Etikettarkiv: AI

JULPYSSEL PROVA CHATROBOT

Jag loggade in på CHAT GPT och ställde en fråga  och fick svar

Vet du inte vad CHAT GPT är ? Det är en chatrobot  GOOGLA !!

ANDREAS EKSTRÖM Sydsvenskan använder chatroboten 

Här kan du registrera dig här och prova Chatroboten ( länken fungerar trots att den är överstruken)

För att använda den måste man registrera ett konto först,

JAG STÄLLDE EN FRÅGA TILL  CHAT GPT och fick ett långt svar

VAD HÄNDER MED AI DE NÄRMASTE ÅREN ?

Här kommer svaret

Det är svårt att säga exakt vad som kommer att hända med AI de närmaste åren eftersom det finns många faktorer som kan påverka utvecklingen av tekniken. Men det finns några områden där AI förväntas ha en stor inverkan och fortsätta att utvecklas snabbt.

En av de största områdena där AI förväntas spela en viktig roll är automatisering och robotisering. Många företag använder redan AI-system för att automatisera viktiga processer och för att hjälpa till att utföra uppgifter som annars skulle vara tidskrävande för människor. Dessa system kan användas för att hantera stora mängder data, genomföra transaktioner eller styra industriella processer.

Ett annat område där AI förväntas ha en stor inverkan är i hälso- och sjukvården. AI-system kan användas för att hjälpa läkare att diagnostisera sjukdomar, föreslå behandlingar och övervaka patienters hälsa. AI kan också användas för att hjälpa till att utveckla nya läkemedel och behandlingar genom att analysera stora mängder medicinska data.

AI förväntas också spela en viktig roll i transportsektorn, genom att användas för att utveckla självkörande bilar och flygplan. Dessa system kan bidra till att göra transporten säkrare och mer effektiv genom att automatisera många av de uppgifter som idag utförs av människor.

I allmänhet förväntas AI fortsätta att utvecklas snabbt de närmaste åren och ha en stor inverkan på många områden av samhället. Det är viktigt att fortsätta att diskutera hur AI kan användas på ett ansvarsfullt sätt och att sätta upp riktlinjer för hur tekniken ska användas,

 

 

 

Den digitala oljan datainsamlingen för AI

DEN ”DIGITALA OLJAN”

DATAINSAMLING OCH RAFFINERING MED AI-teknik

Insamling och vidareförädling av data kan jämföras  med letandet , utvinning och förädling av råolja med gigantiska volymer och samtidig utveckling av ny teknik för effektiv användning- Oljeraffinaderier ersatta av Algoritmer i självlärande AI-system som sorterar och kategoriserar all insamlad data i gigantiska databaser.

Enorma mängder av data samlas in via internet från de digitala spår alla användare lämnar vare sig man vill eller ej på olika plattformar man använder .

Via olika tjänster som gratis används via appar  sker insamlingen-  Först kom data  via text som följdes av   bilder och video  och nu börjar röstkommunikation via röstsökningssystem   som genererar ännu större datamängder.

AI-SYSTEM i accelererande utveckling

Praktiska tillämpningar av AI system som använder databasen utvecklas i rask takt inom i stort  sett alla områden Mycket är gratis tjänster och i utbyte lämnar vi ifrån oss mer data.

Några exempel AI system som fångar in data och  hämtar data ur databaser  Google sökmotor,Googlemap med vägvisning  , körassistans till bilen, självdeklaration via internet skatteverket, informationen på tåget om nästa station förseningar, beslut på försäkringskassan om bidrag,beslut på invandrarverket om uppehållstillstånd, beslut i banken om man får låna pengar , smartklockan som fångar träningspass och puls,  mobilen som öppnar med fingeravtryck ,  ansiktsigenkänning kopplat till öppna en låst dörr ,pinkoden på mobilen,  mobilt bankid  och mängder av   appar i mobilen .

Vi uppfattar inte längre  den ökade mängden av olika AI -system vi använder i vardagen  då vi tar dem för givna när vi lärt oss dem. Många bygger på att samla in mer data från användaren i takt med användningen sortera och kategoriserade data i databaser som numera system av algoritmer gör helt själv  Databaser som ständigt växer och tillämpas i nya tillämpningar.

Det finns enorma möjligheter att göra vardagen enklare och  rationalisera och använda resurser effektivare Den enskilde  får verktygen i form av  tex appar men får lämna  ifrån sig data i gengäld för de stora databaserna vare sig man vill eller ej.

Den stora faran ligger i ett framtida övervakningsamhälle likt det som nu håller på att byggas i Kina där varje individs förehavande i en nära framtid kan följas. Där sociala system nu bygges upp och prövas där individer som gör som staten vill premieras och övriga diskrimineras.

THE BIG NINE

AI utvecklingen drivs idag av 9 stora bolag i världen.  Sex i USA benämda G-MAFIA  och tre i Kina ofta kallade  BAT Varje bokstav representerar ett stort känt företag -Lista ut vilket? Kinas bolag  vet många i väst väldigt lite om… BAT  snart lika mäktigt som G-MAFIA mätt i databaser, kundvolymer och AIsystem i utveckling.

Den socialistiska totalitära regimen i KINA med samlad kontroll över de stora digitala giganternas agerande  och den marknadsdrivna ekonomin i väst med USA s storföretag i täten  använder den kopiösa mängd av data som ständigt genereras  i fler och fler applikationer

I Väst är drivkraften marknaden i KINA  är drivkraften dessutom Statens mål att ha koll på den enskilda individen,

  AI 2019   PROGRAM I  P1

Intressant program KONFLIKT  P1 27 april lättförståeligt om AI och jakten på data

Klicka på spelaren och lyssna på P1 direkt

 

INTRESSANT FAKTASPÄCKAD BOK  om de stora internetgiganternas datainsamling och utveckling av  teknikfronten på AI med framtidsscenarier en del lite otäcka.

Det största existenstiella hotet – vid sidan om miljöförstöringen – under det här århundrandet är förmodligen inte sprängkraft från vätebomber, utan beräkningskraft av datorer Ref Max Tegmark LIvet 3.0

THE BIG NINE