Ta bort mossa från tak med fiffiga hjälpmedel..

Publicerad 1 sept 2012 uppdaterad 240115

TA BORT MOSSA

SÅ HÄR SKA DU INTE GÖRA  

DET ÄR VÄLDIGT ENKELT MED RÄTT MEDEL ATT FIXA SJÄLV OM MAN ENKELT NÅR TAKET

DET HELA BÖRJADE med ett tips av min svärson 2011 att köpa en dunk algbortagningsmedel på BILTEMA och hälla i en ejektorburk och koppla till en vattenslang  och sen spruta på tak o väggar

Har sen dess rent från mossa och alger i tio år med en behandling vartannat år i snitt  till en bråkdel av kostnaden för överprisade medel som Grönfri , Nelson och andra dyra rengöringsmedel som alla har samma ammomiumkloridförening som gör jobbet. läs kommentarerna till inlägget så fattar du

Egen erfarenhet av att behandla tak sen 10 år med en billig  verksam kloridsubstans  som kan hittas i andra rengöringsmedel än sk takrengöringsmedel –

SÅ HÄR GÖR MAN

Man har medlet i en ejektorburk i plast som man kopplar vattenslangen till och sprutar över taket

Som spridare kan man använda  den 1 liters ejektorburk som bla  Nelson TakGTI använder för sitt takrengöringsmedel Om man köper det medlet första gången  kan man sen som refill använda billigare vara enligt nedan. Nelson preparatet kostar ca 350 kr men sen l’tt att återfylla med betydligt billigare medel med samma verkan

FINNS EN BILLIGARE EJEKTORBURK
Det medlet som följer med skriver jag om längre ned. Det medlet har fördelen att det är mer miljövänligt men jag har själv inte provat det än . Jag misstänker att det inte är lika vasst som TakNelson och de påfyllningsmedel jag förordar . Miljöpåverkan ändå så liten då det är så små mängder och det finns heller inga restriktioner.

Res en stege mot taket sen kan du stå på stegen och med ejektorsprutan och spruta  upp mot taknocken  och nå 3-5 meter åt varje sida  Sen flyttar du stegen och sprayar så det täcker varje sida av taket  När Nelsonburken slut fyller du på med billigare refillmedel som har  samma rengörande substans ammoniumkloriden – se nedan

Nelsons takrengöring fungerar alldeles utmärkt och ejektorburken är värd det merpris takmedlet har

Om taket mycket förorenat av mossa kan man få spruta några gånger under ett års tid så blir det succesivt  renare av väder och vind- Med tjock mossa på grovrengör först och drar ner större mossklumpar med nåt enkelt redskap på långt handtag.

Den verksamma substansen  mot alg/mossa/mögel är densamma i alla preparaten  en billig kloridbaserad  ammoniumförening som man tar extra betalt för i alla specialprodukter för TAK

Sprutar  så att en Nelsonburk  ca 1 liter räcker till ca  60-75 kvm tak  Medlet blandas då medvatten   i ejektorn Inblandning vatten  ca 1:20 i ejektorn vid normalt vattentryck  så medlet som sprutas ut  blir utspätt 20 ggr – man sprutar ut ca 20 liter vatten med rengöringsmedel på en burk och det räcker till 60-75 kvm Om man använder  de billigare refillmedlen kan man spruta   rikligt till betydligt lägre kostnad/kvm.än orginalprodukten

Tänk på ”Possenten Helge”

Som påfyllnad  i burken kan man använda tex det avsevärt billigare rengöringsmedlet  Nordsjöhustvätt  som dessutom  är mer koncentrerad  med 10%-25%  av det verksamma medlet ammoniumklorid. Kolla aktuellt datablad då  procenten kan ändras mellan åren! Spär man  ut till minst 1:5 så blir det i detta fall ca 3-5% av den verksamma ammoniumkloriden-2-3% räcker normalt förebyggande 3-6% om det är mossa på taket,

2011 använde  jag en BILTEMA  – produkt en  3% ig ammoniumkloridförening  i ett Algtvätt medel   ”alg o mögelrent” den innehåll samma substans ammoniumklorid  som tar bort mossanö Produkten har  ändrat namn flera gånger sen dess  .

Använde högtrycksspruta på taken första gången att göra rent taket 2011. Går alldeles utmärkt om man bara gör en grovrengöring sen gör medlet resten . Nelson har numera skrapor ser lite veka ut om det är rejält mossigt har ej provat själv då högtrycksrengöring effektivare för grovrengöring. Man kan få bort allt med bara  rengöringsmedlet men det kan dröja några år innan det blir helt rent med  varje är så bäst att grovrengöra. först om mycket mossa på taket.

Var försiktig läs föreskrifterna och databladen om produkterna och ta reda på styrkan av ammoniumkloridföreningen späd med vatten ned tiil lägst 2-3% högst 5-6% . Använd skyddsglasögon och spruta aldrig i motvind helst vindstilla och sol och inte regn i antågande på några dagar ger bäst resultat. Sen kan man spruta förebyggande  med Nordsjömedlet  året efter och sen  kanske vart annat vart tredje år

AKUELLA TAKRENGÖRINGSMEDEL FEB 2022

Nordsjö Hustvätt Koncentrat 2,5 lit ca10-25%  kostarfeb 2022  ca 320 kr inkl frakt via BOLIST eller 125 kr/lit och utspätt till  3% av ammoniumklorid  som effektivt förebygger mossa med behandling vartannat år. Om det finns mossa dubblerar man dosen det året och mossan försvinner.

BILTEMA TAKTVÄTT  ett helt ny blandning av kemikalier Finns i februari  2022 även 2,5 liters ejektorburk från BilTema  som räcker till 120-150 kvm tak kostar 199 kr  En annan mer miljövänlig  sammansättning då den verksamma substansen ammoniumklorid  som ger bra verkan  vid 3-6%  har minskats till  under 1% medan en karboxymetyl sk  Alanin med 3-5% tillkommit istället. Alanin används bla i lösningar för BioKleen målartvätt  och det viktiga är att den betraktas att inte vara miljöfarlig enligt databladet

Specifikationer från Säkerhetsdatablad  Biltema

BILkleen  Algo Mögelbort  är ett alternativ till Biltema Taktvätt  och har alanin istället för ammoniumklorid  .kostar   för 5 liter 419 kr inkl frakt   samma literpris hemma som om man hämtar själv på Biltema.

EGEN BEDÖMNING O PLAN

Jag tror att kloridföreningarna är betydligt vassare mot mossa än Analin   – man behöver kanske betydligt mer av de nya eller duscha oftare? ? Ur miljösynpunkt  är den lilla användningen av klorider helt försumbart  för min del med den lilla mängden ett par liter lågprocentig lösning varje eller vartannat år på taken .

KONCENTRATION I  EJEKTORBURK

Gäller Nelsonburken  och medel med den verksamma  ammoniumkloriden

Till skillnad från tryckspruta slipper man bära med sig vattnet med ejektorburk typ NELSON  då slangen och vattentrycket blandar in erforderligt vatten för rätt koncentration på taket.

3-6%   ANVÄNDER JAG  i ejektorburken– När man sätter slangen på så tillförs 20 liter vatten på 1 liter i ejektorburken  -jag har mätt detta 2020′

KONCENTRATION FÖR TRYCKSPRUTA

Tryckspruta inte särskilt praktisk metod men vill man använda det  får man blanda i 0,15-0,3% av medlet i vatten för tryckspruta-  eller 1 liter 3-6% lösning på 20 liter vatten

VILL DU INTE GÖRA DET SJÄLV OCH KLIVA PÅ STEGE FINNS NUMERA  FÖRETAG SOM GÖR HELA JOBBET

LA TAKVÅRD
Tectorius
DECATAK

Men då kostar det  säkert rejält mer Om du har småhus bättre betala någon en timmes arbete och köpa rengöringsmedlet som jag och andra använder  Då får du tusenlappar över Det är inte särskilt svårt att duscha taket  då strålen når ända upp till nocken. är det mucket mossa kan du göra om proceduren efter ett år.

Läs min 10 åriga årslogg nedan i slutet av artikeln
Läs kommentarerna till artikeln finns många tips på billiga liknade medel med den verksamma ammoniumkloriden.

ÄLDRE MATERIAL 2008-2019

BRA ALG/MOSSBORTTAGNINGSMEDELMEDEL  SOM FUNKAR UTMÄRKT PÅ TAK

DENNA DEL FUNNITS I MÅNGA ÅR OCH INTE HELT UPPDATERAD KOLLA KONCENTRATIONEN AV AMMONIUMKLORIDFÖRENINGEN DEN VERKSAMMA SUBSTANSEN PÅ AKTUELLA DATABLAD–  SPÄD TILL 3-5% KONCENTRATION  DET LÄGRE % TALET RÄCKER SOM FÖREBYGGANDE NÄR DET INTE FINNS SÅ MYCKET MOSSA

Andra medel  för alg och mossa med samma typ av ammoniumkloridföreningar som ingår  i takrengöringsmedel   gör taket lika rent som specialmedlen  för tak.

Ett bra prisvärt medel är Nordsjö Hustvätt Koncentrat 2,5 liter  tips av läsare se kommentar  nedan  1

Nordsjö Hustvätt Koncentrat 2,5 lit ca10-25%  kostar aug 2019  ca 300 kr 249 kr +frakt 49 via BOLIST eller 120 kr/lit och utspätt till  3%  3-8 ggr mindre,

Om man spär ut Nordsjö hustvätt till 3 %  räcker det för förebyggande behandling av taken vartannat  år. Om det finns lite mossa öka koncentrationen till  4-6 %

Tidigare använde jag Biltema  produkter mot alg/mossa 2,5%-3% lösning  av den verksamma kloriden som har fungerat utmärkt som förebyggande behandling i många år och kostar 15-20 kr/liter. Alg/mossmedlen från BilTema har skiftat namn genom åren men haft ungefär samma koncentration av den verksamma kloriden som tar bort mossan.

Ett liknande medel Mot alg  finns  på Bauhaus  som kan spädas.

Fördelen med Nordsjöprodukten och mot ALG  gentemot min tidigare använda Biltemaprodukt är att man kan blanda till lite högre högre % tal som kan appliceras om mycket mossa. Mossan går fortare bort om man först grovrengör Man säkert späda ut Nelsonmedlet ned till 2-3% som förebyggande behandling-ref Biltemaprodukten

Har dykt upp fler medel på marknaden 2019 tex  Garden Monster inga specifikationer angivna men säkert samma aktiva ammoniumklorförening. % halt inte angiven Efterfråga datablad som enligt föreskrifter måste finnas vid försäljning innan du använder det.

LAGT IN EN KOMMENTAR

från kommentarsfältet nedan

Kommentar 12 sept 2019 Kea Bergwall

Jag har gjort en sammanställning av olika produkter som nämns här och räknat ut vad man betalar per gram av ammoniumkloridföreningen och rekommenderad dosering per m2.
En viktig slutsats var att koncentrationerna i artikeln inte alltid är rätt (längre?). T.ex. gäller för Nelson Tak GTI <5%, MotAlg <5% (enligt SDB). När det angavs ett intervall i SDB valde jag ett värde strax under max. Jag har räknat på största förpackningen.
Det finns två solklara lågprisvinnare och en lika solklar förlorare:
Nordsjö hustvätt 50 öre
Jula Takrent 55öre
Grön-Fri 1,37kr
Biltema Taktvätt 1,79kr
Flugger Facade 1,91kr
Biokleen Takrent 2,00kr
MotAlg 3,73kr , Som jag just hade köpt 🙁
Nelson Tak GTI 5,38kr

Nästa intressanta slutsats var skillnaderna i den rekommenderade dosen av ammoniumkloridföreningen per m2, kanske är det orsaken till många nöjda (men lite fattigare) Grön-Fri användare?
Grön-Fri 3,2g
Nordsjö 1,67g
Biokleen 1,29g
MotAlg 0,63g
Nelson 0,57g
Flugger 0,38g

Läs fler kommentarerna till denna artikel  längst ned där finns en del bra tips

ALLMÄNT RENGÖRING TAK 

Ibland vill mossa växa  på taket då träden kanske står lite nära.

Grundregel :ta bort träd eller grenar nära hustak om det är möjligt!

Grovrengör taket med trycksprutaggregat om möjligt innan behandlingen då blir taket fortare rent. Du kan också spruta medlet på mossan och låta väder och vind hjälpa till med grovrengöringen  men då tar det betydligt längre tid. Det går på några år att bli av med mossan så också.

Det finns  medel på marknaden att spruta på taket som tyvärr är onödigt dyra men som funkar bra- finns flera billiga alternativ !!

För mossa behövs lite starkare medel med klor som man binder till olika kemiska föreningar i form av klorider som kan ha olika kemiska långa namn – finns ett samlingsnamn Bensalkonklorid  Varianter av denna klorid fungerar som starka rengöringsmedel med  rengörande och avdödande effekt  där just kloriden är den verksamma delen.

Notera att  ren ammoniumklorid även kallad salmiak inte är samma sak De  ammoniumkloridföreningar som ingår i rengöringsmedlen är betydligt komplexare kemiska föreningar läs nedan.

Som med alla kemiska medel måste man var försiktig och läsa skyddsföreskrifterna noga innan användning-Alla medel som säljs i Sverige måste ha ett datablad som talar om  innehållet  och farligheten och vad det får användas till. Det är en skyldighet att sätta sig in detta  innan  användning,  Om en direktimporterat  saknar skyddsförskrifter/datablad  är den förbjuden att säljas i landet undvik direkt sådana produkter är ett gott råd.

För att  den händige inte skall lista ut att det är bensalkonklorid så döljer man namnet med någon obegriplig synonym som en kvartär ammoniumförening, katjontensid eller N-Alkybensyldimetylammoniumklorid (C8-C10). Fantasin är stor här att använda svårast möjliga namn. Bensalkonkloriden kan då säljas utspädd med vatten ofta 4 ggr dyrare!

Det finns mängder av bra frågor och kommentarer till detta inlägg som jag rekommenderar att du läser.

MINA MÅNGÅRIGA ERFARENHETER  SÄGER ATT 2-3% KONCENTRATION RÄCKER AV DEN VERKSAMMA AMMONIUMKLORIDEN NÄR MAN SPRUTAR FÖREBYGGANDE

 

EGEN ERFARENHET 13 år utan mossa på tak

LOGG  Erfarenhet många års  användning av Biltemas enkla produkt 3%  med  mycket riklig användning på tak defter att ha tömt en Nelsonburk   Från 2017 användning av Nordsjö Hustvätt 10-25% som blandats ned  till 3-6% och påsprutas. Åtgång  ca 2   liter ( fyllda Nelsonburkar) för ca 120 kvm  tak-  Platsburken med ejektorn  från Nelson fungerar än efter 13 år…använd 13 gånger…:-)

Har försökt  med kopparlina efter nocken på båda sidor på ett av taken fr att få bort mossangrepp men det räcker inte på knottriga betongtak.

2011 aug påsprut med Nelson-efter grovrengöring av taket mekaniskt med högtrycksspruta som sedan blev rent från mossa under vintern. Nelson medlet  ( då 9% lösning) hade  säkert avdödat mossan men det hade tagit längre tid att få det mossfritt om jag inte grovrengjort först

2012  aug påsprut med dunken från Nelson påfylld med Biltema 3% förebyggande   på  rent tak och dessutom kopparlina på ett tak

 2013  påsprut med Biltema  3% förebyggande  på rent tak

Läge aug 2013

Sadeltak  boningshus  med betongpannor knottriga 70 kvm 40 graders lutning  också med kopparlina på nocken– ingen påväxt mossa på tak 

Snedtak  förråd 20 grader med betongpannor knottriga 30 kvm utan kopparlina  .– ingen påväxt av mossa

Ny påsprutning förebyggande BilTemaprodukten 3%

Läge  maj 2014

Samma som för 2013 ingen mossa- taket med kopparlina rengörs också med medlet så effekten av kopparlinan kan inte observeras längre

Aug 2014

Algmedlet har långtidsverkan då ingen mossa kan ses på båda taken även det utan kopparlinan Hoppar över behandlingen  2014

Maj 2015  Mossfritt –ser några ställen långt ner på ett tak med lite lite mossa-  Sprutade ett papptak över ett förråd som inte behandlats tidigare där mossa fanns.

Dunkarna jag köpte på BilTema för tre år sen varar nog minst 5 år till även om det numera står hållbarhetstid 1 år på 1 literflaskorna

Sept 2015

Sprutade alla taken förebyggande i soligt väder -så gott som mossfritt på alla tak -lite mossa fanns på några  enstaka ställen längst ned  på pannor-  Papptaket på friggeboden som behandlades våren 2015  var nu helt rent även vita ingrodda ringar av mossa var helt borta. ( BilTemaMedlet funkade utmärkt  efter 3 år…. )

Jag  ser ingen ”extraeffekt” av kopparlinan på ett av taken vid jämförelse  fanns lite mossa längst ner på pannor även på detta effekt efter ett överhoppat år behandling.

Biltemamedlet är betydligt effektivare än en kopparlina

Juni 2016

Alla taken är mossfria så när som lite efter en kant mot vindskivan där träd står nära- Målade med pensel  rikligt efter kanten på taketmed 3% lösning så försvinner det nog över sommaren Dessutom sprutade jag på ett 20 kvm plasttak för första gången för att se om det underlättar rengöring om några veckor innan midsommar.Mitt Biltemamedel 3% är nu 5 år gammalt så det blir test även på det!

Aug 2016

Plasttaket som jag sprutade i juni  blev rent av regnet -första året jag slapp högtryckspruta det. Inga åverkan av medlet på plast

Alla andra tak  tak med  betongpannor och några papptak mossfria sen den  förebyggande bekämpningen  sept 2015  Mossa intill en vindskiva som jag behandlade med påmålning med pensel i juni mossan dog och jag kunde lätt avlägsna  resterna med en  skrapa i aug.

Sept 2016

Jag behandlar  plasttaket över uterummet och friggebodens papptak förebyggande Betongtegeltaken över huset och förrådet lämnar jag obehandlade, Biltema 3% 5 år nu nästan slut

Juli 2017

Stora taket med betongpannor  inte sprutat på 2 år Finns lite mossa på pannor längs vindskiva. Papptaken också rena sen 2 år Plasttaket betydligt renare sen det besprutades och var lätt att göra sommar rent Förrådstaket med takpannor helt rent Plåttak helt rent efter 2 år

BYTE TILL NORDSJÖS HUSTVÄTT

Aug 2017

Valde Nordsjö hustvätt koncentrat burk från 2017  20% och  sprutade  nästan alla mina tak med 6 % lösning i  en ”Nelson ejektor burk” 🙂  det mesta i förebyggande  syfte  Det gick åt 2,5  fyllda  Nelsonburkar vid   påsprutning  på mina tak betong papp plast och plåt    ca 170 kvm  Jag sprutade lite rikligare – normalt gå åt 2 burkar

Juni 2018

Nu sjunde året utan mossa på betongpannorna!

Plasttaket på 20 kvm över uterummet var rent 2018 efter förebyggande behandling 2017 nu slipper jag spruta rent grönalger som sitter fast efter varje vinter.

Alla tak rena efter den förebyggande behandlingen i aug med Nordsjövarianten  så när som ett bit papptak som påverkats av några trägrenar som hänger  över Plasttaket över en uteplats har aldrig varit så rent en vår tidigare inget grönt alls.  De knottriga betongpannorna som utgör merparten av taken är helt rena.

Har behandlat trästaket och  flätade vindskydd förebyggande i juni 2018

Hoppar över behandlingen   av betongpannetaken igen  hösten 2018

INSPEKTION och åtgärder Sommaren 2019

23 Juni 2019 

Alla taken nästan helt rena från mossa Lite mossa i kanterna av taket på några ställen och i nedersta raden betongpannor ( ej behandlade på 2 år)

30 aug 2019

Sprutade alla tak förbyggande  ca 170 kvm (100 kvm betongpannor 20 kvm plast 20 kvm plåt 30kvm papp).

Lugnt ,sol och inget regn i sikte närmaste dagarna så medlet kan torka in Kommer att bli i princip mossfritt nästa år och några år framåt Förhoppningsfullt bara behandling å utsatta delar pannor längst ned och kanter mot vindskiva.

Fortsatt test i år med 6% lösning,

Använde 2,5 liter4- 6% lösning  (utspädd Nordsjö 2017)   på alla taken betongpannorna hade hoppats över 2 år nu.   Mossangreppen i nederkanterna av nedersta betongpannorna och kanterna av taket  fick en rejäl dos i direktsprut. Mossan från i våras hade växt till då gynnsam sommar för mosstillväxt  med värme och regelbundna regnskurar.

Trästaket och  flätade vindskydd  som förebyggande behandlades året innan nu helt rena.Hoppar över behandling 2019.

BESIKTNING TAK 2020  I stort sätt mossfria behöver inte göra ren plasttaket längre brukar alltid var lite grönt på våren. Lite mossa längst ned på takpannor.  Trästaket och flätade vindskydd  ser rena ut fortfarande hoppar dem  i år-

13 sept 2020   10 år sen jag gjorde ren tak manuellt !! Nu bara lite mossa i nederkant och i nedre hörnen av stora betongtaket och  plasttak plåttak och  papptak var i stort sett helt rena.’  Sprutade alla taken  170 kvm förebyggande och  extra dusch mot mossan använde  2 Nelsonburkar med 6% lösning utspädd Nordsjö sen 2017.’

5 Sept 2021 Taken  i stort sett rena  från mossa och alggrönt  Jag valde ändå att duscha dem med 3 % lösning NORDSJÖ  i ejektorn förebyggande  det var halva koncentrationen mot förra året.

 23 sept 2022 Taken rena från mossa inget behov behandling i år.

14 maj 2023 inspektion av taken ytterst lite mossa nederkant vissa betongpannor ”målar på” lösning där  Tar ställning till hösten om det finns behov av förebyggande sprutning  inför vintern 23/24

25 aug 2023 Lite lätt mossa på  papptak och i kanter på stora taket Sprutade papptak och bara kanterna av stora taket samt förebyggande på förrådstak och uterumstak i plast en varm sensommardag  och inget regn i sikte de närmaste dagarna så att medlet hinner torka in

FRÅGOR SOM INKOMMIT FRÅN 2020

Juli 2020

Ref
Hej! Du verkar ha en rejäl expertis på takbehandling så tänkte ställa ett par frågor…. 1. Har ett papptak med vad som ser ut som ”lavar” snarare än mossa (vitgrå torr påväxt). Är det samma medel man bäst använder mot detta som mossa? 2. Har du något tips på vad man bäst använder för ”makanisk rengöring av papptak – högtrycksspruta är inte att rekommendera gissar jag då det skadar materialet – eller behövs inte mekaniks rengöring om påväxten inte är så kraftig? Bara att ha på kemikalier och låta regnet rengöra? 3. Har läst lite dina artiklar – vad är ditt senaste tips på kemikalier nu 2020? Är Nordsjö Hustvätt fortfarande vad du föreslår? 4. Jag har en flaska koncentrerad bensalkonklorid – är det samma sak som det du referera till som ”kloridbaserad ammoniumförening” i de olika preparaten? Om så kan jag väl lika bra späda detta som att köpa Hustvätt? Mvh Magnus
.
.
Bensalkonklorid är samlingsnamnet för det verksamma medlet i takrengöringsmedel det du har borde duga
3-6% räcker  så du måste spä det med vatten var försiktig ! klorider är ett starka medel i koncentrerad form Läs lässkyddsförskrifter
Lavringar på papptak försvinner efter hand om du sprutar 3 % lösning varje år ingen mekanisk rengöring behövs
Om du har mycket mossa använd 5-6% lösning renare tak 3-4%
Papptak  skrapa lätt av lite grövre ”bollar”låt medlet och regn verka kan ta någrot år innan helt rent
Jag har inte följt marknaden på medel senaste åren Har en dunk Nordjö på lager räcker säkert 5 år till
När taken rena i framtiden  spruta förbyggande 3% i ejktorburken på taken- funkar tom på  ljusgenomsläppande plasttak som får en dusch varje år
 betongpannetaken och papptaken förebyggande vart 2-3 år i Jag penslar på punktangrepp mossa i nederkant pannor varje år
.
ANVÄNDA TRYCKSPRUTA
Om man använder tryckspruta måste man blanda i 20 liter vatten med en liter 3% ig lösning  den koncentrationen räcker som förebygggande. Om det är mycket mossa 10 liter vatten till 1 liter 3% lösning.
Jag mätte Nelsons ejektorburk med fullt utblås och fullt vattentryck.Över 20 liter vatten gick åt att tömma ejektorburken.
Om man vattnar med kanna eller tryckspruta  blanda ut  lösningen 20 gånger från den % du skulle använda i ejektorburken.
Ingen mening att lägga ut för stark lösning på taket blir inte bättre av det .

136 thoughts on “Ta bort mossa från tak med fiffiga hjälpmedel..

  • Hej tänkte använda nordsjö hustvätt på ett tak som jag skrapat bort den tjockaste mossan på, såg i säkerhetsbladet att det stod inte likadant som i den länken som fanns här, är den svagare nu? ≥10 – <25 stod det i den jag hittade, om man ska blanda det i en tryckspruta hur mycket vatten har jag i då?
   Tack

   • Av dina uppgifter är koncentrationen 10%-25% av det verksamma medlet
    Om du tar en del av medlet och tre delar vatten får du en lösning på 2,5%-6,3%
    Använder du det i en Nelsonburk med vattenslang tillkopplad bör burken räcka till ca 100 kvm tak då spås lösningen ut säkert minst 10 gånger till I en tryckspruta skille jag blanda ut minst 1:30

  • Om kopparlinan är vid nocken och vattenrännan längst ned händer inget. Men lägger du kopparlinan i vattenrännan då blir det snabbt hål då det blir ett galvaniskt element

 1. Det blir betydligt större kopparyta exponerad med CUlinan spunnen av många trådar och mer kopparjoner avges- Hur stor påverkan syns
  nog bara efter många års användning

 2. Köpte Biltemas Alg o Mögelrent för att använda på taket. Gick sen igenom säkerhetsbladet och där står innehållet Didecyldimetylammoniumklorid. Har dom ändrat innehåll eller är det samma sak som N-alkylbensyldimetylammoniumklorid..? Blir det samma effekt på taket som med Nelson TAK GTI?

  • Den produkt jag refererar till ” Facade Cleaner ” säljs tydligen inte längre men Alg o Mögelrent innehåller även liknande ämnen i en ammoniumförening och borde fungera lika bra
   Det finns många liknande kemiska föreningar i gruppen ” disinfektionsmedel”
   Innehållet
   Etanol och isopropanol har en fysikalisk påverkan och ammoniumföreningar som N-alkylbensyldimetylammoniumklorid och didecyldimetylammoniumklorid är giftiga för mikroorganiserna

 3. Bra artikel! Länken till kopparlinan fungerar dock inte. Vad ska det vara för dimension på tråden?

  • Det verkar som Conrad lagt ner produkten Antennwire av spunnen koppartråd ca 3-4 mm diameter på wiren

 4. Tack för en utmärkt artikel. Om jag förstått saken rätt ska man klättra upp högst upp på taket (om det är ett lutande tak) för att spruta vattnet uppifrån och ner? Vilka sätt är säkrast att ta sig upp på taket?

  • Det går utmärkt att stå på en stege och spruta upp mot taket. var försiktig med vinden så det inte blåser på dig! Det är trots allt ett giftigt medel.

 5. Intressant och bra artikel. Har köpt hus med mosspåväxt, sadeltak enplanshus och orginalpannor från 1978. Räcker det att spruta på medlet för att ta död på mossan och få ett rent tak? Eller behöver jag först skrubba bort mossan mekaniskt och sedan applicera medlet för att hålla mossan borta?

  • Jag tog mekaniskt bort första gången mest för att det fortare skulle bli rent
   Sen första besrutningen har mossan inte återkommit
   Det borde gå att spruta på direkt men kan nog ta betydligt längre tid att bli av med allt.

 6. Använde ett annat medel än biltemas, i fjol fungerade extremt bra! Har redan ett tak fritt från påväxt. Funkade så bra att i våras köpte jag stenvården o la på plattor o marksten. Verkar minst lika effektivt det !! Toppbetyg, rekomenderas starkt ! Bevara heter det, de har även en hemsida bevaraprodukter.se

  • Samma typ av disinfektionsmedel liten annan kemisk sammansättning men det är ammoniumkloriden som är gemensam för alla produkterna och som är det mest aggressiva och verksamma i hela den här produktfamiljen.

 7. Har du har bra tryck på vattnet når du nog till nocken nerifån stuprännehöjd på ett hus med 8-10 meters bredd. Problemet nerifrån är väl att inte få på sig för mycket av medlet så tänk på att skydda dig väl och förebygg inte minst med vindriktningen på hur du ställer dig- spruta snett upp så det rinner ner längs taket brukar funka

 8. Jättebra tips. Men hur mycket bör man späda ut Biltemas medel med om man är tvungen att använda ryggspruta ? Finns ingen möjlighet att använda slang tyvärr 🙁

 9. Har provat med kopparlina över taknocken under några år. Det är ändå massor av mossa så det har inte hjälpt. Jag skulle kunna tänka mig att koppatråd hade en bättre verkan när regnet var surare förr. Numera används mera lågsvavliga bränslen vilket har gjort regnvattnet mindre surt.

 10. Informationen på hemsidan är kraftigt missvisande.

  Biltemas Fasadtvätt innehåller <3% Alkylbensyldimetylammoniumklorid
  Nelson Tak GTI innehåller 9% N-Alkylbensyldimetylammoniumklorid

  Detta enligt respektive säkerhetsdatablad.
  Det innebär att Nelson innehåller MINST 3ggr mer av det verksamma ämnet, och dessutom glutaminsyra som Biltemas inte innehåller, den innehåller istället kaliumkarbonat.

  Numera har visst Nelson bytt namn till Curera.

  Biltemas kostar 20:-/liter,
  Tak GTI 200:-/liter hos Clas Ohlson och upp till ca 350:- hos vissa ockrare.

  Spädd till motsvarande koncentration kostar Biltemas dock fortfarande bara 30% av priset för Tak GTI. Men det kan ju vara ganska viktigt att notera att Biltemas är 3ggr svagare än Tak GTI, INTE tvärtom som anges ovan.

  • Korrigerat felaktigheterna i texten
   Tack för påpekandet
   Faktum kvarstår att BilTemas produkt håller mossan borta – man sprutar också lite längre då det är lägre konc och betydligt billigare. En liter går fort åt.

 11. Ping: Fräscha upp taket : Heminredningsguiden

 12. Hej,

  Tack för mycket bra artikel. Allt är klart frånsett hur man kopplar en dunk medel till vattenslangen. Finns det speciella dunkar med medel som man kan koppla på vattenslangen?

  Tacksam för svar,
  Göran

  • Det enklaste är att köpa Nelsons dyrare medel och sen använda den burken och bara fylla på mer
   Med den lite mer utspädda vätskan från Biltema skan man köra fullt blås med Nelsonburken då man behöver lägga på lite mer.
   Det kan finnas finnas tillbehör till vattenslangar som blandar in från en burk när man ansluter slangen och sprutar-
   Det är ju ejektorprincipen där vattnet suger med sig och blandar in innehållet i burken.

 13. Har använt en högtryckstvätt från Nilfisk med en tillhörande lans på sådär tre meter, då räcker man upp till nocken med strålen från marken. Nilfisk hävdar att man enbart skall använda deras rengöringsmedel.
  Utmärkt produkt!

   • En Burk Nelson med lösning ska räcka till 100kvm tak och innehållet i burken ska ta slut Prova dig fram på 10- 20 kvm och se på åtgången i Nelsonburken. tuta och kör 🙂

 14. Inkommet mail från Peter
  Tack för en informativ och bra artikel om mossa på tak.
  Några frågor om preparaten från Nelson och Biltema för tvätt och att ta bort mossa på tak. Jag har i anslutning till takpannorna ett altantak av kanalplast. Hur påverkas plasten av dessa medel?
  Givetvis spolas inte plasttaket med medlet men det kan kanske komma spill eller en svag dusch även på plasttaket då jag spolar på takpannor. Dessutom kan ju medlet följa med från takpannor när det kanske regnar ett tag efter behandlingen.
  Tack på förhand,
  Peter

 15. Hej och tack för bra tips !
  Jag har gul påväxt på mina gråa betongpannor. Inte jätte mycket men det ser skitigt ut.
  Hur löser jag smidigast att få bort det?
  Beskriv gärna vilket verktyg, typ borste, som behövs om jag behöver annat än att bara spraya på Biltema Fasadtvätt.
  Tack på förhand 🙂

  • Ingen aning om bästa verktygval- Alla typ av påväxter påverkas av medlet och borde dödas över tiden – Har sett att runda områden med tunna vita sådana påväxter av lavkaraktär tar betydligt längre tid innan de försvinner men de verkar tyna bort om man duschar årligen med medlet.
   Jag har använt högtrycksspruta men det kan ge andra missfärgningar på betongpannor beroende på hur färgen på pannan applicerats inblandat i betongen eller som ytskikt på pannan . Prova med tuff sprutning med högtrycksspruta på en reservpanna innan användning är ett praktsikt råd-

 16. Hejsan.
  Tyvärr verkar inte biltema sälja den där tvätten längre något tips på någon annan billigare tvätt?
  Med vänlig hälsning,
  Linus

 17. Hej
  har hittat fasadtvätt under ett annat namn på biltema
  art nr 36-7203
  innehåller <5% benzankoniumklorid till priset 69kr/4liter
  Ska testa den i sommar – tack för bra blogg och tips!

 18. Hej!
  Bra med effektiva medel men allt som dödar får mig att dra öronen åt mig. Törs jag använda dessa medel? Vad har det för följdverkningar och vad är mitt ansvar? Vad får dessa medel för effekter i vår miljö i övrigt? Hur påverkas annat liv i när o fjärrområden? Vi vill ju t ex inte att annan växtlighet eller djur kommer till skada. Finns det någon kunskap om detta? För egen del kör jag safe o tar bort mossan manuellt mekaniskt med jämna mellanrum. Då vet jag att jag inte riskerar sprida gifter runtomkring mig.
  Med vänlig hälsning,
  Peter

  • Effekten är nog ytterst liten och begränsad till de närmaste centrimetrarna runt kopparlinan. Samma effekt kan ofta och vanligare ses under ett galvat staket på en mur. Ingen mossa växer där det droppar ner från det galvade.

 19. Biltema har dragit ner koncentrationen av det verksamma medlet xx ammoniumklorid från ca 3% till ca 0,5% i den nya produkten fasadtvätten men håller samma pris,
  De två produkterna 4litersdunk och 1 literflaskan har lite olika sammasättmnong utöver den verksamma ammoniumkloriden så kanske inte så lämpligt att blanda,
  Bättre att spä ut den 15%iga lösningen till 3-6% blanda med i 5-3 liter vattem och få 6 till 4 liter lösning för 60 kr i jämförelse med de överprisade alternativen Det är värt att pröva funka lika bar som den 3% lösningen den gamla BILTEMAprodukten hade och som jag använder.

 20. Ja det tror jag- man bör nog ta bort det mesta av mossan mekansikt eller med högtryckstvätt som jag gjorde- Annars får man nog behandla taket i många omgångar

  • Kan börja med ett stort tack för att du uppmärksammat detta och delar med dig av din kunskap och erfarenheter i ämnet till oss okunniga.

   Det kan vara värt att uppdatera tråden en gång till med den nya informationen Johan skrev om i sitt senaste inlägg.

   När jag tittar på 367202 så verkar koncentrationen vara 0,5%, vilket gör att jag också bara kan dra slutsatsen att den enda nuvarande möjligheten är att använda 367261 och hoppas på att 2,5% räcker.

 21. Jag tror att greenline funkar lika bra som Nelson om taket är grovrengjort
  Med mina erfarenhet av både Nelson och Biltemas 3%iga lösning skulle jag använt den outspädd första gången på grovrengjort tak och sen utspädd till 3% året därpå för båsta långtidseffekt.

 22. Jag ska ta bort mossa (grön) på ett papptak, kan man använda dessa medel till papp eller kan pappen bli förstörd? Det diskuteras mest tak med tegel/betong-pannor ovan. Funderade mest på Biltemas Alg- o mögeltvätt. Får inte bort mossan med endast borstning.

 23. Jag provade i våras på ett Friggebodtak med BilTemas 3%iga lösning utan mekansik rengöring först Det mesta av mossan dog och har försvunnit men sitter ett tunt skikt kvar i pappen på de mest utdatta ställena-Inga missfärgningar- Blir en dusch till efter sommaren så fpt jag se efter nästa vinter.

   • De kommersiella medel som är nämnda på siten tycker jag man ska hålla sig till Man ska göra det enkelt för sig De alternativa påfyllnadsmedlen är så pass billiga att det inte finns någon anledninga att köpa högkoncentrrerade lösningar- Flera liknande exempel har varit uppe men jag tar inte upp sånt längre då det som finns är så pass bra och billigt

 24. Tack för en bra artikel. Funkar Biltemas Alg &Mögeltvätt även till att ta bort mossa från grusgångar?

  • Eftersom det är en miljöfarlig vara får den inte användas för direkt påsprutning på marken Framgår av produktblad hur man ska sanera om bekämpningsmedlet hamnar på marken.

 25. Hej! Mycket bra artikel. En fråga, om jag ska använda biltemas alg och mögeltvätt, ska jag spruta på det och låta det vara kvar och låta regnet/naturen sköta avspolningen eller ska jag spola bort det själv? Står på dunken att man ska spola bort det efter att det verkat i tio minuter.

 26. Medlet ska torka in vid användning på taket och för att få bäst verkan skall inte regn vara i antågande närmaste tiden enligt min erfarenhet..

 27. Biokleen säljer en 2,5 liters dunk med ejektor som kopplas till slangen och som bland annat innehåller en 9%-ig lösning av Alkyldimetylbenzylammoniumklorid. Rekommenderat utpris per dunk är 429:- inkl moms. Finns på XL-Bygg m.fl.
  Literpriset 171,60/liter för 9% ig lösning.

 28. Jag provade för några år sedan flera olika produkter som jag sprutade på taket med lågtryck både uppifrån och nerifrån. Pga att min bror var så envis och sa att grönfri var bäst.
  Sketet nog har jag gjort av med lappen om vad som är sprutar var 😐
  Nu är taket randig i tremeters fält på 15meters tak.
  Taket är 15,5 år benders blå och har egentligen inte haft mossa utan bara början typ missfärgning. Möjligen några små bollar. Omges av skog. Monterade en 8-10mm kopparkabel vid nybygge mitt uppe på nockpannorna. Finns kabelhållare att montera. 100mm upp.
  Har vindskeneplåtarna i koppar och ca 100mm in på taket är pannorna som nya.
  Skulle jag gjort om idag så är det bättre att klä nocken i koppar ist för pannor.

  Nu ska jag prova biltemas blandningar och arkivera lappen väl.

 29. Jula har något liknande som heter Alg/Mögeltvätt 530094. Borde inte det fungera lika bra som Biltemas medel? Ungefär samma pris som på Biltema.

 30. Hej,

  Tack för intressant artikel.
  Tänkte använda mig av Biltemas 2,5%, dock så förstår jag inte vilken dosering du rekommenderar?

  Jag har rengjort taket manuellt och är intresserad av förebyggande åtgärder (vill inte gärna göra om arbetet).

  Tänkte använda mig av en tryckspruta, vilket dosering rekommenderar du?

  Vänligen,
  Andreas

  • Jag använder burken från Nelson med vattenslang påkopplad och med 3% BilTemalösning och sprutar betydligt rikligare

   • Tack för svar.
    Tänkte först snåla och köra Biltemas med tryckspruta. Men insåg att det blev onödigt jobb så tog ditt råd och köpte Tak Gti. Burken sparar jag till nästa gång.

    Hittade förresten den på ÖoB för 299:-

    Vänligen,
    Andreas

 31. Vad använder man på plasttak? Jag vill ju inte förstöra ytan och dessutom finns aluminiumskenor i kanterna och aluminium hängränna. Tänkte börja med Yes. Tycker du att algtvätt är att föredra?

 32. Jag har inte använt det starkare rengöringsmedlet typ Biltema på plasttak eller på aluminiumskenor men det borde inte vara några problem Nelson produkten anger ju att det medlet passar för alla takmaterial och det är ju samma verksamma medel i alla de takrengöringsmedel som jag tagit upp.
  Lite olika metodik algmedlet sprutas på och får verka en längre tid sen tappar påväxten fästet och försvinner vid krafigare regn elller kanske sprutas bort med vatten efter en längre tid.
  Jag har använt algmedlet mest på rengjorda tak i förebyggande syfte då fungerar det mycket effektivt
  Yes får verka en stund sen får man skrubba och spola med vattenslang det funkar bra på målade träväggar innan ommålning.
  Kanske man sen kan använda algmedlet förebyggande? För att slippa påväxt på plattaket igen.?

 33. Hej, vill tipsa om Julas hard head takrent, artnr 530096. Innehåller 90 g/l ammoniumklorid, dvs 9%. 199 kr för 4 l.
  Har köpt hem en dunk och ska prova när min dyra Nelson Tak GTI tagit slut (efter en minut eller så).

 34. Hej!
  Har du testat ”Fulstopp”? 1 liter kostar runt 390 kr, utspätt enligt anvisningen 1:30 blir kostnaden bara 13 kr/liter, dessutom verkar det som att behandlingen varar länge – upp till 4 år. Biltemas ”Alg och mögeltvätt” kostar med årets pris 22,50 kr/liter för samma koncentration. Biltemas produkt skall ju inte spädas ut alls. Om ”Fulstopp” fungerar lika bra som Biltemas produkt är väl frågan….
  Järnsulfat är ju ett gammalt beprövat medel som stoppar mossa men det kanske missfärgar även utblandat i vatten???

 35. Som du säger järmsulfat är en gammal klassisk metod Jag har använt sånt på mossa i gräsmattor långt bak i tiden sen kom en period när man kalkade gräsmattan för att bli av med mossan man men sista 15 åren har jag gödslat bort mossan i gräsmattan-
  Utvecklingen på metoderför bekämpning går framåt
  Om man har ett rent tak och sen använder medlet med järnsulfat förebyggande kanske det är effektivare om 4 år stämmer? Risken för missfärgning är nog störst på plåt -och kanske plasttak ?

 36. ”9% LÖSNING JULA som låter prisvärt läs kommentar i från maj 2016 nedan ”Julas hard head takrent, artnr 530096. Innehåller 90 g/l ammoniumklorid, dvs 9%. 199 kr för 4 l. 50 kr /lit för 3% dyrare än både Greenline och BILTEMAs produkt”

  199 för 4l 9% dvs.199 för 12l 3% = 16.5 kr l.
  Billigast eller?

    • Jo, Julas är på 4 liter: 199kr/4l=50kr/l.
     Sedan har Julas en koncentration som är 3 gånger starkare: 50kr/3=17kr/l (3%).
     (Inte kollat aktuella priser utan gick på vad som står här.)
     Tack för en mycket bra artikel!

 37. Jag tänkte använda ryggspruta eftersom jag inte har rinnande vatten. Ryggsprutor tål inte järnsulfat eller tiga. Innehåller Bauhaus Motalg eller Biltemas Alg och Mögelrent nåt av det?
  Tack för jättebra artikel. Jag har ett eternittak och är väldigt rädd att skada det.

  Mvh

 38. Jag vet inte det ska tydligt framgå av sepcifikationen- om du är osäker prova på en bit-n metod som alltid fungerar

 39. Köpte MotAlg på Bauhaus i helgen och tänkte behandla ett papptak som är fullt med mossa. Noterar i tidigare inlägg att man ska spruta på (i soligt väder) och låta medlen långtidsverka och inte skölja bort. På denna förpackning står det att speciellt när det gäller papptak är det viktigt att man sköljer bort och INTE låter det sitta kvar en längre tid. Hur har ni andra gjort på papptak?

 40. Jag har använt Biltema 3% -ig lösning på papptak 2015 och som fick ligga kvar och det har fungerat bra och mossan försvann.Sprutade på några punkter även 2016. Har inte noterat någon annan påverkan på pappen.

 41. Har kommit över takrengöring A-delete Pro.
  Inneh. N-alkylbensyldimetyl – ammoniumclorid 500g/l (50%-ig) 100kr/l
  Blandas 1:30 (1+29) för påföring med lågtrycksspruta.
  Hur stark bör inblandningen vara för anv av Nelson injektortank som levererar 15-20 l/min?

  • Om koncentrationen av Ammoniumkloriden i Nelson är X% och du har 50% i A-delete-pro ska du blanda in 50/x delar vatten på en del av A delete- pro för att få samma koncentration som Nelson

   Förebyggande behandling av tak räcker det med 2,5 % lösning dvs 20 delar vatten och en del A-delete Då samma koncentration som BilTemaprodukten Mot Alg som fungerar utmärkt

  • Pröva och värdera ut ..Har aldrig hört något om missfärgning på något material Snyggare än mossa blir det ned all säkerhet

 42. Det verkar som att GreenLine MotAlg har funnits i två versioner. Säkerhetsdatabladet för MotAlg finns åtminstone i olika versioner.
  Version 4, från 2012 (Bauhaus hemsida) säger (C8-18)-alkylbensyldimetyl-amoniumklorid <10%
  Version 6, från 2017 (Greenlines hemsida) säger N-alkylbensyldimetyl-ammoniumklorid <5%
  Ämnena har olika CAS-nummer i SDB:erna, jag antar att det betyder att det är olika ämnen. Däremot är jag inte kemist så jag kan inte säga vilken som är bäst.
  Någon annan som kan tolka siffrorna? Har de bara dubblat mängden vatten?

 43. Jag har gjort en sammanställning av olika produkter som nämns här och räknat ut vad man betalar per gram ammoniumklorid, och rekommenderad dosering ammoniumklorid per m2.
  En viktig slutsats var att koncentrationerna i artikeln inte alltid är rätt (längre?). T.ex. gäller för Nelson Tak GTI <5%, MotAlg <5% (enligt SDB). När det angavs ett intervall i SDB valde jag ett värde strax under max. Jag har räknat på största förpackningen.
  Det finns två solklara lågprisvinnare och en lika solklar förlorare:
  Nordsjö hustvätt 50 öre
  Jula Takrent 55öre
  Grön-Fri 1,37kr
  Biltema Taktvätt 1,79kr
  Flugger Facade 1,91kr
  Biokleen Takrent 2,00kr
  MotAlg 3,73kr , Som jag just hade köpt 🙁
  Nelson Tak GTI 5,38kr

  Nästa intressanta slutsats var skillnaderna i den rekommenderade dosen ammoniumklorid per m2, kanske är det orsaken till många nöjda (men lite fattigare) Grön-Fri användare?
  Grön-Fri 3,2g
  Nordsjö 1,67g
  Biokleen 1,29g
  MotAlg 0,63g
  Nelson 0,57g
  Flugger 0,38g

  Excel-dokumentet finns här om någon vill titta eller granska eller föreslå bättre värden på koncentrationerna (ibland står det ju på förpackningarna):
  https://1drv.ms/x/s!Atos35A_hk0shNdj11PqhQ8ho1-n2A?e=e11fjF

 44. Tack för jättebra information funderade just om man kan lägga
  på nu på höstkanten , bor i Göteborg.
  Peter

  • Går säkert bra så här på förhösten ! Se bara till att du inte får regn på någon eller några dar Jag brukar välja en solig dag helst utan blåst då blir jobbet enklare och ha koll på väderprognosen.

  • Spär ut 3-6% beroende på mossmängd och fyller ejektorburken
   Om förebyggande behandling räcker 3% – om mycket mossa grovrengöring mekaniskt sen 6%

 45. Någon som testat ren ammoniumklorid(salmiak). Finns nån aom säljer 1400gr för 379 kr.
  Blir der 200gr per liter för 5 % lösning?

 46. Jag använder Julas Takrent i tryckspruta och späder en liter medel med fyra liter vatten för behandling i förebyggande syfte.
  Är det lagom koncentration eller onödigt starkt?

  • Sprider man medlet i ejektorburk i vattenslang gissar jag 10 ggrs utspädning- (lätt att testa med vatten i burken och spruta i en hink tills burken tom) Jag använder 3% konc i ejektorburken förebyggande det betyder ca 0,3% i lösningen som sprutas ut på taket- du använder 1,3-2,6% Du kan späda ut 5 -10 ggr mer Prov senare visar att ejektorn spär ut mer än 20 ggr med vatten

   • Okej, taket är nog ca 150 kvadratmeter varav drygt hälften är gamla betongpannor som är riktigt grova i ytan så de suger mycket medel.
    Jag har iaf blandat till fyra stycken femliters trycksprutor förut med en liter Takrent i varje som brukar räcka lagom till alltihop. Har gjort så varje år sedan jag tvättade bort mossan för några år sedan och det har fungerat bra.
    Men då är du säker på att det räcker med en halvliter av Julas Takrent i varje spruta för att hindra ny påväxt?

    • Ejektorn blandar in över 20 liter vatten när man kör med vattenslangen till burken. Har provat och för att köra slut på burken fick jag fylla drygt två 10 literhinkar
     20 ggr kan du spä 3-6% lösning för trycksprutan Det är overdoing att köra mer koncentrerat.

 47. Hej jag mätte själv Biltemas ejektordunk på 2.5 l o det verkar stämma att den ger 1-20 …
  Det var 49g/l så blir väl ca 5% stod att man skulle späda 1-5 om man skulle sprida manuellt men med ejektorn blir det ju bara 1-20 ..menar du alltså att det räcker även om inte taket är helt rent ?
  Med vänlig hälsning, seth

  • Jag använder 3% lösning i ejektorn förförebyggande behandling Eftersom ejektorn spär ut 20 ggr behöver man bara 3%/20 dvs 0,15% om man sprider med en vattenkanna eller tryckspruta som inte tillför nytt vatten. Ren logik bryr mig inte om vad rillverkaren rekommenderar han vill vä bara sälja mer medel Om det är 3% Biltems eller Jula eller Norsjö skitsamma 🙂

   • Ok tack för svar men jag menar som behandling första gången med lite mossa kvar efter manuell rengöring
    Med vänlig hälsning, Seth

    • Av min artikel framgår 3-6% det lägre värdet som förebyggande behandling vartannat år räcker ofta

   • Ok tack för snabbt svar
    Men menar som första behandling
    Efter manuell rengöring med lite mossa kvar ..o hur ofta försäespråkar du att man gör förebyggande ?

 48. Spelar det någon roll om man väntar tills det blir svalare eller sprutar på det nu efter solens nedgång ?

 49. Tack för en bra artikel.
  Jag har betongsten på garageuppfarten, de ligger väldigt tätt men mossa finns mellan dom. Kan jag pensla på nordsjö hustvätt koncentrerat utspätt 1:5 i skarvarna?
  Tacksam

  • Medlet är inte avsett att användas så direkt på marken inte i den styrkan.
   Om du ändå gör det är det alldeles för hög koncentration du tänker dig. Betänk att den ca 3-5% lösning du förslår har man normalt i burken som kopplas till vattenslang som genom ejektorverkan suger upp med medletoch det späs ut ytterligare 20 ggr i ejektorn och håller bara ca 0,15-0,25 % på taket Du kan spä ut rejält mer dvs 1:100 Det är starka grejor för naturen man ska inte släppa ut det så koncentrerat

   • Oj oj… vilken tur att jag frågade.
    Jag struntar nog helt i mossan mellan plattorna.
    Tack för svar!

 50. Är det utspätt som ”sprut på tak 0,1- 0,2%” borde det inte vara några problem Pröva på en yta och jämför sen efter en tid hur effekten blir.

 51. Bara för att vara säker, en blanding med 6% på ett tak med mycket mossa blandar du sedan en gång till i en i injektor så blandningen blir 6%/20 alltså 0.3%? Och inte 6% på taket? Ifall man kör med en lågteycksspruta med dimmunstycke och lägger på 6% blir det för mycket? Är 0.3% i en sådan spruta tillräckligt med? Jag har kört med injektor nu på högtryckstvätten när jag tvättade taket, vet det är sent på året men tänkte det blir inte sämre, har tänkt att lägga i vår igen. Men la nu bara 0.5% tror jag (1:100 av a-delete, fast dom rekommenderar 1:15 vilket ju är 6.6%)

  • Om man utgår från en blandning på 6 % av det verksamma medlet och körmed en enkel plastejektor typ Nelson blandar man in vatten 1:20 så det som kommer ut på taket är 0,3% mer behövs inte på taket det klara helt mosstäckt tak
   Om du kör 6% på taket blir det 20 ggr för mycket det blir det om du sprutar utan injektor som blandar in vatten
   Vad du kör med för munstycke spelar ingen roll .

 52. Hej Admin
  Jag har en stuga med svarta betongpannor på taket byggår 1973 har tvättat med högtryck 2 ggr senast för 2år sedan,taket ser bra ut men tänkte att kanske borde man försegla taket så inte fukt tränger igenom pannorna har du någon bra ide, har hittat något som heter Betsil,kan det fungera tror du

  • Hej Göran
   Jag lade mitt Zandatak svart betong 1977 Har också kört med högtryck max 2 ggr – Har inga som helst problem med fukt. Byggde huset själv och lade pannorna själv professionellt rätt har underlagspapp på träspont och läkt så det är bra ventilation under pannorna Kan se delar av råsponten underifrån (en del är in-isolerade) helt torrt o fint som det var nytt nästan
   Har inspekterat inga som helst problem med fukt bara man håller borta mossan på pannorna.
   Förebyggande duschning mot mosspåväxt i 10 år inga som helst problem med mossa nu
   Om det skulle fukta igenom ofta borde det vara frostsprickor i betongpannorna.
   Mitt hus ligger nära havet och det blåser en del så det torkar säkert bra mellan varven
   Har du hört någon som haft problem-? Eller läst nån rekommendation? Att nån vilja sälja nån dundermedicin dyrt och skrämmas lite kan jag förstå men det går jag inte på utan att ha sett egna problem först.:-)
   Jag tänker inget göra pannorna har hållt snart 45 år de håller säkert 20 år till-om det skulle synas på träsponten är det nog snarare underlagspappen
   Jag skulle inte göre något förebyggande efter så lång tid Inte tror jag betongen åldrats även om man har blåst bort lite knottrighet med högtryck.

 53. Beställde just 2×2,5L Nordsjö Hustvätt från Stuvbutiken i Karlstad. 59:- per dunk och 49:- för frakt = 167:- för 5L. Om man antar att produkten innehåller 20% bensalkonklorid blir kostnaden 16.70 öre per gram (11.90 öre om man kan hämta i butiken).

  • Du kan återfylla 20 ggr på en tom Nelsonburk med 3-5% lösning Du betalade 167 kr för 5 liter ca 20% konc En Nelsonburk har ca 5-6 % konc och kostar 239 kr så du har gjort en bra affär och kan spruta 100 kvm tak med dubbel dos dvs två burkar per år i 10 år för under 20 kr per gång Bra jobbat,

 54. Jag blir inte klok hur det ska spädas ut. Jag har köpt Nordsjö Hustvätt som rekommenderas ovan. Jag har köpt en tryckspruta, 5 liter. Hur mycket hustvätt ska det läggas på 5 liter vatten för att nå 5% blandning?

  Jag räknade och kommer fram till att jag måste bland 1:4, vilket då innebär att jag lägger 1L hustvätt och 5L vatten i behållaren, men det rimmar illa med andra uträkningar ovan. Har du lust att hjälpa mig? Enligt Nordsjö ska det blandas 1:20 när man ska tvätta huset, vilket borde vara 0,25L hustvätt och 5L vatten, men då tror jag inte att jag når 5% aktiv substans, eller?

  Sorry, detta är helsnurrigt för mig. Tack för hjälpen på förhand och grym hjälp för mossbekämpning!

  • Du ska inte ha 5% blandning på taket det är alldeles för starkt– 0,15%-0,25% räcker på taket
   Till skillnad från en tryckspruta tillförs vatten i en ejektor när man sprutar så man blandar ut samtidgt som man sprutar
   20 liter vattenm tillförs för 1 liter 3-5% blandning i ejektorburken

   Jag sprutar med ejektorburken på taket vatten med en inblandning 0,15- 0,25% av det aktiva medlet mer behövs inte

   • Tack för svaret. Jag ska tvätta huset samtidigt och tänkte att jag kunde gå å spruta med tryckspruta på taket också.

    Hur tusan ska jag räkna ner utspädningen om jag har 5L vatten där det ska vara, säg 0,25% av medlet som i sin form i burken har 20% aktiv substans? Jag har försökt räkna mig fram men ja, det är snurrigt.

    Stort tack för hjälpen!

    • Försök till enkel förklaring

     5 liter vatten med 0,25% innehåller 0,25% *5 liter 100%ig aktiv substans
     Du har 20% ig substans då behöver du blanda i 5 gånger mer än vid 100% lösning
     5*0,25%*5 =0,25*25/100= 0,06 liter dvs 6 cl 20%ig lösning i 5 liter ger 0,25%

 55. Hej,
  Vet inte om jag har otur när jag tänker, men jag fattar inte.
  Ska köpa Nordsjö hustvätt för att behandla taket från mossa.
  Jag kommer att använda en tryckspruta utan ejektor, jag ska blanda själv, så hur mycket vatten ska blandas med 1 liter hustvätt för att få bästa resultat.

  Mvh

  • Samma aktiva medel som förhindrar mosstillväxt då behöver man inte prova det fungerar utspätt till 3-5%
   Kostar ungeför lika mycket utspätt till samma styrka som Nordsjö Hustvätt

 56. Är det högre koncentration av verksamt medel i Jape Grönfri än i Jula Takrent eller är det ungefär samma?

  • Vet inte -% och innehåll kan ändras över tid Grönfri är en märkesprodukt som brukar vara betydligt dyrare än billighetsmärken räknat på samma procent av kloridföreningen

 57. Tacl för en intressant tråd!
  Jag har köpt Bensaltensid (bensyldimetylammoniumklorid) i ejektorspruta i koncentrationen 32 vikt-%.
  Det låter ju väldigt mycket starkare än vad du föreslår. Tycker du att man ska späda den ner till 6% först?

 58. Hej. Hittade din sida om takrengöring.
  Mkt bra sida.
  Det jag undrar följande för att summera.

  På tak grov mossa 6% och förebyggande 3% lösning ammoniumklorid lösning.
  Fråga1: Dessa 6% vs 3% lösningar man späder till häller man i tex Nelson ejektordunken om jag fattat rätt och kopplar på vatenslang.

  Fråga2: Kan man på ejektordunken Nelson ställa in dosering via nån ratt? Ska denna vara fullt öppen?
  Hur kan man kolla när lösningen är slut i dunk så man inte bara sprutar vatten på taket?

  Fråga3: Sist; kan man spruta samma medel till fasad och till marksten?

  • 1 ja
   2 nej
   jag har bar kört med fullt öppen
   det går relativt fort att tömma burken typ några minuter
   spruta i sekvenser om ca 5-10 sek och låt det rinna ner över taket
   När det slutar skumma är det slut
   3 jag har anänt på plasttak fasad målat trä staket tryckat trä och inte sett missfärgning- man får prova själv på provyta Marksten kanhända inte lämpligt då giftigt medel- klart det går
   börja med provyta och försök själv

   • Hej.
    Tack.
    Då rek du nelson ejektor dunk att starta med för att få dunken och sen fylla på med nordsjö hustvätt som man späder ner till 3% eller 6% beroende på smutsighetsgrad tak samt på husfasad.
    I början kanske krävs lite mer men för att hålla allt alg och grönfritt så räcker väl 1 tvätt per år
    vid höst årstid.
    Tack

     • hej och tack för bra information om tak rengöring. jag har två frågor, dessa har kanske ställts tidigare men jag hittar inte dom.

      jag har beställt https://www.pricerunner.se/pl/628-5247248/Staedutrustning-Rengoeringsmedel/Original-House-Cleaning-Concentrate-2.5L-priser och kommer då använda den föreslagna 1l dunken från nelson för att lägga på detta.

      1: hur ska ovan blandas, dvs ska det vara tex 8dl vatten med 2 dl nordjö i injektor dunken eller ska man hälla i nordjö koncentrerat?

      2: jag har tidigare använt ett koncentrat som lagts på med tryckspruta, på den står det att taket impregneras och förhindrar på växt under lång tid. är det endast säljsnack eller har vissa medel den funktionen? det tycks ha haft rätt lång verkan då det är 5-6 år sedan sista behandling och i år är första gången man kan skymta lite mossa på det taket längst ner vid stuprännan. (dvs kommer nordjö funka lika bra)

     • 1 3-6% lösning i ejektorburken av det verksamma medlets % Vad Nordsjö har för procent ser du på data. sstår det ett spann tex 3-10% använd medelvärdet .Räkna för du göra själv

      2 Köp det dyra om du tror på det!! Jag skulle inte gjort t.t Jag använder bara Nordsjö o liknande som inte är överprisade och jag sprutar heller några gånger under ett antal år Det finns inget och kommer nog aldrig att finnas medel som är helt mossfritt efter 2-3 år bara säljsnack det regnar bort så gå inte på allt du läser 🙂

 59. Jag funderar på hur växtlighet, planteringar och odlingar i närhet av huset påverkas av takrengöringsmedlen? Jag samlar även in regnvatten från tak i stora tunnor, men det kan man såklart koppla bort för en tid. Har ni några kommentarer kring detta?

  • Koppla bort regntunnan under behandlingen när du sprutar Finns även miljövänligare medel men inte lika effekiva Även där koppla bort regntunnan

 60. Hej och tack för bra tips och info.
  Jag undrar över mängden, sprutade i kväll med högtryckspruta med ejektortank som blandar 1:20 pss som din Nelsonburk.
  Men det rann flödigt från taket och ned i rännorna efter halva mängden, dvs 0,6 l av 5% lösningen. Är det ngn mening att spruta mer än det rinner?
  Undrar också över miljöpåverkan, vattnet från halva taket leds ned i dagvattenledningen och halva ut på gräsmattan, känns inte bra om det rinner földigt. Någon erfarenhet av det?
  Mvh

  • Ingen mening att spruta mer än att hela taket blir nedblött. Spara resten till en dusch till på våren istället!
   Jag har inga dåliga erfarenheter av att tex gräs dör. Samlar upp från stuprännorna och häller bort i naturen Inte ens där jag häller det märks nåt av det. Häller det inte i rabatter förståss, Det är så små mängder och så få tillfällen så jag anser det försumbart.Det finns miljövänligare medel att köpa på BilTema med är troligen intelika vassa som klorföreningar.Dvs man får använda mer av andra kemikalirer . Jag använder inte medlet att spruta på på plattor på markenn bara att duschs taken numera vart annat år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *