Etikettarkiv: internet

How internet started long back ago

 In ancient Israel, it came to pass that a trader by the name of Abraham Com did take unto himself a young wife by the name of Dot. And Dot Com was a comely woman, broad of shoulder and long of leg. Indeed, she was often called Amazon Dot Com.

And she said unto Abraham, her husband, ”Why dost thou travel so far from town to town with thy goods when thou canst trade without ever leaving thy tent?”

And Abraham did look at her as though she were several saddle bags short of a camel load, but simply said,”How, dear?”

 

And Dot replied, ”I will place drums in all the towns and drums in between to send messages saying what you have for sale, and they will reply telling you who hath the best price. And the sale can be made on the drums and delivery made by Uriah’s Pony Stable (UPS).”

Abraham thought long and decided he would let Dot have her way with the drums. And the drums rang out and were an immediate success. Abraham sold all the goods he had at the top price, without ever having to move from his tent. To prevent neighboring countries from overhearing what the drums were saying, Dot devised a system that only she and the drummers knew. It was known as Must Send Drum Over Sound (MSDOS), and she also developed a language to transmit ideas and pictures – Hebrew To The People (HTTP).

And the young men did take to Dot Com’s trading as doth the greedy horsefly take to camel dung. They were called Nomadic Ecclesiastical Rich Dominican Sybarites, or NERDS.

And lo, the land was so feverish with joy at the new riches and the deafening sound of drums that no one noticed that the real riches were going to that enterprising drum dealer, Brother William of Gates, who bought off every drum maker in the land. And indeed did insist on drums to be made that would work only with Brother Gates’ drumheads and drumsticks.

And Dot did say, ”Oh, Abraham, what we have started is being taken over by others.” And Abraham looked out over the Bay of Ezekiel , or eBay as it came to be known. He said, ”We need a name that reflects what we are.”

And Dot replied, ”Young Ambitious Hebrew Owner Operators.” ”YAHOO,” said Abraham. And because it was Dot’s idea, they named it YAHOO Dot Com.

Abraham’s cousin, Joshua, being the young Gregarious Energetic Educated Kid (GEEK) that he was, soon started using Dot’s drums to locate things around the countryside. It soon became known as God’s Own Official Guide to Locating Everything (GOOGLE).

That is how it all began. And that’s the truth. S’true!

A contribution from Paul in Provence

Lagligt eller olagligt ?? om du spelar in musik på datorn från internet

uppdaterat 100207

Passa på att se joke sidorna

Father bens site är en sk ”multipurpose site” 75% hittar hit med sökning då många av artiklarna ligger högt på google när du söker  25% läser alla jokes och ingår i nätverket ”A good laugh aday  keeps the doc away” Dit når du genom att ligga på maillistan eller att gå direkt till jokessidan 

NU TILL ÄMNET

Fildelningslagen som trädde i kraft 2009 är bra ur den synpunkten att den vägvisar ungdomar att man faktiskt inte kan göra vad man vill- att fildela i storskala kan nästan jämföras med häleri ! Man måste respektera upphovsrätten och inte medverka till massspridning av kopior av musik eller annat av upphovsrättsligt skyddat material . Det kostar mycket att publicera nya låtar eller en film- sen må det vara att för lite av överskottet går till artisten för att det är alldeles för många mellanled som tjänat oförkänt mycket.

Men en strukturändring är på gång genom internet som över tiden kommer att göra musiken billigare för konsumenten och förhoppningsfullt mer till artisterna genom att nya distributionsbolag på  internet skapas . Spotify är ett lysande   exempel där du för en billig pennig kan ta del av allt som producerats i musikväg genom tiderna på ett laglig sätt.

Jag skall belysa frågeställningen  att  spela av musik från internet

 Lagligt eller olagligt ?

För eget bruk får du normalt kopiera all media du kan ladda ned från internet  det är inte olagligt .Tex ljud  du hör i datorhögtalarna eller spela in video du ser ,ladda ned bilder och text . Det kan jämföras med att spela in det som hörs i radio eller ses på TV eller kopiera i kopieringsmaskinen så länge du gör det för eget bruk och i rimlig omfattning .

Det finns en skillnad med internet som framför allt berör streamingtekniken dvs du lyssnar på musik eller ser videofilmer där källan är en ”olovlig förlaga” dvs någon har olovligt kopierat ett verk och sänder ut det. Du kan se eller lyssna  det kan ingen hindra men om du spelar av det kan det vara olagligt om man hårdrar det – men hur skall du kunna veta det?  Läs Sydvenskans artikel 7 feb 2010

Om du  förser någon annan med en kopia av det du själv kopierat lagligt för eget bruk kan det strida mot upphovsrätten – då är det olagligt – men du kan ha fått tillåtelse av den som har upphovsrätten eller det framgår av omständigheterna att du kan kopiera och dela med dig. Inspelade kopior av hela musikalster och filmer kan du alltid utgå från är olagliga att dela med sig till andra av.

Det kan finnas särskilda villkor på internet  på en webplats som du kanske måste acceptera med ett musklick för att få ta del av materialet i så fall gäller särskilda regler mellan dig och webbplatsens ägare.

Blanda inte ihop kopiera för eget bruk  med fildelning och fildelnings-lagen det är två olika saker . Fildelningslagen handlar om ett förbud att ladda upp/ned kopior av datafiler tex musik- eller filmfiler. Dvs man missbrukar rätten att kopiera för eget bruk genom att fildela – byta kopierat upphovsrättsligt skyddat material med andra i större omfattning .

Spotify är ett exempel på en webplats-som har särskilda villkor knutna till användningen och spotifys villkor tillåter inte att du  kopierar musiken för eget bruk trots att lagstiftningen tolererar kopiering för eget bruk i rimlig omfattning  -Du är bunden till sådana villkor om du har ett avtal med Spotify .

Du ingår ett avtal med Spotify om du får ett konto tex accepterar en invite eller en  köper en produkt ( Premium tex ) eftersom du måste godkänna användarvillkoren med ett musklick för att kunna öppna ett konto eller köpa en produkt.Genom musklicket som ger tillgång till musikmaterialet har du samtidigt ingått ett avtal med Spotify. Förbudet mot kopiering på Spotify är detsamma som i alla tider stått tryckt på de traditionella skivomslagen eller kasettbanden men med en skillnad -När  du köpte skivan eller bandet avtalade du inte om att avstå att kopiera för eget bruk.

Enligt sedvanerätten i Sverige kan du lagligt kopiera upphovsrättsligt skyddat material för eget bruk i rimlig omfattning även på Spotify men du har med Spotify slutit ett avtal där du förbundit dig att inte kopiera för eget bruk gör du det ändå då bryter du avtalet….

Om du trots avtalet kopierar för eget bruk i rimlig omfattning är du inte olaglig  men du riskerar att Spotify stänger av dig pga avtalsbrott om de kan bevisa att du kopierar musiken. Om du blir ertappad  får du säkert heller inte pengarna tillbaka något mer lär inte hända om du bara använder det du kopierat för eget bruk-  . Om du däremot delar med dig av egenkopierade musikfiler avsedda för ditt eget bruk till andra då gör du något olagligt  då kommer  fildelningslagen in och är det i större skala och det uppdagas kan du åttalas för det!