ELBILEN TROTS ALLT KLIMATSMART ?

Inlägget i SVD att elbilar faktiskt laddas med kolkraft fick snabbt ett svar

Läs Elbilen klimatsmart from SVD_A_NYHETER_2018-10-09

FÖRSTÅ  VAD DET HANDLAR OM

Gör följande tankeexperiment

Du skaffar dig en egen energikälla ett vindkraftverk som kan lagra energin och tankar din egen nyinköpa elbil med egenproducerad el.

Nu tycker du att du gjort en  bra insats för Miljön  eller?

Svaret är ja för den lokala miljön som inte påverkas av din körning.  Du bidrar  också med att inte öka utsläppen i Sverige genom att du använder egen energi om man bortser från CO2släpp vid tillverkningen av batterierna som behövs-

Vill du bidraga till planetens överlevnad ska du inte använda den el du producerar till en elbil utan fortsätta med din bensin- eller ännu bättre  dieselbil. Bättre för den globala miljön och sälja den gröna  elen. Det minskar CO2 utsläppen mer genom minskat behov av kolproducerad el i Europa som är ett mycket ineffektivt sätt ur koldioxidsynpunkt att producera elenergi.

Artikelförfattaren har samma argumentation för elbilar i Sverige som att sätta  upp egen vindmölla och bli självförsörjande att det löser världens CO2 utsläpp,

Elbilar drivs förnybart i Sverige

Ja visst

Man kan se det som som exemplet med den egna vindmöllan sen bryr man sig mindre om att grannen släpper ut mer.  Helst ska man var  mycket bättre än grannen men inte hjälpa till att minska totalen.

Lite av svensk  miljöpolitik idag och stoppa huvudet i sanden för det verkliga problemet uppvärmningen orsakat av det globala utsläpp av CO2 som är alldeles för högt.

Elbilar har stor påverkan på den lokala miljön genom att  minska koncentration av utsläpp  i storstäder men på landsvägen är den effekten helt försumbar.

Det är fortfarande  bättre  för CO2-utsläppen att exportera elöverskottet för det minskar behovet av kolkraft för el i Europa..

Det är fortfarande bättre att köra på diesel på landsvägen än att använda elbilar där kWH som behövs för driften kan säljas för att minska behovet av kolkraftverk.

Elbilar i stor omfattning är först intressant när EUs politiker tagit fram  en plan att avveckla koleldad elproduktion genom kraftfulla energibesparingsåtagande och fler kärnkraftverk till dess  alternativa grön  energi kan ta över. ?

ELCERTIFIKATEN

Avtalen mellan länder som gör att det kostar att släppa ut mer är alldeles för tandlöst . Ingen vet om detta nollsummespel kommer att fungera som tänkt. Vi hör aldrig något om effekter på utsläppen.

ELBILEN DEL AV HÅLLBART ENERGISYSTEM

Ja men endast när man kan visa att kolkraftverken kan läggas ned inom rimlig tid. Dröjer det för länge är loppet kört .

MILJÖMÄRKT EL KONSUMENTVAL

Produktionsmix grön el och allt vad det heter- Bara marknadsföringsfloskler på bakgården. Verkligheten är enkel  se till att huvuddelen av grön överskottsel  exporteras och används så att grannarna också får möjlighet att släppa ut mindre CO2

OM LADDHYBRIDER

Laddhybrider passar bäst i storstäder för den lokala miljön och till och från jobbet  och gör nytta där.  Låt dem hållas där tills vidare genom att   bara ge ekonomiska fördelar till laddhybrider med begränsad motorstyrka  för sådan användning.

Lätt att bli missledd av låga förbrukningstal laddhybrider

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *