Kategoriarkiv: 9.2 Allmänt

VÄRMEPUMP LÖNSAMT VID UNDERHÅLLSVÄRME PÅ VINTERN

Först publicerad sept 2021
uppdaterad 11 dec 2022 erfarenheter underhållsvärme 10 grader med minus 3 ute sist i artikeln.

SAMMANFATTNING BESPARING KWH

Sept 2022-dec 2022  fast pris elen tom nov 2022 därefter rörligt pris
Sparat 697 kwh mot föreg år och 609 kwh mot 5 årsgenomsnitt
Genomsnittspris kwh under perioden 3,2 kr/kwh
Besparing  hösten 2022  ca 600 *3,2 =1900 kr   under 1/3 år

SPARA under 12 mån med VÄRMEPUMPEN
Prognos 1  den 1 jan 2023 Besparing   3*600= 1800 kwh  eller 7300 kr vid 4,5 kr/kwh feb-aug

FÖRKALKYLEN PÅ 12 mån : spara 1800 kwh  eller  7700 kr

VÄRMEPUMP INSTALLERAS juli 2022

Vill spara energi på underhållsvärmen på vintern och en luftvärmepump betalar sig bara för det på 2-3 år med dagens elpriser om man har huset uppvärmt på vintern. Allt under 10 års återbetalningstid    lönar sig med ett kvalitetsmärke på värmepumpen.
Installerade  en luftvärmepump ( Mitshubishi som har överlägset bäst rykte  och är värt pengarna trots lite högre pris,)  Den installerades i juli 2022 och kostade 20000 plus  eldragning ( 2000)  på det sätt jag ville ha det. Aldrig aktuellt köpa billigare pump som det är gott om .Räknar med att spara minst 3000 kr/år i uppvärmning när fritidshuset står på underhållsvärme 10 grader under vintern med den högre elprisnivån nu Har tidigare  sparat ungefär lika mycket med variabel innetemp genom att använda max 10 grader och min 2  grader med hjälp av  en fast effekt på 800W med 10 graders inställning för 50 kvm uppvärmt utrymme . Det är skillnaden i temp ute och inne som håller tillbaka fukten  inte konstant innetemp 10 grader !Sparade redan där 50% av  vad en värmepump skulle ge så min nya värmepump får nu spara resten 

Får dessutom möjlighet till AC om det är värmeböljor på sommaren  Mitsubishi MSZ AP35 VG Klarar av värma min utökade uppvärmda del  nu totalt 60 kvm galant under vintern Den har lite högre kyleffekt på sommaren än   AP 25 och lite mindre värmeeffekt än modellen Ninja vid -15 som kostar lika som AP35 Har mer nytta av mer kyla på sommaren därför var valet av AP35 enkelt

MSZ-AP 35_Broschyr

Tak över utedelen för att skydda för snö  Den fula vita plasten som installatören täckte kylrören nu  täckta av  ett lite utstickande träpanellock  på väggen bakom Innedelen  sitter bakom väggen och mitt i huset. Värmen sprids i hela huset via tre öppna innedörrar under vintern .

En luftvärmepump är ett bra alternativ att värma fritidshuset  det lönar sig om huset är elvärmt om man använder fritidshuset också på vintern Återbetalningstiden för en sån investering är mindre än 3 år och är lönsam. I mitt fall blir den 5 år  då jag redan sänkt förbrukningen med fast effektmetoden Den lite längre återbetalningstiden helt OK då en Värmepump gerAC möjlighet på sommaren.

Köpte pumpen KlimatTeknik Syd Karlskrona som säljer Mitshubishi det märke jag hört mest gott om. Installationen ordnades snabbt tots att det var stor efterfrågan på VP före sommaren och blev bra,

Om man bara underhållsvärmer huset på vintern   lönar det sig med luftvärmepump om man håller temp vid 10 grader Värmepumpen som har 5 års garanti funkar nog lika länge som en kyl ofrys 15-20 år och den betalar sig på 5-10 år även om den bara anbvänds för underhållsvärme på vintern

MINA ENERGISPARÅTGÄRDER  ÅREN INNAN KÖP VÄRMEPUMP

Sänkte innetemp automatiskt när det är som kallast!

Enkel metod  med fast effekt – bara några element igång- kostar inget! Sparar 50% av vad en värmepump sparar vid enbart underhållsvärmning.

Jag har genom åren provat att spara energi genom att bara ha ett element igång med  konstant effekt på vintern Jag låter innetemperaturen variera och  sjunka ned mot + 2 grader på vintern när det är som kallast  Jag sparar då 40% på uppvärmningskostnaden Metoden innebär att jag har  minst 10 grader  varmare inne än ute när utetemp är en bit under 0 grader

I mitt fall klarar ett element på 800 W att hålla 50 kvm  över 2 grader vintertid  när det är som kallast . Elementet inställt på 10 grader och när utetemp  sjunker en bit under 0  sjunker även innetemperaturen  Alla innedörrar är öppna  och lägsta temp underskrider aldrig 2 grader i huset

Huset tar ingen skada av att innetemp varierar mellan 2 och 10   plusgrader  under vintern när det är  många minusgrader utomhus.. Det är temperaturdifferensen mellan ute och innetemp som är viktig att hålla uppe för att  hålla fukten ute . 10 grader varmare inne än ute räcker Det blir likvärdigt som när det är 0 gradigt ute och 10 grader inne som vid normal underhållsvärme på vintern

I mItt fritidshus i Blekingeskärgården har jag använt denna metod med bara ett element igång för  underhållsvärme  under de senaste 10 åren och sparat   elenergi motsvarande minst  20000 kronor dvs  sparat ihop en värmepump som kan spara lika mycket till.

Jag har genom att prova några år  kommit fram till att ett element på 800W räcker att underhållsvärma  50 kvm på vintern .Vintertemp har aldrig varit under -10 grader stadigt under dygnet  senaste 10 åren men enstaka nätter  ned mot -15. Innetemp har aldrig understigit  2-3 plusgrader då väggarna  blir en buffert vid låga natttemp.

MYTEN OM INNETEMPERATUR UNDERHÅLLSVÄRME

Värmepumpsleverantörerna säger generellt att man ska hålla 15-16 grader inne på vintern för att slippa mögelsporer som kan ge stuglukt i huset på vå

SO WHAT?? Om huset friskt och rätt ventilerat  under och på vinden kan man faktiskt stå ut med lite stugdoft speciellt i fritidshus  på våren det försvinner efter några veckor när huset blivit uppvärmt

Jag tappar ur vattnet i mitt hus varje höst och de första 20 åren hade jag ingen värme alls på vintern och glykol i alla vattenlås Visst lite stugdoft på våren men efter nån vecka med värme och solvärme var allt borta på våren inga som helst fuktskador

Nästa 10 årsperiod valde jag att värma huset då höll jag 10 grader inne hela vintern  Då började det bli sprickor i trägolvet för det blir för torrt. All var torkat extra under ett år innan golvet installerades men det torkade ännu mer. Stugdoft kände vi aldrig av vid 10 inne hela vintern och var det nåt försvann det snabbt med vidare uppvärmning.

Sista 10 årsperioden har vi kört med fast effekt metoden  och innetemp varierat mellan +2 och +10   ingen som helst skillnad vad avser dofter mot att ha 10 konstant

Från 2022/23 kör jag en  VP på underhållsvärme 10 grader som i praktiken med låg fläkthastighet ger rumstemperaturer mellan 5 och 8 beroende på utetemp Bra cirkulation mellan rummen ändå. Överraskande bra att kunna hålla under 10 då sparar jag  nog mer energi än jag räknat med. Blev ingen stugdoft med fasteffektmetoden vid samma låga temp inne Nu cirkulerar dessutom luften så det blir inga problem alls.

Mina erfarenher säger om man håller inne temp några grader över utetemperaturen klarar man fuktproblemen galant då fukten vandrar från varmt till kallt och det tillföres ju inte heller nån fukt efyersom ingen bor där,

Under senhösten har jag ingen värme på vare sig det är varmare ute eller  ej Jag sätter på värmen  nu  med VP på 10 grader när genomsnittstemp inne är 8-9 grader sen får den gå till våren , 2022  blev starten den 18 november

Gör som jag prova dig fram och tro inte på allt du läser och hör Egen erfarenhet på det egna objektet ger mycket säkrare resultat-

Hur man räknar

Med ett element på 800 W som värmekälla har jag under flera år noterat  7 grader inne varaktigt  inne när temp ligger länge på -5 ute  som genomsnitt på dygnet . Isoleringen klarar  12 graders temperaturskillnad   mellan ute och inne varaktigt vecka ut och vecka in. Med dessa siffror kan jag beräkna ”värmeövergångstalet” ungefärligt för mitt hus ungefärligt vid -5 grader ute .

Effektbehovet=”Värmeövergångstalet” *tempdifferensen deltaT 

E=V*deltaT   0,8=V*12
i mitt fall blir V=0,8/12  KW/grad tempskillnad inne och ute ett värde som är någorlunda korrekt vid olika utetemp vintertid och mellan 2 och 10 innetemperatur.

Om jag vill ha 21 grader inne när det är -15 ute  blir deltaT=36
Effektbehovet vid -15 ute och +21 inne blir då  ungefär  0,8/12 * 36 = 2,4 KW så stor värmeeffekt behöver en värmepump ge för mitt fritidshus vid -15 grader om jag ska kunna hålla +21 inne och   det är minsta storleken på luftvärmepumpar

I Blekinge är vintertemp  bara sporadiskt under -10  högst några dygn och innetemperaturen hinner aldrig gå under +2  även om temp kan gå ned på mot -15 till -20  nån natt då väggarna fördröjer tempsänkningen.

Tumregel En värmepump behöver  ha en effekt på 50W/ kvm för uppvärmning  vintertid och 70W/kvm för kyla  inne  Jag behöver för 60 kvm  3 KW för uppvärmning ( till 20 vintertid) och  4,2 KW för kyla Vid en värmefaktor på 4,6 behövs då 4,2/4,6=0,9 KW för att driva kompressorn .

Jag får i mitt val av VP Mitshubishu AP35 4KW värme och 3,6 Kw kyla och kan enkelt avgränsa kyld yta. Den avger 2,6Kw värme vid -15/+20 Värmepumpen klarar mer än jag behöver vintertid  för underhållsvärme.

EKONOMI

Min årsförbrukning av el i fritidshuset  i genomsnitt med 10 graders underhållsvärme  på vintern var  som års genomsnitt  6100 kwh  därav hushållsel ca1300 kwh  och uppvärmning 4800 kwh

Med  ett element igång på 800W och 2-10 graders underhållsvärme  under vintern blir årsförbrukningen 4300 kwh dvs jag sparar 1800 kwh/år  genom att inte ha för stor eleffekt igång utan tillåta innetemperaturen  sjunka när det är riktigt  kallt ute.

1800/4800= 38%  besparing av uppvärmningskostnaden på vintern med min metod 1 litet element inställt på +10  som värmer   Med  ett elpris på 3 kr/kwh  sparar jag med denna enkla åtgärd  3*1800  eller ca 5000kr/ år

KALKYLEN SAMMANSTÄLLD


VF Värmefaktor värmepump dvs hur många KW ut med 1 KW in

Alternativet värmepump sparar ännu mer

En bra minsta luftvärmepump installerad o klar  Mitsubishi kostar 2022  installerad 22000 kr  den klarar ett 60  kvm hus  Tex Mitsubishi värmepump Solid minsta modellen

Energibehovet för uppvärmningen  med värmepump blir som årssnitt ca  4800/3=1600kwh

Min elförbrukning för uppvärmning med 2-10 grader basvärme är 4300-1300 kwh=  3000 kwh

Med Värmepumpen sparar jag ytterligare 3000-1600 kwh= 1400 kwh/år

Jag betalade 2021/22 ca 2,5 kr/kwh och uppvärmingen   kostade 2,5*3000= 7500 kr

Med ett energipris 2022/23  på 5,50kr  ( 4 rörligt och 1,5 fast) får jag  med värmepump betala 1600*5,5= 8800  bara 1300 kr mer trots högt kwh pris
Utan värmepump hade jag  med ” fastteffektmetoden ”fått betala   3000*5,5= 16500 kr

Dvs ur kalkylsynpunkt  sparar värmepumpen första säsongen 16500-8800= 7700  kr  en verkligt bra investering jag gjort , Om energipriset fortsätter på den nivån betalar sig värmepumpen på bara 3 år bara på underhållsvärmning på vintern!!

Med bara värmeelement  inställda på 10 grader som jag hade tidigare hade kostnaden blivit 4300 *5,5=23600 kr

Ytterligare fördelar med tillskott värmepump 

Sommartid kan man köra värmepumpen baklänges och kyla huset sommardagar med extremt hög temperaturer , Bra kyleffekt som får snabbt genomslag  om man dessutom kan minska det kylda utrymmet lite i början genom att stänga dörrar

Framförallt möjligheten att kyla under extremt varma perioder    motiverar den lite längre återbetalningstiden för komforten

LITE TIPS HUR  MÄTA FÖRDELNING AV  ELEN

Man har stor nytta av historiska värden månadsvis när man bedömer vad elförbrukningen används  till-Det hittar man på elleverantörens hemsida om man loggar in  Vintermånader i huvudsak underhållsvärme  och månader sommartid i huvudsak hushållsel o ingen elvärme och man vet ungefär när man stödvärmer i  andra utrymmen  och kan bedöma det Man kan  genom att studera de olika månadernas elförbrukning ganska noga bedöma hur stor andel som går till vad för en kalkyl baserat på en renodlad uppvärmningsdel för huset.

2010   började jag effektstyra temperaturen inne vid låga utetemperaturer och baserade effektvalet på max o min termometer värden  ute och inne  . Man kan  sätta in några frostskyddsvärmare som backup som går in vid nån plusgrad .

Med WiFi är det  enklare och   jag använder sedan några år fjärrtempmätare från TFA och har full koll i mobilen  på temp i huset Möjlighet att  koppla till extra element via Wifi då jag har en   fjärrbrytare som kan sätta på och av  ett element på max 2 KW om det skulle behövas.  Har aldrig behövt använda det .

LITE ERFARENHETER VÄRMEPUMPEN

KYLA

Under sommaren använde jag den tre  fyra gånger att kyla ner storstugan 30 kvm  då utetemperatuien var över 30 strecket

Räckte att köra den några timmar vid 22 grader och sen få en skön sval eftermiddag 4- 5 timmar  Ingeb mening att ha igång den hela tiden utan skapa en kylzon att svalka sig en stund jättevarma dagar räcker

Värme

Provade 10 gradersläget som kallas för  underhållsvärme 10  grader brukar vara det lägsta man kan köra  standard värmepumpar på av olika tekniska anledningar

Så här  ser det ut med temperaturen -s 3-4 grader lägre temp eratur i rummen vardagsrum, sovrum o duschrum dvs olika ställen i det uppvärmda utrymmet- Förråd är  ett annat utrymme i uthus med eget värmeelement typ  frostskydd ca 100 -200W inställt på några grader  opus.

Tempgivaren vid aggregatet visar 10 vid samma tillfälle då vet jag att värmepumpen är igång nu och värmer ( jag har  fininställningen 0,5  grader dvs värma om temperaturen  understiger  10,5 )

Helt perfekt att temperaturen blir lägre en bit från aggregatet  4 m eter, 8m meter och 12 meter . Det gör att jag slipper hålla så hög temperatur som 10 grader  vid minusgrader ute. Lika ungefär som med  fasteffekt metoden- jag använde , Jag kommer alltså att spara mer än vad jag först bedömde  då jag trodde att temperaturen skulle ligga vid 10 grader inne hela tiden   även vid låga utetemperaturer.

Notera  är man  i fritidshuset  ofta och bor även på vintern ska man hålla högre temperatur  kanske 15-16 grader Det lönar inte att kyla ned för mycket och sen värma upp igen om man gör det  ofta under säsongen.
För
egen del åker vi till fritidshuset på tillsyn några timmar varannan månad då kan vi sätta upp värmen tillfälligt i förväg. Då strömmar rejält varm luft från aggregatet medan vi är på plats  men det hinner aldrig värma upp väggarna. Samma princip som när man tillfälligt kyler på sommaren ingen ide   värma  huset  med väggar och allt för tillfällig värme under vintern några timmar.,

Det som är bra med värmepumpen är  att det blir ungefär samma temperatur i alla rum  med öppna dörrar trots att temperaturen lite lägre inne det har  med fläkten att göra!

Har provat att köra fläkten med större hastighet och se vilken effekt det har.Vid provtillfället +2 i förrådet och strax  över 7 grader inne efter en kall natt ute  med nedåt -6 grader.

Efter ett par timmar höjdes temperaturen  några grader i alla rum

Nu förstår jag  att låg fläkthastighet återför varmare luft lättare till tempgivaren i VP  som tror hela huset är varmt men  temperaturen blir lägre längre bort  från aggregatet Fördelningen  av värmen blir bra mellan de olika rummen även vid låg fläkthastighet .  10 grader med låg fläkt fart INNEBÄR   UNDERHÅLLSVÄRME  och  håller nere övertemperaturen och därmed energiförbrukningen  Passar oss perfekt som inte bor i fritidshuset vintertid. Till våren kommer solvärmen hjälpa till  att värma upp väggarna- ENERGY MANAGEMENT !

DRA NYTTA AV ELMÄTARDATA

Vet man mera detaljerat elförbrukningen under dygnet och mellan dygnen   får man betydligt bättre koll för alla typer av aktiviteter i fritidshuset och kan ännu bättre bedöma VP effektivitet.

Jag har en elmätare som klarar av att användas till entimmesabonnemang  .Jag har dock rörligt genomsnittspris fn. Detaljerade   mätvärden kan man verkligen dra nytta av för att köra anläggningen optimalt . Jag  kan på el-leverantörens hemsida ladda ned min årsförbrukning fördelat på månader dagar och timmar. En  ovärderlig information när man lär sig värmepumpen och följer den dagligen. Data uppdateras varje dygn och det räcker.

Jag kan se  förbrukning varje månad , varje dag och  varje timme Dessutom effektbehovet  dag för dag över månaden.

Nu vet jag att grundbehovet för min internetrouter och 4 övervakningskameror är 0,8 kwh/dag eller 20 kwh/ mån dvs de drar som en 30-40W lampa är påslagen hela tiden

Har nu också insett att jag faktiskt  kan ladda en elbil med trefas  7-10 KW  alla tider på året med effektbegränsare att ta ut max 11kw  som min 16A propp kan leverera. 4-5 mil per timme är bra då kan vi fylla på vid besök vintertid med elbil.

Bra kunskap att förstå effektbehovet  och energiförbrukningen dag för dag olika årstider och  på vintern vad värmepumpen behöver om jag startar den från distans för att värma upp tillfälligt då vi besöker.

Utdrag oktober 2022

Uppvärmning med VP  4 tim vid 1 besök fritidshuset under månaden  då temp 8-9 grader inne och 6-7 ute Temp ställdes på 20 grader för VP och blev 17-18 under 2 tim besöket. VP drog max 0,7Kw och gick som max på 70% av maxkap  en kort stund Den drar 1 KW som max. om det är -15 ute och 20 inne

EXEMPEL DATA MÅNAD

Januari utan VP där man ser timdata och varje rad är dagdata -Effekt- och energi kurvor  syns inte här, N’r det är som kallast och 800W elementet går hela tiden går det åt 23 kwh/dygn därav 800W elementet 19 kwh ,router mm 0,8 kwh resterande 3 kwh är frostskydd i förråd och toarum När värmepumpen går för fullt enstaka dygn  räknar jag med  ca 19/3,5 +2 =8  eller 8-10   kwh/dygn under flera kalla dygn i rad.

Kompletterande underlag från elleverantören och betydligt mer än vad appen för VP har  för att övervaka och  bedöma effektiviteten .

Sammanställningn per månad blir intressant att jämföra nu med VP igång kan se hur toppenergidagar ser ut tex  vad går när det är som kallast? med VP

Spara 20% el inte särskilt svårt

Uppdaterad 19 dec  2022 Sparplanen funkar över förväntan 20-30% lägre förbrkning nu  se slutet av artikeln uppföljningstabell

SPARA EL  LÖNAR SIG

Har man inte lagt så mycket energi på att spara el tidigare kan man hur enkelt som helst spara 10% och med lite ändrade rutiner enkelt spara 20%.


Källa Aftonbladet

I en lägenhet förbrukas el ungefär enligt följande

Kanske man genom åren genomfört andra åtgärder bytt till LEDlampor , bytt ut äldre  kyl/frys o annan köksutrustning som är energieffektivare använder laptop och platta istället för stationär dator.

ELHISTORIA OCH SPARMÅL

SENASTE ÅRENS FÖRBRUKNING I LÄGENHET 110 KVM 

Målsättning spara 10% 2022 i insats efter sommaren och  spara ytterligare 10% 2023
Att spara 10% el  är ganska enkelt det klarar alla utan större  besvär utan att behöva använda nån större fantasi Att spara 20% kräver att man ändrar vissa rutiner och följer upp  elförbrukningen ofta för att förstå vad som drar el.

För 2022 och 2023 har den beräknade förbrukningen succesivt  klarnat  under oktober som var min första månaden med aktiv besparing och uppföljning av förbrukning. Min förståelse har ökat vad som påverkar elförbrukningen mest.

Som synes är förbrukningen på nedåtgående sen 2015

Besparing  2015-2021 1200 Kwh  eller 23%
Lamporna bytta till lågenergilampor typ LED och köksutrustning blivit energieffektivare i samband mednormal förnyelse och utbyten därför sjönk förbrukningen,

Besparingen 2022-2023 700 kwh eller 27 %  besparing från 2021 kan jag bedöma nu efter att medvetenheten ökat och vi aktivt inför energibesparande  åtgärder från oktober 2022 genom att följa förbrukningen dagligen och förstår vad som är enegitjyvarna enligt metodiken nedan.

GÖR EN FÖRSTA STRATEGI SPARA EL

Vi valde för egen del att

1 Optimera användning av kyl/frys då vi har flera olika enheter där behovet varierar under året dvs se till att ha fulla kylskåp och frysar och periodvis stänga av ett kylskåp och 1-2 frysar,

2 Alltid ha full diskmaskin  innan den körs

3 Endast enklare tvätt  vid låg temperatur och sköljning i full maskin i egen tvättmaskin  i badrum

4 Använda stationär dator så lite som möjligt utan hellre använda mobil platta eller laptop. En stationär dator kan förbruka upp till  400W  det kan bli många kwh per dag om den står på hela dagen,,,.

5 Kolla alla ljuspunkter att de är bytta till led- tips kan man ta på lampan  utan att bränna sig är det sannolikt av led typ 9W eller energisnållampa av tidigare typ.

6 Halvera antal lampor som normalt är tända eller tänds automatiskt- och istället använda veckour och sätta på lite fler  lampor under tex helger.

7 Matlagningsstrategi  Ugnen och spisen stora el förbrukare  Microvågsugnen energieffektiv och elvattenkokare effektviast att värma upp vatten

8 Stänga av helt istället för standby lägen på elektrikska prylar och laddare urdragna när de inte används.

 SPARA ÄVEN PÅ ANNAN ENERGIFÖRBRUKNING

Vare sig man bor i en BRF eller eget hus finns ytterligare energi  att spara

Spara värme och varmvatten.  Vet man sin förbrukning av värme och varmvatten i kWh kan man räkna med att 25% äranvänds till varmvatten , Med korta duschar och att börja med att krana kallvatten sparar man mycket på. Sänka inomhustemperaturen 1 grad sparar 5% av värmebehovet . Har man 23 grader inne och sänker till 21 spara man 10%. (7,5% om energisiffran omfattar både värme och varmvatten)

Fylla tvättmaskinerna i tvättstugan vid tvätt med högre lågtemp och tvätt o skölj i egen tvättmskin.   och torka tvätten på torkställning i badrummet. Vårt ventilationssystem så effektivt och har hög luftomsättning och torkar all tvätt över en natt,

Att använda värmetorkskåp och tumlare  med hög temp är onödigt och slöseri med el med så bra ventilationssystem vi har i vår bostadsrättsförening

 

HA KOLL PÅ ELFÖRBRUKNINGEN

FÖLJ UPP  ELFÖRBRUKNINGEN VARJE DAG UNDER EN MÅNAD DÅ ÖKAR INSIKTEN OM VAD SOM DRAR MEST EL OCH MAN INSER ÄNNU MER VILKA MÖJLIGHETER SOM FIN NS

Alla kan se sin förbrukningsstatistik hos sin elleverantör via webben

Vår förening använder BRUNATA som administerar  alla 96 elmätarna i bostadsrättsföreningen.

Med app i mobilen se jag mätarställningen varje dag

Via websida kan jag se dagsförbrukning under månaden eller   varje månads förbrukning bak i tiden Pekar man på en stapel ser man värdet för dagen eller månaden

GÖR I ORDNING EN ÖVERSIKT

Samla förbrukningar månadsvis för några år och använd för jämförelse .

Genom att använda Excels rutnät  kunde jag i oktober börja  sammanställa  data från gamla elräkningar (rött) och fjärravlästa data från Brunata (grönt)  som kom till under2022 .

Denna enkla överblick underlättar den fortsatta uppföljningen genom att jag kan jämföra med föregående år och äveb förväntat värde viss månad ( budgetvärde)

Tabellen visar läget 13 nov 2022 gula bedömda troliga förbrukningar mht vad som hittils åstadkommits. Klicka på bild så blir den mer lätt läst

Efterhand under oktober och november  kunde jag lägga in bedömda värden framåt (gult) som ändrats några gånger första veckorna men nu  börjar kännas tillförlitliga.

Kan nu ganska säkert förutse årets förbrukning och 2023 års förbrukning,

De värden jag lagt in framåt  betraktar jag som säkra budgetvärden på storleksordning av förbrukning varje månad . De förväntade  årsförbrukningarna bör därför stämma  bra tror jag nu.

ANM Förbrukningen maj-sept är lägre än normalt då vi större delen av tiden vistas i fritidshuset över sommaren

FÖLJA ELFÖRBRUKNINGEN  DAG FÖR DAG

Jag använder också här ett excelark där jag dagligen fyller i värdet och reflekterar vad som kan ha påverkat större avvik mellan dagar. Bladet räknar automatiskt ut genomsnittsförbrukningen hittills och ger en prognos för månaden och jämför med ett budgetvärde och föregående års värde för månaden Klicka på bild så blir den mer lätt läst

Tolkning av siffrorna Jag ser redan 11  november att årets november får  20% lägre förbrukning  än nov 21 och kan redan nu använda   250  kwh per månad som budgetvärde under vinterhalvåret. Jag  lägger på lite mer för dec ember i budgeten då mer ljus i jul. Jag har som anm  noterat händelsen ugnen som påverkat. Jag kan också konstatera att den strategi som vi tillämpar i besparingen fungerar och vi kommer draner förbrukningen rejält framöver och under nästa år.

Man kan naturligtvis även använda BRUNATAS  sammanställning på webben  för månaden med enskilda dagars förbrukning, Fördelen  med mitt excelark är  att jag ser medelförbrukningen per dag och troligt månadsvärde direkt bar jag matar in dagsförbrukningen-

PLANEN NÄRMASTE 12 MÅN

Efter november slutar jag med den dagliga uppföljningen och tittar till elförbrukningen på BRUNATA (webben)  några gånger under månaden Te x efter halva månaden då ska te xdec ligga på en förbrukning av 300/2= 150 kwh  ( se tabell ovan) Sen  följer jag upp värdena  varje månad  och de borde stämma med de önskvärda värdena ( budget) om vi håller tag i den strategiska inriktningen att spara el enligt beskrivningen ovan,.

Lägger in några uppdateringar det närmaste 12 månaderna så ser man  hur nära jag kommer i verkligheten efter den korta bedömningsperioden av min besparingspotential  av min månadsförbrukning  och årsförbrukning av el under resten av 2022 och 2023.

UPPDATERING DECEMBER

Planen håller mer än väl

Tre åtgärder har påverkat Bytt en kyl o frys som var 22 år gammal Skrotat en gammal moderniserad stationär windowsdator som säkert drog 500W  till en energisnål Macbook och tvättar bara lågtemptvätt på egna tvättmaskinen –

uppdatering 19 dec

Genom att mata in mätarställningen varje dag får jag ut en grov prognos för månadens förbrukning baserat på vad som hittills förbrukats ett värde som blir säkrare ju längre tiden går

 

KIA Niro elbilen Sveriges mest sålda elbil

publicerad 2 nov 2022 uppdaterad 4 nov 2022

BILSWEDEN Statistik år för år ackumuerat sen 1 jan 2019

Du trodde TESLA va? eller kanske VW ID4?

Tesla3 kom 2017 men KIA e-Niron har sålt fler  då inte många Tesla 3 såldes i Sverige de första åren se  BILSWEDEN

Niro har kört skjortan av Volvo XC40 som ALDRIG varit värd pengarna  som bruksbil i vardagen ! Den säljer lite mer nu på hösten kanske levtiden på Volvos elbil lite kortare än   storsäljarnas är förklaringen, Lyxbilar av XC40 storleken  platsar inte och kommer att elimineras framöver.

Se i helskärm   

Google TV eller Apple TV ?

Man behöver inte köpa en dyr smartTV då man under många år kunnat göra  en lite äldre TV smart med AppleTV eller Chromecast anslutet via ett hdmi uttag

Enklast att göra TVn smart tidigare med AppleTV som  har egen fjärrkontroll

Apple TV finns för både  HD och 4K men är rätt dyr kostar några tusen

Tidigare fanns även chromecast där mobilen fungerade som fjärrkontroll

Nu finns även  Google TV  för både HD och 4K där chromecast-enheten kompletterats med en fjärrkontroll En betydligt mera prisvärd enhet än dyra AppleTV.  GoogleTV kostar  under 1000 lappen  både  för HD och 4K versionen.

.

GoogleTV alltså mer än tusenlappen billigare än APPLE TV  !!

Dessutom kan man som tidigare  casta direkt från Androidmobilen till TVn dvs överföra TV bilden från mobilskärmen till TV-skärmen  Då får man tillgång till en mängd andra appar på mobilen och slipper installera om man använder vissa appar sällan

Jag använder både AppleTV  4K och GoogleTV  HD  på olika TV-skärmar  sen en tid och de är lika bra .Man behöver normalt bara HD  sällan eller aldrig man ser 4K det dröjer många år till innan 4K är användbart.

Perfekt billig lösning med GoogleTV med HD för en andra TV  som kan vara en bra datorskärm där Google-enheten kan kopplas in  via en hdmi-kontakt och har kontakt med internet via WiFI