web analytics

JULPYSSEL PROVA CHATROBOT

Jag loggade in på CHAT GPT och ställde en fråga  och fick svar

Vet du inte vad CHAT GPT är ? Det är en chatrobot  GOOGLA !!

ANDREAS EKSTRÖM Sydsvenskan använder chatroboten 

Här kan du registrera dig här och prova Chatroboten ( länken fungerar trots att den är överstruken)

För att använda den måste man registrera ett konto först,

JAG STÄLLDE EN FRÅGA TILL  CHAT GPT och fick ett långt svar

VAD HÄNDER MED AI DE NÄRMASTE ÅREN ?

Här kommer svaret

Det är svårt att säga exakt vad som kommer att hända med AI de närmaste åren eftersom det finns många faktorer som kan påverka utvecklingen av tekniken. Men det finns några områden där AI förväntas ha en stor inverkan och fortsätta att utvecklas snabbt.

En av de största områdena där AI förväntas spela en viktig roll är automatisering och robotisering. Många företag använder redan AI-system för att automatisera viktiga processer och för att hjälpa till att utföra uppgifter som annars skulle vara tidskrävande för människor. Dessa system kan användas för att hantera stora mängder data, genomföra transaktioner eller styra industriella processer.

Ett annat område där AI förväntas ha en stor inverkan är i hälso- och sjukvården. AI-system kan användas för att hjälpa läkare att diagnostisera sjukdomar, föreslå behandlingar och övervaka patienters hälsa. AI kan också användas för att hjälpa till att utveckla nya läkemedel och behandlingar genom att analysera stora mängder medicinska data.

AI förväntas också spela en viktig roll i transportsektorn, genom att användas för att utveckla självkörande bilar och flygplan. Dessa system kan bidra till att göra transporten säkrare och mer effektiv genom att automatisera många av de uppgifter som idag utförs av människor.

I allmänhet förväntas AI fortsätta att utvecklas snabbt de närmaste åren och ha en stor inverkan på många områden av samhället. Det är viktigt att fortsätta att diskutera hur AI kan användas på ett ansvarsfullt sätt och att sätta upp riktlinjer för hur tekniken ska användas,

 

 

 

Varför mörkar politikerna elpriserna

Bengt Ekenstiärna på facebook

Varför mörkar politikerna systemfelet i elprissättningen ?
Varför förhandlar man inte om elavtalet med EU då det drabbar Sveriges konsumenter oskäligt,
Sverige har ju alltid haft el i landet som produceras till en bråkdel av priset som man måste betala på kontinenten’och den elen kostar 2022 inte mer att producera än vad den gjorde 2021.
Andra länder har förhandlat om sin villkor runt elhanteringen med EU men inte Sverige som ju drabbas oförskyllt av Tysklands dåliga energiaffärer med Ryssarna

Bengt Ekenstiärna vet vad det handlar om och är förmodligen den mest kompetente inom detta område som vi har i Sverige idag med sin långa erfarenhet från Sydkraft

FÖREDRAG I LUND 1 dec 2022

Referat från ett föredrag av Bengt E i Lund  den 1 dec 2022

Bilder från det föredraget

från Facebook 21 dec

Klicka  på bilden för SVTreportage

A GOOD LAUGH ADAY KEEPS THE DOC AWAY