Etikettarkiv: blekinge

TELIA HAR KASS 4G BREDBAND I BLEKINGE -EN BRA ANTENN ETT MÅSTE UTANFÖR TÄTORTERNA

Publicerad 4 aug 2016  uppdaterad6 feb 2019 fiber från sommaren 2019 i Ronnebyskärgården eliminerar 4G behovet

Äntligen fiber på väg feb 2019
Efter 10 år med Telias  3G/4G  med urusel kapacitet sommartid i Blekingeskärgården ska det bli skönt att avveckla det mobila bredbandet  förhoppningsfullt till sommaren 2019.

10 ÅR MED TELIAS 3G/4G nät

Blekinge har sämst mobilt bredband i Sverige enligt BREDBANDSKOLLEN och utanför tätorterna får man max ca  10-20 Mbit/s  beroende på om man har yttre antenn eller ej-TELIA lovar upp till 32Mbit/s

På sommaren  är det ännu sämre i  skärgården, än vad som framgår av Bredbandskollens rapport. Detta beroende på många sommarboende och mycket turister som är uppkopplade då faller bandbredden rejält 

REFERENS ATT JÄMFÖRA MED

Så här ser 4G ut i Lund och storstadsregioner för jämnan  Snacka om faart!!

4Glund

SÅ HÄR SER DET UT PÅ SPJÄLKÖ OCH I SKÄRGÅRDEN  NORMALT SOMMARTID NÄR MÅNGA ÄR PÅKOPPLADE

Screenshot 2016-09-03 at 17.59.28

 

MÄTVÄRDENA 2017 NÅGOT BÄTTRE MED TELIA 5-8 Mbit/s midsommar GRANNEN HAR KASTAT UT TELIA OCH FÅR 30-40 MBIT/S med TELENOR-

TELIA verkar ha stärkt nätet något I Spjälkö även telefonsignalen bättre 2017- Nästa år har vi förmodligen fiber och slipper 4G nätet 🙂

 

FY SKÄMS TELIA 

4Gnätet i Blekinge  har fram till 2016 blivit sämre och sämre kapacitetsmässigt för varje år sen 4G introducerades. Telia dimensionerar inte för turisterna i området sommartid som är mycket negativt för Blekinge!

Jag har punktmarkerat och mätt bandbredden sommartid på samma ställe med  antenn sen 2009 i Blekingeskärgården och ser tydligt den relativa försämringen år efter år. Ungefär lika mycket sommarboende och turister varje år men fler abonnemang och flera apparater uppkopplade som ska dela på samma bandbredd. .

TELIA gör ingenting för att förstärka bandbredden (kapaciteten)  för 4G utanför centralorterna.- mer än i Norrland som är bäst enligt Bredbandskollen men där  är färre kanske uppkopplade samtidigt.

2014 kunde jag vid Spjälkönäs i Ronneby skärgård med yttre antenn  inställd mot Trollebodamasten (3km) med nästan fri sikt ta  emot 5-6 Mbit/s som genomsnitt under maj -augusti -Maxvärdena var ca 10 Mbit/s

2016 maj-aug var bandbredden  bara ca 3 -4 Mbit/s som genomsnitt  med  samma maxvärde som tidigare år och antennen fortsatt riktad mot Trolleboda.

ronkarta

JAG HAR i AUGUSTI 2016 TRIMMAT ALL UTRUSTNING FÖR ATT FÅ SÅ STARK SIGNAL SOM MÖJLIGT

1 Jag har skaffat en ny router från Telia som även mäter signalstyrkan för att kunna fintrimma  riktningen  på  min Poytingantenn.

2 Kollat exakt var sändaren är lokaliserad med appen Network Cell info lite  i mobiltelefonen (android) där man ser på en karta var 3G masten finns som telefonen är uppkopplad mot . Masterna för 3G sänder  även 4G för mobilt internet numera,

Resultatet blev mycket positivt med en justering av antennriktningen ca 20 grader och nu rakt mot en annan mast vid  Dragsnäs. troligen slavmast till Trolleboda sändaren .

Klicka på bild för förstoring Signalen inomhus dålig med telefonen smot 3G nätet och telefonen måste användas utanför huset för bra förbindelse i 3G nätet

id Screenshot_20160823-084546

På morgonen 23 aug  innan riktningsändring  av antennen syntes  3 staplar av 5 för 4G i routern och jag hade en uppmätt signalstyrka på -106 dBm med antenn och -120 dBm  utan antenn i routern.

Vid signalstyrkan -106 dBM fick jag bandbredden 6 Mbit/s som är  ett normalvärde för  normalt antal påkopplade sommartid – utan antenn är bandbredden  då 3 Mbit/s. Dessa värden är ca 50% av de maxvärden jag uppmätt när få är uppkoppladetidigt i gryningen.

När antennen riktades rakt mot  sändaren  i Dragsnäs blev signalstyrkan högre  -99 dBm  men fortfarande tre staplar på 4G i routern Men ändå en tydig  mätbar signalförstärkning.

Enligt  tabell nedan under TEKNIK ger  en signalstyrk på -99 dBm i 4G nätet  betydligt bättre bandbredd än 106 dBn som är lite för låg signalstyrka för bästa bandbredd.

Det positiva äratt bandbredden  mer än fördubblades  på nedladdad data och 4 dubblades för uppladdade data med bättre inriktning av Poytingantennen mot sändare i grannskapet

 

Screenshot 2016-08-23 at 08.42.43

TEKNIK

Poytingantennen jag använder

ZTE router Telia batteridriven router med 2 frekvenser och som mäter antennsignalens styrka och har MIMOteknik  som innebär att man kan ha 2 antenenr för ytterligare bättre signalstyrka – en reserv för mig.

Mätdata från routern bla antennsignalens styrka

Screenshot 2016-08-23 at 09.27.55

Vad betyder signalstyrkan ?

Screenshot 2016-08-23 at 09.45.40

YTTERLIGARE FINJUSTERING AV YTTRE ANTENNEN

24/8 kl 1100 förnyad appmätning av var sändarna ligger verkar det som tre olika sändare används växelvis där jag bor Dragsnäs/Trolleboda/Vieryd Finjusterar antennen  ca 7 grader till den  bästa signalstyrka som blir  -98dBm Riktningen nu ungefär mitt emellan de  tre sändarna som levererar bandbredd till mig.

RESULTATET BLEV NU MYCKET BRA HÖGSTA HITTILLS

Screenshot 2016-08-24 at 09.50.05

25 aug Kl 0600  ALL TIME HIGH signalstyrkan från antennen fortsattt bra -99dB m   Få är uppkopplade nu tidigt på morgonen.

Screenshot 2016-08-25 at 06.04.59

UTAN ANTENN ca 1/3 av maxvärdet när få är uppkopplade nu på morgonen,Screenshot 2016-08-25 at 06.26.06

måndag 29/8  kl 1345 en regnig dag då normalt många uppkopplade Betydligt färre nu i skärgården och 70% av max bandbredd

Screenshot 2016-08-29 at 13.42.33

Signalstyrkan från antennen -100dBm

Normalt tidigare år ca 6-7 Mbit/s denna tid på året då antennen inte var helt fininställd.

Kontrollmätning 1 sept  0900 Lite sommarboende och turister i området antennsignalstyrka -99dBm

Screenshot 2016-09-01 at 08.57.32

Utan antenn 1 sept 0901 visar låga värden visar hur viktigt det är med antenn för fast boende där signalstyrkan är låg med Telia . Telefonen når bara 2G nätet nu från sändare i norr eller nordöst 5-8 km bort Medan 4G kommer från sändare  VNV i antennriktningen.

3 sept kl 0815 en grå dyster lördagsmorgon då många normalt nvändear internet På sommaren hade värdet varit bara 1/3 ca  4 Mbit /s då sändaren varit överbelastad Utan antenn hade det varit knappt styrfart eller 1-2 Mbit/s

Screenshot 2016-09-03 at 08.10.29

Lördag 3sept kl 1800

Man ska inte ropa hej förrän man över bäcken bra antennstyrka -98dBm men kass mottagning – verkar var fel på 4G sändaren

Screenshot 2016-09-03 at 17.59.28

SLUTSATSER

Maxvärdet 20,45 Mbit/s med en korrekt inrikrad antenn är ungefär dubbelt så högt jag som jag  någonsin mätt upp med antenn på Spjälkönäs-

Yttre antennen förstärker nu signalstyrkan 22 dBm ( -120  till -98  dBm ) och ger  10 gångers förstärkning av signalen  i jämförelse utan antenn  Tidvis ännu högre förstärkning. Finjusteringen av antennen gjorde 7dBm eller ca 5 gångers förstärkning Den fördubblade signalstyrkan vid antennjusteringen som också dubblade bandbredden vid jämförbaea tidpunkter på dygnet.

Det talar för att jag nästa sommar när många är påkopplade  ändå kommer att få hyfsad fart då jag nu med antennen på taket är virtuellt  berydligt närmare aktiva sändare i området.

Förhoppningsfullt fårjag nu ett höjt medelvärdet under sommaren 2017  till 6-8 Mbit/s även med mycket turister i området …

Så blev verkligen fallet 2017 var det bästa året och det var till 80% poytingantennen och precisa inriktning Möjligen har telia gjort något högst 20% som jag märker på 3G nätet  för mobiltelefonin ( samma  sändare)

UTAN ANTENN ÄR INTERNET LIKA BEDRÖVLIGT DÅLIGT MIDSOMMERTID OCH REGNIGA SOMMARDAGAR DVS 0  som tidigare år.

JÄMFÖRELSE ROUTRAR

Jämförde Telias nya batteridrivna router ZTE med  den gamla Huwawi ES589  Den nya routern är strömsnålare och anpassar signalstyrkan  beroende på var man befinner sig vid påkoppling och ökar räckvidden för högsta bandbredd om man är en bit ifrån, Man ser det med  bredbandkollen om man är en bit ifrån Börjar med låga Mbit/s värden en  stund sen blir det höga värden. Routern kan  också ställas in  på max ,min eller auto räckvidd.

Mera mätdata i ZTE bla signalstyrka underlättar placering eller antenninställning. Färgskärm underlättar avläsningen.

ERFARENHETER TIDIGARE ÅR 4G I BLEKINGE

Läs mera om Blekingeproblemen med 4G som fortgått i många år nu sommartid under tuirstsäsongen

RÅD TILL 4G OPERATÖRER

MER BANDBREDD PÅ TURISTOMRÅDENA  I BLEKINGE SÅ BANDBREDDEN RÄCKER TILL  UNDER SOMMARSÄSONGEN!

SOLLIGAN juli 2015

soligan15

Ref Solligan SVT

Sydöstra delen av Sverige brukar ofta ligga högt med mycket sol och lite regn under sommaren Från Bräkneåns mynning längs kusten mot Ölands norra udde Spjälkö markerat med röd prick  i Västra delen av solområdet

Klicka på kartan

soligan1

soligan4

Brandriskkartan och solligan stämmer ofta överens denna från 21 aug 2015

BRANDRISK AUG15

Ofta splittras regnvädren när de är på väg upp under sommaren och huvuddelen går Väster eller  Öster om Blekinge av nån anledning

25 juli 2015 är det en klass 1 Varning men vi är luttrade vi drabbas nog inte nämvärt av ovädret som vanligt..

klass1

Vi fick 13 mm på fm sen blir det inget mera utan solen tittar fram som vanligt  även idag här nere i Sydösta hörnet  och utökar försprånget i solligan:-)

spjölkö