Priserna för elbilar är fallande

Jag bad CHATBOTEN utveckla

Hur har priserna för elbilar utvecklats sista 10 åren och vad kan vi förvänta oss i framtiden?

CHATBOTEN svarar

Priserna för elbilar har minskat kraftigt under de senaste 10 åren. År 2011 var ett vanligt pris för en elbil runt 50 000 dollar, medan priset idag ligger runt 30 000 dollar för vissa modeller. Detta beror främst på minskade kostnader för batterier och ökad efterfrågan.

I framtiden kan vi förvänta oss att priserna för elbilar kommer att fortsätta att minska. Det beror på att teknologin för batterier och elmotorer utvecklas, vilket gör det möjligt att bygga billigare elbilar. Dessutom ökar konkurrensen inom branschen och fler och fler tillverkare släpper elbilar till marknaden.

Det är också viktigt att notera att i många länder finns det ekonomiska incitament för att köpa elbilar. Dessa inkluderar subventioner, skatteavdrag och undantag från vägtullar, vilket kan göra elbilar mer kostnadseffektiva jämfört med traditionella bensin- eller dieselbilar.

Erfarenheter av två norska laddboxar

Publicerad 230119 och den uppdateras  under våren 2023 senast uppdaterad 230325 Elsäkerhetsverket har förbjudit försäljning av  laddboxen  Easee under mars 2023 då de anser att den inte uppfyller Sveriges säkerhetsregler Redan installerad box får dock användas och försäkringsbolagen har inga invändningar,

Jag  idriftsätter under första kvartalet 2023 två laddboxar för elbil en i garaget i min bostadsrättsförening och en laddbox vid fritidshuset.

Jag kör 1500 mil per år och nu med en laddhybrid och räknar med att ladda ungefär 50-60% av milen. 500 mil  körs i stan mest på vinterhalvåret och 1000 mil körs med fritidshuset som bas.

LADDBOX I STAN

Hemma i stan har jag bilen i ett garage för bostadsrättsföreningen och egen plats där min laddbox  är en av 29 laddboxar. Föreningen valt den norska laddboxen Zaptec Pro.

En bra holländsk recension REVIEW ZAPTEC GO

Kostnaden för installation av laddbox  med en större gemensam eldragning fram till garaget blev 10900 per laddbox efter statens  gröna bidrag 50%.

Just denna box gjord för garage med många som laddar och reglerar  tillgänglig ström till laddaren som är beroende på hur mycket lägenheterna använder
Fastigheten abbonerar på viss max strömstyrka  ( effekt) Skulle man ladda vid fel tid då många använder ström i fastigheten finns lite ström över att ladda elbilar så  det påverkar inte den normala hushållsanvändningen och elpriset i fastigheten. Så en bil kan vara inkopplad för laddning när som helst, Vill man bidra till att minska strömanvändning generellt när det är toppar  i förbrukningen i landet ska man ladda på natten eller tider då inte det är toppar,

Hur många laddar elbil idag?
Tre stycken lägenheter laddar elbil och laddhybrid i garaget från januari
Det finns 50 garageplatser så 6% av bilarna laddas för närvarande med el i garaget.
Bara 29 av 50 garageplatser såg behov av att ladda elbil inom överskådlig tid och installerade laddbox. Övergången till elbil kommer att ta lång tid det vet vi redan.
I Sverige 2022 kan 5,8% av personbilarna laddas via elnätet (elbil eller laddhybrid) och det motsvarar ganska väl hur det ser ut i vår förening. Om man räknar med hybridbilar som laddar själv finns närmare 10% elektrifierade bilar i Sverige 2022.
Antalet bilar som kan laddas via elnätet ökar i Sverige med ca 3% enheter varje år Det betyder översatt till vår förening ca 1-2 tillkommande elbilar varje år som laddas i garaget.
Med nuvarande takt med nya elbilar varje år även om takten är ökande bli det bara kanske ett 20tal bilar av 50 som laddas i  garaget om 10 år- idag finns 29 laddboxar installerade och 21 garageplatser utan el.
LADDBOX FRITIDSHUSET

Norrmännen har  stora erfarenhet av elbilar mer än i Sverige så de borde ju ha bra grejor..

Vid fritidshuset valde jag  först en annan norsk laddbox   Easee på rekommendation från annan användare. Kostnaden  för installation av den laddboxen 9000 efter avdrag betydligt kortare ledningsdragning här.  I det priset ingår utrustning för lastbalansering ( ca 2000 kr) i mitt fall mot en 20A propp som är abonnemanget, Max 16 A  kan tas ut för laddning av elbil 3,6 Kw  enfas (  ca 2 mil/timme)   och 11KW trefas (ca 6 mil/timme).  Om tex  huset  använder 12 A  just när bilen laddas blir det bara halva maxffekten till laddning under den tiden.  Man kan allltså även här ladda vid alla tider på dygnet, Vill man hjälpa till att få ner effekttopparna i elsystemen i landet  använder man med fördel  tidsinställd laddning på natten .

Eftersom EASEE s framtid  är osäker byter jag till Zaptec även på landet – jag tror fortfarande EASee får ett godkännande så småningom kanske efter vissa kompletteringar . Det verkar som  att den konservativa myndigheten är kvar i gammal teknologi och inte hunnit  uppdatera regelverket  för elektronisk styrning av brytare,

ERFARENHET som användare av LADDBOXARNA

 

Laddboxen ZAPTEC PRO

Enkel att använda

Enkel instruktion
Anslut bilen till laddstationen med kabeln och blippa på laddboxen med rfid-brickan ( som att blippa med kontokort när man betalar)  så startar laddaren.
Lika  som man gör när man laddar längs vägen och har betalbrickor som kan läsas av elektroniskt som ett blippkort

Enkelt att komma igång alltså   och bilen visade med en blinkande lampa att den laddade,
När batteriet blivit fulladdat stängde bilen  kontakten med laddaren   Min bil är en ladd hybrid som laddade enfas  16 A 3,6 KW och laddtiden blev knappt 2,5 timmar för 56 km el

När bilen bortkopplad från laddaren kan man ta bort kabeln då stänger laddaren auktoriseringen att ladda  Nästa gång kabeln ansluts måste  man identifiera sig igen för att kunna ladda.

Den tankade mängden el  i kWh överförs till mätarsystemet i fastigheten elektroniskt  och kommer sen på elräkningen för lägenheten .
Vi betalar samma kwhpris ( inkl alla fasta kostn) som till lägenheten och garageplatsen  ingår  i bostadsrätten ( som ett extra rum )  vilket inte är så vanligt-

Tillgänglig effekt för att ladda elbilar i garaget är styrd efter maxeffekt som fastigheten kan ta ut i sitt elavtalet. De första 10 åren med ganska få elbilar märker man nog ingen större effektreglering vid laddning om laddningen sker vid låglasttid tex på natten och då går laddningen också som snabbast.

MANUAL och APPAR

Manualen

Manualen med tekniska beskrivningar och felsökningar ser   ganska lättillgänglig och överskådlig ut men avhandlade inget om  appen .

Websidan

På Zaptecs websida  är laddaren identifierad med namn i form av  lägenhetsnummer  och serienummer på laddaren uppgifterna har lagts in centralt för brf
Laddhistoriken ser man bra med siffror och diagram  på websidan

Appen Zaptek till mobilen

En primitiv app som bara behövs för konfigurering av laddboxen  och att starta laddning som alternativ till rfid brickan. En ganska dålig app tycker användare på både play och apple som jag håller med om.

Det gör egentligen inget man behöver bara appen till att konfigurera laddaren så kabeln kan låsas och öppnas. Det gör man på plats med mobilen nära laddboxen då instruktionerna överförs med bluetooth RFID brickan är enklast att starta laddboxen med,

Bilens app hanterar sen allt man behöver. Ska man tidsinställa laddningen gör man det i bilens app  som sen bestämmer  när  strömmen ska släppa fram till bilen.

Proceduren vid tidsinställd laddning blir då
1 Ställa in när bilen ska laddas i bilappen
2 Aktivera laddboxen då bestämmer bilen när strömmen ska släppas fram för laddning på samma sätt som bilen avslutar laddningen när batteriet äe fullt ller tidsluckan som laddning ska ske är slut,

För apputvecklaren lite info

För övrigt berättar bilappen för mign  när laddaren kopplats ifrån så Zaptecaappen mest en onödig komplikation som behövs för att lås/låsa upp laddkabeln  Se laddhistorik är websidan bättre på.

Laddboxen EASEE 

Den andra Norska laddboxen  skulle ha installerats  vid fritidshuset under april 2023 smen så blir inte fallet då den har säljförbud fn

Under tiden har jag fångat lite erfarenheter från min dotter som bor i Pershagen Södertälje som just börjat använda en sådan laddbox till en Audi laddhybrid. Även en god vän i Kalmar som laddar en större KIA laddhybrid har just fått sin installerad,

Rapport  från Kalmar 21jan
Vår laddbox är också i gång sedan några veckor nu i januari . Det är en EASEE och fungerar hur enkelt som helst.

Rapport från Södertälje 23 jan
Easee installerad i maj 2022, började användas av och till av Ellen m fam och deras elbil VWid4 i slutet av september 2022 och av oss själva i med laddhybrid Audi Q3  i januari 2023.
Funkar mycket bra, enkel att använda, laddningstid för elbil omkring 7-8h, och laddhybrid omkring 3,5 h från noll. Kabeln låser fast i uttaget och kan inte tas bort av obehörig.Den släpper när man låser upp bilen.
Enkel app där allt går att se – pågående laddning, vilka faser den går på, laddningskurva under laddningstiden. Laddningen avslutas av sig själv och vi laddar med start ofta efter kl 20 på kvällen och sedan sitter kabeln i till dess att vi plockar bort den på morgonen innan avfärd. Den avslutar laddningen när den är klar. Behöver inte passas.

24jan

Godmorgon

Appen meddelar när laddning är klart. Under syns notis från audiappen som också kommunicerar att laddning är klar.
image0.png

Skickat från min iPhone
c
8 feb 2023 Varningssignal om Easee i pressen om jordfelsbrytaren i vissa modeller
Norge ligger långt före Sverige i elektrifieringen av bilnätet där laddboxar är en komponent Den tekniska utvecklingen går fort Kan hända har testarna inte genomskådat tekniken hur man bygger säkra elboxar med moderna halvledare  Det är ju sånt det är brist på nu – jag tror på Norrmännens tekniska kunnande  och ser fram mot min installation av Eassee i april 2023 vid fritidshuset.
Mars 2023 Säljförbud i Sverige på laddboxen Easee och alla installerade ca 100 000 st måste kompletteras med säkerhetsbrytare. REGLER ÄR REGLER I SVERIGE ÄVEN OM DET KAN FINNAS BÄTTRE LÖSNINGAR SOM INTE GODKÄNTS
Beslutet överklagades men fasttälldes av förvaltningsdomstolen
EASEEboxen läge i 24 mars
De som har laddboxen Easee installerad får fortsätta använda den – inga olyckor har hänt och flera 100 tuden sådana laddboxar installerade
Försäkringsbolagen har inga invändningar mot fortsatt användninh heller,
Felet Eassee har gjort är att inte förankra hos myndigheten  ändringar man gjort mot de gällande förordningar som finns bl a följande
1 Elektronisk  jordfelsbrytare där det kräver ellktromekanisk brytning och dessutom fysik brytarknapp
2 Fel miljöklassning  den klarar bara väta men inte damm
3 Avståndet mellan brytarkontaktaer 2, 5 mm ska vara minst 3 mm  ökar risken för strömöverslag mellan kontakterna
Eassee måste själv rätta till och visa med riskanalyser att deras laddare klarar det de påstår för att få fortsätta sälja
Easse måste även rätta till fel på redan installesreade boxar
Det måste ändå vara säkrare att ladda via laddboxen Easee  än ett schukouttag. Den som laddar tex en laddhybrid med måttliga effkter i normal laddmiljö behöver  inte bekymra sig . Jag kan tänka att riskerna störst om man ladddar 22 KW dagligen – men hur måbga gör det?? Max är nog 11 Kw mht till säkringar man normalt använder.

 

BILFÖRSÄLJNINGEN I SVERIGE 2022-23

BILFÖRSÄLJNINGEN SVERIGE  

Nedan försäljningen av alla bilar ut från bilhandlarna senaste åren ref AutoMotor recharge jan 2023

Försäljning av elbilar och hybrider ökar på bekostnad av andelen dieselbilar. 2022 är det första året på länge då bilhandeln säljer fler bensin- än dieselbilar.

HYBRIDBILAR  har ökat snabbare än elbilar

Bilbestånd i Sverige 2022

Ungefär 10% laddbara bilar  med 2,3% elbilar , 3,5% laddhybrider och 3,8% hybrider

Mobility Sweden

Fler elbilar än laddhybrider förväntas framöver

2023  förväntas 25% av alla nya bilar  köpas utan att kunna ladda el och  40% elbilar och 25% laddhybrider Elbilarna ökar och laddhybriderna minskar takten.

290 000 nya bilar av bilparken som är 6 miljoner bilar i Sverige

VÄNTA MED ELBIL PRISERNA BLIR BÄTTRE 2023 DÅ FÖRSÄLJNINGEN RASAR

publicerad 8 0kt 2022 uppdaterad 17 dec 2022

Biltillverkarna gläds över bra försäljning i november 2022 – men det mesta såldes under en dag den dagen miljöbonusen slopades  Men nu blir det nog nattsvart en tid framöver med de sämre tiderna

Det blir nog som jag förutspår Kampanjer på elbilar till våren 2023 var så säkra vänta och köp en ny bil eller nyare elbil och öka trycket på överprisade elbilar.

När det gäller KIA Eniro verkar HEDINS  ha bäst priser på begagnade elbilar småhandlare försöker sälja så dyrt som möjligt och även tjäna storkovan på inbytesbilen. Jag tar in offerter på mellanpris vid inbyte regelbundet med min Niro som inbytebil för att förtså marknaden bättre.

Den 14 nov och KIA har lockpris på bästsäljande elbilen i Sverige så här långt KIA Niro(- Riktigt kampanjprís när elbonusen tagits bort MER KOMMER VAR SÅ SÄKRA  sammanställningen från Vi Bilägare

 

r 1nov 2022 klipp ur Vi Bilägare

ÖKANDE UTBUD av E-Niro bilar till salu då försäljningen av begagnat bromsat in 

Indikator  Jag räknar regelbundet antal begagnade  KIA e-Niro 2020-2022 på marknaden enligt Autouncle (Årsmodell 2019 har halkat efter tekniskt då den inte kan ladda trefas hemma därför separat)

UTBUD 2019 år modell  KIA e-Niro som bara inte kan  ladda trefas utan bara en-fas hemma

AUTO UNCLE —HEDIN——CARLA

8 okt  39
14 okt 43
27 okt 48
4 nov 52
22 nov  66 —10——7
3 dec   66—-10——6
17dec  70—-2——-7

Modellen 2019 kommer  att falla i värde mera  med enfas-laddning

Nu börjar även lite nyare begagnade  eniro öka i antal ett bra tecken på ökande utbud förorsakar av en fallande marknad Bilar med lång leveranstid levereras löpande nu och fler inbyten kommer in samtidigt ( oftast samma märke) som tiderna blivit sämre. Det är bilhandlarna som kommit i kläm  då de som bytt in sin bil säkert har fått bra villkor   i det ”inflationssäkrade” samhället före der ryska kriget.

Eniro 20- 22  gamla modellen till salu
AUTOUNCLE —-HEDIN—-CARLA

4 nov 59
22 nov 74——-22——-0
3 dec  85——-17——–1
17dec 114—–26……..1

ANVÄND KVD OCH KOLLA MARKNADSVÄRDET

Tar man bilnummer från annonserna och kollar priser på auktionssiten  KVD ser man att många eniro är  överprisade av en del bilhandlare som försöker göra klipp lokalt pga bilbristen .

Det finns många som inte vågar köpa en begagnad bil på distans. KIAn har 7 års garanti bara att se till att den gäller vid ev  köp!!

AUTOuncle  brukar visa bra pris och inte riktigt att lita på nu- kolla pris med bilnummer-på KVD för rimligheten

BEGAGNADE EL-BILAR ETT FRÅGETECKEN

Klipp AutoMotorsport okt 2022 Fler begagnade bilar exporteras

De dåliga tiderna kommer att få stort genomslag på både nybilsförsäljningen  och försäljningen av dyrare begagnade el-bilar framöver.

 3 Nov 2022 VI BILÄGARE

Är du i bilbytartankar på elbil vänta om du kan det kommer säkert att bli tillbud framöver även på bra begagnade elbilar tror jag och kampanjprislista på nya.

Nyare begagnade elbilar är överprisade just nu men man kommer nog att tvingas sänka priserna rejält denna vinter var så säkra . Folk i hela Europa kommer att vara betydligt försiktigare  med dyrare bilköp det närmaste året när man kommer till insikt in den dåliga ekonomin. Privatleasingen var tidigare en stor drivkraft men högre räntor och de höga elpriserna har gjort elbilen till ett för dyrt alternativ för många

VÄNTA  MED BYTE TILL ELBIL  MAN KAN GÖRA KLIPP FRAMÖVER ÄVEN PÅ BRA BEGAGNAT TROR JAG

INDIKATOR

Jag är intresserad av en KIA e-Niro   efter att ha kört en Niro Hybrid som laddar själv i snart tre år och har följt begagnatmarknaden i flera år nu.

Det har varit litet utbud av begagnade elbilar och höga priser pga av de långa leveranstiderna på nya bilar. Men nu verkar det ha vänt med betydligt fler begagnade elbilar men de är fortfarande prisade för högt,

Från september 2022 har antalet begagnade e-Niro  bilar börjat öka   i antal men få säljs därför att priserna fortfarande är för höga trots det ökande utbudet. Det svider att gå ned i pris dmen inflationen brukar hjälpa till också Det lönar sig att vänta lite som köpare då det  är på väg att bli köparens marknad nästa år faktiskt!

Om man värderar bilar som är till salu på KVD baserat på bilnumret  kan man  upptäcka överprisning .Mer än 10000 prutmånen ska det inte skilja om man har koll på utrustningen.

Det fanns i början av oktober en demobil E-Niro  2023 i Trollhättan som utbjöds till försäljning om 6 månader  med 500 mil där hade man intecknat att bilen skulle tappa värde. Jag fick ett bra bud på min bil och ett riktigt bra mellanpris relativt andra jag fått senaste halvåret Valde ändå att vänta med bytet då jag tror prisnedgången blir större  och min Hybrid Niro med 4 årsgaranti kvar är mycket eftertraktad Den har inte tappat i värde något alls det senaste året

Sept 2022 nya bilar

KIA NIRO riktigt bra prisvärd bil med lite fel syns nu högt  i alla listor- källa Bil Sweden -Niro en bil med hög teknologi måttliga hästkrafter driftsäker och vettigt  prissatt.

Alla bilar

Elbilar

Tänk på detta vid val av elbil!

Länk till artikel i den läsvärda biltidningen Recharge och med nedanstående rubrik