web analytics

Felix gör det goda godare -90-talsreklam

VÄLKÄNDA  PRODUKTER FRÅN FELIX  90-talet och  tre av dem fortfarande 2019 

MERA FELIXREKLAM

FELIXREKLAM 1988 kontra 2000 talet

FELIX ett välkänt varumärke

FELIX var under nittonhundratalet ett av Nordens 10 mest kända varumärken alla kategorier.  AB FELIX var vid denna tid en stor svenskägd livsmedelskoncern med flera dotterbolag och tillverkning även  i närliggande länder. FELIX  blev under brittiskt ledarskap (Cavenham) starkt marknadsorienterat på 70 talet och var det mest snabbfotade och framgångsrika livsmedelsbolaget i Norden se sista decennierna av 1900talet.

Idag är FELIX endast ett varumärke i norska ORKLA Food. ORKLA köpte upp livsmedelsgruppen Procordia (där AB Felix ingick ) av Volvo i slutet av nittonhundratalet Många andra svenska välkända livsmedels företag ingick i Procordia bla ABBA Önos, Bob . Ekströms  

FELIX gamla produktionsenheter i Sverige utgör fortfarande en stark stomme för produktion av högkvalitativa produkter i ORKLA Food. Eslövsenheten med Gurka ,färdigmat,potatisprodukter , Ketchuptillverkingen i Fågelmara Blekinge och pizzaproduktionen i Vansbro  Dalarna. Många av de gamla marknadsledande produkterna från FELIX-tiden lever fortfarande kvar lika starka.

FELIX symboliserar fortfarande för många svenska konsumenter ett starkt svenskt företag från Eslöv som gör  attraktiva och moderna livsmedel med  hög kvalitet. 

Orkla Food  med huvudsäte i Norge är betydligt mindre känt hos den svenske konsumenten än vad FELIX är.   Dotterbolaget ORKLA Food Sverige  med  huvudkontor för Sverige  i Malmö  har huvudansvaret för försäljning och produktutveckling av ORKLA produkter med bla FELIXprodukter på den svenska marknaden.  Var Felixprodukterna ska tiiiverkas i ORKLAkoncernens många fabriker i Nordeuropa  styrs av ORKLA Food A/S i Oslo .

 

 

Den digitala oljan datainsamlingen för AI

DEN ”DIGITALA OLJAN”

DATAINSAMLING OCH RAFFINERING MED AI-teknik

Insamling och vidareförädling av data kan jämföras  med letandet , utvinning och förädling av råolja med gigantiska volymer och samtidig utveckling av ny teknik för effektiv användning- Oljeraffinaderier ersatta av Algoritmer i självlärande AI-system som sorterar och kategoriserar all insamlad data i gigantiska databaser.

Enorma mängder av data samlas in via internet från de digitala spår alla användare lämnar vare sig man vill eller ej på olika plattformar man använder .

Via olika tjänster som gratis används via appar  sker insamlingen-  Först kom data  via text som följdes av   bilder och video  och nu börjar röstkommunikation via röstsökningssystem   som genererar ännu större datamängder.

AI-SYSTEM i accelererande utveckling

Praktiska tillämpningar av AI system som använder databasen utvecklas i rask takt inom i stort  sett alla områden Mycket är gratis tjänster och i utbyte lämnar vi ifrån oss mer data.

Några exempel AI system som fångar in data och  hämtar data ur databaser  Google sökmotor,Googlemap med vägvisning  , körassistans till bilen, självdeklaration via internet skatteverket, informationen på tåget om nästa station förseningar, beslut på försäkringskassan om bidrag,beslut på invandrarverket om uppehållstillstånd, beslut i banken om man får låna pengar , smartklockan som fångar träningspass och puls,  mobilen som öppnar med fingeravtryck ,  ansiktsigenkänning kopplat till öppna en låst dörr ,pinkoden på mobilen,  mobilt bankid  och mängder av   appar i mobilen .

Vi uppfattar inte längre  den ökade mängden av olika AI -system vi använder i vardagen  då vi tar dem för givna när vi lärt oss dem. Många bygger på att samla in mer data från användaren i takt med användningen sortera och kategoriserade data i databaser som numera system av algoritmer gör helt själv  Databaser som ständigt växer och tillämpas i nya tillämpningar.

Det finns enorma möjligheter att göra vardagen enklare och  rationalisera och använda resurser effektivare Den enskilde  får verktygen i form av  tex appar men får lämna  ifrån sig data i gengäld för de stora databaserna vare sig man vill eller ej.

Den stora faran ligger i ett framtida övervakningsamhälle likt det som nu håller på att byggas i Kina där varje individs förehavande i en nära framtid kan följas. Där sociala system nu bygges upp och prövas där individer som gör som staten vill premieras och övriga diskrimineras.

THE BIG NINE

AI utvecklingen drivs idag av 9 stora bolag i världen.  Sex i USA benämda G-MAFIA  och tre i Kina ofta kallade  BAT Varje bokstav representerar ett stort känt företag -Lista ut vilket? Kinas bolag  vet många i väst väldigt lite om… BAT  snart lika mäktigt som G-MAFIA mätt i databaser, kundvolymer och AIsystem i utveckling.

Den socialistiska totalitära regimen i KINA med samlad kontroll över de stora digitala giganternas agerande  och den marknadsdrivna ekonomin i väst med USA s storföretag i täten  använder den kopiösa mängd av data som ständigt genereras  i fler och fler applikationer

I Väst är drivkraften marknaden i KINA  är drivkraften dessutom Statens mål att ha koll på den enskilda individen,

  AI 2019   PROGRAM I  P1

Intressant program KONFLIKT  P1 27 april lättförståeligt om AI och jakten på data

Klicka på spelaren och lyssna på P1 direkt

 

INTRESSANT FAKTASPÄCKAD BOK  om de stora internetgiganternas datainsamling och utveckling av  teknikfronten på AI med framtidsscenarier en del lite otäcka.

Det största existenstiella hotet – vid sidan om miljöförstöringen – under det här århundrandet är förmodligen inte sprängkraft från vätebomber, utan beräkningskraft av datorer Ref Max Tegmark LIvet 3.0

THE BIG NINE

 

 

 

A GOOD LAUGH ADAY KEEPS THE DOC AWAY