BREDBAND FIBER FRITIDHUS RONNEBY LÖNSAMT

Uppdaterad 190206 

Saxemara med med omnejd får fiber 2017-19 då området nu klassats som tätort.

Arbetet nu igång feb 2019 också i ytterskärgården

Bredbandsutbyggnaden är på full gång i Ronneby kommun men det går trögt vid kusten i områden där andelen fritidshus är stor. Även permanentboende  tvekar här för anslutningskostnaden 20 000 kr ca 18 000 efter rotavdraget .

Av egen erfarenhet vet jag att de flesta tror att internet via 4G nätet räcker och är billigare i kombination med TV via marknätet och mobiltelefoni, Men om man tar med  alla kostnader kan fiber vara till   fördel även för ett fritidshus använt 3-4 mån per år om man betalar för extrakanaler till TV i det markbundna nätet för det finns många nya abonnemangsformer 2016 i fibernätet,

Intresset i Saxemaraområdet  Ronneby kommun

Märkligt svalt intresse 2017 de flesta har nog inte satt sig in ordentligt och räknat  på alternativen och stirrat sig blinda på anslutningskostnaden .

27 juni

sax32

Intresset i Saxemaraområdet  Ronneby kommun i maj 2016 –

bredband2

De flesta gråa ringarna är fritidshus som inte visat intresse men det finns även många fast boende.

Naturligt att man tvekar om man har fritidshus med kortare botid per år men är man  fast boende  är det svårare att förstå om man använder internet och har TV. Det är  en bra investering och en bättre placering för många än att ha pengarna på banken i dagens 0-ränteläge.

RONNEBY KOMMUNS BREDBANDSNÄT RIKTIGT BRA 2016

Läs broschyren från Ronnebyporten så får du en uppfattning

MINA KOMMENTARER TILL BROSCHYREN

Många internetleverantörer att välja bland mycket positivt för konkurrensen – alternativ finns utan anslutningsavgift och utan  bindningstid som är bra för fritidshus.

Intenethastighetens betydelse är lite överdriven i broschyren Vi klarar oss med 3-8 MB/s (genomsnitt 4,5 MB/s ) över säsongen med 4G  på Spjälkö och vi är storanvändare av internet. Ett avtal med 10MB/s   räcker för de flesta  även om man vill se TV via internet som inte behöver vara HD,

Kostnadsskillnaden till 100MB/s i fiberlinan är  liten  50 – 150 kr/mån beroende på leverantör så man väljer nog ändå den högre hastigheten .

SAMMANFATTNING

FRITIDSHUS

Om man investerar netto 18000 efter rotavdrag  i fiberanslutning kostar 4 mån internet bara 800 kr/år med  10/10 Mbit/s anslutning utan bindning och startavgift .Man kan då dessutom utan kostnad se sina egna TVkanaler från hemorten via dator eller platta som andraTV .

Vi tjänar ca 3500 kr/år med fiber  i jämförelse med internet via 4G och Boxer med bara 4 månaders användning det motsvarar  nästan 10-15 % ränta  på 18000  kr om man omplacerar sparkapital. Detta betraktelsesätt med sparkapital arbetande istället för vilande  utan ränta på banken glömmer man lätt vid beslut i dessa 0-räntetider .

Det  lämpligt  att lägga tIll 1800 kr/år till mediakostnaden varje år för att amortera av pengarna under 10 år , Utläggen (inklusive  amortering ) för internet och TV under ett år  blir trots  det  1700 kr lägre  varje år än att ha kvar internet via 4G och TV via  Boxer med tilläggskanaler.

Alternativet är att investera 5000 för fiberanslutningen och betala 150 kr/mån för bredbandet i 10 år ger utlägg  1800 kr /år för 4 månades användning per år + 800 för internet 4 mån  2600 kr. 900kr billigare per år mot internet via 4G och TV via  Boxer med extrakanaler via det markbundna nätet. Motsvarar nästan 20% ränta på sparkapitalet 5000!

FAST BOENDE

Om man använder internet och har flera mobila enheter blir kostnaden för internet och TV via fiber  inklusive att amortera av anslutningsavgiften i samma härad som att använda  internet med 4G och TV via Boxer med extrakanaler för de flesta. Många har dålig koll på sina sammanlagda 4G kostnaderoch skyggar kanske för anslutningsavgiften 20 000…utan att fundera vidare.

MERA ATT LÄSA

Vad kostar det på andra ställen med bredbandsanslutning uppföljnng under några år

10 års erfarenheter mobilt bredband Ronnebyskärgården

 

Casting skicka  andra TVkanaler till egen TV med smartmobil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *