Etikettarkiv: Ingvar Otterlund

Big Bang och Vår Herre

Jag har förmånen att få vara med i en tvärvetenskaplig grupp 3M i Lund som medicinarprofessorn  em Anders Gustafsson dragit igång. 3M står för Medicin Meterologi och Miljö men även andra vetenskapliga discipliner och individer med lång livserfarenheter i samhället  är representerade

Många av deltagarna  är framstående akademiker och forskare i Lund och även  andra yrkesgrupper och erfarenheter är representerade bla några av oss som är  med har numera en tillhörighet i  Anders pågar en gympagrupp av äldre herrar som Anders Gustafsson samlat och med olika förflutet från Lund och som förutom motion för kroppen tilldelas motion för hjärnan…som en del av friskhetsträningen…

Jag har tidigare refererat från ett möte i oktober 2009 där den förestående pandomin Svininfluensan belystes i ett kritiskt skede strax innan massvaccineringen skulle börja i Skåne med alla barn först ut med ett oprövat nytt vaccin.

3M anordnar spännande tvärvetenskapliga träffar 5-6 gånger per år med mycket initierade och berikande tvärvetenskapliga diskussioner.

I april 2010 handlade det om livsskådning med det på papperet kontroversiella ämnet  Big bang och Vår Herre där två kända företrädare  höll var sitt  föredrag om sitt ”område” med en efterföljande frågestund.   Professorn em i partikelfysik Ingvar Otterlund  inledde med en betraktelse om vårt ursprung med Big bang  med kopplingen till partikelfysiken och förre  ärkebiskopen KG Hammar fotsatte sen med en betraktelse om religionens framväxt innifrån människan från tidens ursprung genom sägner och myter och tolkningen av bibelns ord utifrån samtidens olika språkbruk   där känslan och det intuitiva också kunde  jämföras med konstkänslan – två ”proffs ”på sina ”discipliner” som inte lämnade någon oberörd för egna nya funderingar utan att få svaret mer än av sig själv!.Det var två skickliga erfarna företrädare som utvecklade sina ämnen med stor pedagogogisk skicklighet och som trollband de många åhörarna där Anders Gustafsson förnämligt knöt ihop det hela med en tidsaxel genom jordens historia fram till kristen tid. . Många frågor ställdes och tiden räckte naturligtvis inte till.En intressant efterföljande frågestund i god samförståndsanda  följde kanske hade någon hade  förväntat sig nåt annat ?- frågan på vårt ursprung är och förblir oviss för alla utom för dig själv att ta ställning!!En spännande föreställning i livsskådning som hade lockat många intresserade 3 M are  några med gäster.

Lite om  spåren av Bigbang och kosmos de ofattbara  avstånden (tidsrymderna) sett från den vetenskapliga sidan och vad det handlar om där har jag tidigare belyst på min blogg med en videolänk som är väl värt att se igen då den delen  belystes av Ingvar Otterlund.
En grandios sammanfattning av kosmos gjord av American Museum of Natural History

En närvarande journalist em Ulf R Johansson skrev på sin blogg ett referat som tillsammans med mina kommentarer längre ned på hans blogg får sammanfatta den fantastiska eftermiddagen

vi hade vi  som fick förmånen att var med och lyssna fråga och ta till oss av historiens vingslag med forskning , förklaringar och tolkningar av tro och vetande i rampljuset för grundläggande livsåskådningsfrågor att försöka förstå med både hjärta och hjärna.

Stort tack till Anders , KG och Ingvar och alla kloka frågeställare! VILKEN FANTASTISK EFTERMIDDAG VI HADE TILLSAMMANS.

Från Ulf R Johansson blogg enl ovan

KG

KGkomm