Ta bort mossa från tak med fiffiga hjälpmedel..

Publicerad 1 sept 2012 uppdaterad 240115

TA BORT MOSSA

SÅ HÄR SKA DU INTE GÖRA  

DET ÄR VÄLDIGT ENKELT MED RÄTT MEDEL ATT FIXA SJÄLV OM MAN ENKELT NÅR TAKET

DET HELA BÖRJADE med ett tips av min svärson 2011 att köpa en dunk algbortagningsmedel på BILTEMA och hälla i en ejektorburk och koppla till en vattenslang  och sen spruta på tak o väggar

Har sen dess rent från mossa och alger i tio år med en behandling vartannat år i snitt  till en bråkdel av kostnaden för överprisade medel som Grönfri , Nelson och andra dyra rengöringsmedel som alla har samma ammomiumkloridförening som gör jobbet. läs kommentarerna till inlägget så fattar du

Egen erfarenhet av att behandla tak sen 10 år med en billig  verksam kloridsubstans  som kan hittas i andra rengöringsmedel än sk takrengöringsmedel –

SÅ HÄR GÖR MAN

Man har medlet i en ejektorburk i plast som man kopplar vattenslangen till och sprutar över taket

Som spridare kan man använda  den 1 liters ejektorburk som bla  Nelson TakGTI använder för sitt takrengöringsmedel Om man köper det medlet första gången  kan man sen som refill använda billigare vara enligt nedan. Nelson preparatet kostar ca 350 kr men sen l’tt att återfylla med betydligt billigare medel med samma verkan

FINNS EN BILLIGARE EJEKTORBURK
Det medlet som följer med skriver jag om längre ned. Det medlet har fördelen att det är mer miljövänligt men jag har själv inte provat det än . Jag misstänker att det inte är lika vasst som TakNelson och de påfyllningsmedel jag förordar . Miljöpåverkan ändå så liten då det är så små mängder och det finns heller inga restriktioner.

Res en stege mot taket sen kan du stå på stegen och med ejektorsprutan och spruta  upp mot taknocken  och nå 3-5 meter åt varje sida  Sen flyttar du stegen och sprayar så det täcker varje sida av taket  När Nelsonburken slut fyller du på med billigare refillmedel som har  samma rengörande substans ammoniumkloriden – se nedan

Nelsons takrengöring fungerar alldeles utmärkt och ejektorburken är värd det merpris takmedlet har

Om taket mycket förorenat av mossa kan man få spruta några gånger under ett års tid så blir det succesivt  renare av väder och vind- Med tjock mossa på grovrengör först och drar ner större mossklumpar med nåt enkelt redskap på långt handtag.

Den verksamma substansen  mot alg/mossa/mögel är densamma i alla preparaten  en billig kloridbaserad  ammoniumförening som man tar extra betalt för i alla specialprodukter för TAK

Sprutar  så att en Nelsonburk  ca 1 liter räcker till ca  60-75 kvm tak  Medlet blandas då medvatten   i ejektorn Inblandning vatten  ca 1:20 i ejektorn vid normalt vattentryck  så medlet som sprutas ut  blir utspätt 20 ggr – man sprutar ut ca 20 liter vatten med rengöringsmedel på en burk och det räcker till 60-75 kvm Om man använder  de billigare refillmedlen kan man spruta   rikligt till betydligt lägre kostnad/kvm.än orginalprodukten

Tänk på ”Possenten Helge”

Som påfyllnad  i burken kan man använda tex det avsevärt billigare rengöringsmedlet  Nordsjöhustvätt  som dessutom  är mer koncentrerad  med 10%-25%  av det verksamma medlet ammoniumklorid. Kolla aktuellt datablad då  procenten kan ändras mellan åren! Spär man  ut till minst 1:5 så blir det i detta fall ca 3-5% av den verksamma ammoniumkloriden-2-3% räcker normalt förebyggande 3-6% om det är mossa på taket,

2011 använde  jag en BILTEMA  – produkt en  3% ig ammoniumkloridförening  i ett Algtvätt medel   ”alg o mögelrent” den innehåll samma substans ammoniumklorid  som tar bort mossanö Produkten har  ändrat namn flera gånger sen dess  .

Använde högtrycksspruta på taken första gången att göra rent taket 2011. Går alldeles utmärkt om man bara gör en grovrengöring sen gör medlet resten . Nelson har numera skrapor ser lite veka ut om det är rejält mossigt har ej provat själv då högtrycksrengöring effektivare för grovrengöring. Man kan få bort allt med bara  rengöringsmedlet men det kan dröja några år innan det blir helt rent med  varje är så bäst att grovrengöra. först om mycket mossa på taket.

Var försiktig läs föreskrifterna och databladen om produkterna och ta reda på styrkan av ammoniumkloridföreningen späd med vatten ned tiil lägst 2-3% högst 5-6% . Använd skyddsglasögon och spruta aldrig i motvind helst vindstilla och sol och inte regn i antågande på några dagar ger bäst resultat. Sen kan man spruta förebyggande  med Nordsjömedlet  året efter och sen  kanske vart annat vart tredje år

AKUELLA TAKRENGÖRINGSMEDEL FEB 2022

Nordsjö Hustvätt Koncentrat 2,5 lit ca10-25%  kostarfeb 2022  ca 320 kr inkl frakt via BOLIST eller 125 kr/lit och utspätt till  3% av ammoniumklorid  som effektivt förebygger mossa med behandling vartannat år. Om det finns mossa dubblerar man dosen det året och mossan försvinner.

BILTEMA TAKTVÄTT  ett helt ny blandning av kemikalier Finns i februari  2022 även 2,5 liters ejektorburk från BilTema  som räcker till 120-150 kvm tak kostar 199 kr  En annan mer miljövänlig  sammansättning då den verksamma substansen ammoniumklorid  som ger bra verkan  vid 3-6%  har minskats till  under 1% medan en karboxymetyl sk  Alanin med 3-5% tillkommit istället. Alanin används bla i lösningar för BioKleen målartvätt  och det viktiga är att den betraktas att inte vara miljöfarlig enligt databladet

Specifikationer från Säkerhetsdatablad  Biltema

BILkleen  Algo Mögelbort  är ett alternativ till Biltema Taktvätt  och har alanin istället för ammoniumklorid  .kostar   för 5 liter 419 kr inkl frakt   samma literpris hemma som om man hämtar själv på Biltema.

EGEN BEDÖMNING O PLAN

Jag tror att kloridföreningarna är betydligt vassare mot mossa än Analin   – man behöver kanske betydligt mer av de nya eller duscha oftare? ? Ur miljösynpunkt  är den lilla användningen av klorider helt försumbart  för min del med den lilla mängden ett par liter lågprocentig lösning varje eller vartannat år på taken .

KONCENTRATION I  EJEKTORBURK

Gäller Nelsonburken  och medel med den verksamma  ammoniumkloriden

Till skillnad från tryckspruta slipper man bära med sig vattnet med ejektorburk typ NELSON  då slangen och vattentrycket blandar in erforderligt vatten för rätt koncentration på taket.

3-6%   ANVÄNDER JAG  i ejektorburken– När man sätter slangen på så tillförs 20 liter vatten på 1 liter i ejektorburken  -jag har mätt detta 2020′

KONCENTRATION FÖR TRYCKSPRUTA

Tryckspruta inte särskilt praktisk metod men vill man använda det  får man blanda i 0,15-0,3% av medlet i vatten för tryckspruta-  eller 1 liter 3-6% lösning på 20 liter vatten

VILL DU INTE GÖRA DET SJÄLV OCH KLIVA PÅ STEGE FINNS NUMERA  FÖRETAG SOM GÖR HELA JOBBET

LA TAKVÅRD
Tectorius
DECATAK

Men då kostar det  säkert rejält mer Om du har småhus bättre betala någon en timmes arbete och köpa rengöringsmedlet som jag och andra använder  Då får du tusenlappar över Det är inte särskilt svårt att duscha taket  då strålen når ända upp till nocken. är det mucket mossa kan du göra om proceduren efter ett år.

Läs min 10 åriga årslogg nedan i slutet av artikeln
Läs kommentarerna till artikeln finns många tips på billiga liknade medel med den verksamma ammoniumkloriden.

ÄLDRE MATERIAL 2008-2019

BRA ALG/MOSSBORTTAGNINGSMEDELMEDEL  SOM FUNKAR UTMÄRKT PÅ TAK

DENNA DEL FUNNITS I MÅNGA ÅR OCH INTE HELT UPPDATERAD KOLLA KONCENTRATIONEN AV AMMONIUMKLORIDFÖRENINGEN DEN VERKSAMMA SUBSTANSEN PÅ AKTUELLA DATABLAD–  SPÄD TILL 3-5% KONCENTRATION  DET LÄGRE % TALET RÄCKER SOM FÖREBYGGANDE NÄR DET INTE FINNS SÅ MYCKET MOSSA

Andra medel  för alg och mossa med samma typ av ammoniumkloridföreningar som ingår  i takrengöringsmedel   gör taket lika rent som specialmedlen  för tak.

Ett bra prisvärt medel är Nordsjö Hustvätt Koncentrat 2,5 liter  tips av läsare se kommentar  nedan  1

Nordsjö Hustvätt Koncentrat 2,5 lit ca10-25%  kostar aug 2019  ca 300 kr 249 kr +frakt 49 via BOLIST eller 120 kr/lit och utspätt till  3%  3-8 ggr mindre,

Om man spär ut Nordsjö hustvätt till 3 %  räcker det för förebyggande behandling av taken vartannat  år. Om det finns lite mossa öka koncentrationen till  4-6 %

Tidigare använde jag Biltema  produkter mot alg/mossa 2,5%-3% lösning  av den verksamma kloriden som har fungerat utmärkt som förebyggande behandling i många år och kostar 15-20 kr/liter. Alg/mossmedlen från BilTema har skiftat namn genom åren men haft ungefär samma koncentration av den verksamma kloriden som tar bort mossan.

Ett liknande medel Mot alg  finns  på Bauhaus  som kan spädas.

Fördelen med Nordsjöprodukten och mot ALG  gentemot min tidigare använda Biltemaprodukt är att man kan blanda till lite högre högre % tal som kan appliceras om mycket mossa. Mossan går fortare bort om man först grovrengör Man säkert späda ut Nelsonmedlet ned till 2-3% som förebyggande behandling-ref Biltemaprodukten

Har dykt upp fler medel på marknaden 2019 tex  Garden Monster inga specifikationer angivna men säkert samma aktiva ammoniumklorförening. % halt inte angiven Efterfråga datablad som enligt föreskrifter måste finnas vid försäljning innan du använder det.

LAGT IN EN KOMMENTAR

från kommentarsfältet nedan

Kommentar 12 sept 2019 Kea Bergwall

Jag har gjort en sammanställning av olika produkter som nämns här och räknat ut vad man betalar per gram av ammoniumkloridföreningen och rekommenderad dosering per m2.
En viktig slutsats var att koncentrationerna i artikeln inte alltid är rätt (längre?). T.ex. gäller för Nelson Tak GTI <5%, MotAlg <5% (enligt SDB). När det angavs ett intervall i SDB valde jag ett värde strax under max. Jag har räknat på största förpackningen.
Det finns två solklara lågprisvinnare och en lika solklar förlorare:
Nordsjö hustvätt 50 öre
Jula Takrent 55öre
Grön-Fri 1,37kr
Biltema Taktvätt 1,79kr
Flugger Facade 1,91kr
Biokleen Takrent 2,00kr
MotAlg 3,73kr , Som jag just hade köpt 🙁
Nelson Tak GTI 5,38kr

Nästa intressanta slutsats var skillnaderna i den rekommenderade dosen av ammoniumkloridföreningen per m2, kanske är det orsaken till många nöjda (men lite fattigare) Grön-Fri användare?
Grön-Fri 3,2g
Nordsjö 1,67g
Biokleen 1,29g
MotAlg 0,63g
Nelson 0,57g
Flugger 0,38g

Läs fler kommentarerna till denna artikel  längst ned där finns en del bra tips

ALLMÄNT RENGÖRING TAK 

Ibland vill mossa växa  på taket då träden kanske står lite nära.

Grundregel :ta bort träd eller grenar nära hustak om det är möjligt!

Grovrengör taket med trycksprutaggregat om möjligt innan behandlingen då blir taket fortare rent. Du kan också spruta medlet på mossan och låta väder och vind hjälpa till med grovrengöringen  men då tar det betydligt längre tid. Det går på några år att bli av med mossan så också.

Det finns  medel på marknaden att spruta på taket som tyvärr är onödigt dyra men som funkar bra- finns flera billiga alternativ !!

För mossa behövs lite starkare medel med klor som man binder till olika kemiska föreningar i form av klorider som kan ha olika kemiska långa namn – finns ett samlingsnamn Bensalkonklorid  Varianter av denna klorid fungerar som starka rengöringsmedel med  rengörande och avdödande effekt  där just kloriden är den verksamma delen.

Notera att  ren ammoniumklorid även kallad salmiak inte är samma sak De  ammoniumkloridföreningar som ingår i rengöringsmedlen är betydligt komplexare kemiska föreningar läs nedan.

Som med alla kemiska medel måste man var försiktig och läsa skyddsföreskrifterna noga innan användning-Alla medel som säljs i Sverige måste ha ett datablad som talar om  innehållet  och farligheten och vad det får användas till. Det är en skyldighet att sätta sig in detta  innan  användning,  Om en direktimporterat  saknar skyddsförskrifter/datablad  är den förbjuden att säljas i landet undvik direkt sådana produkter är ett gott råd.

För att  den händige inte skall lista ut att det är bensalkonklorid så döljer man namnet med någon obegriplig synonym som en kvartär ammoniumförening, katjontensid eller N-Alkybensyldimetylammoniumklorid (C8-C10). Fantasin är stor här att använda svårast möjliga namn. Bensalkonkloriden kan då säljas utspädd med vatten ofta 4 ggr dyrare!

Det finns mängder av bra frågor och kommentarer till detta inlägg som jag rekommenderar att du läser.

MINA MÅNGÅRIGA ERFARENHETER  SÄGER ATT 2-3% KONCENTRATION RÄCKER AV DEN VERKSAMMA AMMONIUMKLORIDEN NÄR MAN SPRUTAR FÖREBYGGANDE

 

EGEN ERFARENHET 13 år utan mossa på tak

LOGG  Erfarenhet många års  användning av Biltemas enkla produkt 3%  med  mycket riklig användning på tak defter att ha tömt en Nelsonburk   Från 2017 användning av Nordsjö Hustvätt 10-25% som blandats ned  till 3-6% och påsprutas. Åtgång  ca 2   liter ( fyllda Nelsonburkar) för ca 120 kvm  tak-  Platsburken med ejektorn  från Nelson fungerar än efter 13 år…använd 13 gånger…:-)

Har försökt  med kopparlina efter nocken på båda sidor på ett av taken fr att få bort mossangrepp men det räcker inte på knottriga betongtak.

2011 aug påsprut med Nelson-efter grovrengöring av taket mekaniskt med högtrycksspruta som sedan blev rent från mossa under vintern. Nelson medlet  ( då 9% lösning) hade  säkert avdödat mossan men det hade tagit längre tid att få det mossfritt om jag inte grovrengjort först

2012  aug påsprut med dunken från Nelson påfylld med Biltema 3% förebyggande   på  rent tak och dessutom kopparlina på ett tak

 2013  påsprut med Biltema  3% förebyggande  på rent tak

Läge aug 2013

Sadeltak  boningshus  med betongpannor knottriga 70 kvm 40 graders lutning  också med kopparlina på nocken– ingen påväxt mossa på tak 

Snedtak  förråd 20 grader med betongpannor knottriga 30 kvm utan kopparlina  .– ingen påväxt av mossa

Ny påsprutning förebyggande BilTemaprodukten 3%

Läge  maj 2014

Samma som för 2013 ingen mossa- taket med kopparlina rengörs också med medlet så effekten av kopparlinan kan inte observeras längre

Aug 2014

Algmedlet har långtidsverkan då ingen mossa kan ses på båda taken även det utan kopparlinan Hoppar över behandlingen  2014

Maj 2015  Mossfritt –ser några ställen långt ner på ett tak med lite lite mossa-  Sprutade ett papptak över ett förråd som inte behandlats tidigare där mossa fanns.

Dunkarna jag köpte på BilTema för tre år sen varar nog minst 5 år till även om det numera står hållbarhetstid 1 år på 1 literflaskorna

Sept 2015

Sprutade alla taken förebyggande i soligt väder -så gott som mossfritt på alla tak -lite mossa fanns på några  enstaka ställen längst ned  på pannor-  Papptaket på friggeboden som behandlades våren 2015  var nu helt rent även vita ingrodda ringar av mossa var helt borta. ( BilTemaMedlet funkade utmärkt  efter 3 år…. )

Jag  ser ingen ”extraeffekt” av kopparlinan på ett av taken vid jämförelse  fanns lite mossa längst ner på pannor även på detta effekt efter ett överhoppat år behandling.

Biltemamedlet är betydligt effektivare än en kopparlina

Juni 2016

Alla taken är mossfria så när som lite efter en kant mot vindskivan där träd står nära- Målade med pensel  rikligt efter kanten på taketmed 3% lösning så försvinner det nog över sommaren Dessutom sprutade jag på ett 20 kvm plasttak för första gången för att se om det underlättar rengöring om några veckor innan midsommar.Mitt Biltemamedel 3% är nu 5 år gammalt så det blir test även på det!

Aug 2016

Plasttaket som jag sprutade i juni  blev rent av regnet -första året jag slapp högtryckspruta det. Inga åverkan av medlet på plast

Alla andra tak  tak med  betongpannor och några papptak mossfria sen den  förebyggande bekämpningen  sept 2015  Mossa intill en vindskiva som jag behandlade med påmålning med pensel i juni mossan dog och jag kunde lätt avlägsna  resterna med en  skrapa i aug.

Sept 2016

Jag behandlar  plasttaket över uterummet och friggebodens papptak förebyggande Betongtegeltaken över huset och förrådet lämnar jag obehandlade, Biltema 3% 5 år nu nästan slut

Juli 2017

Stora taket med betongpannor  inte sprutat på 2 år Finns lite mossa på pannor längs vindskiva. Papptaken också rena sen 2 år Plasttaket betydligt renare sen det besprutades och var lätt att göra sommar rent Förrådstaket med takpannor helt rent Plåttak helt rent efter 2 år

BYTE TILL NORDSJÖS HUSTVÄTT

Aug 2017

Valde Nordsjö hustvätt koncentrat burk från 2017  20% och  sprutade  nästan alla mina tak med 6 % lösning i  en ”Nelson ejektor burk” 🙂  det mesta i förebyggande  syfte  Det gick åt 2,5  fyllda  Nelsonburkar vid   påsprutning  på mina tak betong papp plast och plåt    ca 170 kvm  Jag sprutade lite rikligare – normalt gå åt 2 burkar

Juni 2018

Nu sjunde året utan mossa på betongpannorna!

Plasttaket på 20 kvm över uterummet var rent 2018 efter förebyggande behandling 2017 nu slipper jag spruta rent grönalger som sitter fast efter varje vinter.

Alla tak rena efter den förebyggande behandlingen i aug med Nordsjövarianten  så när som ett bit papptak som påverkats av några trägrenar som hänger  över Plasttaket över en uteplats har aldrig varit så rent en vår tidigare inget grönt alls.  De knottriga betongpannorna som utgör merparten av taken är helt rena.

Har behandlat trästaket och  flätade vindskydd förebyggande i juni 2018

Hoppar över behandlingen   av betongpannetaken igen  hösten 2018

INSPEKTION och åtgärder Sommaren 2019

23 Juni 2019 

Alla taken nästan helt rena från mossa Lite mossa i kanterna av taket på några ställen och i nedersta raden betongpannor ( ej behandlade på 2 år)

30 aug 2019

Sprutade alla tak förbyggande  ca 170 kvm (100 kvm betongpannor 20 kvm plast 20 kvm plåt 30kvm papp).

Lugnt ,sol och inget regn i sikte närmaste dagarna så medlet kan torka in Kommer att bli i princip mossfritt nästa år och några år framåt Förhoppningsfullt bara behandling å utsatta delar pannor längst ned och kanter mot vindskiva.

Fortsatt test i år med 6% lösning,

Använde 2,5 liter4- 6% lösning  (utspädd Nordsjö 2017)   på alla taken betongpannorna hade hoppats över 2 år nu.   Mossangreppen i nederkanterna av nedersta betongpannorna och kanterna av taket  fick en rejäl dos i direktsprut. Mossan från i våras hade växt till då gynnsam sommar för mosstillväxt  med värme och regelbundna regnskurar.

Trästaket och  flätade vindskydd  som förebyggande behandlades året innan nu helt rena.Hoppar över behandling 2019.

BESIKTNING TAK 2020  I stort sätt mossfria behöver inte göra ren plasttaket längre brukar alltid var lite grönt på våren. Lite mossa längst ned på takpannor.  Trästaket och flätade vindskydd  ser rena ut fortfarande hoppar dem  i år-

13 sept 2020   10 år sen jag gjorde ren tak manuellt !! Nu bara lite mossa i nederkant och i nedre hörnen av stora betongtaket och  plasttak plåttak och  papptak var i stort sett helt rena.’  Sprutade alla taken  170 kvm förebyggande och  extra dusch mot mossan använde  2 Nelsonburkar med 6% lösning utspädd Nordsjö sen 2017.’

5 Sept 2021 Taken  i stort sett rena  från mossa och alggrönt  Jag valde ändå att duscha dem med 3 % lösning NORDSJÖ  i ejektorn förebyggande  det var halva koncentrationen mot förra året.

 23 sept 2022 Taken rena från mossa inget behov behandling i år.

14 maj 2023 inspektion av taken ytterst lite mossa nederkant vissa betongpannor ”målar på” lösning där  Tar ställning till hösten om det finns behov av förebyggande sprutning  inför vintern 23/24

25 aug 2023 Lite lätt mossa på  papptak och i kanter på stora taket Sprutade papptak och bara kanterna av stora taket samt förebyggande på förrådstak och uterumstak i plast en varm sensommardag  och inget regn i sikte de närmaste dagarna så att medlet hinner torka in

FRÅGOR SOM INKOMMIT FRÅN 2020

Juli 2020

Ref
Hej! Du verkar ha en rejäl expertis på takbehandling så tänkte ställa ett par frågor…. 1. Har ett papptak med vad som ser ut som ”lavar” snarare än mossa (vitgrå torr påväxt). Är det samma medel man bäst använder mot detta som mossa? 2. Har du något tips på vad man bäst använder för ”makanisk rengöring av papptak – högtrycksspruta är inte att rekommendera gissar jag då det skadar materialet – eller behövs inte mekaniks rengöring om påväxten inte är så kraftig? Bara att ha på kemikalier och låta regnet rengöra? 3. Har läst lite dina artiklar – vad är ditt senaste tips på kemikalier nu 2020? Är Nordsjö Hustvätt fortfarande vad du föreslår? 4. Jag har en flaska koncentrerad bensalkonklorid – är det samma sak som det du referera till som ”kloridbaserad ammoniumförening” i de olika preparaten? Om så kan jag väl lika bra späda detta som att köpa Hustvätt? Mvh Magnus
.
.
Bensalkonklorid är samlingsnamnet för det verksamma medlet i takrengöringsmedel det du har borde duga
3-6% räcker  så du måste spä det med vatten var försiktig ! klorider är ett starka medel i koncentrerad form Läs lässkyddsförskrifter
Lavringar på papptak försvinner efter hand om du sprutar 3 % lösning varje år ingen mekanisk rengöring behövs
Om du har mycket mossa använd 5-6% lösning renare tak 3-4%
Papptak  skrapa lätt av lite grövre ”bollar”låt medlet och regn verka kan ta någrot år innan helt rent
Jag har inte följt marknaden på medel senaste åren Har en dunk Nordjö på lager räcker säkert 5 år till
När taken rena i framtiden  spruta förbyggande 3% i ejktorburken på taken- funkar tom på  ljusgenomsläppande plasttak som får en dusch varje år
 betongpannetaken och papptaken förebyggande vart 2-3 år i Jag penslar på punktangrepp mossa i nederkant pannor varje år
.
ANVÄNDA TRYCKSPRUTA
Om man använder tryckspruta måste man blanda i 20 liter vatten med en liter 3% ig lösning  den koncentrationen räcker som förebygggande. Om det är mycket mossa 10 liter vatten till 1 liter 3% lösning.
Jag mätte Nelsons ejektorburk med fullt utblås och fullt vattentryck.Över 20 liter vatten gick åt att tömma ejektorburken.
Om man vattnar med kanna eller tryckspruta  blanda ut  lösningen 20 gånger från den % du skulle använda i ejektorburken.
Ingen mening att lägga ut för stark lösning på taket blir inte bättre av det .