Se upp med förvaltade elavtal

LÄS ARTIKELN
Se upp med sk förvaltade elavtal som förra året kallades ”trygga elavtal”
Elbolagen gjorde jättedåliga terminsaffärer förra vintern.
Har jämfört tre el-avtal egna och anhörigs under drift
dels två sk ”trygghetsavtal” Södertälje Telge Energi, Ronneby Enkla elbolaget
dels avtal med rörligt elpris i Lund Kraftringen.
Under hösten 2023 ar elavtalen ändrats i Södertälje och Spjälkö Blekinge
Som referens elområdespriserna som månadsgenomsnitt före skatter och avgifter.
Ett icke bundet rörligt elpris har varit bäst under 2023.
Nätavgifterna tillkommer 0,90 kr/Kwh i Södertälje  kr/kwh i Lund och Telge och 1,50 kr/kwh på Spjälkö som är lite högre då låg årsförbrukning av el där.

 

Kommentera
Dela

Jämförelse elavtal 2023 se upp med förvaltat elavtal

uppdaterat 230914 med Facit från Råd och Rön

Facit Telge energi sept 2023

Eftersom elpriset varit så oroligt och osäkert sista året har jag börjat följa upp elpriserna och jämfört 3 olika bolag i 2 elområden

1 BRF lägenhet  i Lund  elområde 4 2023 gemensamt avtal 95 lägenheter Rörligt pris månadsmedelvärde   leverantör Kraftringen Lund var och en betalar sin del efter förbrukningen egen mätare elnäts avgift ca 1 kr/kwh ingår i angivet kwh pris årlig förbrukning 4-5000 kwh för lägenhet

2 Fritidshus  i Spjälkö Ronneby  elområde 4 2023 Rörligt avtal sk förvaltat avtal med Enkla Elbolaget elnätsavgiften ca 1,40 kr/kwh ingår i angivet kwh pris årlig förbrukning ca 4000 kwh

3 Villafastighet i Södertälje i elområde 3 2023 Rörligt avtal sk förvaltat avtal med Telje energi elnätsavgiften ca 1  kr/kwh ingår i  angivet kwh pris årlig förbrukning ca 15 000 kwh

Jämförelse 2023

spotpriser hittar man här

Sk Förvaltade avtal 2023 verkar populärt och hos vissa elbolag enda alternativ förutom timavtal  Det har inte varit nån höjdare elbolagen har varit dåliga att bedöma terminsaffärer och  som blivit  dåligt timade för konsumenten när förbrukningen varit som högst med stora elräkningar som följd  i början av året .


Nätavgifterna ingår med 1 kr/kwh utom för Spjälkö som har1,4 kr/kwh  För att bättre kunna jämföra det förvaltade avtalen kommer här siffrorna utan nätavgifter
kr/KWh  Förvaltade avtal     Referens med rörligt avtal
månad    Telge    Spjälkö                    Lund   Spot 4   Spot 3
jan              3,75     2,70                        1,50      1,04      0,93
feb              3,94     2,70                        1,51      1,03      0,83

Anm Elpriserna 2022 ovan i tabellen har Spjälkö fast pris tom nov 22 Notera 2022 att prisskillnaderna mellan Lund och Telge är betydligt mindre innan juli 2022 då Telge bytt till  förvaltat avtal.

Anmärkningsvärt hur dåliga elpriserna blivit med det förvaltade avtalen I Södertälje och Ronneby i början av 2023 riktigt dåliga terminsköp i Södertälje  som dessutom slår hårt i jan och feb- I Lund som  är jämförelseavtal är det ett renodlat rörligt pris som följer månadsvärdet på elbörsen .

Närmare belysning på avtalet i Södertälje som startade i juli 2022 en nätavgift på 1 kr/kwh ingår i båda alternativen.

Det dåliga sk TRYGGA  elavtalet Telge energi som är förvaltat  kostar efter 8 mån  13819 kr mer än  med ett avtal med rörligt pris för en villa med 15000 kwh årsförbrukning ( elpriserna i elområde 3 jämförs dessutom med elomr 4 som i snitt är dyrare!!  )

Senfärdig regering driver på inflationen

Sverige har sämst ekonomi i EU i början av 2023 och regeringar som har drivit på inflationen genom att inte bromsa elpriserna i tid.
Vi har de politiker vi förtjänar

DN har skrivit en artikel  20 jan 2023 om övervinsterna i elbolagen  som andra EU länder tar tillbaka men inte Sverige gjort än.

Artikeln på DN websida 20 jan

ARTIKELN SOM PDF

ÖVERSIKT ARTIKEL DN

Klicka på bild och förstora så  blir texten läsbar

Varför mörkar politikerna elpriserna ? Den felaktiga elprismodellen tydligt  beskriven av Bengt Ekenstiärna