Återställning av dator på ett effektivt sätt

 uppdaterad 160109 länk genie rättad W10 först

Passa på att se joke sidorna på  backdoor  

ÅTERSTÄLLNING AV DATOR TILL FABRIKSINSTÄLLNINGAR ÄR FÖR PRIMITIVT OCH  INEFFEKTIVT

Beskrivningen är gjord för Windows 8 men principen är det samma för alla Windows versioner

Tillägg jan 2016

Windows 10 är bättre än W8 uppgradera först till W10 är ett bra tips 2016 .Sen kan man följa samma principer som beskrivningen  nedan . Man ska ha så lite på C partitionen av egna filer som möjligt enkelt att flytta sånt som hamnar under användare tex  det Biblioteken hänvisar till Mina dokument, foton musik etc  och annat tex Hämtade filer Även dropbox och Skydrive om man har det- man kan flytta över allt till sin andra partition D Flyttningarna kan göras genom att klicka på mapparna  och leta ofta hittar man möjligheten under egenskaper-för dropbox och skydrive under inställningar.

 

Det tar mindre tid att följa dessa anvisningar  än att ominstallera allt efter bara några  år med  en ny dator om man är flitig datoranvändare.

En hel del jobb med detta första gången men därefter enkelt att återställa datorn om man fått problem-Sen behöver man inte vara rädd att pröva nåt nytt eller göra nåt tokigt som sabbar datorn ( det är ganska svårt!!) Datorn är återställd på  ca 10 -40 minuter med denna metod!

Ladda ned artikeln som pdf  Preparera  effektiv återställning W8

 Avsnitt A

Användade av återställninsfunktionen till fabriksinställningar på  en dator som ”måste installeras om ” är alldeles för primitiv – det som erbjudes av datortillverkarna är inte värt namnet.Redan efter några månader är det en alltför tidsödande  procedur att återställa en dator.

Det finns kompletterande inbyggda bacupsystemen i Windows men de är både svårtillgängliga för den ovane och heller inte helt tillförlitliga. Det är  mycket bättre med ett fristående backupprogram som kan klona hårddisk och den del av hårddisken( partition ) där Windows och programmen ligger.

Tidigare fick man operativsystemet Windows på en DVD  – idag  ligger operativsystemet som ”fabriksåterställning” på en partition på hårddisken .Datorn återställs till hur den såg ut då den köptes dvs med fabriksinstallationen och ett intakt operativsytem.

 Avsnitt B

FABRIKSÅTERSTÄLLNING HAR  ETT ” BÄST FÖRE ” DATUM AV HÖGST NÅGRA MÅNADER  FRAMÅT SEN MAN KÖPT DATORN

EN ETT ÅR GAMMAL DATOR TAR 7-13 TIMMAR ATT ÅTERSTÄLLA MED DE PRIMITIVA VERKTYG SOM FÖLJER  MED DATORN

Räkna med 7- 13  timmars jobb att återställa en nästan ”ny” ett år gammal dator  med alla uppdateringar och program den hade  den  dagen du återställer datorn.

Hur  tiden fördelas

1 Göra back upp av alla dina egna filer som finns på datorn  tar 1-3 timmar beroende på hur mycket  eget man har

2 Återställa till det skick datorn hade när den köptes  genom fabriksåterställning  kan ta 2 timmar

3 Uppdatera windows ett år ca 100-130 uppdateringar med ideliga omstarter  tar  2-3 timmar

4 installera om alla program man själv installerat 1-2 timmar

5 lägga tillbaka alla egna  filer från bacup  1-3 timmar

AVSNITT  C

KORTA ÅTERSTÄLLNINGSTIDEN RADIKALT GENOM FÖRUTSEENDE

acronis

Genom att köpa ett backupprogram Acronis  ( ca 400 kr) som kan klona hårddisken och enskilda partitioner på hårddisken  kan man redan från första dagen preparera datorn.

Genom regelbunden backup en gång per månad av systempartitionen C   blir återställningstiden bara mellan 10-40 min  när man än gör den .-   Den kortare tiden om man har SSD hårddisk.

Avsnitt D  

PROCEDUR MED NY DATOR ( eller efter återställning till  fabriksinstallationen)

1 Förbered med att ladda ned gratisversionen av bacup-programmet  Acronis och hjälpprogrammet  ClassicShell som ger W8 ett W7 utseende och lägg på ett USB minne Här kan du läsa om Classic Shell 

2 Uppdatera Windows och se till att  W8.1 är installerat  ,uppdatera virusskydd

2.1 Kör nu en virussökning av hela datorn om om en fullständig återställning pga av virusproblem  ska göra-Gör också en virussökning av allt på den externa hårddisk där ev filer förvaras och innan de läggs tillbaka dem på datorn

3 Installera   Classic  Shell och Acronis

4 Lägg utforskaren på skrivbordet genom knapp nedre vänstra hörnet/program/ till behör/utforskaren  markera utforskaren och högerklicka och skicka till skrivbordet och dra sen ner utforskaren till den nedre listen

5 Installera inga fler program just nu –

6 Dela upp hårddisken i minst 2 stora delar C och D- detta för att skilja på System och egna filer som underlättar en effektiv backup,

Göres via kontrollpanelen/admverktyg

Gör C  ca 150GB  mer behövs INTE- I C ska bara Windows och alla installerade program finnas- INGA EGNA FILER LÄGGS HÄR– det gör det lätt att göra bacup av sytemet med så liten fil som möjligt

Om partition C och D redan  finns: Om C större än  250GB dela C i två delar  C och Q  – C högst  150GB  Q resten dvs minst 100GB kalla Q för BACUPDATOR  om  C inte delas upp så gör en mapp i D som heter BACUPDATOR

Hur man delar namnar hårddisk : Dela hårddisk  med shrink , formatera och namna ny del via kontrollpanel/system /adm/skapa formatera partitioner

Gör om biblioteket så att inga filer av misstag hamnar på C -det är nämligen så att allt som nu står i Biblioteket hamnar på C Bilder, dokument. musik, filmer  och  ändras

Skapa ett antal mappar i D  som du namnar  MINA BILDER , MINA DOKUMENT ,MIN MUSIK,MINA FILMER

Öppna  utforskaren och markera en i taget av de 4 nya mapparna och högerklicka och välj  ta med i bibliotek/skapa nytt bibliotek

Ta sen bort  mappar som finns från början i biblioteket  Bilder, dokument,musik,filmer då dessa ligger i C  högerklicka på resp mapp och ta bort.

Nu skall bara 4 mappar finnas i biblioteket som alla börjar med ordet  MINA som mappnamn- då vet man att allt som läggs i MINA ... hamnar i D

Senare kan du lägga till mera i biblioteket om du vill nå andra mappar via biblioteket som du skapat på  D .

Klicka  på C och gå  till mappen användare och klicka  på ditt användarnamn där syns vilka mappar som ligger på C.  Det kommer att hamna en del ”egna” filer på C  ändå tex  Hämtade filer  men mängden i MB är försumbar   då det är små datamängder. Du kan också göra en mapp i D MINA HÄMTADE FILER om du har mycket som laddas ned för att avlasta C.

 

8 GÖR EN FÖRSTA BACUP AV SYSTEMET ( C + systempartition ) -bra att ha om det skulle hända något under installationen av alla program så kan du backa tillbaka.

 Först gör ytterligare  en virussökning speciellt om du laddat ned och installerat gratisprogram så att du inte fått med något skräp av misstag så att din första fullständiga backup  av C är fri från virus

 Starta Acronis  gå till Disk o Partition bacup  markera bara  C och  partitioner som det står System ofta bara en liten partition Markera Inte D och allt som har med bacup att göra :

schedule:markera do not schedule  när du är van kan du ställa in bacup automatiskt under  schedule . Klicka på  incremental  och markera Create full version efter var  tredje– om du gör en backup varje månad blir det en full bacup sen  tre gånger bacup vad som ändrats sen sist ( incremental ger snabbare bacup)

Välj så att backupen hamnar i Q   som du kallat BACKUPDATOR  (eller i D om du inte har Q)   namna bacupen tex förstabacupC140318 klicka sen på backupnow – en backup tar ca 10-30 min snabbast med SSD disk 20-30 min normaltid– Alla bacuper hamnar i en mapp som Acronis skapar som heter My Bacups och då varje fil har en tidpunkt angiven är de lätt att särskilja i tid vilken fil som är färskats

Ta bort alla onödiga program som följer med datorn – Kolla alla program -är det program som ska köpas efter en tids användning

 TA TVEKLÖST BORT  DEM ( 2015 behöver man i princip inte köpa särskilt många program då det finns bra gratisalternativ)

Ta bort  tex  Microsoft office – använd Libre Office som är gratis, ta bort virusprogram och använd Windows Defender som finns förinstallerat  i W8 datorer som standard  etc

10  Gör nu en kloning av hela hårddisken ( Kloningen kan användas om man får hårddiskhaveri och återställa diskstrukturen på en ny hårddisk sen återställer man till senaste C och D som man också sparat på extern hårddisk)

Starta Acronis och ställ in så att bacupfilen hamnar i Q (eller  i en mapp på D om du inte har Q ) eller direkt på en extern hårddisk då kloningen skall slutför varas externt sen.

Leta upp disk o Partitionbacup  i Acronis och  klicka på switch till diskmode blå text  i överkant. Nu syns source rutan med  SYSTEM   förbockad .Om det finns  flera hårddiskar kopplade till datorn syns alla. Nu gäller det systemdisken som skall klonas

Klicka  på Browse och välj sparas på Q (eller  mapp på D) eller  den externa hårddisk du anslutit ( Helt OK att flytta filen till extern HD efter bacup! )

Ställ in settings– (detta är en engångsbacup som skall användas om hårddisken skulle krascha i framtiden ) Schedule  sätt donot schedule Backup method  välj  Full  sen OK och klicka  BAC UP NOW

11 GÖR FILEN TYDLIG I EN MAPP Gör en mapp och lägg in filen i mappen och namna mappen diskklonxxxxxx(årmånaddag)- spar den mappen utanför datorn– den kan användas om man någon gång i framtiden kraschar hårddisken och lägger  grundstrukturen med alla partitioner på en ny hårddisk- Om den nya hårdisken har annan storlek anpassas D automatiskt i storlek. Sen återställer man senaste C och och senaste D som man sparat  (se nedan)

12 Gör nu en startskiva för Acronis  Starta Acronis och öppna fliken  CREATE BOOTABLE MEDIA – med den skivan kan datorn återstartas om windows havererat och då kan man återställa datorn med Acronis utifrån- man kör datorn genom skivan och hämtar återställningsfilen antingen inne i datorn eller på en ansluten hårddisk och kan återställa datorn.

13 Installera rensprogrammet CCleaner    som är bra att göra rent datorn från onödiga filer före en bacup.

14 Installera nu  alla program som  du vill ha på datorn ( C) –

12  Gör en förnyad bacup av hela C  efter det att du rengjort datorn med CCleaner

 AVSNITT E

BACKUPRUTIN

1  Ta bort onödiga filer genom att köra  CCleaner analysera rensa och ta bort skräp ( ingen mening att göra bacup på skräp)

2 GÖRA BACUP AV C

Antingen kompletterar du den senaste  basbacup av C eller  starta  en ny

Rekommendation  efter tre kompletterande bacups starta en ny basbacup och namna bacup typ  SDatum tex C140329  – 

-Komplettera BACKUP

-Öppna Fliken Bacup/recovery leta reda på den senaste bacupen av C och klicka på Back up now så startar en kompletterande backup av C vad som ändrats sen senaste backup-

GÖRA NY BASBACUP C

 Starta Acronis  gå till Disk o Partition bacup  markera bara  C och  partitioner som det står System ofta bara en liten partition Markera Inte D och allt som har med bacup att göra :

schedule:markera do not schedule  när du är van kan du ställa in bacup automatiskt under  schedule . Klicka på  incremental  och markera Create full version efter var  tredje– om du gör en backup varje månad blir det en full bacup sen  tre gånger bacup vad som ändrats sen sist ( incremental ger snabbare bacup)

Välj så att backupen hamnar i Q   som du kallat BACKUPDATOR  (eller i D om du inte har Q  namna bacupen tex förstabacupC140318 klicka sen på bacupnow – en bacup tar ca 10-30 min snabbast med SSD disk 20.30 min normaltid– Alla bacuper hamnar i en mapp som Acronis skapar som heter My Bacups efter som varje fil har en tidpunkt är de lätt att särskilja i tid vilken som är färskats

 AVSNITT F

HUR MÅNGA BACUP?

Minst en bacup varje månad rekommenderas

-vid ev återställning får du då max 10 windowsuppdateringar att komplettera med + det du installerat på datorn sedan förra uppdateringen

AVSNITT G

 ÅTERSTÄLLNING AV C

Starta Acronis    Gå till fliken Backup/recovery   Klicka på RECOVER  för den senaste bacupen  som du namnat – där kan du välja datum- oftast tar man den senaste  -markera den och sen klicka på recover now

Du får sen göra några val välj C  eller C och system  Oftast räcker det med C   System brukar bara behöva vara med  om   man misstänker virus ahr innästlat sig i bootsektorn

Datorn börjar nu   arbeta och efter ett tag vill datorn starta om (reboot)  tillåt det – återställningen tar 20-30 min på normaldisk  och 7-10 min på SSD disk

När det är färdig fungerar datorn som vid senaste bacupen– uppdatera därefter windows om det behövs

Rensa datorn med CCleaner och gör en aktuell bacup om det varit mycket uppdateringar av windows

AVSNITT H

HUR LÄNGE SPARA BACUP AV C

Efterhand kastar man C bacup  Ha alltid minst 3-5 backup kvar vid olika tidpunkter jämt fördelat senaste året för att eliminera risken för fel man inte upptäckt på äldre versioner-Spara grundbacup vid varje bacupserie så slipper du en massa tilläggsfiler, Spara även en kopia då och då på extern hårddisk högst 5 även här för att minimera riskerna. Alla backups ersätts med nya över tiden.

AVSNITT I

GÖRA BACKUP AV D / alla egna filer/

När man börjat producera egna filer kan man ocksåanvända Acronis att  göra bacup av D på samma sätt  men då på en extern  hårddisk- Här finns lite olika möjligheter i Acronis som jag själv inte prövatelle har erfarenhet av

Jag använder ett annat program för D som heter Genietimeline . Jag gör backup av alla filer jag arbetar med och har avsatt 200GB på en annan hårddisk på datorn för backup. Alla mina filer under arbete är ständigt

När det gäller filer som sällan ändras filmer, foton gamla dokument använder jag en annan hårddisk på datorn som primärlager och gör backup av den hårddiken mot en extern hårddisk. Jag använder då programmet ALWAYsync  som automatiskt syncroniserar filerna i arkivet med filerna på den extern hårddisk så snart jag ansluter den externa hårddisken.

AVSNITT K  

HUR GÖR MAN VID DISKHAVERI

Byt hårddisk på datorn och anslut den externa hårddisken med alla backup-filer

Starta Acronis med hjälpskivan enl 9 ovan

Först ska klona den nya hårdisken från bacupen

Välj aktivt i Acronis med browse i  den mapp du förvarar Kloningen av hårddisken- sen  får konfirmera var klonen   skall installeras – du har ju storleken av den nyhårddisken att gå efter om det är flera diskar på datorn. Sen bara köra igång kloningen sen du bekräftat

När kloningen är klar har du C i den status det var när du gjorde kloningen-därför  dax att att återställa C till senaste verison

OBS Nu öppnar du Acronis i datorn men där måste du manuellt leta  upp senaste C ( Acronis som du återställt vid kloningen har inga uppgifter på senare backups av C )

Öppna fliken  recover i Acronis och klicka på Browse för bacup  och leta upp senaste bacup av C på den externa hårddisken och återställ  C till senaste uppdatering

Sen återstår att flytta över allt s m låg på D via den bacupmetod som används-.I mitt fall gör jag återställningen via mina bacupprogram men man kan ju också flytta mappar och filer manuellt från den externa lagringen till D på hårddisken.

AVSNITT L

MER HJÄLP

Jag har skrivit på denna bloggen mycket om bacup genom åren sök med nyckelord  i sökrutan så hittar du

Exempel på användbara sökord 

bacup  acronis  ghost windows 8  fabriksåterställning

AVSNITT LYCKA TILL

Just det du kommer att få mindre problem framöver om du vågar …

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *