Checklista köpa Toppenbåt

 .
TITTA PÅ BÅTEN TIPS
 .
FÖRSTA INTRYCKET SÄGER DET MESTA
 .
Titta på skicket i  stort Finns yttre skador ?är den bottenmålad ? omålad botten kanske lite använd och står på land mycket? skrapig botten mycket använd? Skador på propeller? Om träyta motorfäste och roder fernissat signalerar bra undehåll .Ordning och reda om det finns grejor till och segelpåse med segel och skot
 .
Ställ direkt några frågor efter  en första snabbtitt.
 .
Fråga om den är i skick och kan riggas sätta segel sätta på roder och centerbordet funkar?
Fråga om båten tar in vatten  om den ligger i en längre tid och det inte regnar.
Fråga om motorns ålder om  den fungerar problemfritt och när den är servad.
.
Helst ska man se en riggad  båt i vattnet och kunna prova motorn annars  får man notera säljarens påstående som åttagande på frågor  i kontraktet om man känner sig osäker.
.
Magkänslan efter första intrycket  säger 80%
Känns det bra nu så gör några stickprov ur listan nedan det brukar räcka för att man ska bestämma sig Komplettera sen med  några  enkla hållpunkter i kontraktet.
VAR DÄRFÖR  FÖRBEREDD OCH LÄS PÅ
.
Läs på båten ordentligt på min site så att du kollar igenom alla bilder på beslagen som ska finnas och infästningen  för centerbordet en bult som syns under luckan på toften.
.
Checklista Kolla
Skador på båt?
Skador på propeller?
Bensindunk med?
Finns årklykor, åror, ankare ,öskar  ,tampar med
Kolla seglen att det inte finns hål och att öljetter finns i hörnen och att 3 lattor  finns för storseglet
 Kolla att skot finns för bommen och linor till focken
Titta på alla beslag på båt o mast  titta att 3 wire till mast finns att de kan sättas fast i mast och att andra ändan har beslag enligt min site
 Be att få visat mastbeslaget på båten och bombeslaget på stormasten och bommen  att de kan sammanfogas se på skotet med fastsättningspunkter på bom och båt.
Kolla att centerbordet fungerar går att dra upp och ned
Kolla speciellt alla plastbeslag på bom och mast Titta på bilder på min site
Kolla roder och roderinfästningen genom att visa hur rodret sätts på
Kolla årtullarna infästningen svag konstruktion se min site
.
SKRIV KÖPEKONTRAKT i 2 EX OCH UTVÄXLA
Ta med 2 ex av köpekontrakt standard  som köpare och fixa på plats handskrivet vid snabb affär.
.
Använd  standard batkontrakt  båtköp Blocket ladda ned och tryck ut-
.
Om båten inte kan visas i sjön stryk  i kontraktet om provkörning
.
Ex på skrivning i säljarens åttagande om man inte ser båten riggad eller i sjön
Båten tar inte in vatten om den ligger i sjön en vecka  och det inte regnar,
Motorn fungerar utan fel och är servad med oljebyten motor och växel år xx ,
Centerbordet fungerar och kan sänkas ned –
Inga brister i riggen och beslag  för att kunna sätta segel skot och roder på plats och börja segla
Lycka till
Om en säljare inte vill skriva att  båten inte  tar in vatten avstå köp eller be honom åtgärda det.
  Be säljaren titta på min site hur man gör  då det inte finns många ställen där det kan läcka om båten inte gått rejält på grund 🙂