web analytics

Svininfluensan lite fakta

uppdaterad 091016 med referat från föredraget sist i  inlägget

 

Här  kommer ett faktareferat från en föreläsning om svininfluensan och uttalande av sakkunniga personer 

Jag var på ett informativt möte om Svininfluensan den 8/10 2009 i ett tvärvetenskapligt sällskap 3M i Lund där jag är medlem .Många är professorer em medicin, fysik och annat -resten av oss är teknokrater från olika fakulteter på universitet och näringsliv. Det är  ofta vetenskapliga föredrag  av hög klass som djupdyker i aktuella ämnen ofta av medicinsk karaktär och det blir varje gång  en berikande diskussion  i de ämnen som är på agendan då erfarenheterna är enormt stora i denna grupp.
Prata om tvärvetenskap!

Vi lyssnade till smittskyddsläkaren i Skåne Hans Bertil Hansson som pratade om svininfluensan och vad man gör i region Skåne för att bekämpa den.

Prof em Anders Gustafsson medicinare Lund som var med på mötet 8/10 sammanfattade det så här dagen efter till oss gympare i hans gympagrupp Anders pågar som jag är med i (medelålder 76):

Jag var i början tveksam till vaccinering då det tagits fram så snabbt och alla biverkningar inte helt klarlagda .Men med den insikt jag har idag om svininfluensan och influensamedcin förordar jag vaccinering  utan att tveka även för mina barnbarn som ju står först i ledet .Riskerna att drabbas svårt av svininfluensan är större än de risker som är förknippade med vaccinering,

Influensasymptomen skall inte sammanblandas med vanlig förkylning och hosta. Denna virustyp som är besläktad  med spanska sjukan har ett typiskt sjukdomsförlopp. Inkubation ca 3 dagar influensan slår till snabbt med typiska influensasymptom muskelvärk och feber men i detta fall så precis att man nästan på timmen kommer ihåg när det börjar.

Normal fallet är feber 40 grader i 4-5 dagar och tilltagande svår hosta sen går det över för de flesta men tar upp till en vecka att återhämta sig .Lindrigare former uppträder också.
Komplikationerna är svår lunginflammation långt ner i lungorna där antibiotika inte hjälper- man har möjligen tamiflu att ta till-

Smitt risken är i princip bara dygnet när man insjuknar sen avtar smittrisken raskt.

Man tror att den stora toppen kommer efter nyår under vintern och kulminerar på en månad och på toppen är då 30% av befolkningen drabbad så var det med asiaten.
Tvätta händern ofta äär det bästa att förebygga! Känner du symtom stanna hemma direkt.

Slut Anders  G sammanfattning

Några intressanta lärdomar från smittskyddsläkarens föredrag nedtecknade av Bengt

Det finns tre virustammar som med en regelbundenhet av en mansålder 70-80 år återkommer i vårt tidevarv sk pandemier.
De är något modifierade när de kommer igen och det beror på att de finns kvar i samhället lång tid  efter 10-15 år och ändrar sig lite grand

Ryska snuvan på 1800-talet var föregångare till Asiaten på 50 talet och är samma virusstam
Hongkong på 60-talet hade en föregångare på 1800-talet (forskning har i efterhand visat) som nu kallas Old Hongkong en andra virusstam

Spanska sjukan 1918 som nu kommer i en variant som kallas svininfluensan är den tredje virusstammen

De äldre i samhället kan ha haft inslag av flera av stammarna under sin livstid ju fler ju äldre man är och då med hänsyn till att virusen lever kvar många år efter huvudutbrotten . Många äldre har därför utvecklat viss resistens det är därför de unga i samhället kommer att drabbas mest.Alla födda före 70-talet sannolikt har viss resistens

Svininfluensan kommer att slå till det är bara fråga om när -den ligger i ett förstadium nu med småutbrott och följer samma utvmönster som övriga pandemier
slut Bengts referat

Ett referat från vårt möte uppdaterat 091016

Den aktuella svininfluensan
Ett scenario för Europas pandemi förväntar – liksom många gånger förr – att kulmen ska infalla i januari, februari månad. Man kan förvänta en maximiperiod tre till fyra veckor med möjlighet till en andra våg senare på våren. Vid behov av sjukhusvård har regionen totalt endast 2500 vårdplatser vilket som förr inte är tänjbart med möjligheter till öppnande av paviljonger och sjuksalar på avdelningar ämnade för epidemivård. Kommunerna i Skåne har fler vårdplatser som dock för närvarande har full beläggning. Planeringen att möta influensan är att genom information öka möjligheten till egenvård och framförallt vaccinera en större andel av befolkningen. Informationen ska också genom ökad kunskap om smittspridningen söka hejda densamma. Att skydda sig själv och andra genom handtvätt och att skydda andra genom en bättre ”host-kultur”.
Den egentliga sjukdomsperioden kan begränsa sig till en vecka efter en inkubationstid på 1-3 dagar, d v s den tid det tar mellan man har fått viruset i kroppen och känner de första symptomen. Man kan smitta andra redan från första dagen. Sjukdomen startar mycket plötsligt – de flesta kan på timmen ange när de blev sjuka. Symptomen, är förutom hög feber, uppemot 40 grader, muskelsmärtor i hela kroppen och hosta. Man kan förvänta att de flesta blir så svårt sjuka redan från början att man tvingas uppsöka hemmet och inta sängläge. Hostan är en besvärande torrhosta – utan upphostningar. Hostan kan leda till kvarstående smärtor i bröstkorgen – genom hostansträngningarna. Komplikationen som kan få dödlig utgång förväntas bli den speciella lunginflammation – pnemonit – som drabbar de små lungrören och betingas av viruset. Om lunginflammation är på väg får man andfåddhet och andnöd som det varnande tecknet. En sådan komplikation kräver sjukhusvård.
Behandling och prevention. Generell vaccination rekommenderas. Vecka 40 börjar vaccination av sjukvårdspersonal och gravida som anses vara en utsatt grupp genom nedsatt försvar mot denna typ av infektioner. Vaccinationen sker sedan med början till de yngsta. Barn 0-6 månader vaccineras inte. Barn upp till 12 år får halv dos. Äldre barn och vuxna får full dos. Planeringen är f n att upprepa vaccinationen efter tre veckor. Tillgängligt vaccin produceras och distribueras av läkemedelsföretaget Novartis. I Frankrike finns ett konkurrerande vaccin tillverkat av Pasteur-institutet som enligt uppgift endast behöver ges en gång, för att ge fullt skydd. Vaccinationen ska ges på vårdcentralerna av dessas personal eller inkallade team från sjukhusen.
Vaccinet innehåller tre komponenter som ska förstärka effekten (adjuvans), förutom vaccinet. Ämnet squalene, ett kolväte, tar man av praktiska skäl fram från hajfenolja. Framtagningsproceduren eliminerar alla eventuella proteinföroreningar som kan ge allergi. Som antioxidant, E-vitamin (alfatokoferol) samt en ”emulgator” Tween 80. Dessa ämnen har tidigare använts i denna typ av vaccin. Vaccinet har prövats på 100 vuxna och 300 barn för att avslöja eventuella biverkningar, och därvid godkänts. Tidigare influensavacciner har också framtagits med kort varsel – nya vaccin får framtagas för varje ny virusstam från år till år.
Behandling vid influensainsjuknande är vila, mycket vätska som vatten, febernedsättande medel. Egentliga hostdämpande mediciner kan vara klokt att avstå ifrån medan gammal hostlösande medicin kan prövas. Sedvanliga antibiotika som ”penicillin” har ingen effekt på denna virussjukdom. Ett speciellt antiviralt antibiotikum, kallat ”Tamiflu” rekommenderas i styrka 75 mg, 2 tabletter dagligen (morgon och kväll) i fem dagar. Medlet måste ges inom 48 timmar efter första symptom. Testning för virus i blod eller upphostningar kommer sannolikt inte att genomföras. Diagnosen sätts på det typiska insjuknandet och symptomen. Notera alltså att sedvanliga förkylningssymptom med snuva, halsont och lös hosta inte är ett tecken på influensainsjuknande.
Riskpersoner är förutom gravida – med sänkt immunförsvar  –  även andra patienter med liknande försämrad immunitet. Patienter med ”kroniska sjukdomar”, lunginsufficiens, hjärtinsufficiens och njurinsufficiens kommer att prioriteras vid vaccination och bedöms därför såsom riskpatienter att få en allvarligare utveckling av influensasjukdomen. Rökare men även exrökare har erfarenhetsmässigt ökad risk för ”lunginflammation”; kraftigt överviktiga människor upplever hostan svårare.

Jämförelse progressiva glasögon via internet- hur är den upplevda kvaliteten?

Publicerad 2009 uppdaterat 160701 

Passa på att se joke sidorna

Gå direkt till jokessidan 

NU TILL ÄMNET

Efter jämförelse tre nätleverantörer Favoptics Smartyeyes och Specsavers valde jag Favoptics  de tre är likvärdiga bedömde jag det enda som skiljer är bågurval fr glasen slipas alla i KIna numera i automatiska robotstyrda maskiner, Favoptics klart billigast om du vill ha service i butik väljer du Smarteyes det kostar en tusenlapp mer. Båda är uppstickarepå marknaden sedan ett antal år. Specsavers var för dyra när jag valde de är stora men inte allas bättre än övriga-

Efter 7 års användning- Fick Verkligen mycket  för pengarna och utomordenlig service har haft några fabrikationsfel i ytbehandlingen några gånger genom åren men fått glasögeonen utbytta

Ett par progressiva med tunt ytbehandlat glad kostade 1500 kr inkl allt-

Köpte först tre par på Favopotics till samma ett sammanlagt pris som för ett par tidigare hos optiket på stan!

 

Nöjd med mina progressiva glasögon via Favoptic på internet bra snabb service och hanterande av garantiärenden.

Kvaliteten på ytbehandlingen har falerat några gånger efter 1 -2 år men jag fick nya glasögon utan minsta diskussion då tre års garantiin

….Näskuddarna  är lite svaga på min modell- i början 5 byten av en st  näskudde under 5 år   men det är lätt  att byta själv -det går  på några minuter sen man fått kudde och skruv- man får ett par nya kuddar gratis dagen efter att ha mailat om att en kudde gått sönder… Sen aste 2 åren inga problem

Det blev under första året  2009-10 ytterligare två beställningar  med samma båge dels ett par terminalprogressiva glas och ytterligare ett par  av den ordinarie som reservglasögon – 3 bra par bra progressiva glasögon till 75%  av vad jag betalade för 5 år sen  för ett par !! progressiva glasögon !!( då nya progressiva glasögon visserligen med glas och m fotokromatiska glas) av en traditionell optikerpå stan.

2014 köpte jag ytterligare ett par då en båge gick sönder efter 5 år på ett par. Det tog en vecka att få glasögonen som kom hem i brevlådan kostade nu 1560 kr

Detaljerad dagbok sen 2009 Glasögon Favoptics

 

 

 

A GOOD LAUGH ADAY KEEPS THE DOC AWAY