Dyr fiberkabel i villaområden ? – alternativa lösningar

uppdaterad 160529

SÅ HÄR VAR LÄGET 2014

Det borde inte kosta mer än 10000-12000  för en bredbandsanslutning i ett  villaområde om det sker effektivt ofta används  ett schablonpris 20 000 baserat på ett sk riksgenomsnitt som inte är konkurrensutsatt .Ett väl tilltaget pris !! Ofta får viss rabatt genom rotavdrag på  arbetena fram till huset som bör ingå i schablonen och gör att priset går ner nåra tusen!!

SÅ HÄR TYCKER JAG 2016

Jag har 2016 insett att man nu  ska ansluta så fort  man har en möjlighet även om man tycker 17-20000 är i högsta laget  i anslutningsavgift .Det börjar nu komma fram mer fakta om vad man får för utbud på fiberlinan.

Alla har en ökande internetanvändning med fler och fler apparater påkpplade- Jag ser på 4G abonnemangen att ökningstakten ligger på 10-20% /år av förbrukade GB under 4 sommarmånader då mer Tv och video via internet,

I Ronneby stadsnät  lönar det sig 2016 även för  fritidhusägare med 4 månaders användning per år om man har internet via 4G och TV med extrakanaler via Boxer  att investera i anslutning till fiber.

Läs denna analys från maj 2016

HÄR DET JAG FÖLJT FIBERINSTALLTIONER I SVERIGE SENARE ÅR  OCH DET INNEHÅLLER EN DEL MATNYTTIGT mED KONTAKTER FÖR DEN DOM VILL ORGANISERA UTBYGGNAD I  ETT OMRÅDE  I EGEN REGI-

Det finns en innovativ förening i Bäsingebo norr om Vänersborg som har löst bredband i egen  regi och till en låg kostnad. Man har utnyttjat egen kompetens, kommunala bidrag och jobbat i steg att få med alla i  en stor villaförening-deras arbetssätt är berömvärt.

Trollhättans kommun har tagit efter i metodiken och kan leverera bredband utan lock och pock -inte av typ ansluter ni er inte nu så kostar  det-eller vi gör inget om bara 50% ansluter Kraftringen i Lund  för kommunens ytterkanter Så gör kommuner som inte kan organisera jobbet effektivt.

Läs här om wenernet hur de jobbat- köp lite kunnande av dem i form av lite konsultation – De ställer säkert upp – mer om Wenernet nedan .

PRAKTIKFALL

SÅ HÄR HAR MAN GJORT I UTBYGGNAD PÅ OLIKA STÄLLEN I SVERIGE

Installation av fiber praktikfall

I Lund och Södertälje får man 2014 betala 20000 och  samma i Pershagen  Södertälje (Telia/Scanova) med försäljningsargumentet hot om att det kostar 40000 om man ansluter sig efteråt- Det senare var nys– att ansluta sig efteråt  kostar inte mer snarare mindre –

Det var bara ett tomt hot- folk fick en andra chans visade det sig sen.

Om man skulle försöka att överdebitera efteråt blir det säkert ett fall konsumentverket och blir kallat otillbörlig marknadsföring  och ogillat.  Fiberkabeln klarar extra anslutningar – bara att anordna en anslutningspunkt vid fastigheten  i efterhand om nån senare skulle vilja ansluta sig. Ett tarvligt argument att få så många med som möjligt från början till ett pris som den som lägger optokabeln redan vid    50% anslutning har  vinst på.

Betalar man 20 000 för bredband med fiber förutsätts  att flera aktörer för bredband ges tillfälle att använda fiberkabeln även om tex Telia/Scanova skulle lägga ner kabeln. Om det är inte fallet är 20000 ett  alldeles för högt pris att betala.

En stor villaförening i Lund  dec 2014 var inte nöjda  med det som erbjöds och tog saken i egna händer. För 21000/fastighet blir de oberoende och operatörerna får tävla för att vara med och leverera internet- de räknar med grundavtal TV-internet ca 100kr/mån  att ta igen  pengar genom billigare webanslutning, Alternativet var troligen en schablonkostnad för anslutning på 20000 från tex Scanova och Telia som ständig operatör.

Flera villaområden på Öster i  Lund grävning började i slutet av 2014 och  pågår. Avgiften  att ansluta 16000 inkl rotavdrag ( det måste vara grävningen på egen tomt fram till huset )

Priset 16000 om man anmälde sig första månaden sen höjdes avgiften till 21000  i något av projekten och även hot om betydligt dyrare att ansluta som argument i starten.

Flera operatörer och även Telia är med att välja bland så flera operatörer samtidigt kommer att använda linan när den är färdig verkar det som .  Telia brukar så ta på sig rollen att administrera fiberlinan.

BRA EXEMPEL FRÅN  EN PIJONJÄR  BRF

En stor bostadsrättsförening i Lund har sen  minst 10 år tillbaka en grundavgift för ”internet” i hyran  via fiberkabel ,  Installationen av fibernätet  gjordes av Lunds stadsnät som ensamma  var leverantör av bredbandstjänstena. Avgiften var i många år 75 kr/mån för 2015 är avgiften 125 kr/mån för ett grundutbud .

ANNAT EXEMPEL FRÅN PIJONJÄR BRF FIBERKABEL

I en bostadsrättsföreningen i Lund kostade det  inget för föreningen  när fiberkabel 2007 installerades till 100 lägenheter. Den kostnaden tog Telia mot att de fick vara ensamma om fibernätet i 7 år sen blir det konkurrensutsatt som nu är aktuellt.Finns även ett gammalt ”uppskrämt” kabelnät från 80-talet med analog TV som säkert passerat ”bäst föredatum” som grundutbud ingående i hyran, Kabelnätet kan hantera digital TV, internet och telefoni  via ComHem som extratjänster. Vidare ASDL via Telia för TV, internet.

Artikel i SVD om fiberkabel

Råd och Rön om fiberkabel

En bra artikel om ämnet fiber bra att läsa för förståelsen

VAD KOSTAR DET ATT LÄGGA FIBER?

Grävning och återställning den stora kostnaden

I tättbebyggda områden i stan  är det tätt mellan husen och lite dyrare/m och gräva och återställa på landet lite glesare mellan husen och ofta lättare att gräva och återställa- möjligheter till bidrag finns här också.

Kalkyl   av ett fiberprojekt 2014 där man räknat med en anslutningsavgift på 18700 visar att 20000 kr nivån  är en schablon som är prissatt att ” inte gör det dyrare med fiber” snarare än vad det verkligen kostar Den som bygger nätet tjänar bra och tar små risker om anslutningen blir över minst 50 %- det borde vara rabatt om fler än 50% ansluter sig .Den verkliga kostnaden med 90-95% anslutna i täta villaområden  är ca 10-12000 visar ex Wenernet Vänersborg nedan.

STANDARDKALKYLEN SOM KOMMUNER ANVÄNDER

  Typisk fast kostn före fiber
Kostnad med Fiber
Bredband 309,00 kr 350,00 kr
TV 234,00 kr Ingår
Telefoni 145,00 kr Ingår
Insats 0,00 kr 0,00 kr
Lån 0,00 kr 18 700,00 kr
Ränta (årsränta) 0,00 kr 5%
Amorteringsperiod (år) 0,00 kr 7
Månadskostnad (Ränta samt amortering) -264,30 kr
Totalt 688,00 kr 614,30 kr

VÄGFÖRENINGAR  gör ofta installationer i egen regi och kan erhålla vissa bidrag 

ETT MYCKET BRA EXEMPEL PÅ KOSTNADSEFFEKTIV UTBYGGNAD

 Wenernet  i Vänersborg

Enligt uppgift Ett par hundra fastigheter som lagt fiberkabel  i egen regi  pågående Nedgrävning och ”blåsning ” av fiberkabel beräknas  kosta  8500  per medlem  då med kostnadsfri samordning av medlemmar i föreningen- Tillkom inkoppling på varje fastighet som gav en total kostnad ca 10-12000/fastighet.

ETT ANNAT EXEMPEL PÅ EGEN REGI SOM ÄR LYCKAT

Tärby Västergötland

Nedgrävning av optoslang  varierade priset mellan 30 kr till 130 kr per meter (plöjning med stor grävmaskin i fin mark kostar ca 30 kr).

Enligt uppgift kostade anslutningen  totalt 14400 per fastighet då med ideelt arbete i föreningen för samordning av aktiviteter – Viss samordning med Vattenfall vid nedgrävning av kabel i detta projekt

Annat exempel vad grävning och nedläggning kan kosta

Det är grävning och återfyllning som är den tunga kostnadsposten.

10 fastigheter anslutning till kommunalt sommarvatten i  Ronneby Blekinge 1 km ledning  fram till området och sen distribution i området och grävning fram till varje hus-Samordning med kommunen vid nedgrävning av elkabel  till området skedde. Det kostade 12000 kr /fastighet inkl 1 km  rör och ventiler in till fastigheten. grävningen skedde till 90% av sträckan med nedplogning av rören som är väldigt tidsbesparande.

Att lägga ned rör för fiber och lägga in en fiberkabel borde snarare vara lite billigare om man kan samordna med annan grävning.  En optisk fiberkabel dras eller blåses in i tomrör till  en nod och fördelas sen till strategiska punkter, optoboxar, i villa området där anslutning sker till fastigheten sker med koppartråd .Optoboxen kostar några tusen per fastighet.

ALTERNATIV 4G nätet  för internet och telefoni+ det markbundna nätet för TV (tex Boxer)

TV via det markbundna nätet tex via Boxer eller via satellit. gratiskanalerna och tilläggskanaler och Internet via 4G nätet

Redan i dag är 4G nätet ett bra alternativ för bredband och även för TV om man inte ser för mycket och använder det markbundna gratisutbudet via Boxer som bas.

Telia har specialerbjudande flera gånger under säsongen semestertid  200GB som får användas 3 mån för 500 kr om man använder  20GB i månaden för 199 kr/mån  Ser man TV eller film  kan man räkna med 1-2,5  GB för varje TV timme.

SMART ANVÄNDNING AV TVKANALERNA   I FRITIDSHUSET OM MAN HAR TELIA  ELLER COMHEM I STAN

På sommaren använder jag Telia mobilnät för TV extrakanaler på  sommarstället Med Internet via Telia hemma betalar jag  99 kr/mån för 20 GB som kompletterat med 200GB  funkat bra för TV under sommaren .Vi kan se  alla kanaler vi eller besökare har hemma via Teliaplay+ eller ComHem+

Gratiskanalerna 1 ,2 och 4 mm  där man har mest TVtid ser via det markbundna nätet och Boxer.

Med Chromecast i TVn kan man styra man all internetTV till TVapparaten med datorn,smartphonen eller surfplattan.. Extra kanalpaketet till Boxer kostar 350 kr/mån så man kan för motsvarande pengar under en tremånadsperiod köpa upp till 400GB extra via Telia mobila internet   och använda alla sina egna  och besökares extra TVkanaler i stan via mobila nätet.

Finns ingen anledning för mig att ansluta fiberkabel till fritidshuset som har bra 4G täckning som jag dessutom förstärkt med yttre antenn för att komma ”närmare sändaren” då den drar ner signalstyrkan när för många är påkopplade under semestertider.

En bredbandleverantör TRE  tillåter stor nedladdad mängd data( 100GB i månaden) som funkar om man ser lite på TV.

Läs Per Flensburgs websida erfaren professor och  IT-pedagog om mobilt bredband och annat.

HUR MÅNGA  GB ANVÄNDER MAN?

Upp och nedladdad datamängd mätt i Gigabytes (GB) används i prissättningen av mobilt internet och det är viktigt att ha en uppfattning om mängden som förbrukas vid användning av mobilt internet som har begränsningar i datamängd.

TV drar mest -En HD TVdrar säkert 3- 5 GB /tim  -HDTV via datorn ca 1-2 GB/tim  – TVkanal utan HD  kanske 0,3-0,5 GB/timme.

Bästa sättet att kolla dygnsförbrukningen är att skicka sms via routern till telia hur mycket datamängd som är kvar varje morgon och ställa det mot TVtiden. Internettiden kan man mäta med app tex  NETWORX

5  timmar HDTV per dag  ger ca 400-500 GB/mån  mot 50-100 GB normalTV.

Mycket internet och flera användare 10-50 GB/mån som förutsätter måttligt TV tittande eller Youbeanvändning via internet!

IP-telefoni(VOIP)  försumbar dataförbrukning och de flesta använder dessutom mobiler.

Uppgifter feb 2015 ref M3

bandbredd

MÄTNING

Mitt Teliaabonnemang via fiberkabel omfattar internet, telefoni och TV obegränsad mängd  data.

Man kan kolla hur mycket routern använder av bredbandet oftast  via www.192.168.1.1   och oftast anvnamn : admin lösenord :admin -annars kolla manualen för routern.

Ex min ”router” /Thomson som hanterar TV, telefoni och internet och samtidigt är router/ 12 dagars användning  HD TV  196 GB    Telefoni (VOIP) 0,07 GB ,internet 30 GB   med bla TV över internet till datorn som andra TV ibland.

TVn är kanske i gång 3-5 tim per dag i snitt -Internet osedvanligt mycket upp och nedladdat  på servrar denna tid normalt ca 10-15 GB/mån.

Normalförbrukning totalt i häradet     4-500GB /mån  varav HDTV det mesta Om inte HD TV ses kanske förbrukningen är 100-200GB/mån.

 

GBinternet

ALTERNATIV Kopparledning ADSL

Artikel från 2013 klicka på bilden nedan–om några år kan man få snabbare bredband via kopparlinan..dvs gamla telefonuttaget om man inte bor för långt från skåp som kan fördela ut bredband.

Kopplingspunkter till optokabel i fibernät borde med denna teknik  i framtiden också kunna ligga längre bort

bredband 

KOMMER  5G  VARA ETT ALTERNATIV I FRAMTIDEN ?

Artikel i NY TEKNIK april 2015

 

3 reaktioner på ”Dyr fiberkabel i villaområden ? – alternativa lösningar”

 1. Tärby Västergötland

  Vill gärna som ordförande i TKF Fiber lämna följande fakta.
  14.500 kr blev anslutningskostnaden för medlemmarna i TKF Fiberförening efter EU, statliga, kommunala och VG-Regionens stöd. Utan stöd och ideellt engagemang mm hade anslutningskostnaden blivit ca 24.000 kr.
  Tusentals timmar ideellt arbete och gratis markupplåtelse på den 69 km långa sträckan bakom den låga anslutningskostnaden.
  Föreningens kollektiva upphandling av tjänster ger nu våra 200 medlemmar en uppkoppling som kostar 240 kr per månad.
  För den kostnaden får vi internet 200 Mbits hastighet i båda riktningar och IP-telefoni, priset täcker även fiberföreningens driftskostnader. Grundutbud av TV-kanaler 20 st kostar 95 kr per månad. Styrelsen jobbar helt ideellt och har gjort så från start.
  Finns många som undrar varför fiber på landsbygd byggs av fiberföreningar och inte av marknaden (Telia exempelvis).
  Svaret är att marknaden endast bygger där det är lönsamt. En fiberförening får inga EU-stöd där marknaden har för avsikt att bygga fibernät inom tre år. PTS (Post och Telestyrelsen) ser också att ingen aktör kan bygga ut fibernäten så effektivt och snabbt som den svenska fiberrörelsen på landsbygd.
  Hur man gör, mallar mm finns samlade på PTS ”Byanätsforum”.
  http://www.bredbandivarldsklass.se/Byanatsforum/

  Stora problemet idag är att enbart i Västra Götaland län finns 120 fiberföreningar som måste avvakta beslut om stöd till sena hösten på grund av senfärdig handläggning.
  Ett stort förlorat fiberår på svensk landsbygd!

  Måste tillägga att Sverige är unikt med den snabba fiberutbyggnad som skett de senaste åren och ses som ett föredöme i världen.
  Hoppas härmed att informationen gett en bättre inblick i glesbygdens arbete för fiber ut till byarna.

 2. detta är tragiskt och bara skam. År 2018, Sverige ledande land i världen ????. och ett fattigt land och under medium utvecklat, som till ex, Rumänien, och en so enorm skillnad . D. v. s. att Sverige började 2018 med fiber arbetet i Kristianstad område
  med en kostnad av billigast 14000 kr till 24000 per hushåll+ abonnemang på 500- 900 k, medan Rumänien använder den högsta hastighet, internet 1000, redan i 2013 med fri installation och 5 – 8 euro per månad.

  det är bara o skratta och tjena synd åt

  1. Att Rumänien lägger pengar på fel saker är väl känt.
   1000 nät har ingen nytta av inte ens i ett rikt land
   Vi ska vara glada för att bo och vara medborgare i ett modernt demokratiskt land . En bra infrastruktur med fiber är värt att betala för när det är rimligt i pris
   Statens uppgifteär att bana väg för sånt men man ska prioritera pengar för basala trygghetsystem välfärd omsorg skola och försvar .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.