web analytics

Teknisk analys aktier tillämpbart även på fonder

Allmänt

Teknisk analys (TA), samlingsbenämning på metoder för att från den historiska kursutvecklingen för aktier, valutor, råvaror mm. försöka förutsäga den framtida utvecklingen. Grundtanken är att marknader ofta följer vissa mönster som möjliggör prognoser.

Teknisk analys fokuserar inte på ett underliggande eller motiverat värde, utan på det verkliga värdet som sätts av marknaden och hur det förändras över tiden. Priser anses ha en tendens att följa trender, med hög sannolikhet att utvecklingen fortsätter i trendens riktning. Ett grundläggande mål för teknisk analys är att avgöra vändningar i trender.

Den starkt  förenklade modellen jag använder som analysinstrument för alla aktier bygger på att börsaktörerna  agerar efter  ”Följa John principen”  pga  påverkan av den globala ekonomin mer än än vad de verkliga möjligheterna eller hoten är för den enskilda aktien.

Metoden fungerar  bra för köp -och säljtillfällen när man handlar med fonder och har en bra riskspridning i portföljen. Metoden baserad på på svenskt aktieindex som ur trendsynpunkt följer den globala utvecklingen.

Med den som bas kan man studera utvecklingen på andra marknader för korrigerande åtgärder för enskilda fonder i portföljen.

Enkel kurvanalys

Börsen rör sig hela tiden i trendkanaler upp och ned mellan stödlinjer av olika styrka. Svängningarna förorsakas av den korta handeln och där många försöker att köpa och sälja i tillfälliga upp och nedgångar.

Trendbrott signaleras när kurvan bryter sig ur en sådan formation antingen uppåt eller nedåt och som ger köp och säljsignaler beroende på i vilken riktning genombrottet sker och hur trendlinjen går uppåt eller nedåt se exempel nedan. Ett genombrott på mer än 3% anses vara en tydlig signal på att en ny trend håller på att formeras.

KÖPSIGNALER ?

köpsignal

Ett genombrott underifrån av en linje från undersidan är för det mesta att betrakta som en indikation på att man kan förbereda köp-  Gäller inte alltid  bild3  inte köpsignal pga av divergerande trendkanal  nedåt som är osäker med större och större svängningar  och i bild 6 inte köpsignal utan skall betraktas med en viss försiktighet eftersom det är en uppåtgående kilformation som för det mesta  förgår en nedgångsperiod. För att 9an med säkerhet skall ses som en köpsignal krävs att omsättningen på börsen ökar i samband med genombrottet.

SÄLJSIGNALER ?

säljsignal

De säljsignaler som erhålls i samband med nedåtgående linjegenombrott är heller inte entydiga Nr 3 och 6 och 9 är inte säkra. För att nr 3 skall vara säker måste det finnas fler säljindikationer och nr6  är en nedåtgående kil som oftast förebådar en uppgång. För 9an krävs att omsättningen dessutom minskar samband med genombrottet.

Bild Lars-Johan Ångström Teknisk Aktieanalys  del 1 ISBN 91 970600-4-6

De nedåtgående trenderna är intressanta att studera såtillvida att när de når botten öppnas tillfällen till mycket goda köp.

Det är betydligt svårare att sälja papper man haft en viss tid som givit en hygglig vinst  än att köpa  ett papper som befunnit sig i en nedåtgående trend och som man tror håller på att plana ut.

En reaktion på ”Teknisk analys aktier tillämpbart även på fonder”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

A GOOD LAUGH ADAY KEEPS THE DOC AWAY