ACRONIS bra backup-program för Windowssystemet för att återfå en felfri dator

uppdaterad 190326

Har nu använt Acronis för backup av C-disken sen 2011 i 8 år De senaste åren  med Windows 10 . Använder ver 2016 av Acronis fortfarande och aldrig haft problem med datorn då   jag enkelt  kan återställa den. backa tillbaka till senast fungerande version eller tidigare bacup. . C-disken   uppdateras automatiskt en gång i veckan med förändringar i den utgåva basbacupen är  gjord med. Jag gör en ny basbacup en gång per månad.  Återställer datorn tre- fyra gånger per år i snitt om problem uppstår.

Ursprungligen publicerat i juni 2015
acronis

ACRONIS är ett bra  backupprogram som man kan göra en backup av windowsinstallationen och programvarorna som är installerad och som ligger på C.

Om man får in ett virus eller om datorn börjar uppföra sig konstigt kan man enkelt återställa den till en tidigare tidpunkt där datorn fungerade bra-

.Merarbetet att uppdatera windows och program  sen bacuptidpunkten  är ofta  försumbar i jämförelse med att försöka hitta och åtgärda allvarligare på datorn.

Klart bättre än windows återställningpunkter som inte alltid fungerar eller en ominstallation till fabriksåterställningar som är väldigt tidödande då allt måste ominstalleras och uppdateras fråntidpunkten datorn köptes.

Helst ska man arrangera så att egna filer  ligger på en del av hårddisken kallad D och Systemet  och programmmen ligger  på C  då blir systembacupen av C inte så stor och både backup och återställning (recover) går snabbare, Jag lägger bacupen på en annan hårddisk och använder en SSD disk på 250GB för det.

Jag har använt Acronis ver 2011  nu på 4e året på en W7dator och ver 2014 på en W8dator sen 2013.. Acronis-programmet är  bra och lätt att använda

I videon nedan visas hur enkelt det är att göra  en bacup till en annan pltas tex en extern hårddisk . Notera att  det är både en bacup av C och  backup av en liten del av hårddisken där startrutinen ligger och som används av systemet.

BACUP se videon i full screen

En bacup tar 30-40 min på en vanlig hårddisk och ca 6-10 min på en SSD disk

Om man gör en bacup i månaden på en extern hårddisk är man väl skyddad-och kan återställa datorn även om en ny hårdisk behöver installeras-Man kastar bacuper efter hand och sparar bara tex någon lite äldre och de tre senaste.

Man kan även spara bacupen på en annan partition på hårddisken och schemalägga tätare bacup-och rensa bort så bara tre kvar  när partitionen blir full och en gång i kvartalet lägga en kopia på en extern hårddisk./ ifall manskulle få ett hårddiskhaveri/

Det går att återställa datorn lika  enkelt via Acronisprogramme .

Ibland använder man en ”startskiva” som man ska göra med hjälp av Acronis  på en DVD eller USB. Man använder  startskivaom när datorn inte startar eller när det finns virus i datorn  och startar en enklare version av Acronis som finns på startskivan. Med denna kan man komma år backup filerna på datorn eller på anslutna hårddiskar.

VIKTIGT Man  kan  komma åt alla anslutna hårddiskar med  alla bacups man sparat på datorn eller externa hårddiskar som anslutits bara om man haft de externa enheterna anslutna när man gjorde startskivan

RECOVER (återställning)  

NOTERA HAR DU EGNA FILER PÅ C MÅSTE DU HA EN SEPARAT BACUP AV DEM då vid återställningen allt det som du lagt in efter datumet då bacupen gjordes försvinner.

Vet du inte  ??? TIPS sparar du bara egna filer under Favoriter Mina dokument Mina bilder använder du kamerauppladdning av bilder automatislt utan att själv välja var på datorn de skall lagras ?Då har du nog allt på C och förmodligen också  svårt att hitta dina filer ibland 🙂 Du kanske då också har en dator där du inte utnyttjar  D?  DÅ BEHÖVER DU  HJÄLP!!

RECOVER se i full screen

En återställning av datorn tar ungefär lika lång tid som motsvarande backup.

När återställningen är klar är datorn som den var vid tidpunkten när bacup gjordes.

Man kan återställa  innifrån och starta Acronis och välja en sparad bacup vid annan tidpunkt.. Om man har virus i datorn   startar man  utifrån med skivan  och  återställer C och  bootsektorn på hårddisken Vktigt att sen scanna alla egna fier på D efter Virus-

Att göra återställningen utifrån via DVDn är lite svårare då Acronis ser lite nördigare ut när man skall välja bla destination på återställningsfilen. Ibland stämmer inte bokstäverna på hårddiskarna med Acronis frånDVD då det är en förenklad uppbyggnad som använder Linux kodsystem. Man får gå efter namn på hårddisk/partition och storlek på diskarna. Ta hjälp med återställning utifrån om du är det minsta osäker.

När återställningen gjorts får man göra uppdateringar på Windows och ev program och alla program som installerats under mellantiden måste nyinstalleras då man ju flyttat sig bak i tiden till när bacupen gjordes. Men det är avsevärt mindre jobb än att gå tillbaka till fabriksinställningar  speciellt om datorn har några år på nacken.

I en annan dator med Windows 8 har jag ver 2014 av Acronis- den ser lika ut som 2011 och lika lätt att göra bacup av C och systemfil som är det enda man behöver göra bacup av.

Acronis 2104 i Windows 8 dator

Bara system  (FAT32-fil) och C väljes -unnamed partition var en onödig bacup som gjordes vid denna bacup

Acronis14

LITE ÖVERKURS MAN KAN GÖRA MERA MED ACRONIS

Man kan göra en kopia av hela hårddisken  med Acronis- en  sk spegelbild-och spara på en extern hårddisk. Om man gör det när datorn är ny blir ”mirror”filen inte så stor- . Man får på så sätt en exkt fabriksåterställning som man senare  kan uppdatera själv,!

Vid Virus i datorn eller  hårddiskhaveri säg två år senare kan man återställa hela hårddisken till fabriksåterställning med Acronis och spegelbilden av hårddisken som sparats

Sen kommer poängen Man  återställer sin senaste bacup av C med systemet   som har gjorts med jämna mellanrum.Sen uppdatera man windows,

Gör man sen en ny kopia av hela hårddisken har man uppdaterat fabriksinställningarna med alla  windowsuppdateringar + alla program man lagt in,

Till sist lägger man över all sina egna filer som man naturligtvis har en bacup på en extern hårddisk.

Datorn blir återställd på bråkdelen av tiden för en vamlig ominstallation.

Oerhört tidsbesparande att slippa återställa till datorns fabriksinställningar göra 100 tals windowsuppdateringar och installera en massa program man hade installerade i datorn

PROCEDUR MED ACRONIS OM MAN FABRIKSÅTERSTÄLLT

En checklista och procedur  / se avsnitt D /hur man gör för att säkra en dator när man gjort en fabriksåterställning kanske efter ett virusangrepp genom att börja använda Acronis.

 

 

 

 

Skydd mot trojan som krypterar egna filer Backup ett måste 2017

Uppdaterat 160310

BACUP PÅ EN EXTERN  LAGRINGSENHET

SÅ HÄR ENKELT ÄR DET  se VIDEOn

MIn dator med en Extern hårddisk ansluten ( kunde lika gärna vara ett USBminne) . Jag visar hur man gör bacup av en  mapp med 2 filer  E n fil har sen lagts till i mappen  i datorn och vid nästa körning av programmet  sker bara överföring av den nya filen eftersom  inget annat ändrats i datorn.

Jag har alla mina Dokument   i en mapp 60GB som synkroniseras regelbundet 1 gång i veckan och ibland flera  gånger i veckan om jag lagt till mycket  av eget i datorn.

Första gången tar det en stund att överföra allt till hårddisken Varje gång en synkronisering sker ( de filer som lagts till eller ändrats överförs till backupenheten. Det  tar bara några minuter varje gång man uppdaterar /synkroniserar/ den externa enheten.

Det går att arrangera  flera synkroniseringar ( kallas ”jobb” i programmet) med mappar som ändras sällan tex foton i en mapp och  mera tex mapp dokument i en annan mapp. Man synkronisera den mapp som behövs som ett alternativ till att ta allt på en gång.

Jag föredrar att allt  eget synkroniseras samtidigt  då ändringar tar så kort tidatt överföra.

VARFÖR BACKUP ?

Backup av egna filer utanför datorn har blivit extra aktuellt senaste året då farliga mail  frekvent cirkulerar. Det kan räcka med ett klick i mailet för att få datorn infekterad med en trojan som krypterar  alla  egna filer bilder och dokument. Mot en lösensumma på 300 dollar inom en vecka erbjuds man krypteringsnyckeln för att låsa upp annars dubblas lösen summan.

Det lömskaste sättet stötte jag på nyligen är att någon fått ett mail av en bekant (vars epost var kapad…..) texten i mailet var svår att läsa och mottagaren klickade fä texten och då frigjordes trojanen som sen  krypterades alla bilder och dokument.

Trojanen var relativt lätt att ta bort men dokument och bilder var förstörda för att betala är aldrig aktuellt .

BACUP AV EGNA  FILER UTANFÖR DATORN  ETT MÅSTE 2017

Man ska alltid ha en kopia av sina filer utanför datorn i ett externt minne och uppdatera denna backup med viss regelbundenhet med en enkel metod. Tidigare var huvudskälet för att underlätta och möjliggöra räddning av egna filer  vid datorkrasch men 2017 är fientliga angrepp utifrån ett betydligt större hot.

ENKELT SYNKRONISERINGPROGRAM

Allway Sync är ett litet lättanvänt gratisprogram som gör det enkelt  att  ha sina filer sparade på ett ställe utanför datorn i ett uppdaterat skick. Programmet är så bra att det är värt att köpaom man har mycket filer  när man lärt sig använda det och trivs med det.

Tänk på att allt aktivt  länkat till datorn när den blir infekterad riskerar att drabbas. Även anslutna molntjänster när datorn har fått in en trojan som krypterar fientligt, Även om man kan styra när man är ansluten till en molntjänst är ett fysiskt minne man kan hålla i handen i särklass säkrast om det fysiskt tas bort efter varje backup,

Mycket enkelt att använda

Med programmet sparar man  alla egna filer på ett  extern anslutet minne   som tillfälligt ansluts till datorn. Om man sen regelbundet ansluter minnet till datorn och kör programmet uppdateras  alla filer på det anslutna minnet.

Man ställer in hur uppdateringen (synkroniseringen) ska ske. Det säkraste är  uppdatera  befintliga filer och lägga till nya som tillkommit sen förra synkroniseringen. Säkrast är också att  inte radera filer som man tagit bort i datorn .Då kan man snabbare rensa i datorn utan att riskera att ta bort något  mankanske skulle behövt.

Lägg alla filer som det skall finnas en kopia av   i en mapp- eller välj mappen Mina Dokument om det finns mycket egna filer man vill spara bilder video och dokument.

USB minne räcker men en liten  kompakt extern hårddisk ansluten via USBkabel är  mer använsbar och ”varar länge”

 

 

Backa dig ur när du får problem med datorn !! Timesaving you bet!!

Publicerad 131108 uppdaterad 141220

Om du tillhör typen som använder datorn mycket surfar överallt använder alla typer av programvara prövar och testar då har du garanterat problem med datorn då och då.

Jag har med många års erfarenhet hittat ett system som gör att det   bara ca 10 min att backa mig ur problemet och få en helt problemfri dator igen. Alternativet att rensa dator leta fel tar avsevärt mycket längre och inte längre att tänka på

1 Jag använder numera en SSD disk som är supersnabb om man inte har SSD  får man vänta längre att få en problemfri dator  men  en 30-40 min  för en återställning  är ändå snabbt,

2 Jag har skilt  systemet och programmen från mina egna filer på olika hårddiskar– det går lika bra med olika partitioner ( delar)  på en hårddisk.

3 Jag har en partition ( del av ) på hårddisken där jag gör bacup av systempartitionen en gång i veckan och jag sparar tre säkra partitioner hela tiden,

4 Jag har en säkerhetskopia av systempartitionen på en extern hårddisk som normalt  inte är ansluten så den är blixtnedslagssäker.  Jag byter ut den några gånger per år  till en aktuellare version men sparar alltid  första versionen som ju är 100% säker- behöver bara uppdateras med windows säkerhetsuppdateringar  och nyare versioner av program  om man startar från den – en bråkdel av jobbet i jämförelse med  en nyinstallation.

Om jag får problem med datorn återställer jag den på ca 10 min då hela systempartitionen ersätts med en 1-4 veckor gammal version som fungerar .

Jag använder Acronis bacup och har gjort en återställnings CD som startar upp datorn om allt pajat och jag kommer in i Acronis och kan återställa partitionen.

Jag installerar då en  spegelbild av partitionen och allt  mög destrueras.  Acronis fungerar exakt som Microsofts egna inbyggda bacup med den skillnaden att det fungerar 100% ( två års erfarenhet) Microsofts bacup är inte lika tillförlitligt och schabblar ibland av egen erfarenhet.

Förvånar mig att inte fabrikanterna bygger in nåt effektivare bacupsystem än fabriksåterställning som är värdelös redan efter ett år då man måste uppdatera windows som tar många många  timmar

 

Systemåterställning på 7 min i stället för 3-5 timmar med fabriksåterställning

Minst ett gott skratt idag på jokessidan 

NU TILL ÄMNET

Med regelbunden bacup av systemfilerna som tar 5 minuter kan jag återställa datorn på 7 minuter om det kommit in något skräp eller malware in  som stör datorn – Jag använder en modern SSD- hårddisk för systempartitioner och systembacup ska nämnas.  Med en vanlig hårddisk tar det 20-30 min att göra bacup resp återställning.

Använder man fabriksåterställning eller ominstallation med DVD tar det 3-5 timmar.

Jag använder bacup programmet  Acronis true image och gör regelbunden bacup av systemfilerna som ligger på C partitionen av hårddisken på datorn.

Tidigare använde jag  Norton Ghost men Acronis  enklare att hantera och förstå

acronis

I windows 7 och 8 har Windows ett liknande program inbyggt men det funkar inte helt säkert och är ”byråkratiskt” och vägrar ibland om man inte följer procedurer som Microsoft bestämt. Har varit med om att Windows återställning inte fungerar flera gånger och därför övergett detta bacupsystem. Jag har använt Acronis i 2 år nu och det fungerar klockrent.

Backup strategi

Med bara en hårddisk på datorn dela upp enl Hårddisk 1 nedan

Jag förvarar en avbild ( image) av hela hårddisken på en annan hårddisk ( extern ) . Avbilden gjord när D och Q är tomma för att hålla nere filstorleken. Dessutom någon C partition som reserv om ordinarie hårddisk kraschar och går sönder.

Egna filer har jag bacup av på F .

Bacup

 

Filmen visar bacup-proceduren följd av en återställnings-procedur av systempartitionerna på hårddisken

Om man skall göra en diskbild av hela hårddisken klickar man bara på diskmode

acronisdiskmode

 

diskmode

Sedan bara att spara diskimagen– datorn bootar då och kör i Acronisläge under skapandet av avbilden

Glöm inte göra en startskiva med Acronis.

boot

Sen kan du starta  (boota) datorn  från startskivan och har du en extern hårdisk ansluten ser du den- och kan välja vad du vill  återinstallera  system partitionen eller hela hårddisken

Hela hårddisken är aktuellt bara om man byter hårddisk- då återställs allt som det var från början bara den nya hårddisken är minst lika stor gärna större. På för liten hårddisk funkar inte image-återställning.

PROBLEM MED SYSTEMPARTITIONEN

1 Starta Acronis i datorn och välj vilken version av systemet du vill återställa

2 Gör återställningen – datorn bootar om och gör återställningen av systemet  på 7-30 min beroende på hur snabb hårddisk du har.

Om du måste installera om datorn tex återgå  till fabriksinställningar tar det 3-5 timmar

HÅRDDISKHAVERI

Efter ett hårddiskhaveri gör du så här

1 Montera in en ny hårddisk som   inte är särskilt svårt- byter du till en snabb  SSD  läs här

2 Anslut den yttre bacup-hårddisken till datorn

3 Sätt i Acronis Startskiva och starta datorn  ev får du ställa BIOS så DVD start är först

4 Installera avbilden av hela hårddisken

5 Starta upp en gång till med Acronis  startskiva  och lägg  in den senaste C partitionen  du sparat

Nu är du på G och sparat många timmars jobb med dessa rutiner trots kraschad hårddisk om du har regelbundna bacuprutiner.

Gör du en ominstallation av C-partitionen med fabriksinställningar eller via DVD skiva blir det minst 150 windowsuppdateringar som ska in det tar minst 2 timmar.

Dessutom måste alla program nyinstalleras totalt  3- 5 timmars jobb mot 15-60 min med Acronisbacup  beroende på hur snabb hårddisken är.

BACUP

Bacup av systemet regelbundet på en partition på hårddisken och som komplement en  avbild av hela disken  och en någorlunda aktuell C partion på en annan (extern  )hårddisk- gör att du alltid snabbt kan göra en återställning  av datorn.

Genom en regelbunden bacup   har du alltid  en aktuell systempartition som fungerar p och kan snabbt återställa datorn om ” skit ” kommit med tex något adaware

Självklar gördu ibland bacup av egna filer nånstans också – det går  att automatisera med programvaran Genie timeline