Gnätet i Blekinge  har fram till 2016 blivit sämre och sämre kapacitetsmässigt för varje år sen 4G introducerades. Telia dimensionerar inte för turisterna i området sommartid som är mycket negativt för Blekinge!

Jag har punktmarkerat och mätt bandbredden sommartid på samma ställe med  antenn sen 2009 i Blekingeskärgården och ser tydligt den relativa försämringen år efter år. Ungefär lika mycket sommarboende och turister varje år men fler abonnemang och flera apparater uppkopplade som ska dela på samma bandbredd. .

TELIA gör ingenting för att förstärka bandbredden (kapaciteten)  för 4G utanför centralorterna.- mer än i Norrland som är bäst enligt Bredbandskollen men där  är färre kanske uppkopplade samtidigt.

2014 kunde jag vid Spjälkönäs i Ronneby skärgård med yttre antenn  inställd mot Trollebodamasten (3km) med nästan fri sikt ta  emot 5-6 Mbit/s som genomsnitt under maj -augusti -Maxvärdena var ca 10 Mbit/s

2016 maj-aug var bandbredden  bara ca 3 -4 Mbit/s som genomsnitt  med  samma maxvärde som tidigare år och antennen fortsatt riktad mot Trolleboda.

ronkarta

JAG HAR i AUGUSTI 2016 TRIMMAT ALL UTRUSTNING FÖR ATT FÅ SÅ STARK SIGNAL SOM MÖJLIGT

1 Jag har skaffat en ny router från Telia som även mäter signalstyrkan för att kunna fintrimma  riktningen  på  min Poytingantenn.

2 Kollat exakt var sändaren är lokaliserad med appen Network Cell info lite  i mobiltelefonen (android) där man ser på en karta var 3G masten finns som telefonen är uppkopplad mot . Masterna för 3G sänder  även 4G för mobilt internet numera,

Resultatet blev mycket positivt med en justering av antennriktningen ca 20 grader och nu rakt mot en annan mast vid  Dragsnäs. troligen slavmast till Trolleboda sändaren .

Klicka på bild för förstoring Signalen inomhus dålig med telefonen smot 3G nätet och telefonen måste användas utanför huset för bra förbindelse i 3G nätet

id Screenshot_20160823-084546

På morgonen 23 aug  innan riktningsändring  av antennen syntes  3 staplar av 5 för 4G i routern och jag hade en uppmätt signalstyrka på -106 dBm med antenn och -120 dBm  utan antenn i routern.

Vid signalstyrkan -106 dBM fick jag bandbredden 6 Mbit/s som är  ett normalvärde för  normalt antal påkopplade sommartid – utan antenn är bandbredden  då 3 Mbit/s. Dessa värden är ca 50% av de maxvärden jag uppmätt när få är uppkoppladetidigt i gryningen.

När antennen riktades rakt mot  sändaren  i Dragsnäs blev signalstyrkan högre  -99 dBm  men fortfarande tre staplar på 4G i routern Men ändå en tydig  mätbar signalförstärkning.

Enligt  tabell nedan under TEKNIK ger  en signalstyrk på -99 dBm i 4G nätet  betydligt bättre bandbredd än 106 dBn som är lite för låg signalstyrka för bästa bandbredd.

Det positiva äratt bandbredden  mer än fördubblades  på nedladdad data och 4 dubblades för uppladdade data med bättre inriktning av Poytingantennen mot sändare i grannskapet

 

Screenshot 2016-08-23 at 08.42.43

TEKNIK

Poytingantennen jag använder

ZTE router Telia batteridriven router med 2 frekvenser och som mäter antennsignalens styrka och har MIMOteknik  som innebär att man kan ha 2 antenenr för ytterligare bättre signalstyrka – en reserv för mig.

Mätdata från routern bla antennsignalens styrka

Screenshot 2016-08-23 at 09.27.55

Vad betyder signalstyrkan ?

Screenshot 2016-08-23 at 09.45.40

YTTERLIGARE FINJUSTERING AV YTTRE ANTENNEN

24/8 kl 1100 förnyad appmätning av var sändarna ligger verkar det som tre olika sändare används växelvis där jag bor Dragsnäs/Trolleboda/Vieryd Finjusterar antennen  ca 7 grader till den  bästa signalstyrka som blir  -98dBm Riktningen nu ungefär mitt emellan de  tre sändarna som levererar bandbredd till mig.

RESULTATET BLEV NU MYCKET BRA HÖGSTA HITTILLS

Screenshot 2016-08-24 at 09.50.05

25 aug Kl 0600  ALL TIME HIGH signalstyrkan från antennen fortsattt bra -99dB m   Få är uppkopplade nu tidigt på morgonen.

Screenshot 2016-08-25 at 06.04.59

UTAN ANTENN ca 1/3 av maxvärdet när få är uppkopplade nu på morgonen,Screenshot 2016-08-25 at 06.26.06

måndag 29/8  kl 1345 en regnig dag då normalt många uppkopplade Betydligt färre nu i skärgården och 70% av max bandbredd

Screenshot 2016-08-29 at 13.42.33

Signalstyrkan från antennen -100dBm

Normalt tidigare år ca 6-7 Mbit/s denna tid på året då antennen inte var helt fininställd.

Kontrollmätning 1 sept  0900 Lite sommarboende och turister i området antennsignalstyrka -99dBm

Screenshot 2016-09-01 at 08.57.32

Utan antenn 1 sept 0901 visar låga värden visar hur viktigt det är med antenn för fast boende där signalstyrkan är låg med Telia . Telefonen når bara 2G nätet nu från sändare i norr eller nordöst 5-8 km bort Medan 4G kommer från sändare  VNV i antennriktningen.

3 sept kl 0815 en grå dyster lördagsmorgon då många normalt nvändear internet På sommaren hade värdet varit bara 1/3 ca  4 Mbit /s då sändaren varit överbelastad Utan antenn hade det varit knappt styrfart eller 1-2 Mbit/s

Screenshot 2016-09-03 at 08.10.29

Lördag 3sept kl 1800

Man ska inte ropa hej förrän man över bäcken bra antennstyrka -98dBm men kass mottagning – verkar var fel på 4G sändaren

Screenshot 2016-09-03 at 17.59.28

SLUTSATSER

Maxvärdet 20,45 Mbit/s med en korrekt inrikrad antenn är ungefär dubbelt så högt jag som jag  någonsin mätt upp med antenn på Spjälkönäs-

Yttre antennen förstärker nu signalstyrkan 22 dBm ( -120  till -98  dBm ) och ger  10 gångers förstärkning av signalen  i jämförelse utan antenn  Tidvis ännu högre förstärkning. Finjusteringen av antennen gjorde 7dBm eller ca 5 gångers förstärkning Den fördubblade signalstyrkan vid antennjusteringen som också dubblade bandbredden vid jämförbaea tidpunkter på dygnet.

Det talar för att jag nästa sommar när många är påkopplade  ändå kommer att få hyfsad fart då jag nu med antennen på taket är virtuellt  berydligt närmare aktiva sändare i området.

Förhoppningsfullt fårjag nu ett höjt medelvärdet under sommaren 2017  till 6-8 Mbit/s även med mycket turister i området …

Så blev verkligen fallet 2017 var det bästa året och det var till 80% poytingantennen och precisa inriktning Möjligen har telia gjort något högst 20% som jag märker på 3G nätet  för mobiltelefonin ( samma  sändare)

UTAN ANTENN ÄR INTERNET LIKA BEDRÖVLIGT DÅLIGT MIDSOMMERTID OCH REGNIGA SOMMARDAGAR DVS 0  som tidigare år.

JÄMFÖRELSE ROUTRAR

Jämförde Telias nya batteridrivna router ZTE med  den gamla Huwawi ES589  Den nya routern är strömsnålare och anpassar signalstyrkan  beroende på var man befinner sig vid påkoppling och ökar räckvidden för högsta bandbredd om man är en bit ifrån, Man ser det med  bredbandkollen om man är en bit ifrån Börjar med låga Mbit/s värden en  stund sen blir det höga värden. Routern kan  också ställas in  på max ,min eller auto räckvidd.

Mera mätdata i ZTE bla signalstyrka underlättar placering eller antenninställning. Färgskärm underlättar avläsningen.

ERFARENHETER TIDIGARE ÅR 4G I BLEKINGE

Läs mera om Blekingeproblemen med 4G som fortgått i många år nu sommartid under tuirstsäsongen

RÅD TILL 4G OPERATÖRER

MER BANDBREDD PÅ TURISTOMRÅDENA  I BLEKINGE SÅ BANDBREDDEN RÄCKER TILL  UNDER SOMMARSÄSONGEN!

Erfarenheter Mobilt Bredband 4G Telia i Blekingeskärgården

uppdaterad 170709

Nu är fiber ett ekonomiskt bra alternativ även för sommarboende i Ronneby kommun  VI får fiber till 2018 i Saxemara regionen och slipper 4G-nätet som inte varit nån höjdare i Blekingeskärgården om man inte bor nära nån mast.

Sammanfattning 4G nätet TELIA  Blekingskärgården Ronneby

;Mina mätningar   startade 2009 när man kunde hämta internet via 3Gnätet . Sen kom 4Gnätet men det var för klent dimensionerat i Blekingeskärgården och räckte inte till semestertid  och blev sämre för varje år. tom 2016 . 2017 har kapaciteten i 4G-nätet ha ökat så det går att surfa även när det vistas mycket folk i skärgården tex midsommarhelgen

ronkarta

2017 KORS I TAKET TELIA

Telias bredband funkar bättre i skärgården  2017 även om inte hastigheterna är så höga räcker kapaciteten Jag får med antenn nu minst 4 Mbit/s även under midsommarhelgen då mycket sommarboende här. Även 3G telefonen fungerar bättre och kan i år ringa utan extra antennförstärkning.

KAPACITETEN RÄCKTE  INTE TILL ALLS SOMMARTID 2016 FÖR TELIA

Bredbandskollens årliga rapport visar att Blekinge har sämsta 4G nätet- Men man har inte analyserat  sommarvärdena  Det är ännu sämre i Blekinge visar mina mätningar beroende på  att många sommarboende och  turister är uppkopplade sommartid.

DÅLIGT AV TELIA som är största leverantör att inte  ha tillräcklig kapacitet .Man marknadsför och säljer under devisen ” TA MED INTERNET PÅ SEMESTERN” och kan sen inte  leverera vad man utlovar på semestern!

Artikeli BLT 24 juli 2016

blts

 

MINA ERFARENHETER

När 4G nätet introducerades 2012/13 blev bandbredden äntligen acceptabel  sommartid när man är en bit från sändaren i Blekingeskärgården- Men sedan 2014   har bandbredden återigen blivit sämre  för varje år. Senare år behöver man ha en extern antenn om man bor en bit från sändaren annars blir mottagningen mycket dålig när många i närmaste regionen är uppkopplade mot internet.

Jag har mätt bandbredden  regelbundet sommartid på samma plats sedan 2009. Genom att jämföra årsgenomsnitt av bandbredden kan man se hur den tillgängliga bandbredden förändras mellan åren under olika tider .

Under normala förhållanden får jag ut max10 Mbit/s på den plats jag bor Sommartid brukar  den genomsnittliga bandbredden  sjunka  till 5-6 Mbit/s. Telia lovar upp till  32 Mbit/s men jag får bara 10Mbit/s som max   .Husplaceringen kan påverka men har eliminertas med antennen.. Bredbandskollens Blekingelista 2016 visar att man bara får  10 GB/s utanför Ronneby tätort.Minamätningar visar också på att kapaciteten inte rätter till överallt i Blekinges vackra skärgård där många vistas sommartid.

Från 2015 har bandbredden sommartid gått med  varje år och  2016 är genomsnittet bara 3,5 Mbit/s på min fasta plats. Telia lovar 32 Mbit/s  Jag kan få ut  bara 10 som max på landet i Ronneby kommun  med en yttre antenn men 2016  bara 35% av de 10 sommaren 2016 mot 50% 2015 och 60% 2014.

Försämringen är egentligen ännu större senare år än vad mätningarna visar då jag senare år  måste använda en yttre  antenn för att överhuvudtaget bli påkopplad 4G nätet  när många mobiler är anslutna i regionen.

För att 4Gnätet inte ska krascha för alla drar 4G sändarna automtiskt ner på signalstyrkan kanske omväxlande i olika riktningar när många är anslutna . Det drabbar de som bor längst bort från sändaden. Med en yttre antenn får man då lite högte signalstyrka ( eftersom  man kommer virtuellt närmare sändaren)

Nätet behöver förstärkas  2016 förstår man med denna negativa utveckling av medelvärdet- Skälet till försämringen är säkert att  fler mobiler är uppkopplade sommartid 2016  i jämförelse med föregående år Det drabbar alla som vistas i skärgården med sämre bandbredd som resultat och är man en bit från sändaren blir internet oanvändbart tidvis för många.

2011/ se nedan / upptäckte jag tidigt samma fenomen i 3G nätet Det visade sig då vara ett kapacitetsproblem i alla turistområden i Sverige. Verkar vara samma sak i 4G nätet 2016 som en logisk slutsats.

MÄTNINGARNA

MÄTNING  4G nätet 2016 april- juli klart sämre genomsnittlig bandbredd än 2014 och 2015

Nu bekräftat av Bredbandskollen_mobil_surfhastighet_2016 att Blekinge är sämst i landet vad avser mobilt internet.

Genomsnittlig bandbredd under första delen av sommaren  2016 har sjunkit till 3,5 Mbit/s  i jämförelse med 5-6 Mbit/s  två föregående år på den plats jag mäter.

Det betyder  30-40 % lägre bandbredd i jämförelse  med 2014 .

Mätningar 2016  visar bara 35% bandbredd med TELIA  sommartid ( max 10Mbit på min plats) Nedgången  syns tydligt i jämförelse med  2014 och 2015 nedan

Klicka på bilderna så blir de större!

Mätning 17 juli  -20 jul 2016

tpo17juli

2016 maj- 16 jul

Tptesttom 17 jul

 

MÄTNING 2015  klart bättre än 2016 men något sämre än 2014 eller ca 5Mbit/s som genomsnitt  Kapaciteten räcker tidvis inte till  under semesterperioden  då mycket folk i skärgården.

Mätning 2014 Viss nedgång pingst och midsommar märktes men 50-60% bandbredd av vad jag kan få max fungerar OK

juni med ytter antenn

2013 var andra sommaren med 4G mätningarna utan yttre antenn visar behov av att en antenn behövs sommartid

internet2013sept

MÄTNINGARNA SATTE FART PÅ TELIA I OMRÅDET 2011

Mätningar på Spjälkönäs började 2009.

2011 var det väldigt dålig mottagning Jag uppmärksammade media sommaren 2011   Denna artikel från dessa mätningar fick fart på telia

Mätningar 2011

3G2011

 2014 var första året som Telias mobila  bredband fungerar  riktigt bra utan störningar  med 4G Det förutsätter dock att man  har en bra antenn till routern  om man är nån mil från sändaren Med yttre antenn fungerar internet 100% av tiden utan avbrott och med antenn placerad inomhus fungerar det tillfredställande med smärre störningar under högtrafiktid morgon middag och tidig kväll

ronkarta

ANTENN BEHÖVS FÖR STABILT NTERNET

Man måste ha  antennförstärkning-om man är en bit från sändaren annars blir man bortkopplad om många är anslutna i 4G nätet. Det beror på mängder av mobiler och plattor som kopplar upp i skärgården och på fritidsställena på helger och i semestertider  och de som befinner sig längst bort drabbas först när räckvidden ( signalstyrkan) dras ned.

Om man ansluter en  antenn till sin router i fritidshuset eller husbilen blir man automatiskt prioriterad då man ”virtuellt kommer närmare sändaren” i jämförelse med en uppkopplad mobil på samma ställe.

4G kom 2012 När 4G kom 2012 på hösten fungerade det utmärkt även inomhus utan antenn på en liten Huawei batteridriven router till skillnad från  2-3G som inte gick  att använda utan yttre antenn under vissa  tider på den punkt jag mäter.

4G var 2012  nytt och få var uppkopplade så sändarsignalen var stark även en bit från sändaren. Efter en god start hösten 2012 med 4G har kapaciteten blivit gradvis sämre i ytterområdena räknat från sändaren .

Mätningar 2014 utan  antenn Trenden är tydlig på Telias bredbandskapacitet 2014 från min mätpunkt inomhus sen 4 år i skärgården Fler och fler kommer till skärgården och kopplar upp sig med mobilt internet telia14 VAD HÄNDER NÄR FÖR MÅNGA UPPKOPPLADE ? Kapaciteten på internet  beror på hur många som är uppkopplade samtidigt och internethastigheten minskar efterhand som fler blir påkopplade på samma sändare.

För att kunna fortsätta med rimliga hastigheter på internet börjar sändarna dra ned på räckvidden när många vill koppla upp och fler och många kopplas ifrån 4G ned till 3G och 2G näten. Det är de som bor längst bort från sändarna som alltid drabbas ensidigt.

Eftersom skärgården har mycket människor sommartid blir det struligt där. 2011 när smartphoneabonnemangen exploderade drabbades i stort sätt hela landet av detta problem på smesterorter framför allt. Telia har sedan dess förstärkt 3G-nätet.

EN YTTRE ANTENN FÖR 4G KOPPLAD TILL ROUTERN ÄR ETT MÅSTE OM MAN INTE SKA BLI BORTKOPPLAD OM MAN ÄR EN BIT FRÅN SÄNDAREN SOMMARTID I TURISTOMRÅDEN

Anslöt  18/6 2011 routern till en yttre antenn på taket och det gav en positiv effekt direkt

Läs mer om olika antenner ( jag använder riktantennen)

–  2014 JÄMN STABIL MOTTAGNING 100% av tiden med extern antenn och internet har hittills aldrig fallit ur som det gjorde regelmässigt i 3G nätet .    Midsommarafton då många påkopplade  är klart över förväntan- jämför med tidigare år /se nedan

MÄTNING internet via mobilt 4G juni 2014 med yttre antenn på taket

juni med ytter antenn

Genomsnittet 5,7 Mbit/s tillbaka till nivån som den var 2013 utan antenn och  internet betydligt  stabilare och med jämnare kapacitet och har fungerat 100% hela tiden.

2013 behövdes inte antenn men semestersäsongen indikerade kommande behov av en antenn

internet2013sept

ANTENN

Jag använder en poyntingantenn placerad över taknocken där antennledningen kopplats direkt till  den mobila batteridrivna huaweiroutern E589 med en adaptersladd

antenna         huawei_e589adapter

TEST MED LITEN INNEANTENN 4G UNDER JULI 2014

Ca 20% lägre  genomsnittsnivå  4,5 Mbit/s i jämförelse med en yttre antenn (5,7 Mbit/s).

Antennförstärkning 2 dB med den  inre och 11 dB med yttre antenn. Med enbart  3G räcker inte den inre antennen . Den högre frekvensen för 4G  tränger igenom ”hinder” i form av lövverk och husväggar betydligt bättre än 3G signalen.

internet25jul1

 

Använder inneantennen SmarteQ antenn Den fungerar bra inomhus med 4G .

Antennen funkar avsevärt sämre vid telefoni  mot en smartphone med 3G än vad uteantennen gör.

HISTORISKA VÄRDEN 

Mätning 2013

4G utan yttre antenn riktigt bra värden– inte så många 4G abonnemang än? Bra genomsnitt 5,5 Mbit/s och   ibland bara 2G när många påkopplade internet2013sept

HISTORISKA VÄRDEN 3G Mätningar 2009-2012 med yttre 3G antenn  på taket och kopplad till routern

2009-2010 3G Semestertid  med yttre antenn medelfart 2 Mbit/s mottagning0910 Mätningar 2011 med yttre 3G antenn

2011 ”exploderade ” smartphoneanvändningen” i Sverige  och mottagningen semestertid blev under all kritik – så blev det på de flesta populära semesterorter i Sverige och  tog Telia på sängen. Se alla nollpunkter när alla är uppkopplade på semestern mycket irriterande!

DEN HÄR ARTIKELN GAV TELIA ELD I BAKEN

Genomsnitt 2011 bara 1,1Mbit/s  Tidvis var nätet utslaget bara 2G3G2011  ’

2012 ökade Telia kapaciteten i  3G mobilnäten på många semesterorter och intenetkapaciteten blev lite bättre i Blekingeskärgården ca 3,5 Mbit/s i genomsnitt med en 3G antenn på taket

Erfarenheter Mobilt Bredband 4G Telia 2013 i Blekingeskärgården

mätning 2013 uppdaterad 130709

Mätning 2013 Spjälkönäs kapacitet 4G mobila internetnätet Telia

ronkarta

internet130709

Bredbandskollen on line visar högre bandbredd en programvaran TPtest ovan när det är hög hastighet på nätet -här en dag med bra fart då TPtest visade ca 10,5 Mbit/s

bbkoll9jun

HISTORISKA VÄRDEN

Under 2009-2011 var internetkapaciteten  dålig i Telias 3G-nät i Blekingeskärgården -Mätningar i en mätpunkt Spjälkönäs nära Saxemara Ronneby kommun och ca 5 km från närmaste 3Gmast i Långkärra. När det var semestertid räckte inte kapaciteten alls blev snigelfart med edge /2G/ när det var mycket folk

2011 ”exploderade ” smartphoneanvändningen” i Sverige  och mottagningen semestertid blev under all kritik – så blev det på de flesta populära semesterorter i Sverige och  tog Telia på sängen. Se alla nollpunkter när alla är uppkopplade på semestern mycket irriterande!

3G2011

Inför 2012 ökade Telia kapaciteten i mobilnäten på många semesterorter och intenetkapaciteten blev godtagbar. Se i diagram nedan där sensommarmätningar finns med.

4G nätet tillgängligt från hösten 2012

4G nätet blev tillgängligt succesivt i Blekingeskärgården i slutet av 2012 och internethasigheten mer än fördubblades tidvis.

På min mottagningspunkt krävdes tidigare extern antenn för att fånga 3G-signalen  4G – signalen fångas nu utan antenn. För att ringa i mobilen  med 3G krävs antenn  här och att ringa via 4G kräver inte antenn så det är dax för telefonbyte…

Nu är det bara att hoppas att kapaciteten för internet också räcker till i 4G nätet när det är många anslutna semstertid och det tro jag faktiskt då 4G nätet kan öveföra betydligt större datamängder.

4G

Bättre kan ni under juli TELIA förstärk 4G-kapaciten!!

Fler mätningar publiceras  regelbundet under hela sommaren 2013

 

 

Surfa med 4G och en surfplatta enkelt sätt att använda internet för nybörjaren ?

Uppdaterad 130927

Kopplade upp datorn inomhus mot 4G nätet i Lund  för första gången okt 2012

Fick en router för 4G avTelia  i samband med förlängning av abonnemanget- den var förinställd med lösenord och namn på nätverket och var gång på 30 sek- surfplattan STARTADE PÅ MINDRE ÄN 30 SEK  –

I  datorn ,surfplattan eller telefonen   ser man nätverket (namnet på nätverket som routern skapar står på routern) och klickar på anslut- knappar in koden som också står  på routern  . I telefonen och surfplattan går man till inställningar och WiFi nätverk ( trådlösa nätverk) och på datorn ser man nätverken nere till höger på skärmen eller i nätverksinställningar i kontrollpanelen. Det förutsätts att man har WiFi möjlighet i den egna utrustningen. 🙂 I en dator lätt att komplettera med USB medWiFi kostar ca 200 kr på KjelloCo.

På mindre än 2 minuter är den nya utrustningen tillsammans med min surfplatta  igång med en imponerande surfhastighet!!

Strax innan jag flyttade SIMkortet till den nya 4G Routern som är batteridriven kollade jag 3G nätet i den gamla routern för 3G  Mätresultat : ta emot  filer  3,5 Mbit/s  och Skicka filer 0,6Mbit/s

En rejäl fartökning som överträffar min fiberkabelanslutning där jag har ett abonnemang som ger 12-14 Mbit/s in och ut-  Går att få betydligt högre fart via fiberkabeln  .

Begräsning finns på 4G på 10GB/mån nedladdad mängd och är man många uppkopplade kan det gå fort speciellt om man ser video– enkelt att i routern se hur mycket som använts upp och ned i GB  så man kan enkelt ha koll

En första reflexion

Mycket bra alternativ istället för bredbanduppkoppling via kabel för många framöver! En Surfplatta och en 4G router räcker bra för de som bara surfar och använder email och är betydligt enklare än att använda än en dator som är både trögstartad och svår att använda för nybörjaren och som ständigt behöver uppdateras på säkerhetsluckor.

Man ska vara medveten om att om man se mycket video kan mobiltbredband bli dyrt

Kan surfplattan ersätta datorn ?

I