Se upp med förvaltade elavtal

LÄS ARTIKELN
Se upp med sk förvaltade elavtal som förra året kallades ”trygga elavtal”
Elbolagen gjorde jättedåliga terminsaffärer förra vintern.
Har jämfört tre el-avtal egna och anhörigs under drift
dels två sk ”trygghetsavtal” Södertälje Telge Energi, Ronneby Enkla elbolaget
dels avtal med rörligt elpris i Lund Kraftringen.
Under hösten 2023 ar elavtalen ändrats i Södertälje och Spjälkö Blekinge
Som referens elområdespriserna som månadsgenomsnitt före skatter och avgifter.
Ett icke bundet rörligt elpris har varit bäst under 2023.
Nätavgifterna tillkommer 0,90 kr/Kwh i Södertälje  kr/kwh i Lund och Telge och 1,50 kr/kwh på Spjälkö som är lite högre då låg årsförbrukning av el där.

 

Kommentera
Dela

Jämförelse elavtal 2023 se upp med förvaltat elavtal

uppdaterat 230914 med Facit från Råd och Rön

Facit Telge energi sept 2023

Eftersom elpriset varit så oroligt och osäkert sista året har jag börjat följa upp elpriserna och jämfört 3 olika bolag i 2 elområden

1 BRF lägenhet  i Lund  elområde 4 2023 gemensamt avtal 95 lägenheter Rörligt pris månadsmedelvärde   leverantör Kraftringen Lund var och en betalar sin del efter förbrukningen egen mätare elnäts avgift ca 1 kr/kwh ingår i angivet kwh pris årlig förbrukning 4-5000 kwh för lägenhet

2 Fritidshus  i Spjälkö Ronneby  elområde 4 2023 Rörligt avtal sk förvaltat avtal med Enkla Elbolaget elnätsavgiften ca 1,40 kr/kwh ingår i angivet kwh pris årlig förbrukning ca 4000 kwh

3 Villafastighet i Södertälje i elområde 3 2023 Rörligt avtal sk förvaltat avtal med Telje energi elnätsavgiften ca 1  kr/kwh ingår i  angivet kwh pris årlig förbrukning ca 15 000 kwh

Jämförelse 2023

spotpriser hittar man här

Sk Förvaltade avtal 2023 verkar populärt och hos vissa elbolag enda alternativ förutom timavtal  Det har inte varit nån höjdare elbolagen har varit dåliga att bedöma terminsaffärer och  som blivit  dåligt timade för konsumenten när förbrukningen varit som högst med stora elräkningar som följd  i början av året .


Nätavgifterna ingår med 1 kr/kwh utom för Spjälkö som har1,4 kr/kwh  För att bättre kunna jämföra det förvaltade avtalen kommer här siffrorna utan nätavgifter
kr/KWh  Förvaltade avtal     Referens med rörligt avtal
månad    Telge    Spjälkö                    Lund   Spot 4   Spot 3
jan              3,75     2,70                        1,50      1,04      0,93
feb              3,94     2,70                        1,51      1,03      0,83

Anm Elpriserna 2022 ovan i tabellen har Spjälkö fast pris tom nov 22 Notera 2022 att prisskillnaderna mellan Lund och Telge är betydligt mindre innan juli 2022 då Telge bytt till  förvaltat avtal.

Anmärkningsvärt hur dåliga elpriserna blivit med det förvaltade avtalen I Södertälje och Ronneby i början av 2023 riktigt dåliga terminsköp i Södertälje  som dessutom slår hårt i jan och feb- I Lund som  är jämförelseavtal är det ett renodlat rörligt pris som följer månadsvärdet på elbörsen .

Närmare belysning på avtalet i Södertälje som startade i juli 2022 en nätavgift på 1 kr/kwh ingår i båda alternativen.

Det dåliga sk TRYGGA  elavtalet Telge energi som är förvaltat  kostar efter 8 mån  13819 kr mer än  med ett avtal med rörligt pris för en villa med 15000 kwh årsförbrukning ( elpriserna i elområde 3 jämförs dessutom med elomr 4 som i snitt är dyrare!!  )

Spara 20% el inte särskilt svårt

Uppdaterad 19 dec  2022 Sparplanen funkar över förväntan 20-30% lägre förbrkning nu  se slutet av artikeln uppföljningstabell

SPARA EL  LÖNAR SIG

Har man inte lagt så mycket energi på att spara el tidigare kan man hur enkelt som helst spara 10% och med lite ändrade rutiner enkelt spara 20%.


Källa Aftonbladet

I en lägenhet förbrukas el ungefär enligt följande

Kanske man genom åren genomfört andra åtgärder bytt till LEDlampor , bytt ut äldre  kyl/frys o annan köksutrustning som är energieffektivare använder laptop och platta istället för stationär dator.

ELHISTORIA OCH SPARMÅL

SENASTE ÅRENS FÖRBRUKNING I LÄGENHET 110 KVM 

Målsättning spara 10% 2022 i insats efter sommaren och  spara ytterligare 10% 2023
Att spara 10% el  är ganska enkelt det klarar alla utan större  besvär utan att behöva använda nån större fantasi Att spara 20% kräver att man ändrar vissa rutiner och följer upp  elförbrukningen ofta för att förstå vad som drar el.

För 2022 och 2023 har den beräknade förbrukningen succesivt  klarnat  under oktober som var min första månaden med aktiv besparing och uppföljning av förbrukning. Min förståelse har ökat vad som påverkar elförbrukningen mest.

Som synes är förbrukningen på nedåtgående sen 2015

Besparing  2015-2021 1200 Kwh  eller 23%
Lamporna bytta till lågenergilampor typ LED och köksutrustning blivit energieffektivare i samband mednormal förnyelse och utbyten därför sjönk förbrukningen,

Besparingen 2022-2023 700 kwh eller 27 %  besparing från 2021 kan jag bedöma nu efter att medvetenheten ökat och vi aktivt inför energibesparande  åtgärder från oktober 2022 genom att följa förbrukningen dagligen och förstår vad som är enegitjyvarna enligt metodiken nedan.

GÖR EN FÖRSTA STRATEGI SPARA EL

Vi valde för egen del att

1 Optimera användning av kyl/frys då vi har flera olika enheter där behovet varierar under året dvs se till att ha fulla kylskåp och frysar och periodvis stänga av ett kylskåp och 1-2 frysar,

2 Alltid ha full diskmaskin  innan den körs

3 Endast enklare tvätt  vid låg temperatur och sköljning i full maskin i egen tvättmaskin  i badrum

4 Använda stationär dator så lite som möjligt utan hellre använda mobil platta eller laptop. En stationär dator kan förbruka upp till  400W  det kan bli många kwh per dag om den står på hela dagen,,,.

5 Kolla alla ljuspunkter att de är bytta till led- tips kan man ta på lampan  utan att bränna sig är det sannolikt av led typ 9W eller energisnållampa av tidigare typ.

6 Halvera antal lampor som normalt är tända eller tänds automatiskt- och istället använda veckour och sätta på lite fler  lampor under tex helger.

7 Matlagningsstrategi  Ugnen och spisen stora el förbrukare  Microvågsugnen energieffektiv och elvattenkokare effektviast att värma upp vatten

8 Stänga av helt istället för standby lägen på elektrikska prylar och laddare urdragna när de inte används.

 SPARA ÄVEN PÅ ANNAN ENERGIFÖRBRUKNING

Vare sig man bor i en BRF eller eget hus finns ytterligare energi  att spara

Spara värme och varmvatten.  Vet man sin förbrukning av värme och varmvatten i kWh kan man räkna med att 25% äranvänds till varmvatten , Med korta duschar och att börja med att krana kallvatten sparar man mycket på. Sänka inomhustemperaturen 1 grad sparar 5% av värmebehovet . Har man 23 grader inne och sänker till 21 spara man 10%. (7,5% om energisiffran omfattar både värme och varmvatten)

Fylla tvättmaskinerna i tvättstugan vid tvätt med högre lågtemp och tvätt o skölj i egen tvättmskin.   och torka tvätten på torkställning i badrummet. Vårt ventilationssystem så effektivt och har hög luftomsättning och torkar all tvätt över en natt,

Att använda värmetorkskåp och tumlare  med hög temp är onödigt och slöseri med el med så bra ventilationssystem vi har i vår bostadsrättsförening

 

HA KOLL PÅ ELFÖRBRUKNINGEN

FÖLJ UPP  ELFÖRBRUKNINGEN VARJE DAG UNDER EN MÅNAD DÅ ÖKAR INSIKTEN OM VAD SOM DRAR MEST EL OCH MAN INSER ÄNNU MER VILKA MÖJLIGHETER SOM FIN NS

Alla kan se sin förbrukningsstatistik hos sin elleverantör via webben

Vår förening använder BRUNATA som administerar  alla 96 elmätarna i bostadsrättsföreningen.

Med app i mobilen se jag mätarställningen varje dag

Via websida kan jag se dagsförbrukning under månaden eller   varje månads förbrukning bak i tiden Pekar man på en stapel ser man värdet för dagen eller månaden

GÖR I ORDNING EN ÖVERSIKT

Samla förbrukningar månadsvis för några år och använd för jämförelse .

Genom att använda Excels rutnät  kunde jag i oktober börja  sammanställa  data från gamla elräkningar (rött) och fjärravlästa data från Brunata (grönt)  som kom till under2022 .

Denna enkla överblick underlättar den fortsatta uppföljningen genom att jag kan jämföra med föregående år och äveb förväntat värde viss månad ( budgetvärde)

Tabellen visar läget 13 nov 2022 gula bedömda troliga förbrukningar mht vad som hittils åstadkommits. Klicka på bild så blir den mer lätt läst

Efterhand under oktober och november  kunde jag lägga in bedömda värden framåt (gult) som ändrats några gånger första veckorna men nu  börjar kännas tillförlitliga.

Kan nu ganska säkert förutse årets förbrukning och 2023 års förbrukning,

De värden jag lagt in framåt  betraktar jag som säkra budgetvärden på storleksordning av förbrukning varje månad . De förväntade  årsförbrukningarna bör därför stämma  bra tror jag nu.

ANM Förbrukningen maj-sept är lägre än normalt då vi större delen av tiden vistas i fritidshuset över sommaren

FÖLJA ELFÖRBRUKNINGEN  DAG FÖR DAG

Jag använder också här ett excelark där jag dagligen fyller i värdet och reflekterar vad som kan ha påverkat större avvik mellan dagar. Bladet räknar automatiskt ut genomsnittsförbrukningen hittills och ger en prognos för månaden och jämför med ett budgetvärde och föregående års värde för månaden Klicka på bild så blir den mer lätt läst

Tolkning av siffrorna Jag ser redan 11  november att årets november får  20% lägre förbrukning  än nov 21 och kan redan nu använda   250  kwh per månad som budgetvärde under vinterhalvåret. Jag  lägger på lite mer för dec ember i budgeten då mer ljus i jul. Jag har som anm  noterat händelsen ugnen som påverkat. Jag kan också konstatera att den strategi som vi tillämpar i besparingen fungerar och vi kommer draner förbrukningen rejält framöver och under nästa år.

Man kan naturligtvis även använda BRUNATAS  sammanställning på webben  för månaden med enskilda dagars förbrukning, Fördelen  med mitt excelark är  att jag ser medelförbrukningen per dag och troligt månadsvärde direkt bar jag matar in dagsförbrukningen-

PLANEN NÄRMASTE 12 MÅN

Efter november slutar jag med den dagliga uppföljningen och tittar till elförbrukningen på BRUNATA (webben)  några gånger under månaden Te x efter halva månaden då ska te xdec ligga på en förbrukning av 300/2= 150 kwh  ( se tabell ovan) Sen  följer jag upp värdena  varje månad  och de borde stämma med de önskvärda värdena ( budget) om vi håller tag i den strategiska inriktningen att spara el enligt beskrivningen ovan,.

Lägger in några uppdateringar det närmaste 12 månaderna så ser man  hur nära jag kommer i verkligheten efter den korta bedömningsperioden av min besparingspotential  av min månadsförbrukning  och årsförbrukning av el under resten av 2022 och 2023.

UPPDATERING DECEMBER

Planen håller mer än väl

Tre åtgärder har påverkat Bytt en kyl o frys som var 22 år gammal Skrotat en gammal moderniserad stationär windowsdator som säkert drog 500W  till en energisnål Macbook och tvättar bara lågtemptvätt på egna tvättmaskinen –

uppdatering 19 dec

Genom att mata in mätarställningen varje dag får jag ut en grov prognos för månadens förbrukning baserat på vad som hittills förbrukats ett värde som blir säkrare ju längre tiden går