BMI- stämmer bäst på medellängd- lätt att korrigera för just din längd

Passa på att se joke sidorna

Gå  till jokessidan  för nåra goa skratt

BMI index stämmer om du har medellängd

BMI eller body mass index är ett indexmått på vikt-längd som används i medicinska sammanhang tex undersökningar  för en större grupp vuxna människor för bedömning av viktens inverkan  för uppkomsten av olika sjukdomar , livslängd etc

Talet blir representativt för gruppens medellängd

BMI = V / L*L  där V är vikten i kg och L är längden i meter

 BMI-klasser

BMI mindre än 18 innebär undervikt

BMI 18-25 Normalvikt

BMI 25-30 Övervikt

BMI större än 30 Farlig övervikt-Fetma

Eftersom BMI ett ungefärligt mått så har man ansett den tillämpbar även för individer med olika längd -där borde man korrigera för längden om man avviker mycket det kan man göra med fysikens lagar

 BMI -gränserna är ett genomsnitt  av en större grupp människor  av olika längd dvs för en person som har medellängd stämmer det bäst

Det är enkelt att korrigera för längd för då blir  BMI talet säkrare

MED HJÄLP AV FYSIK KAN VI REDA UT BEGREPPEN

Volymen  av  två kroppar förhåller sig till  varandra som längden upphöjt till tre  och gäller generellt för alla likformiga objekt.

Om du är 10 % längre än genomsnittslängd ska  du väga  ca 30% mer  rent naturligt under samma förutsättningar. Men  bara 20 av de 30 % tas hänsyn till i BMI resterande naturliga vikt blir klassad som övervikt som formeln är konstruerad.

BMI formeln använder bara längden upphöjt till två-och jämförelse med BMItabellen stämmer därför bara för  den som har medellängd- är man längre eller kortare måste man korrigera BMI-talet för att få en korrekt jämförelse med BMI-tabellen.

Ett fysikaliskt  korrekt sätt att beräkna ett BMI som stämmer för alla längder  borde ha sett ut så här

BMIfys= V/(L*L*L)        Vikt i kg      L längd i  meter då hade  det stämt bättre för enskilda individer

Konsekvens

BMI som det defenierats stämmer alltså för medelängd  och är du avsevärt längre än medellängd    kan du acceptera ett något högre BMI än rekommendationen och är du kortare än medelängd ska du ha ett lägre BMI än rekommendationen.

Få tänker på detta men är man upp mot två meter lång eller ner mot 1,60 lång blir felet ganska stort.

Dessutom finns det  andra faktorer som är individuella som påverkar så man har tyckt att det är tillräckligt god approximation att använda den som riktvärde för enskild individ

Du får dock ett lite större noggrannhet på BMI om du   korrigerar  för din längd speciellt  om du avviker mycket från medellängden.

Enkelt att korrigera BMI

Med en medellängd på  1,75 ( Sverige 2000 talet) kan du enkelt räkna ut ett korrektare  BMI för just din Längd

BMIkorr = Lm/L*BMI        Lm medellängd 1,75m   L egen längd i m  BMI uträknat enligt nuvarande defenition enl ovan

Denna korrektion är matematiskt korrekt då den korrigerar BMItabellen för din längd så att naturlig extravikt beroende på längd inte klassas som övervikt pga av den bristfälliga BMI formeln.

Exempel1 100 kg 2 meter lång

BMI= 100/2*2 = 25 dvs ” precis på gränsen till övervikt” enl BMI tabellen men det är fel!!

BMIkorr=1.75/2 *25=21,8 som är ett mer rättvisande BMI värde för 2 metersmannen på 100 kg

Exempel 2 64 kg  och 1,6 meter lång

BMI=64/1,6*1,6 =25 ” precis på gränsen till övervikt” enl BMItabellen  men det är fel!!

BMIkorr =1,75/1,6*25 =27,3 övervikt är ett mer rättvisande värde för kvinnan på 1,60

 MIDJEMÅTTET

Samma ska gäller för midgemått där man ur en stor grupp människor konstaterat att man som man skall ha ett midjemått som inte överstiger ca 95 cm annars löper man en risk att drabbas av diverse sjukdomar.

Som exempel tas en lång man som är 2 meter – även här måste en korrektion till för att den långe inte skall bli skrämd samma korrigerings faktor kan som ovan kan användas

2 metersmannen behöver inte oroa sig förrän midjemåttet överstiger 2/1,75*95=109 cm magmått

den korte däremot han på 1,6 måste se upp redan vid 1,6/1,75*95=87 cm magmått

 

 

 

 

En reaktion på ”BMI- stämmer bäst på medellängd- lätt att korrigera för just din längd”

  1. Och för mig då som är 153 cm och väger 72. Hur jag än vänder och vrider på det blir jag gravt överviktig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *