Erfarenheter Mobilt Bredband 4G Telia i Blekingeskärgården

uppdaterad 170709

Nu är fiber ett ekonomiskt bra alternativ även för sommarboende i Ronneby kommun  VI får fiber till 2018 i Saxemara regionen och slipper 4G-nätet som inte varit nån höjdare i Blekingeskärgården om man inte bor nära nån mast.

Sammanfattning 4G nätet TELIA  Blekingskärgården Ronneby

;Mina mätningar   startade 2009 när man kunde hämta internet via 3Gnätet . Sen kom 4Gnätet men det var för klent dimensionerat i Blekingeskärgården och räckte inte till semestertid  och blev sämre för varje år. tom 2016 . 2017 har kapaciteten i 4G-nätet ha ökat så det går att surfa även när det vistas mycket folk i skärgården tex midsommarhelgen

ronkarta

2017 KORS I TAKET TELIA

Telias bredband funkar bättre i skärgården  2017 även om inte hastigheterna är så höga räcker kapaciteten Jag får med antenn nu minst 4 Mbit/s även under midsommarhelgen då mycket sommarboende här. Även 3G telefonen fungerar bättre och kan i år ringa utan extra antennförstärkning.

KAPACITETEN RÄCKTE  INTE TILL ALLS SOMMARTID 2016 FÖR TELIA

Bredbandskollens årliga rapport visar att Blekinge har sämsta 4G nätet- Men man har inte analyserat  sommarvärdena  Det är ännu sämre i Blekinge visar mina mätningar beroende på  att många sommarboende och  turister är uppkopplade sommartid.

DÅLIGT AV TELIA som är största leverantör att inte  ha tillräcklig kapacitet .Man marknadsför och säljer under devisen ” TA MED INTERNET PÅ SEMESTERN” och kan sen inte  leverera vad man utlovar på semestern!

Artikeli BLT 24 juli 2016

blts

 

MINA ERFARENHETER

När 4G nätet introducerades 2012/13 blev bandbredden äntligen acceptabel  sommartid när man är en bit från sändaren i Blekingeskärgården- Men sedan 2014   har bandbredden återigen blivit sämre  för varje år. Senare år behöver man ha en extern antenn om man bor en bit från sändaren annars blir mottagningen mycket dålig när många i närmaste regionen är uppkopplade mot internet.

Jag har mätt bandbredden  regelbundet sommartid på samma plats sedan 2009. Genom att jämföra årsgenomsnitt av bandbredden kan man se hur den tillgängliga bandbredden förändras mellan åren under olika tider .

Under normala förhållanden får jag ut max10 Mbit/s på den plats jag bor Sommartid brukar  den genomsnittliga bandbredden  sjunka  till 5-6 Mbit/s. Telia lovar upp till  32 Mbit/s men jag får bara 10Mbit/s som max   .Husplaceringen kan påverka men har eliminertas med antennen.. Bredbandskollens Blekingelista 2016 visar att man bara får  10 GB/s utanför Ronneby tätort.Minamätningar visar också på att kapaciteten inte rätter till överallt i Blekinges vackra skärgård där många vistas sommartid.

Från 2015 har bandbredden sommartid gått med  varje år och  2016 är genomsnittet bara 3,5 Mbit/s på min fasta plats. Telia lovar 32 Mbit/s  Jag kan få ut  bara 10 som max på landet i Ronneby kommun  med en yttre antenn men 2016  bara 35% av de 10 sommaren 2016 mot 50% 2015 och 60% 2014.

Försämringen är egentligen ännu större senare år än vad mätningarna visar då jag senare år  måste använda en yttre  antenn för att överhuvudtaget bli påkopplad 4G nätet  när många mobiler är anslutna i regionen.

För att 4Gnätet inte ska krascha för alla drar 4G sändarna automtiskt ner på signalstyrkan kanske omväxlande i olika riktningar när många är anslutna . Det drabbar de som bor längst bort från sändaden. Med en yttre antenn får man då lite högte signalstyrka ( eftersom  man kommer virtuellt närmare sändaren)

Nätet behöver förstärkas  2016 förstår man med denna negativa utveckling av medelvärdet- Skälet till försämringen är säkert att  fler mobiler är uppkopplade sommartid 2016  i jämförelse med föregående år Det drabbar alla som vistas i skärgården med sämre bandbredd som resultat och är man en bit från sändaren blir internet oanvändbart tidvis för många.

2011/ se nedan / upptäckte jag tidigt samma fenomen i 3G nätet Det visade sig då vara ett kapacitetsproblem i alla turistområden i Sverige. Verkar vara samma sak i 4G nätet 2016 som en logisk slutsats.

MÄTNINGARNA

MÄTNING  4G nätet 2016 april- juli klart sämre genomsnittlig bandbredd än 2014 och 2015

Nu bekräftat av Bredbandskollen_mobil_surfhastighet_2016 att Blekinge är sämst i landet vad avser mobilt internet.

Genomsnittlig bandbredd under första delen av sommaren  2016 har sjunkit till 3,5 Mbit/s  i jämförelse med 5-6 Mbit/s  två föregående år på den plats jag mäter.

Det betyder  30-40 % lägre bandbredd i jämförelse  med 2014 .

Mätningar 2016  visar bara 35% bandbredd med TELIA  sommartid ( max 10Mbit på min plats) Nedgången  syns tydligt i jämförelse med  2014 och 2015 nedan

Klicka på bilderna så blir de större!

Mätning 17 juli  -20 jul 2016

tpo17juli

2016 maj- 16 jul

Tptesttom 17 jul

 

MÄTNING 2015  klart bättre än 2016 men något sämre än 2014 eller ca 5Mbit/s som genomsnitt  Kapaciteten räcker tidvis inte till  under semesterperioden  då mycket folk i skärgården.

Mätning 2014 Viss nedgång pingst och midsommar märktes men 50-60% bandbredd av vad jag kan få max fungerar OK

juni med ytter antenn

2013 var andra sommaren med 4G mätningarna utan yttre antenn visar behov av att en antenn behövs sommartid

internet2013sept

MÄTNINGARNA SATTE FART PÅ TELIA I OMRÅDET 2011

Mätningar på Spjälkönäs började 2009.

2011 var det väldigt dålig mottagning Jag uppmärksammade media sommaren 2011   Denna artikel från dessa mätningar fick fart på telia

Mätningar 2011

3G2011

 2014 var första året som Telias mobila  bredband fungerar  riktigt bra utan störningar  med 4G Det förutsätter dock att man  har en bra antenn till routern  om man är nån mil från sändaren Med yttre antenn fungerar internet 100% av tiden utan avbrott och med antenn placerad inomhus fungerar det tillfredställande med smärre störningar under högtrafiktid morgon middag och tidig kväll

ronkarta

ANTENN BEHÖVS FÖR STABILT NTERNET

Man måste ha  antennförstärkning-om man är en bit från sändaren annars blir man bortkopplad om många är anslutna i 4G nätet. Det beror på mängder av mobiler och plattor som kopplar upp i skärgården och på fritidsställena på helger och i semestertider  och de som befinner sig längst bort drabbas först när räckvidden ( signalstyrkan) dras ned.

Om man ansluter en  antenn till sin router i fritidshuset eller husbilen blir man automatiskt prioriterad då man ”virtuellt kommer närmare sändaren” i jämförelse med en uppkopplad mobil på samma ställe.

4G kom 2012 När 4G kom 2012 på hösten fungerade det utmärkt även inomhus utan antenn på en liten Huawei batteridriven router till skillnad från  2-3G som inte gick  att använda utan yttre antenn under vissa  tider på den punkt jag mäter.

4G var 2012  nytt och få var uppkopplade så sändarsignalen var stark även en bit från sändaren. Efter en god start hösten 2012 med 4G har kapaciteten blivit gradvis sämre i ytterområdena räknat från sändaren .

Mätningar 2014 utan  antenn Trenden är tydlig på Telias bredbandskapacitet 2014 från min mätpunkt inomhus sen 4 år i skärgården Fler och fler kommer till skärgården och kopplar upp sig med mobilt internet telia14 VAD HÄNDER NÄR FÖR MÅNGA UPPKOPPLADE ? Kapaciteten på internet  beror på hur många som är uppkopplade samtidigt och internethastigheten minskar efterhand som fler blir påkopplade på samma sändare.

För att kunna fortsätta med rimliga hastigheter på internet börjar sändarna dra ned på räckvidden när många vill koppla upp och fler och många kopplas ifrån 4G ned till 3G och 2G näten. Det är de som bor längst bort från sändarna som alltid drabbas ensidigt.

Eftersom skärgården har mycket människor sommartid blir det struligt där. 2011 när smartphoneabonnemangen exploderade drabbades i stort sätt hela landet av detta problem på smesterorter framför allt. Telia har sedan dess förstärkt 3G-nätet.

EN YTTRE ANTENN FÖR 4G KOPPLAD TILL ROUTERN ÄR ETT MÅSTE OM MAN INTE SKA BLI BORTKOPPLAD OM MAN ÄR EN BIT FRÅN SÄNDAREN SOMMARTID I TURISTOMRÅDEN

Anslöt  18/6 2011 routern till en yttre antenn på taket och det gav en positiv effekt direkt

Läs mer om olika antenner ( jag använder riktantennen)

–  2014 JÄMN STABIL MOTTAGNING 100% av tiden med extern antenn och internet har hittills aldrig fallit ur som det gjorde regelmässigt i 3G nätet .    Midsommarafton då många påkopplade  är klart över förväntan- jämför med tidigare år /se nedan

MÄTNING internet via mobilt 4G juni 2014 med yttre antenn på taket

juni med ytter antenn

Genomsnittet 5,7 Mbit/s tillbaka till nivån som den var 2013 utan antenn och  internet betydligt  stabilare och med jämnare kapacitet och har fungerat 100% hela tiden.

2013 behövdes inte antenn men semestersäsongen indikerade kommande behov av en antenn

internet2013sept

ANTENN

Jag använder en poyntingantenn placerad över taknocken där antennledningen kopplats direkt till  den mobila batteridrivna huaweiroutern E589 med en adaptersladd

antenna         huawei_e589adapter

TEST MED LITEN INNEANTENN 4G UNDER JULI 2014

Ca 20% lägre  genomsnittsnivå  4,5 Mbit/s i jämförelse med en yttre antenn (5,7 Mbit/s).

Antennförstärkning 2 dB med den  inre och 11 dB med yttre antenn. Med enbart  3G räcker inte den inre antennen . Den högre frekvensen för 4G  tränger igenom ”hinder” i form av lövverk och husväggar betydligt bättre än 3G signalen.

internet25jul1

 

Använder inneantennen SmarteQ antenn Den fungerar bra inomhus med 4G .

Antennen funkar avsevärt sämre vid telefoni  mot en smartphone med 3G än vad uteantennen gör.

HISTORISKA VÄRDEN 

Mätning 2013

4G utan yttre antenn riktigt bra värden– inte så många 4G abonnemang än? Bra genomsnitt 5,5 Mbit/s och   ibland bara 2G när många påkopplade internet2013sept

HISTORISKA VÄRDEN 3G Mätningar 2009-2012 med yttre 3G antenn  på taket och kopplad till routern

2009-2010 3G Semestertid  med yttre antenn medelfart 2 Mbit/s mottagning0910 Mätningar 2011 med yttre 3G antenn

2011 ”exploderade ” smartphoneanvändningen” i Sverige  och mottagningen semestertid blev under all kritik – så blev det på de flesta populära semesterorter i Sverige och  tog Telia på sängen. Se alla nollpunkter när alla är uppkopplade på semestern mycket irriterande!

DEN HÄR ARTIKELN GAV TELIA ELD I BAKEN

Genomsnitt 2011 bara 1,1Mbit/s  Tidvis var nätet utslaget bara 2G3G2011  ’

2012 ökade Telia kapaciteten i  3G mobilnäten på många semesterorter och intenetkapaciteten blev lite bättre i Blekingeskärgården ca 3,5 Mbit/s i genomsnitt med en 3G antenn på taket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.