Få bort grävling från trädgården- pinka revir!

Publicerad maj 2015 uppdaterad 220429

SVT 2023  Min metod pinka revir verkar också funka mot vildsvin

SAMMANFATTNING

Har då och då  fått  regelbundna grävlingbesök i trädgården på sommarstället -spåren efter den  syns i gräsmattan där  grävlingen(-arna ?) rotar efter mask efter att ha nosat fram och gräver  upp  en mängd mindre hål i gräsmattan . Jag började då pinka revir regelbundet i  gränsen då försvann grävlingarna.

Grävlingarna kommer ibland igen senast i mitten av maj  2017 och maj 2020 med några års mellantum -laddade  upp urin i gen i Pottapotti och  pinkade revir ! Resultat  i juli 2017 och  juni 2020 Grävlingen fortsatte till grannen  efter att urinen spridits ut några gånger på den sidan de tar sig in på tomten

Det verkar fungera med denna metodGrävling_1

Bild Jörgen Pisch

TYPNING AV GRÄVLING

Hittade ett litet avträde  i kanten av tomten 2013  och ett 10 tal hål på gräsmattan första gången jag hade problem med grävling.   Kunde typa avföringen mot bilder i en bok om djur i vår natur och se att det var grävling. Grävlingen har vandringsvägar och fasta avträden utefter den läste jag mig då till..

Jag hällde lite illaluktande medel i avträdes gropen -färgrengöringsmedel- och därefter användes inte detta avträdeshål mera. Men det blev fortsatta  grävlingsbesök under några veckor ändå då de gräver efter mask i gräsmattan. Det behövdes fler åtgärder .

MASK DRAR GRÄVLINGEN TILL GRÄSMATTAN

Om man vattnar gräsmattan regelbundet blir det mera mask nära ytan och mera än i omgivningen och grävlingen gillar mask speciellt daggmask men även ” delikatessen?”vita feta maskar.

Om man vattnar för mycket blir marken fuktigare än omgivningen och då dras vissa skalbaggar dit för äggläggning under sommaren eftersom  de vill ha fuktig jord.Deras avkommor lever flera år? i jorden innan de färdigutvecklats- tjocka feta vita maskar  som grävlingarna letar efter.

Den vita feta masken är  ett stadium av en skalbaggens utveckling där de lever i jorden och livnär sig på gräsrötter. Man kan se på gräsmattans brunare partier trots att man vattnar indikerar det skadade rötter.  Skalbaggarna som lägger äggen i gräsmattan dras till fuktig mark om man vattnar blir gräsmattan fuktigare än omgivningen.

PINKA REVIR ETT FÖRSÖK ATT FÅ BORT GRÄVLINGEN

Googlade på nätet och några har föreslagit att använda metoden pinka revir. Kan man göra när det är mörkt när ingen ”ser” och på vissa punkter– Lär av hunden 🙂

Hela  sensommaren 2015 gjorde jag så på ett mer effektivt sätt en gång  i veckan. Samlade upp urinen i en PottaPotti med en behållare liknande den som finns i husbilar som och pytsade ut på vissa punkter En  effektivare metod än att pinka som en hund 🙂

ERFARENHETER 11 sept 2015 efter 3 mån tillämpning av metoden

Metoden verkar funka och hoppas det vänjer grävlingen att det inte lönar sig att komma till detta ställe  då  någon annan har ”mutat in” området. Bara en gång i  aug  2015 spår av grävling efter  ett upphåll  i ”revirpinkningen”och det  hade regnat några skvättar under perioden,

Från augusti  2015 inga grävlingspår på tomten så  hopp finns att naturmetoden ”pinka revir” fungerat.

Har inte pinkat revir 2016 särskilt mycket bara  enstaka gånger naturmetoden på utvalda punkter  men inga grävlingar..

I april 2017 fortfarande  inga grävlingar på tomten längre sen 2015 metoden pinka revir verkar funka.

i maj 2017 kom de igen men lämnade området efter  några omgpngar revirpinkning under en vecka

Sen inga spårav grävlingar förrän maj 2020 samma metod igen och har gott hopp att det funkar även denna gång