Etikettarkiv: klimat

Granskning av Klimatfrågan ur skeptikerns perspektiv

uppdaterad 220214

Visst har det blivit lite varmare men ändå ganska skönt eller ? Vi vet ju att vi är på väg mot en ny istid kanske den fördröjs några år genom att vi  brassar lite mera olja och kol ?  . På 70 talet då badbyxan fortfarande var normalstorlek såg man nästa istid som det stora hotet och alla data och prognoser visade så .   Det har både du och jag glömt!

Kom ihåg det när du tittar igenom mitt insamlade material för att öka din kunskapsnivå.

global-warming1

Vi blir nästan dagligen matade med uppgifter om effekter av klimatförändringen inte sällan med dramatik .

Forskarna är inte överens på alla punkter om orsakerna och vart vi är på väg det vet vi.

Det tillhör lita av allmänbildningen att ha ett hum om vad  man tvistar om och varför. Sådan kunskap gör det enklare att bedöma journalisters hanterande av  frågan i media

STARTA GÄRNA MED ETT  KORT BILDSPEL OM JORDENS KLIMAT SEN URMINNES TIDER  AV Meterologen Wettergren SMHI

SEDAN LÄMLIGT ATT LYSSNA PÅ EN SKEPTIKER SOM I EN VIDEO VIAR KLIMATDATA OCH HUR ENKELT VI PÅVERKAS AV HUR DIAGRAMMEN LAGTS UPP- LÄTT ATT LURAS MED STATISTIK!

LITEN  GENOMGÅNG AV FAKTAUNDERLAG  BAKOM DAGENS KLIMATBEDÖMNINGAR med Staffan Mörner

Lyssna på Staffan Mörner i ett föredrag om faktahanteringen  kring klimatet. Staffan är lärare i svenska och filosofi och generalist med ett tvärvetenskapligt kunnande utan att vara specialist.

Videon  ger en bra ingång i ämnet  och dess olika  centrala frågeställningar och tvistefrågor  sånt forskarna  inte är helt överens om. och som FNs klimatpanel hanterar på ibland lite grumliga grunder sett med vetenskaparens ögon

LITE MER DJUPDYKNING I OLIKA   KLIMATFAKTORER

DÄREFTER   BLÄDDRA I EN VETENSKAPLIG SAMMANSTÄLLNING

Läs lite i  sammanställningen FALSKT ALARM  som är från en bok av  Professor em i Biokemi Lund  Gösta Pettersson 2019

Falskt Alarm  som pdf länkad från siten Klimatupplysning.se   Den som har glädje av  boken som uppslagsverk  köper boken på tex adlibris som jag gjort,

I professor Petterssons vetenskapliga analys  av faktaunderlaget och hypoteserna om Växthuseffekt ,Istiden som man trodde skulle komma på 70 talet och koldioxidhalten som antas vara farlig  för klimatet men som ännu inte kan bevisas    Det är en utmärkt sammanställning  av olika delar av den komplexa klimatfrågan och man kan fördjupa sig lite lagom   i   valda delar och ta egen ställning .

Man  får närmare förklarat  olika hypoteser som ligger till grund för påverkan av klimatet och forskarvärldens  lite olika syn på vissa frågor.

FNs klimatpanel  som ligger bakom samsynen mellan länderna från Kyoto avtalet och framåt uttalar sig  ibland på lite väl kontroversiella grunder. är klokt redovisat  i båda sammanställningarna.

 

 

Elbilar i Sverige laddas med kolkraft

Läs den länkade artikeln från SVD nedan så fattar  du  varför elbilar inte är lösningen på koldioxidutsläppen – den enda nyttan är att den lokala miljön i storstäderna blir bättre men till priset av högra koldioxidsläpp på vår planet.

Många bortser ifrån  att  elkraftnäten numera hänger ihop i Europa.

ELBILAR LADDAS AV KOLKRAFT

Elbilar laddas med kolkraft Artikel from SVD_A_NYHETER_2018-10-06

Om man kör bilen mest på landsväg ger diesel och bensin  mer miljöfördelar för både växthusklimatet och hälsan än elbilar.  Om man kör en Hybridbil typ Toyota som genererar el i eget  litet batteri under körningen är det ännu bättre för miljön.

Elbilar som behöver laddas i eluttag  förorsakar avsevärt mer koldioxidutsläpp än bensin- och dieselbilar då elenergin i slutändan kommer från kolkraftverk. Kolbränsle i kraftverk är ett ineffektivt sätt att göra el med betydligt större koldioxidutsläpp per  kWh eller” Liter bränsle”

Ingen vill ha kolkraft men så länge inte CO2 vänligare alternativ räcker till för elbehovet kan inte kolkraften tas  bort. All ökande elförbrukning tex växande behov av laddning av elbilar bibehåller kolkraften i kraftnätet vare sig man bor i Sverige eller intilliggande länder med kolkraft i Europa tex Danmark Tyskland som är anslutna till elnätet.

Detta torrår har vi fått importera el – kolkraft är det enda alternativet  att generera  den el som behövs utöver den vanliga normalförbrukningen i elkraftnäten.

Det är bättre inom överskådlig framtid  för den globala miljön att exportera överskottsel  i Sverige för att minska på kolkraften än att  tillföra en ny ökande  förbrukningskälla ” Ladda elbilar ”,

Förutom driften av elbilar  orsakar batteritillverkningen till de stora lithiumbatterier som behövs  ytterligare koldioxidutsläpp som motsvarar åtskilliga tusen mil med en bensinbil.

Gemene man  , forskare och politikers kunskaper  är för låga om hur den europeiska elmarknaden fungerar  som vi alla använder energi från.

Elförsörjningen i de sammanlänkade elnäten Europa är nu beroende av  kolkraftverk så länge kärnkraften inte förnyas. Tillkommande el från gröna system  sol och vind klarar inte på egen hand att helt eliminera kolkraften under överskådlig framtid .

Trots att kolkraft användes för elframställning för det ökande behovet av el   byter jag ändå till en laddhybrid vid nästa bilbyte för den lokala miljöns skull det är självklart. Man kan ju alltid hoppas på att kärnkraftverk förnyas framöver för att eliminera en del av kolkraften i väntan på att andra mer miljövänliga gröna alternativ hinner växa fram.