CORONA COVID 19 I SVERIGE REGIONSVIS

Publicerad 15 april 2020  Uppdaterad 14 maj 2020

Tecken på inbromsning av smittspridningen syns 15 april

Svenska dagbladet 15/4 2020

14 MAJ   KAN MAN SE ATT SMITTSPRIDNINGEN KRAFTIGT BROMSAT UPP OM MAN JÄMFÖR VECKORNA INNAN

UPPDATERING 200514 TRENDEN IVA

Indikerar smitt läget för 1-2 veckor sen ( inkubationstid + sjukdomstid någon vecka innan komplikationer tillstöter med vård på IVA)

Inlagda på IVA dagsläge 14 maj ref SVT dagliga sammanställning

ÖKNINGSTAKT SMITTADE  RULLANDE 7 DAGAR

ANALYS AV DATA FRÅN FOHM i  några utvalda regioner -Klicka på bild och se ökningstakt i olika regioner   

METODIK ANALYS
Jag  kopierar in alla data   ( smittfall ,dagar och regioner ) från ett Excelark som kan laddas ned från Folkhälsomyndigheten ( FOHM ) Alla data   i ett schok kopieras in i ett eget excelark och får då direkt ut en datasammanställning  som visar utvecklingen av smittan i jämförelse med några veckor bakåt i tiden  i olika delar av landet.. Jag jämför antal smittade per dag som rullande 7 dagars medelvärde för varje dag. Varje dagsvärde   är ett genomsnitt av de senaste 7 dagarna som utjämnar den oregelbundna inrapporteringen.  Ändringen av den  genomsnittliga dagsvärdet var sjunde dag  blir ett ungefärligt mått  i jämförelse med veckorna innan på takten i förändringen av smittspridningen just nu.

Mitt räkneblad för den som är intresserad  indata1-2000514

RISKBEDÖMNING

MIN EGEN RISKBEDÖMNING SOM JAG AGERAR EFTER baserad på uppgifter jag fångat i  OMNI ;SVD och FOHV

Jag utgår från att  det är 7 dagars  inkubationstid då  man smittar och att 1 av 10 som blir sjuk av CORONA söker sjukhusvård  och att dessutom varannan är symtomfri .Jag  har tidigare 20 dubblat värdena på de som testats  positiva för min egen riskbedömning  Men nu 50- dubblar jag de officiella värdena baserat på  dels matematikprofessorn Britain och denna  studie från Californien

Ex 1000  testade fall i Skåne kan innebära  20000-50000  smittade och Lund 10% av Skånes befolkning  ger 2000- 5000  fall dvs var 20- 50 person är smittad eller har haft viruset

ANTAL AVLIDNA

Den analysen är svårbedömd då spridningen i äldrevården var stor i inledningen av epidemin och viruset drabbade många multisjuka-Andelen smittade 70+ är dubbelt så stor som andelen 70+ i befolkningen i mitten av april

Statistiken från FOHM

Referensläge 15 /4 fördelning åldersgrupper antal fall och avlidna

Läge 14/5 fördelning åldersgrupper antal fall och avlidna

ANTAL SMITTADE PER 100 000

Man kan än även se skillnaden på regionerna i Aftonbladets sammanställning som uppdateras från samma Excelark från FOHM  Sorterad efter per 100 000 innevånare ser man smittgraden och hur antalet avlidna fördelas och ser positiva tecken på  vilka regioner som ännu har kontroll på smittspridning i äldrevården.  Clic on pic!

Referensläge 15/4

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *