SJÄLVKÖRANDE TEKNIK MYCKET ANVÄNDBAR 2024

ADAPTIV FARTHÅLLARE OCH FILASSISTANS: EN SMART HJÄLP VID KÖRNING

Efter den 7 juli 2024 måste alla nya bilar som registreras i EU ha stöd för intelligent hastighetsstöd , backvarnare, trötthetsvarnare, filhållningsstöd och autobroms.

CHAT GPT 22 feb 2024 Så här utvecklar AI Chat GPT ämnet om man ber den sammanfatta  begreppen med utgångspunkt från rubriceringen av artikeln

Adaptiv farthållare och filassistans är två avancerade teknologier som integreras i många moderna fordon för att öka säkerheten och underlätta föraren. Här är en kort översikt över båda funktionerna:

 1. Adaptiv farthållare:
  • Funktion: Adaptiv farthållare använder sensorer, vanligtvis radar och kamera, för att övervaka trafiken framför fordonet. Den anpassar automatiskt fordonets hastighet för att hålla en säker avstånd till det framförvarande fordonet.
  • Fördelar:
   • Ökad säkerhet: Systemet kan minska hastigheten eller till och med stanna bilen om det upptäcker att det framförvarande fordonet sakta ner eller stannar.
   • Komfort: Föraren kan ställa in önskad avståndsintervall och hastighet, vilket gör långa resor mer bekväma.
 2. Filassistans:
  • Funktion: Filassistans använder kameror och ibland andra sensorer för att övervaka fordonets position i körfältet. Om systemet upptäcker att fordonet oavsiktligt håller på att lämna sitt körfält, ger det korrigeringar som styr bilen tillbaka in i rätt körfält.
  • Fördelar:
   • Minskar risken för olyckor: Filassistans kan hjälpa föraren att undvika oavsiktliga filbyten, vilket minskar risken för sidokollisioner.
   • Minskar trötthet: Genom att stödja föraren med filhållning kan systemet minska trötthet och öka den övergripande körsäkerheten.

Sammanfattningsvis erbjuder adaptiv farthållare och filassistans avancerad fordonsstyrning och säkerhet genom att anpassa hastigheten och hjälpa till att hålla fordonet i rätt körfält. Dessa funktioner utgör en del av den växande utvecklingen mot självkörande fordon och förbättrad trafiksäkerhet. Det är dock viktigt att föraren förblir uppmärksam och redo att överta kontrollen när det behövs, eftersom dessa system ännu inte är helt autonoma.

MIN EGEN ERFARENHET

Under utvecklingen av självkörande bilar har både adaptiv farthållare och filassistans blivit standard eller tillval vid bilköp de senaste 7 åren och tekniken blir nu obligatorisk som standard för all nya bilar 2024. Trots detta möter tekniken fortfarande viss skepsis på grund av fördomar och bristande kunskap.

 Filhållningsstödet kritiseras för att dra i ratten hårt och ibland farligt, vilket leder till önskemål om möjlighet att permanent stänga av den. Kritiken riktas även mot att behöva fokusera på pekskärmen för arr stänga av under körning.

Jag har kört bil i över 50 år och många av åren med enklare farthållare och har bara  positiva erfarenheter av den nya tekniken då jag lärt mig använda den klokt. Först med adaptiv farthållare i en Volvo XC60 under flera år och  sen med båda systemen i två olika  Kia Niro hybridbilar. Tekniken har ökat körkomforten väldigt mycket för mig och minskat trötthetsgraden och ökar uthålligheten rejält vid långkörning.

Med detta moderna körsätt kan man vila både gas-och bromsfot under huvuddelen av alla långkörningar   då bilen tar hand om det. Minst en hand på ratten  av säkerhetsskäl behövs trots att styrningen på vägen också sköts av bilen.

I princip är bilen självkörande på motorvägen och man griper in som förare bara  vid omkörningar och när  man ska köra av motorvägen och också  ibland vid mycket tät trafik som kräver frekventa manuella justeringar av hastighet och avstånd med tummen på knappar på ratten .

LITE ANVÄNDARTEKNIK

Man övervakar så att det blir en jämn körning med avståndskontrollen. Normalt kör man med max avstånd inställt  men närmar man sig en bil man ska köra om minskar man avståndet med tummen så att omkörningen startar så nära som möjligt och ger några kick med tummen för ökad hastighet så omkörningen blir så kort som möjligt och påverkar den snabbare trafiken minimalt. Håller man tempot på vägen  och den skyltade hastigheten bryr man sig inte om fortkörarna som kommer upphinnande bakifrån de får sakta in och vänta ( som de vet om när de ser vana förares agerande på vägen)- det är motorvägens oskrivna regler bland vana förare med 100 ooo tals mil bakom ratten!

Volvobilar har tekniken att köra om själv när man blinkar för att byta fil med en bil framför. På KIAbilar måste föraren göra det. Efter flera års erfarenhet av båda systemen fördrar jag Kias system av ett enda skäl : Det är bara bra för uppmärksamheten vid tradig motorvägskörning i timmatal att vara lite aktiv då och då.

Låter lite enahanda att justera  avstånd till bilen framför och hastigheten med tummen på knappar på ratten men är ganska vilsamt under långfärd och tar inte mycket energi.Man kan stänga av och på varje hjälpsystem med ett tryck på  knapp på ratten om man vill växla ock köra som vanligt. Inget behov allas av pek på pekskärm ( Volvo och KIA ) som okunniga belackare ibland  brukar framhålla som systemets nackdel.

Förarens uppgift är att övervaka bilen som kör själv med de två hjälpmedlen- Den adaptiva farthållaren använder radar ska påpekas igen och har suverän koll på bilen framför eller när en bil dyker upp framför i filen man kör.
En del tycker inte det är att köra bil och har ofta  en konservativa syn och vill ha kvar gammal teknik med manuell växling och annat. Vi lämnade manuell växling och vevstart av motorm förra århundradet då var vi fortfarande  minst 40 år efter amerikanarna världens mest ”bilifierade” folk.

SKYDD SOMNA VID RATTEN

Man åker inte av vägen eller kör in i mitträcket om man skulle somna vid ratten .

Kör man med hjälpsystemen och släpper  ratten börjar akustiska  varningssystem ljuda. Skulle man somna vid ratten väcks man garanterat. En del dyrare system är avancerade och stannar bilen vid vägkanten och sätter på varningsblinkers.

SUVERÄNT VID LÅNGKÖRNING PÅ NATTEN

E n riktig finess är körning i mörker på motorväg .Att haka på  ( am  ” lock up” )och åka ”gungstol” (  am ” rocking chair ”) bakom en bil på kvällen och natten, som kör i en fart man tycker  om med den adaptiv farthållare inställd något högre, är  en utmärkt tillämpning. Man behöver bara ha ögonen på de röda bakljusen på bilen framför och slipper mötande helljus i ansiktet- Har haft turen att köra så på E4-an många gånger  20 mil i mörker i motorvägsfart från Jönköping ända ner till  Lund eller Helsingborg med mestadels bara en hand på ratten.  Det sparar trötthet och ökar säkerheten om man har max  avstånd till bilen framför. Man får småjustera lite under resans gång och ibland ändra farten som håller en vaken men behöver inte ha fullt fokus mer en bråkdel av hela tiden- skulle man somna vid ratten blir man väckt..så väldigt säker körning.

MAN LÄGGER MÄRKE TILL BILAR SOM KÖR MED SJÄLVKÖRANDE TEKNIK

Bilar med sådan teknik  kör i betydligt jämnare fart och mestadels lugnare och kör inte för nära om de ligger bakom. Många åker ofta ”gungstol” och är upplåsta mot en bil som håller jämn fart för att få en behaglig resa. Bilar som ligger i ytterfilen för att sakta sega sig om har ofta gammal cruisecontrol teknik  så körde man för 20 år sen redan med denna teknik när den inte var utvecklad.

SE UPP VID DÅLIGT VÄGLAG

Systemet för filassistans anses säkert i bra väder och på goda vägar. Baserat på min egen erfarenhet uppmanar till  försiktighet i sämre väderförhållanden  med regn snö och halka och slå av hjälpsystemen då de är avsevärt  mindre tillförlitliga.

Finns inget system som idag klarar självkörning säkert  i Nordiskt klimat. Teslaförare brukar ha lite övertro på självkörningen men TESLA  har inte bättre teknik än Volvo eller KIA .

Mitt Råd  är var försiktig och köra med hjälpsystemen bortkopplade på regniga ,hala och vintriga vägar det är GAMBLING MED SÄKERHETEN att ha systemen på, När det  är halt måste man som förare reagera och minska farten långt innan radarn fångar in en framförvarande bil. 

TEKNISK INNOVATION I TOPPKLASS

Jag anser att de två delteknikerna adaptiv farthållare och filassistans tillsammans är de  bästa tekniska innovationerna för säker bilkörning s0m kommit fram sedan ABS ( hjulen låser sig inte vid bromsning)  och säkerhetsbältet infördes som standard på alla bilar.

För att nå  den säkerhetsnivå jag har uppnått som användare efter 7 år  genom att prova under alla förhållanden  krävs att man använder systemet frekvent  i  vardagen. I stort sett vid varje körning är systemet tidvis aktiverat som tillför erfarenhet av systemets begränsningar under olika förhållanden.

EXEMPEL TUMSTYRNING KIA NIRO LADDHYBRID 2022

Knapphanteringen mycket enkel att använda med högertummen utan att släppa uppmärksamheten från vägen.

Kia Niros 3 knappar  för styrning av förarstödsystemet på höger sida av  ratten enkla att komma åt med tummen vid körning för att göra snabba justeringar under färd.

Nederst vänster Filhållning på och av

Nederst höger Avstånd till bilen framför 4a tryck ger 4 alternativ  som kan matas fram och startar alltid med längsta avstånd sen blir det kortare avstånd för varje tryck. Avstånden är relativa ju fortare man kör desto längre blir varje delavstånd desto långsammare man kör desto kortare blir varje delavstånd.

Mitten höger  vickbar knapp som används mest
+RES O SET –  5 funktioner i samma knapp
+ vickas uppåt länge  ökar  hastighet  i steg om  10 vid kortare tryck i steg om 1,
– vickas neråt länge   minskar hastighet på liknande sätt
0 tryck ned   avaktivering av den adaptiva farthållaren.
res vick upp  kort  ställer in farthållaren med senast inställda hastighet
set vick ned kort    aktiverar den adaptiva farthållaren med  nuvarande hastighet