Etikettarkiv: takrengöring

Ta bort mossa från tak och alger från väggar med fiffiga hjälpmedel..

uppdaterad 190912 Snabbjämförelse  av många användbara medel av läsare

TA BORT MOSSA

Egen erfarenhet av att behandla tak sen 8 år med en billig  verksam kloridsubstans  som kan hittas i andra rengöringsmedel än sk takrengöringsmedel – man behöver inte överprisade takrengöringsmedel för att göra rent tak! !

Min artikel och alla läsare som ökar år för år och satt press på prisnivån av överprisade takbehandlingsmedel. vilket är mitt enkla syfte sen jag kom underfund att en billig klorförening ingår som den verksamma delen att döda alger och mossa i takrengöringsmedel.

SAMMANFATTNING

FINNS BRA MEDEL GÖRA RENT TAK  SOM KOSTAR BRTRYDLIGT MINDRE ÄN  SPECIALPRODUKTER   SOM TEX GRÖNFRI , NELSON TAKGTI OCH HAR SAMMA EFFEKT MOT MOSSAN PÅ TAK

Som spridare kan man använda 1 liters ejektorburk som bla  Nelson TakGTI använder Om man köper det medlet första gången  kan man sen som refill använda billigare vara enligt nedan.

Den verksamma substansen  mot alg/mossa/mögel är densamma i alla preparaten  en billig kloridbaserad kemisk förening som man tar extra betalt för i sk specialprodukter för TAK

BRA ALG/MOSSBORTTAGNINGSMEDELMEDEL  SOM FUNKAR UTMÄRKT PÅ TAK UPPDATERAD  aug 2019

Nordsjö Hustvätt Koncentrat 2,5 liter  tips av läsare se kommentar juli  2017 20% lösning av kloriden-

Notera vid näthandel då det finns en variant med koncentrat och en variant  utspädd båda i  1 lit o   2,5 lit förpackningar

Koncentrat 2,5 lit ca 20%  kostar aug 2019  ca 300 kr 249 kr +frakt 49 via BOLIST eller 120 kr/lit och utspätt till  3% ca 20 kr/lit ,

Om man spär ut Nordsjö hustvätt till 3 %-6% räcker det för förebyggande behandling av taken vartannat  år. Om det finns lite mossa öka koncentrationen till mer än 3%.

Tidigare använde jag Biltema  produkter mot alg/mossa 2,5%-3% lösning  av den verksamma kloriden som har fungerat utmärkt som förebyggande behandling i många år och kostar 15-20 kr/liter.Alg/mossmedlen från BilTema har skiftat namn genom åren men haft ungefär samma koncentration av den verksamma kloriden som tar bort mossan.

Ett liknande medel Mot alg 10% kloridkonc finns  på Bauhaus  som kan spädas.

Fördelen med Nordsjöprodukten och mot ALG  gentemot min tidigare använda Biltemaprodukt är att man kan blanda till lite högre koncentration om man har lite mossa som ska bort. Ref Nelson som har 9% som kan appliceras om mycket mossa. Mossan går fortare bort om man först grovrengör så kan man späda ut Nelsonmedlet istället

Har dykt upp fler medel på marknaden 2019 tex  Garden Monster inga specifikationer angivna men säkert samma aktiva ammoniumklorförening. % halt inte angiven Efterfråga datablad som enligt föreskrifter måste finnas vid försäljning innan du använder det.

Kommentar 12 sept 2019 Kea Bergwall

Jag har gjort en sammanställning av olika produkter som nämns här och räknat ut vad man betalar per gram ammoniumklorid, och rekommenderad dosering ammoniumklorid per m2.
En viktig slutsats var att koncentrationerna i artikeln inte alltid är rätt (längre?). T.ex. gäller för Nelson Tak GTI <5%, MotAlg <5% (enligt SDB). När det angavs ett intervall i SDB valde jag ett värde strax under max. Jag har räknat på största förpackningen.
Det finns två solklara lågprisvinnare och en lika solklar förlorare:
Nordsjö hustvätt 50 öre
Jula Takrent 55öre
Grön-Fri 1,37kr
Biltema Taktvätt 1,79kr
Flugger Facade 1,91kr
Biokleen Takrent 2,00kr
MotAlg 3,73kr , Som jag just hade köpt 🙁
Nelson Tak GTI 5,38kr

Nästa intressanta slutsats var skillnaderna i den rekommenderade dosen ammoniumklorid per m2, kanske är det orsaken till många nöjda (men lite fattigare) Grön-Fri användare?
Grön-Fri 3,2g
Nordsjö 1,67g
Biokleen 1,29g
MotAlg 0,63g
Nelson 0,57g
Flugger 0,38g

Excel-dokumentet finns här om någon vill titta eller granska eller föreslå bättre värden på koncentrationerna (ibland står det ju på förpackningarna):
https://1drv.ms/x/s!Atos35A_hk0shNdj11PqhQ8ho1-n2A?e=e11fjF

Läs fler kommentarerna till denna artikel där finns en del bra tips

 

 ALLMÄNT RENGÖRING TAK 

Ibland vill mossa växa  på taket då träden kanske står lite nära.

Grundregel :ta bort träd eller grenar nära hustak om det är möjligt!

Grovrengör taket med trycksprutaggregat om möjligt innan behandlingen då blir taket fortare rent.

Det finns  medel på marknaden att spruta på taket som tyvärr är onödigt dyra men som funkar bra- finns flera billiga alternativ !!

För mossa behövs lite starkare medel med klor som man binder till olika kemiska föreningar i form av klorider som kan ha olika kemiska långa namn – finns ett samlingsnamn Bensalkonklorid  Varianter av denna klorid fungerar som starka rengöringsmedel med  rengörande och avdödande effekt  där just kloriden är den verksamma delen.

Som med alla kemiska medel måste man var försiktig och läsa skyddsföreskrifterna noga innan användning-Alla medel som säljs i Sverige måste ha ett datablad som talar om  innehållet  och farligheten och vad det får användas till. Det är en skyldighet att sätta sig in detta  innan  användning,  Om en direktimporterat  saknar skyddsförskrifter/datablad  är den förbjuden att säljas i landet undvik direkt sådana produkter är ett gott råd.

För att  den händige inte skall lista ut att det är bensalkonklorid så döljer man namnet med någon obegriplig synonym som en kvartär ammoniumförening, katjontensid eller N-Alkybensyldimetylammoniumklorid (C8-C10). Fantasin är stor här att använda svårast möjliga namn. Bensalkonkloriden kan då säljas utspädd med vatten ofta 4 ggr dyrare!

Det finns mängder av bra frågor och kommentarer till detta inlägg som jag rekommenderar att du läser.

SPECIALPRODUKTEN ÄR AVSEVÄRT DYRARE OMRÄKNAT TILL 3% KONCENTRATION AV KLORIDEN MEN GER SAMMA EFFEKT SOM DE BILLIGARE MEDLEN

Nelsons  TAK GTI /kan kostar mellan 250-350 kr för en liter i dunk med ejektor och räcker till 75-100 km tak Rejäl vinstmarginal för ”N- alkylbensyldimetylammoniumklorid” som är en bensalkonklorid  ett billigt kemiskt medel som tar död på mossa.

 

Man ansluter dunken till en vattenslang och duschar taket och medlet skummar ut över taket och skall sen torka så försvinner mossan så småningom och det förhindrar mosstillväxt  i flera år.

Den viktigaste komponenten som tar bort mossa ,alg och lav är ammoniumkloridföreningen  Nalkylbensyldimetylammoniumklorid   se  Datablad produkten

Nelson TakGTI 1 liter 9% lösning  av ammoniumklorid för ca 300 kr . Det motsvarar ca 100 kr/lit i 3% koncentration .

Man får vid köp en praktisk dunk som kan anslutas till en slang så  blandas medlet med vattnet och skummar ut på taket se bilden i broschyren. Istället för att köpa en ny burk Nelson  köper man istället tex Nordsjö hustvätt utspätt till ca  3 % eller Biltema alg/mossbortagningsmedel    namnet skiftar med åren och behandlingen kostar 15-20 kr/lit  för 3% lösning

EGEN ERFARENHET 8 år

LOGG  Erfarenhet 6 års användning av Biltemas enkla produkt 3%  med  mycket riklig användning på tak.  Från 2017 användning av Nordsjö Hustvätt 25% som blandats ned  till 3-6 % och påsprutas. Åtgång 2- 2,5  liter ( fyllda Nelsonburkar) för ca 170 kvm  tak- 

Har försökt  med kopparlina efter nocken på båda sidor på ett av taken men det räcker inte på knottriga betongtak.

2011 aug påsprut med Nelson-efter grovrengöring av taket mekaniskt med högtrycksspruta som sedan blev rent från mossa under vintern. Nelson medlet  (9% lösning) hade  säkert avdödat mossan men det hade tagit längre tid att få det mossfritt om jag inte grovrengjort först

2012  aug påsprut med dunken från Nelson påfylld med Biltema 3% förebyggande   på  rent tak och dessutom kopparlina på ett tak

 2013  påsprut med Biltema  3% förebyggande  på rent tak

Läge aug 2013

Sadeltak  boningshus  med betongpannor knottriga 70 kvm 40 graders lutning  också med kopparlina på nocken– ingen påväxt mossa på tak 

Snedtak  förråd 20 grader med betongpannor knottriga 30 kvm utan kopparlina  .– ingen påväxt av mossa

Ny påsprutning förebyggande BilTemaprodukten 3%

Läge  maj 2014

Samma som för 2013 ingen mossa- taket med kopparlina rengörs också med medlet så effekten av kopparlinan kan inte observeras längre

Aug 2014

Algmedlet har långtidsverkan då ingen mossa kan ses på båda taken även det utan kopparlinan Hoppar över behandlingen  2014

Maj 2015  Mossfritt –ser några ställen långt ner på ett tak med lite lite mossa-  Sprutade ett papptak över ett förråd som inte behandlats tidigare där mossa fanns.

Dunkarna jag köpte på BilTema för tre år sen varar nog minst 5 år till även om det numera står hållbarhetstid 1 år på 1 literflaskorna

Sept 2015

Sprutade alla taken förebyggande i soligt väder -så gott som mossfritt på alla tak -lite mossa fanns på några  enstaka ställen längst ned  på pannor-  Papptaket på friggeboden som behandlades våren 2015  var nu helt rent även vita ingrodda ringar av mossa var helt borta. ( BilTemaMedlet funkade utmärkt  efter 3 år…. )

Jag  ser ingen ”extraeffekt” av kopparlinan på ett av taken vid jämförelse  fanns lite mossa längst ner på pannor även på detta effekt efter ett överhoppat år behandling.

Biltemamedlet är betydligt effektivare än en kopparlina

Juni 2016

Alla taken är mossfria så när som lite efter en kant mot vindskivan där träd står nära- Målade med pensel  rikligt efter kanten på taketmed 3% lösning så försvinner det nog över sommaren Dessutom sprutade jag på ett 20 kvm plasttak för första gången för att se om det underlättar rengöring om några veckor innan midsommar.Mitt Biltemamedel 3% är nu 5 år gammalt så det blir test även på det!

Aug 2016

Plasttaket som jag sprutade i juni  blev rent av regnet -första året jag slapp högtryckspruta det. Inga åverkan av medlet på plast

Alla andra tak  tak med  betongpannor och några papptak mossfria sen den  förebyggande bekämpningen  sept 2015  Mossa intill en vindskiva som jag behandlade med påmålning med pensel i juni mossan dog och jag kunde lätt avlägsna  resterna med en  skrapa i aug.

Sept 2016

Jag behandlar  plasttaket över uterummet och friggebodens papptak förebyggande Betongtegeltaken över huset och förrådet lämnar jag obehandlade, Biltema 3% 5 år nu nästan slut

Juli 2017

Stora taket med betongpannor  inte sprutat på 2 år Finns lite mossa på pannor längs vindskiva. Papptaken också rena sen 2 år Plasttaket betydligt renare sen det besprutades och var lätt att göra sommar rent Förrådstaket med takpannor helt rent Plåttak helt rent efter 2 år

BYTE TILL NORDSJÖS HUSTVÄTT

Aug 2017

Valde Nordsjö hustvätt koncentrat burk från 2017  20% och  sprutade  nästan alla mina tak med 6 % lösning i  en ”Nelson ejektor burk” 🙂  det mesta i förebyggande  syfte  Det gick åt 2,5  fyllda  Nelsonburkar vid   påsprutning  på mina tak betong papp plast och plåt    ca 170 kvm  Jag sprutade lite rikligare – normalt gå åt 2 burkar

Juni 2018

Nu sjunde året utan mossa på betongpannorna!

Plasttaket på 20 kvm över uterummet var rent 2018 efter förebyggande behandling 2017 nu slipper jag spruta rent grönalger som sitter fast efter varje vinter.

Alla tak rena efter den förebyggande behandlingen i aug med Nordsjövarianten  så när som ett bit papptak som påverkats av några trägrenar som hänger  över Plasttaket över en uteplats har aldrig varit så rent en vår tidigare inget grönt alls.  De knottriga betongpannorna som utgör merparten av taken är helt rena.

Har behandlat trästaket och  flätade vindskydd förebyggande i juni 2018

Hoppar över behandlingen   av betongpannetaken igen  hösten 2018

INSPEKTION och åtgärder Sommaren 2019

23 Juni 2019 

Alla taken nästan helt rena från mossa Lite mossa i kanterna av taket på några ställen och i nedersta raden betongpannor ( ej behandlade på 2 år)

30 aug 2019

Sprutade alla tak förbyggande  ca 170 kvm (100 kvm betongpannor 20 kvm plast 20 kvm plåt 30kvm papp).

Lugnt ,sol och inget regn i sikte närmaste dagarna så medlet kan torka in Kommer att bli i princip mossfritt nästa år och några år framåt Förhoppningsfullt bara behandling å utsatta delar pannor längst ned och kanter mot vindskiva.

Fortsatt test i år med 6% lösning, Nästa gång ( om 2-3 år) ska jag späda  som  BIltemaprouktens 3% och jämföra igen,

Använde 2,5 liter 6% lösning  (utspädd Nordsjö 2017)   på alla taken betongpannorna hade hoppats över 2 år nu.   Mossangreppen i nederkanterna av nedersta betongpannorna och kanterna av taket  fick en rejäl dos i direktsprut. Mossan från i våras hade växt till då gynnsam sommar för mosstillväxt  med värme och regelbundna regnskurar.

Trästaket och  flätade vindskydd  som förebyggande behandlades året innan nu helt rena.Hoppar över behandling 2019.