Etikettarkiv: olycka

Golfing accident

Two women were playing golf. One teed off and watched in horror as her ball headed directly toward a foursome of men playing the next hole. The ball hit one of the men. He immediately clasped his hands together at his groin, fell to the ground and proceeded to roll around in agony.

The woman rushed down to the man, and immediately began to apologize. ’Please allow me to help. I’m a Physical Therapist and I know I could relieve your pain if you’d allow me, she told him.

’Oh, no, I’ll be all right. I’ll be fine in a few minutes,’ the man replied. He was in obvious agony, lying in the fetal position, still clasping his hands there at his groin. At her persistence, however, he finally allowed her to help.

She gently took his hands away and laid them to the side, loosened his pants and put her hands inside She administered tender and artful massage for several long moments and asked, ’How does that feel’?

Feels great, he replied; but I still think my thumb’s broken!

A contribution from Hans the footdoc

SLIGHT FLIGHT PROBLEM

THERE I WAS, JUST FLYING ALONG MINDING MY OWN BUSINESS (at 20,000 feet) . . . and 

flyg1

And what’s so cool is they actually pay me to do this!

flyg2

And what’s so cool is they actually pay me to do this!

flyg3

Hey, why am I looking up?

flyg4

Whoa there. What the hell?? Controls aren’t working.

Time for a mirror check… Hey, where’s the rest of my F-15?

flyg 5

 

Uh oh, it’s over there… I think I’ve got a definite………………… 

Aw, sh*t’ What the hell is going on here.

flyg6

gotta wonder, am I the first guy to ever experience a ’cockpit-airframe separation anxiety attack’??

flyg7

 

OK, enough is enough!… I’m outta’ here! But first, the canopy has to go.

flyg8

Phew………………….At least that’s now out of the way.

flyg9

 

OK, now it’s my turn. I’m gonna be gone as soon as I find that frickin’ lower handle.

flyg10

 

 

Got it, Im gone !!!!!!

This ’incident’ caused the USAF to ground its fleet of F-15’s.

How about the guy who took these pictures?
Just when it looks like it’s going to be just another ’average day at the office’..!

What caused the mid-air break up?

The main ”longeron” (stringer) behind the cockpit failed due to corrosion.

Talk about being in the right place at the right time (the photographer)…or the wrong place at the wrong time (the pilot)….. 

A nice contribution from Rurik the doubledoc

Trafiken 1928… ¤¤¤

1928 inträffade en materiellt svår bilolycka på riksvägen mellan Örkelljunga och Åsljunga. Det var en Örkelljungabo som körde på en köpman från Skånes Fagerhult.

Vid den efterföljande rättegången i Klippan sades det att Örkelljungabon som var orsak till olyckan fick en förmildrande dom därför han hade druckit brännvin och därför hade svårt med att styra.  

Citat ur körkortsbok år 1920:
De som vållar bilisten de största bekymren, äro dock lekande barn och nervösa fruntimmer. De förra äro under lek både blinda och döva. Att signalera åt dem hjälper i regel ej, och ofta komma de framrusande så nära vagnen att signalen icke blir av betydelse. Där man väntar sig lekande barn såsom vid skolor, lekplaner etc, bör man endast köra fram med yttersta varsamhet, ty man kan sällan hjälpa sig med annan manöver än att stoppa vagnen.

Damer är ofta lika svåra som barnen, ty vid en hornsignal tappar de ej helt sällan koncepterna. Att de efter att ha passerat trefjärdedelar av gatan utan vidare vända för att nå den gångbana de nyss lämnat är intet sällsynt. Ja två, tre gånger kunna de springa fram och tillbaka framför bilen. Stanna och låt dem komma upp på gångbanan! Handla i övrigt som vid möte med spårvagnar.

ett bidrag av min vän ”halvdansken” Oleman