Toppen riggning med alla beslag

BILDER PÅ ALLA BESLAG NEDAN

Liten instruktion att göra klart för segling av Toppen

Orginalriggen mast och bom är av mycket hög kvalitet i Aluminium och beslag av syrafast stål

Mastmontage

Man är lämpligen 2 som monterar masten och gör det vid stranden eller på handtrailer på land- en som står i båten och håller masten och en som monterar stagen

1 Masten med vanten isatta i masttoppen och en vindflöjel å toppen  sätts i mastbeslaget framifrån så att bulten i mastbeslaget på båten kommer i skåran i maständen och  under resningen skåran för storseglet naturligtvis bakåt

2 Sidovanten fastsätts först  och masten hålles lätt bakåt så kan man lätta sätta i fästena ( jag använder hål 5 uppifrån )och sedan när förstaget ska i och med vantskruven rätt inställd  ska man pressa fram masten med måttlig kraft för att få fast staget- Första gången man sätter i masten justerar man vantstaget – sen brukar det räcka med att pressa fram masten vid fastsättning

Kolla mastens inställning vid första seglingen Båten ska själv gå upp i vinden om man släpper rorkulten – om så inte sker måste mastens lutning justeras så att masten lutar något mer bakåt.  Lossa förstaget och flytta fästpunkten på sidovanten ett hål nedåt och släpp på förstaget med vantskruven så att man kan pressa fram masten så att vantet kan sättas i.

Göra klart för segling

1 Sätt på rodret- ett beslag under vatten som stålpinnen träs i och ett beslag ovan vatten som pinnen trycks in i skåra och sen vrides så att överdelen av pinnen ligger på båtkanten. Rodret trycks upp om man går på grund med roderet och lossnar helt vid häftig grundstötning tex om seglar upp på stranden.

2 Seglen är lätta att sätta på

Focken fästs i beslag i fören och skoten dras bak via block på skotskenan genom öglan och skotråttan på centerbordshöljet och gör en enkelknut  i ändan på varje skot. Fäst fockfallet i seglet och sätt fast plastbeslagen på seglets framkant i främre vantet och dra upp focken med löst hängande skot och gör fast fallet i masten

3 Storseglet har tre lattor i toppen kolla att de sitter i ordentligt , Sätt på skotet i bommen och båten och trä  sen på seglet i skåran på bommen och fäst med skruven i mastbeslaget och spänn seglet  i nederkant genom att knyta fast i bakre beslaget bak på bommen. Trä seglet in i skåran på masten och fäst fallet. Dra upp seglet och sätt fast fallet. Justera  dirken så att seglet hänger fritt.

4 Centerbordet kan släppas ned via beslaget på centerbordshöljet i mitten där skotråttorna sitter- Jag har tagit upp ett hål där så att jag med ett litet verktyg typ skruvmejsel kan slå på centerbordet om det tillfälligt fastnat i uppfällt läge ( kan ha kommit sand emellan) även rost i ändan efter vintern på senare år.

Bild på båten av nye ägaren 30 maj 2018  i Hallsfjärden Södertälje

Bilder på alla beslag för riggningen

klicka på bild för större bild

DYVIKA i aktern vid kölen.Det  finns  ett gängat hål med en dyvicka i form av en  mässingsplugg ca 12 mm i diameter  som är skruvad i aktern . På land kan man tömma kölsvinet på vatten genom att skruva bort dyvickan, Man kan också länspumpa båtens kölsvin med en enkel  handpump via ett hål som täcks av ett  påskruvat plastlock på däckgolvet i aktern,

Segeltermer

Tillbaka till Toppenbåten””

2 thoughts on “Toppen riggning med alla beslag

  1. Hej!
    Köpte nyligen en beg, Segeltoppen, nr 221.
    Längst ner i aktern vid kölen fanns ett ca 10-12 mm hål där det rann ut massa vatten när jag tog upp den…??!!
    Funktion??
    Köpt o tänkt montera dyvika. OK??

  2. Sitter inte en propp i hålet blir båten vattenfylld om den ligger i sjön. …. Hålet har en gängad plugg och är en dyvika att tömma regnvatten ur kölsvinet när båten uppdragen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *